Veikko Huuska

Yhdysvallat-johtoinen koalitio tappoi yli 1600 siviiliä Raqqan surmanloukussa

Yhdysvallat-johtoinen koalitio tappoi yli 1600 siviiliä Raqqan ”kuolemanloukussa”

Amenesty Internationalin ja Airwarsin tänään julkaisema verkkosivusto dokumentoi Raqqan kuolemankirnussa tapahtuneita satoja siviiliuhreja.  Kyseessä on kattavin siviilisurmien kartoitus, mitä on tehty nykyaikaisessa sodassa.  Näistä uhreista vastuussa olevat Yhdysvaltain, Britanian ja Ranskan sotavoimat torjuvat yhä syytökset uhreista ja tunnustavat vain noin 10 % tapahtumista.

*

Amensty International ja Airwars vaativat tänään, että Yhdysvaltain johtaman sotilaallisen koalition on lopetettava lähes kaksi vuotta jatkunut massiivinen siviilien kuolemien ja tuhoamisen kieltäminen sen operaatiossa Raqqan vapauttamiseksi. 

*

Miten on mahdollista, että ”historian tarkin ilmasotatoimi” jätti Raqqan kaupungin kaikkein raunoiduimpaan tilaan kaupunkisodan nykyhistoriassa, kysyy tämä kattavin saatavilla oleva siviilisurmia koskeva tutkimus.  Lähes kaksi vuotta kestäneiden tutkimusten tuloksena käsissämme on dokumentti, joka raa´an elävästi kuvaa yli 1600 siviiliuhrin elämää, joiden osana oli kadota tuhkaan ja raunioihin, Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan huippumodernien ilmavoimien moukaroidessa ahdistettua kaupunkia ja USA:n tykistön täydentäessä Raqqaa kesäkuun-lokakuun 2017 välisenä aikana.

*

Kun länsikoalition hyökkäys alkoi, oli ISIS hallinnut Raqqaa lähes neljä vuotta.  Se oli tänä aikana syyllistynyt sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan, kiduttamalla ja tappamalla kaikkia jotka uskalsivat vastustaa sitä, sumputtamalla asukkaat, tukkimalla poistumisreitit, asettamalla aseistetut tarkastuspisteet liikkumisen rajoittamiseksi sekä ampumalla valikoimattomasti kaikkia, jotka yrittivät paeta.  - Katso: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/syria-deadly-labyrinth-traps-civilians-trying-to-flee-raqqa/

Tuhannet siviilit kuolivat tai haavoittuivat USA:n johtajamassa koalitiossa, jossa ISIS nujerrettiin ja ajettiin lopulta pakosalle, sen snaipperien ja ansoitusten muutettua kaupungin kuolemanloukuksi.  Monet tarkoiksi mainostetut ilmapommitukset olivat epätarkkoja ja kymmenet tuhannet tykistöiskut olivat täysin umpimähkäisiä, joten ei ole yllätys, että ne tappoivat ja haavoittivat satoja siviilejä.

Donatella Rovera, Amnesty Internationalin vanhempi kriisinratkaisija toteaa: Koalition joukot hävittivät Raqqan maan tasalle, mutta ne eivät voi hävittää totuutta.  Amnesty International ja Airwars kehottavat koalition joukkoja lopettamaan salailun ja kieltämisen, joka koskee siviilikuolemia ja heidän hyökkäyksensä Raqqassa aiheuttamia tuhoja.

Koalition on tutkittava pohjia myöten, mitä Raqqassa tapahtui ja otettava opiksi näistä tutkimuksista, jotta estettäisiin tällaisten valtavien kärsimysten uusiutuminen tulevissa sotilasoperaatioissa, sanoo Chris Woods, Airwarsin johtaja.

Koalition tulee tutkia täysipainoissesti, mitä Raqqassa meni pieleen ja otettava varteen tämä oppitunti, Woods painottaa.

*

Amenesty Inteernational ja Airwars ovat keränneet ja yhdistelleet tähän tutkimukseen eri tahoilta saatuja tietoja.  Amenstyn tutkijat tekivät taistelujen vielä riehuessa yhteensä neljä käyntiä Raqqaan, joiden aikana he viettivät paikalla yhteensä noin kaksi kuukautta ja suorittivat paikkatutkimuksia yli 200 iskupaikalle ja haastattelivat yli 400 todistajaa ja muuta eloonjäänyttä.

Amenstyn innovatiivinen ”Strike Tracker” –hanke tunnisti jokaisen yli 11.000 tuhotun rakennuksen Raqqassa.  Yli 3000 digi-aktivistia osallistui 124 maasta tähän selvittelyyn, jossa analysoitiin yhteensä yli 2 miljoonaa satellittikuvaa.  Digitaalisen verifioinnin organisaationa toimi kuusi yliopistoa eri puolilla maailmaa, ja ne analysoivat ja autentisoi taistelujen aikana otettuja videoita.

Katso: Strike Tracker – (Iskujen seuranta –hanke); https://decoders.amnesty.org/projects/strike-tracker

Airways ja Amensty tutkivat avoimen lähdekoodin avulla todisteita sekä reaaliaikaissesti että taistelun jälkeen – mukaan lukien tuhannet sosiaalisen median viestejä ja muuta materiaalia, perustaessaan tietokannan, johon koottiin yli 1600 siviiliä, jotka ilmoitettiin kuolleeksi koaliition iskuissa.  Järjestöt ovat keränneet nimiä yli 1000 uhrille: Amnensty International on suoraan tunnistanutt 641:n paikan päällä Raqqassa olevilta, ja loput muista hyvin vahvoista lähteistä saaduilla tiedoilla.

AirWars Methodology; https://airwars.org/about/methodology/

*

Molemmat yhteisöt, Amnesty International ja Airwars ovat useita kertoja kertoneet havainnoistaan Yhdysvaltain johtamalle sotilaalliselle yhtymälle sekä Yhdysvaltain, Britannian  ja Ranskan hallituksille tietojaan.  Tämän seurauksena koalitio on myöntänyt vastuunsa 159:n siviilin kuolemiin – mikä on noin 10 % luetteloiduista kaikista uhreista, mutta evännyt loput yli 1400 surmaa, väittäen niiden olevan ”uskomattomia”.  Kuitenkin tähän mennessä koalitio ei ole pystynyt riittävästi tutkimaan siviiliuhreja koskevia raportteja tai haastatteluja, todistajia, eloonjääneitä perheenjäseniä, eikä myöskään suorittamaan paikkatutkimuksia kaupungissa.

*

Tapausten tuominen eläviksi

Retoriikka versus todellisuus; tämä ristivalotus elävöittää sodissa eläneiden ja kuolleiden perheiden tarinoita ottamalla kertojiksi tavallisia ihmisiä kaupungilta: eloonjääneiden kokemusten myötä, kuulemalla heidän todistuksiaan ja vierailemalla heidän  tuhoutuneissa kodeissaan.  Alakaen Eufrat-virran ylittäneiden siltojen pommituksista aina tuhotun historiallisen kaupungin ytimeen, keskusstadionille, missä mitään ei säilynyt tuholta. - Katso: https://raqqa.amnesty.org/

Developed with Holoscribe:n luova tiimi, inteaktiivisine websivustoineen kokosivat valokuvia, videoita, 360-asteen uptuskuvineen, sateliittikuvia, kartoja ja datan visualisointeja; näillä korostetaan koalition pommitusten  yhteydessä saatuja siviilien kuvauksia ja retkiselostuksia.  Käyttäjät voivat tutkia myös surmattuja siviileitä koskevia tietoja, monet heistä ovat paenneet vainoojiaan pitkin saarrettua kaupunkia. - Katso: http://www.holoscribe.com/

*

Kokonaisia kortteleita maantasalla

Raqqan siviiliuhrien määrä ei ole ihme, sillä koalition sotavoima on hämmästyttävä, ja niiden iskut ovat epätarkkoja etenkin silloin kun niitä käytetään siviilien asuttamilla alueilla.

Eräs USA:n sotilasvirkailija kehui taistelujen aikana heidän tykistönsä ampuneen 30.000 tykistöiskua kampanjan aikana – mikä merkitsi iskua kuuden minuutin välein – neljän kuukauden ajan taukoamatta.  Tämä tykkitulen määrä ylitti tulivoiman, jota on käytetty kaikissa konflikteissa sitten Vietnamin sodan 1975 jälkeen.  Yli 100  metrin virhemarginaalin olosuhteissa tykistön tuli on tunnetusti epätarkkaa, ja sen käyttö asutuilla alueilla merkitsee umpimähkäistä tulitusta.

Yksi ensimmäisistä iskukohteista oli Dara´yya, joka oli Länsi-Raqqan köyhintä matalarakenteista aluetta.

Farima, joka tuolloin oli 9 vuoden ikäinen, kuvaili, miten hän menetti kolme sisartaan ja äitinsä, Azizaan, kun koalitio syyti shrapnellitulta hänen naapurustoonsa 10.6.2017 varhain aamulla.  Hänen läheisensä olivat niiden 16 siviilin joukossa, jotka kuolivat tuolle kadulle yksistään sen yhden päivän aikana.  Fatima menetti oikean jalkansa ja vasen  jalka loukkaantui pahin.  Hän käyttää nyt erään kansalaisjärjestön lahjoittamaa pyörätuolia liikkumiseen ja hänen ainoa toiveensa on päästä kouluun.

*

Yksi kaikkein traagisimmista tapahtumista oli kun koalition ilma-iskut tuhosivat kokonaisen viisikerroksisen asuinrakennuksen lähellä Maarin koulua, Harat al-Badun keskustassa 25.9.2017 alkuillasta.    Lähes kaikki alueella olleet – ainakin 32 siviiliä, muukaan lukien 20 lasta – tapettiin.  Viikkoa myöhemmin menehtyi vielä 27 siviiliä – joukossa aikaisemmassa iskussa kuolleiden sukulaisia – he kuolivat lähitalon tuhonneessa ilma-iskussa.

”Lentokoneet pommittivat ja raketteja räjähteli 24 tuntia vuorokaudessa, ja lisäksi riesana olivat ISSIn tarkka-ampumat, joita oli kaikkialla.  En voinut hengittää”, kertoo eräs syyskuun 25 päivän iskussa ollut, Ayat Mohammed Jasem, joka antoi haastattelun televisiolle päästessään vuotta myöhemmin kotiinsa, joka oli tuhoutunut.

”Minä näin poikani kuolevan, hän paloi raunioissa silmieni edessä.  Olen menettänyt kaikki, jotka olivat minulle rakkaita.  Neljä lastani, mieheni, äitini, sisareni, koko perheeni.  Eikö tavoitteena ollut siviilien vapauttaminen?  Heidän piti pelastaa meidät ja auttaa meitä pelastamaan lapsemme.”

Vastuullisuuden aika

Monet Amensty Internationalin dokumentoimista tapahtumista ovat todennäköisesti  kansanvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia ja oikeuttavat lisätutkimuksiin.

Huolimatta parhaista ponnistuksistaan, Amnesty Internationalin ja Airwarsin kaltaisilla kansalaisjärjestöillä ei ole koskaan riittävästi resursseja tuttia Raqqan siviilikuolemien ja vammautuneiden koko laajuutta.  Nämä organisaatiota kehottavatkin Yhdysvaltain johtaman koalition jäsenmaita ottamaan käyttöön riippumattoman, puolueettoman mekanismin, jonka avulla voitaisiin tutkia tehokkaasti ja nopeasti kaikki siviiliuhrit, samoin kuin kansainvälisten ihmisoikeuksine loukkaukset, ja julkistaa tulokset maailmalle.  Iskuihin osallistuneiden kolitioon kuuluneiden joukkojen henkilökunnan, erityisesti Yhdysvaltojen, Britannian ja Ranskan asevoimien, tulee olla avoimia ja kertoa kaikki oleellinen heidän taistelutaktiikastaan, hyökkäysten erityispiirteistä ja menetelmistä, kohteiden valinnasta ja näiden hyökkäysten suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvistä varotoimista.

Koalition jäsenmaiden on luotava rahasto, jonka avulla varmistetaan, että uhrit ja heidän perheensä saavat täyden korvauksen ja elinkoron.

*

AI:n julkaisema selonteko, 25.4.2019: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/syria-unprecedented-investigation-reveals-us-led-coalition-killed-more-than-1600-civilians-in-raqqa-death-trap/

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

STT, 25.4.2019;

Amnesty: USA:n johtaman liittouman ilmaiskut tappaneet yli 1 600 siviiliä Raqqassa

http://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/amnesty-...

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

KU, 25.4.2019:

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4073929-amn...

Amnesty: Länsimaiden ilmaiskut Raqqassa olivat paljon myönnettyä verisempiä

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Airways´in kotisivut, AW:n suorittamia siviilivahinojen seurantoja;

https://airwars.org/

US-johtoisen koalition toimia;

https://airwars.org/civilian-casualties/?country=i...

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Suomen
Amnesty:
Yhdysvaltojen johtaman sotilasliittouman ilmaiskuissa kuollut yli 1600 siviiliä Raqqassa

https://www.amnesty.fi/amnesty-yhdysvaltojen-johta...

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Läntiset demokratiat pyrkivät nykyään välttämään sotatoimiensa siviileille aiheuttamia kärsimyksiä, selvittämään niiden vaikutuksia ja ottamaan niistä myös opikseen. On kuitenkin hyvä, että mikäli kaikkea ei kerrota, niin järjestöt tuovat ongelmat esiin ja mm. arvostamani Puheenvuoron blogisti Veikko Huuska niistä raportoi. Huuskakin toi aivan oikein esiin myös ISIS:in hirmuhallinnon, jonka vuoksi Raqqa oli pakko vapauttaa.

Venäjä ei siviilien kärsimyksistä piittaa ja käyttää niitä jopa strategianaan, kuten Syyriassa ja aikaisemmin Tsetseniassa olemme nähneet.

Käyttäjän JuhaHammarberg kuva
Juha Hammarberg

Oletko ihan tosissasi kun toteat n.1600 ihmisen tappamisesta että heidät tapettiin minimiuhrauksena läntisten arvojen mukaisesti suuren tavoitteen saavuttamiseksi..Kerrot samalla että ne venäläiset eivät välitä siviilien kärsimyksistä tippaakaan..tappavatko he heidät sitten hitaammin vai. Voi sitä kaksinaismoraalin määrää..toivottavasti et oikeasti edes itse usko omia puheitasi.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Juha Hammarberg, mietin hetken olisiko typerään kommenttiisi pitänyt edes vastata. Mutta ajattelin kuitenkin sanoa, että pidän hyvänä että Raqqa ja monet muut kaupungit ja alueet on nyt vapautettu ISIS:n hirmuvallasta, vaikka se sinua kovasti näyttääkin harmittavan.

Käyttäjän JuhaHammarberg kuva
Juha Hammarberg Vastaus kommenttiin #22

Sinusta tulee niin kovasti mieleen 80-luvun rauhanliikkeen tyyypit jotka julistivat neuvostoliiton aseiden olevan rauhanaseita..asetelma on nyt vain muuttunut. Mielestäsi Raqqan uhrit oli humanitääörisesti minimoitu 1600 uhriin. Jos joku toinen olisi suorittanut samnlaisen veriteon olisit repinyt paitasi..toisaalta et näy ymmärtävän mistä tässä keskustelussa on edes kysymys.

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Oliko vaihtoehtoja ?

Hiroshimassa ja Nagasakissakaan niitä ei ollut, eikä siviiliuhrien määrästä Japanin hallinto piitannut pätkän vertaa.

Sikäli on outoa, että länsiliittouma nähdään syyllisenä Daeshin julmuuksiin ja sen seurauksiin.

Kannattaisi perehtyä nobelpalkitun nuoren naisen sanomaan Raqqasta ja Isiksen julmuuksista.

1.600 menehtynyttä ei ollut paljon siellä silloin , varsinkin kun islamistit raukkamaisesti käyttivät siviilejä suojakilpenään ja omana omaisuutenaan.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

159 menehtynyttä siviiliä ei ollut paljon.

Käyttäjän Lumedemokratia kuva
Esa Heikkinen

Karmaisevaa luettavaa. Afganistan, Irak, Libya, Syyria.. tällä tahdilla USA:n ns. puolustusteollisuus voi hyvin.

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

1600 siviiliä on valtava määrä.

Syystä tai toisesta länsiliittoutuneet ovat kautta aikain kunnostautuneet siviilien surmaamisessa aivan toisella tavoin, kuin kulloinenkin vastapuolensa.

Mieleen tulevat ensimmäisenä vuoden 1945 terroripommitukset, ensin Dresdeniin Saksassa ja sitten Nagasakiin ja Hiroshimaan. Siviilikuolonuhreja puolisen miljoonaa.

Vietnamin sodassa arvellaan siviileja kuolleen parisen miljoonaa.

Irakin sodassa siviilejä menehtyi noin 100 000 pelkästään vuoteen 2008 mennessä.

Venäjähän ei ole sotinut virallisesti rajojensa ulkopuolella sitten vuoden 1945.

Tasapuolisuuden vuoksi mainittakoon, että saksalaiset ja japanilaiset surmasivat melkoisen määrän siviilejä keskitysleireissään.

Se ei kuitenkaan ole verrannollista siihen, että pommitetaan, ammutaan ohjuksin tai tykistöllä summittaisesti uhreista välittämättä ja vain, jotta omaa verta säästyisi.

Muistuu mieleen tarina villin lännen ajoilta, jolloin intiaaneja luolaan paennut perhe tukahdutti vaippaikäisen lapsensa kuoliaaksi, jotta tämän itku ei olisi paljastanut perheen sijaintia intiaaneille.

Näinhän myös suurarmeijat toimivat. surmataan varmuuden vuoksi myös siviilit, jotta sotilaiden kontolle ei synny turhia tappioita.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Onneksi Kiiski pääsi kertomaan sen eniten käytetyn tekosyyn näille toimille heti kättelyssä,niin ei tarvitse kenenkään miettiä sitä kovin kauaa.

Toinen hyväkäs perusteli sen keksityn vastakohdan häikäilemättömyydellä.

Ei siis tarvitse kovinkaan fiksu olla,että hoksaa näiden toimien jatkuvan,koska omatunto ei kolkuta mitään vaan ylpeys edellä mennään.

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Raqqa olisi pitänyt vaan jättää ISIS:in haltuun, niin Vellukin olis tyytyväinen.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #14

Kerrotko missä kohtaa kirjoitin jotain tuollaista?

Käyttäjän tomivaalisto kuva
Tomi Vaalisto Vastaus kommenttiin #15

Vellu Heino 25.4.2019 23:01

"Onneksi Kiiski pääsi kertomaan sen eniten käytetyn tekosyyn näille toimille heti kättelyssä..."

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #17

Jaaha..tavaatko tuosta minulle missä kirjoitan jotain mitä Näränen sanoo.

Vai onko teillä jokin ihmeelliset lukulasit missä itse päätetään mitä tekstissä lukee eikä suinkaan lueta mitä on oikeasti kirjoitettu?

Se olettaminen ei _vieläkään_ ole älykkyyden tai viisauden osoittamista vaan juurikin päinvastaista.

Se mitä kirjoitin on,että kuviteltu vaihtoehdottomuus on yleisin tekosyy sodille ja siviilien tappamiselle. Tämä pätee aivan kaikkialla.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Sinkkiarkut on salasana.
Omia tappioita pyritään välttämään viimeiseen saakka, kaikkien muiden veren hinnalla.
Tuloksena sen tuhatta, ilmatorjunnan tavoittamattomissa lentävät pommittajat, ja mereltä ja kaukaa ampuvat 155 milliset tykit. Sadan metrin tarkkuudella. Mitä se tarkoittaa? Olisi todella tarpeen saada järjestöjen vaatimat taistelusuunnitelmat ja seurantaraportit: miten oli tarkoitus osua ja miten se oikeasti meni?

Nythän AI ja AW raportoivat havaituista siviiliuhreista. Hyvä niin.

Mutta mitkä ovat kokonaistappiot? Siitä on vain vaihtelevia arvioita. Sitäpaitsi: Missä menee tuhoamissodassa raja sotilaiden ja siviilien välillä? Veteen piirretty viiva.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Edellä lyhyesti luonnostelluista syistä voidaan todeta uusi vanha ilmiö, joka voidaan tiivistää:

"Tykistön paluu".

Siksi "Flat Cities" ja elävän voiman tappiot.
Näitä osviittoja sovelletaan seuraavissa sodissa.

Paluu 100 vuoden takaisiin massatuhon päiviin - konventionaalisin asein.

Käyttäjän tomivaalisto kuva
Tomi Vaalisto

Kaupunkisodissa on valitettavasti aiemminkin käynyt tuolla tavalla. Esimerkiksi Minsk, Königsberg ja Varsova tuhoutuivat pahasti kun kaupungeissa taisteltiin.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Kyllä.
Perinteinen kaupunginvaltaus tapa oli - ellei kaupunki murtunut ja antautunut helpommin - oli piiritys ja sen jatkaminen kunnes nääntynyt linnoitus antautui. Ellei sitten "ratsuväki" tullut jossain vaiheessa apuun. Ja ellei porttien murtaminen tai kavaltajan suorittama avaaminen sisältä - tai myyrämäinen kaivaminen ja ylläkkö - ratkaissut asiaa.
Näille yhteistä oli pitkälti se, että talot jäivät pystyyn mutta väki surmattiin, vangittiin ja vietiin pakkotyöhön.

Ruudin ja dynamiitin yms. kehittämisen jälkeen aineellinen tuho oli pahempaa kuin ennen. Tuli ja kulkutaudit, nälkä ja tarkoituksenmukaisuuspetollisuus, tietty.
Pelin henkeen kuului eittämättä myös rationaalinen toiminta: peliä ei tarvinnut pelata kaikkein katkerimpaan loppuun asti, vaan voitiin myös antautua, historia tuntee monta valkoisen lipun nostanutta cityä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset