Veikko Huuska

Onko Saksa riippuvainen Venäjän energiasta? – ja mitä siitä seuraa..

Onko Saksa riippuvainen Venäjän energiasta? – ja mitä siitä seuraa..

*

Miten riippuvainen Saksa on Venäjän kaasusta?

Pessimistisimmissä näkemyksissä Saksan uusi energiapolitiikka, Energiewende, on tuomittu epäonnistumaan ja johtamaan Saksan entistä pahempaan umpikujaan, jossa se näyttää jo olevan pitkällä Venäjä-riippuvuudessaan. Tämän skenarion mukaan Saksa salaa ja suorastaan vääristelee energian tuontilukujaan, lisäksi se peittelee omien kaasu- ja ydinvoimatuotantojensa alasajon suurutta - ja erityisesti salaa Venäjän-tuonnin todellista sisältöä ja määrää. 

Onko Saksa riippuvainen Venäjän energiasta nyt - ja entistä pahemmin 2020-luvulla? Täysin emme ehkä kykene häivyttämään tiettyä epäilyksen varjoa.

*

Forbes/Dave Keating tutkaili tätä aihetta 19.7.2018: https://www.forbes.com/sites/davekeating/2018/07/19/how-dependent-is-germany-on-russian-gas/#24168b153b48

Juuri tuolla viikolla Venäjän valtiojohtoinen kaasujätti Gazprom julkisti viimeisimmät vientiluvut – ja eräs seikka niissä kiinnosti Länttä erityisen paljon.  Yhtiö nimittäin paljasti, että Venäjän maakaasun vienti Saksaan kasvoi peräti 12,2 % vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan.  Kasvua oli 3,5 miljardia kuutiometriä.

Tämä tietää jatkoa ennätyksellisille vientiluvuille 2016 ja 2017 vuosilta, jolloin Gazprom toimitti Saksaan 53,4 mrd m3.  Saksa on Venäjä suurin kaasun ostaja, ja se yksinään kattaa 27,5 % Gazpromin kokonaisviennistä vuonna 2017.

Gazpromin viestintä oli hankalaa luettavaa Berliinille, joka on yrittänyt puolustautua presidentti Trumpin edellisellä viikolla esittämiä syytöksiä vastaan, joissa Valkoinen talo väitti Moskovan valvovan Saksan kaasusektoria.

*

Trump väitti NATO:n pääsihteeri Jens Stoltenbergille, että Saksa ostaa 70 % kaasustaan Venäjältä

Tämä ei ole lähelläkään oikeaa lukua.  Tarkkaa nykyistä määrää on vaikea mitata, koska Saksan talous- ja vientivirasto (BAFA) lopetti tuontimäärien julkaisemisen vuonna 2016 yksityisyyden suojaan vedoten. 

Vuonna 2015 Saksa toi 35 prosenttia kaasusta Venäjältä.  Melkein sama määrä, 34 % tuotiin Norjasta ja 29 % tuli Hollannista, välitysmyyntinä.  Mutta on syytä uskoa, Keating kirjoittaa, että Venäjän osuus on nousussa.  Saksa on maailman suurin kaasun maahantuoja, jonka on tuotava peräti 92 % käyttämästään kaasusta.  Muutama kaasukenttä, joka sillä on ollut, Saksa on todennäköisesti poistanut ehtyneinä käytöstä ja loputkin omat lähtee tyhjenevät 2020-luvulla täysin.

Mutta tuijottaminen pelkästään kaasuun, antaa väärän kokonaiskuvan Saksan energiatilanteesta.  Kaasun osa Saksan primäärienergian käytöstä on noin 23 %.  Saksa saa energiansa ydinvoimasta, uusiutuvista energialähteistä, kivi- ja ruskohiilestä sekä öljystä, joista osa tulee juuri Venäjältä.

Saksa itse tuottaa ydinenergiaa ja hiilienergiaa kotimaassa.

*

Mutta poliittiseen vastatuuleen joutunut liittokansleri Angela Merkel on luvannut lopettaa molemmat kotimaiset energialähteet seuraavan vuosikymmen aikana. 

Maassa on kunnianhimoinen uusiutuvan energian laajennusohjelma, jota kutsutaan Energiewendeksi, jonka tarkoituksena on korvata menetykset tuuli- ja aurinkoenergialla.  Mutta skeptikot sanovat, että menetykset onkin todennäköisesti korvattu Venäjän kaasulla.

Näin ollen uusi Nord Stream II –putkilinja, jota Trump rusikoi ankarasti NATOn huippukouksessa poliittisena hazardina, onkin nähtävä poliittisen imperatiivina, välttämättömyytenä, ainoana tienä selviytyi energiapoliittisesta umpikujasta, johon Merkel on Saksan ajanut.

Mutta energiapoliittisen umpikujan taustalla on vielä jyrkempi todellisuus.  Saksa ei enää kykene valvomaan ja säätelemään omaa riippuvuuttaan Venäjästä, Venäjän kaasusta ja öljystä, eikä tilanteeseen ole nähtävissä helpotusta, jos hiili ja ydinenergia korvataan Venäjän kaasulla.  Sillä tiellä Saksa olisi nopeasti tilanteessa, jossa se tämän skenarion mukaan nyt jo on.  Varsin pitkälle menevässä taloudellisessa ja enegiapoliittisessa liekanarussa, jonka narun pää on lujasti Kremlissä.

Tämä skeptinen skenaario auttaa meitä kenties hieman paremmin ymmärtämään Lännen kritiikkiä ja venäjän-politiikan takakireyttä?

*

Jos oikein huonosti käy, liittokansleri Merkel saattaa jäädä Euroopan historiaan Saksan johtajana, jonka aikana Euroopan Unioni hajosi (Brexit),

Euroopan poliittinen raha (Euro) syöksi Länsi-Euroopan pysyvään stagnaatioon – ja kaiken lisäksi johti Saksan alisteiseen asemaan (NS I ja NS II) Venäjään nähden.

Voiko kanslerin ansioluettelo enää olla ”komeampi”?

*

CleanEnergyWire selvitteli samaa aihetta 8.3.2018;

Saksan riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-dependence-imported-fossil-fuels

Energiewendestä huolimatta Saksa on edelleen hyvin riippuvainen fossiilisten polttoaineiden tuonnista, koska sen kotimaiset energialähteet ovat suurelta osin köyhdytettyjä ja uuvuttavan kalliita. 

Koko EU28 joutui vuonna 2016 tuomaan tarvitsemastaan energiasta ulkoa 53,6 prosenttia, mutta Saksa – Euroopan talousveturi – oli vielä merkittävästi tuontiriippuvaisempi energiataloudessaan.  Sen tuontiosuus oli 63,5 %, mikä oli edelliseen vuoteen nähden selvästi enemmän, osuuden oltua 61,9 %.

Lue Energiewenden suhteesta ja vaikutuksista Öljyn, Kaasun ja Hiilen tuontitarpeeseen:

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-dependence-imported-fossil-fuels

*

Johdanto:

Venäjän energiaministeriön kotisivujen tilastotiedot: öljyn, kaasun ja hiilen, sähkön ja lämpöenergian tuotantoluvut, vuosittain (kaasu puutteellinen);

https://minenergo.gov.ru/en/activity/statistic (käytä hakutekijöitä)

*

Venäjän energiaresurssit ovat runsaat.  Venäjällä on suurimmat tunnetut maakaasuvarat maailmassa, sekä toiseksi suurimmat hiilivarat, ja kahdeksanneksi suurimmat öljyreservit.  Sen osuus maailman kaasuvaroista on 32 % (teoreettisista varannoista 23 %), öljyvaroista 12 %, hiilivaroista 10 % ja tunnistetuista uraanivaroista 8 %. 

Nykytietämyksen mukaan Venäjä tehnyt Mustalla merellä toimenpiteitä, joiden ansiosta sillä on ehkä siellä tuhansien miljardien arvosta luonnonvaroja.  – Tämä on yksi harvemmin mainituista syistä Venäjän terhentyneen ulko- ja sotilaspolitiikan taustalla kyseisellä merellisellä alueella.

Mustanmeren hallinta, niin sotilaallisesti kuin taloudellisesti on kuulunut ”aina” Venäjän prioriteetteihin, samoin kuin pääsy maailman merille, tässä tapauksessa Dardanelleille.  Mustanmeren geopolitiikkaan kuuluu myös venäläinen ehdoton tarve hallinnoida Sevastopolin sotilassatamaa ja sen taustoja, mitä läheskään aina ei Lännessä ole haluttu ymmärtää.

Katso: en.Wikipedia; Energy in Russia; päivitetty 9.2.2019; https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_Russia

Katso myös: en.Wikipedia; Russia in the European Energy Sectors, artikkeli kaipaa kipeästi päivitystä, mutta joltain osin soveltuu katsottavaksi tässä yhteydessä: https://en.wikipedia.org/wiki/Russia_in_the_European_energy_sector

Esimerkiksi tämän mukaan Euroopan maakaasun lähteet vuosina 2010-2017: Venäjä toimitti (kuviossa tumman ruskea) vuonna 2017 Euroopassa käytetystä maakaasusta 35 %.  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_natural_gas_supply_composition_(2010-2017)_(44636201715).png

*

Eurostatin mukaan 30 % EU:n öljyn tuonnista tuli Venäjältä vuonna 2017.  Lukuisten maiden, kuten mm. Suomen (n. 82 %), Viron, Puolan ja Slovakian osalta öljytuonnin volyymista yli 75 % on peräisin Venäjältä.

*

EU28:n energian tuontitilasto, tuorein Eurostatin tilasto lokakuulta 2018:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46126.pdf

Eurostatin mukaan

EU28 -valtiot toivat tuonti-Maakaasustaan

vuonna 2017: 38,5 % Venäjältä ja

vuonna 2018/1: 40,6 % Venäjältä.

Lisäksi: Algeriasta 10,7 %, Qatarista 4,9 % = 56,2 % maakaasun tuonnista ”ei-niin-demokraattisista maista”.

*

EU28 –valtiot toivat tuonti-Öljystään

vuonna 2017 29,9 % Venäjältä ja

vuonna 2018 28,0 % Venäjältä.

Lisäksi: Kazakstanista 8,3 %, Nigeriasta 7,7 5 ja Libyasta 6,7 % = 56,9 % ”ei-niin-demokraattisista maista”.

Katso: Eurostatin tilasto öljyn ja kaasun tuonnista EU28 –valtioihin: erityisesti sivut 4. ja 9.; https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/46126.pdf

*

Katso myös:

EIA:n tilastokompleksi: OIL, GAS, COAL, ELECTRICITY –tuotanto, valtioittain, sekä vienti & tuonti 2017:

https://www.eia.gov/beta/international/?fips=RS

*

EIA:n maatilasto VENÄJÄ, viimeisin päivitys 31.10.2017, on mielenkiintoinen:

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=RUS

Venäjän öljy- ja kondensaatti –viennistä EU28:aan tuodun (2016) kärkimaat (tuotteen destinaatio):

Hollanti 697 tuhatta tynnyriä/päivä;

Saksa 663 tuhatta tynnyriä/päivä;

Puola 404 tuhatta tynnyriä/päivä;

Suomi 214 tuhatta tynnyriä/päivä;

Ruotsi 164 tuhatta tynnyriä/päivä.

*

Venäjän maakaasun viennistä EU28:aan + Turkkiin tuodun (20169 kärkimaat:

Saksa 1700 miljardia kuutiojalkaa;

Turkki  900 miljardia kj;

Italia  700 miljardia kj;

Iso-Britannia 600 mrd kj;

Ranska 400 mrd kj.;

ELI Italia, Britannia ja Ranska ostivat yhteensä tasan saman määrän kuin Saksa.

*

Venäjän hiilen viennistä EU28:aan 2016, kärkimaat:

Saksaan 10 %,

Hollantiin 7 %,

Puolaan 3 % ja

Muihin OECD:n Eurooppalaisiin maihin 14 % = Länsi-Eurooppaan yhteensä 34 %.

Katso: Sini-ruskeat piirakat; https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=RUS

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän seppoviljakainen kuva
Seppo Viljakainen

"Maassa on kunnianhimoinen uusiutuvan energian laajennusohjelma, jota kutsutaan Energiewendeksi, jonka tarkoituksena on korvata menetykset tuuli- ja aurinkoenergialla. Mutta skeptikot sanovat, että menetykset onkin todennäköisesti korvattu Venäjän kaasulla."

Ei tarvitse olla skeptikko ymmärtääkseen Saksan korvanneen suljetut ydinvoimalansa ( vähennys vuodesta 2005 lähtien 10GW) kaasulla ( lisäys vuodesta 2005 lähtien 10GW) ; se on yksiselitteinen fakta, piste. Millään määrällä tuuli/aurinkovoimaa=sattumavoimaa ei voi korvata wattiakaan oikeaa sähkötehoa.

"Ottaa silmän käteensä" ja katsoo :

https://www.energy-charts.de/power_inst.htm

http://seppoviljakainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee

Olisiko Venäjän energiavientiriippuvuus kasvamassa EU:sta jo liikaa? Jos tuota ei mietitä Kremlissä, niin ihmettelen. Pitäisikö samalla tavalla listata mihin Venäjä vie energiansa.

Mistä EU:n pitäisi tuoda kaasua, jos ei Venäjältä? Eikö nesteytetyn kaasun tuonti ole mahdollista NS II:sta huolimatta, jos Venäjä-tuonnilta hanat lyödään kiinni?

Vyörytetäänkö tässä vastuuta jo liikaa Saksan piikkiin, sillä ymmärtääkseni NS II:sta pitkin tuodaan kaasua muuallekin kuin Saksaan.

EU:n direktiivejä sorvataan jo siihen asentoon, että kaasu virtaa yhtäläisin ehdoin siirtoputkia pitkin markkinalta toiselle. Ostaa saa sieltä missä on halvin toimittaja. Olen muiden tietämyksen ja ymmärryksen varassa miten tämä tulee vaikuttamaan. Esimerkiksi Suomi ja Baltia ovat pisimmällä siinä, että syntyy yksi markkina jo lähivuosina.

Sitä tässä yritän kysellä, että jos tärkeintä onkin varmistaa tuonnin jatkuminen, eikä niinkään riippumattomuus Venäjästä.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Kirjoitin tuossa aikoinani kommentin, että NordStream2 on Venäjän viimeinen kaasuputki eurooppaan.

Vaihtoehdoksi kiinteälle putkilinjalle on nousemassa nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetukset laivoilla joiden etuna on joustavuus ja kaasuvirta ei ole paikkasidonnainen. Lastin hinta ja päämäärä voi määräytyä merellä.

Nesteytetyn kaasun laitokset ja kuljetukset ovat tällä hetkellä globaalisti kasvavin konsepti. Esimerkiksi Kiina on maailman suurin LNG kaasun ostaja. Kiinan LNG kaasun tuonti kasvoi viime vuonna 48 % edellisestä vuodesta ja tarve on pohjaton.

Kilpailijoita Venäjän kaasulle EU:hun löytyy yllättävänkin läheltä.

Italialainen ENI löysi itäiseltä Välimereltä Levantin alueelta kaasuesiintymän jossa arvioidaan olevan reilusti yli 90 trilioonaa cubft kaasua. Määrä on kolme kertaa suurempi kuin Zohr-kentän, joka on Välimeren suurin kaasukenttä, ja yksi maailman suurimmista.

Pienempiä esiintymiä näyttää löytyvän jatkuvasti alueelta suuruudeltaan 100- 900 miljardin cubft. Suunnitelmat putkesta Kreikkaan ja Italiaan ovat käynnissä ja vaihtoehtoisesti LNG terminaalit laivojen lastausta varten.

Viimeinen löytö on parin viikon takaa ! Exxon Mobile teki suurimman kaasulöydön viimeisen kahden vuoden ajalta Kyproksen rannikolta. Alustavien tutkimusten perusteella löytö on kaasuvaroiltaan 5-8 trilioonan cubft.

https://www.cnbc.com/2019/02/28/exxonmobil-makes-b...

EU on alustavasti harkinnut vakavasti löydön hyödyntämistä ratkaisuksi Venäjän kaasutoimitusten vastapainoksi ja vähentääkseen riippuvuutta venäläisestä kaasusta. Tavoitteena on kehittää konseptia kolmella eri tavalla.1. Massiivinen kaasuputki EastMed kaasuputki kuljettamaan kaasua Israelista ja Kyprokselta EU:n

Toinen vaihtoehto on kehittää alueelle nesteytetyn kaasun terminaali josta kaasu kuljetetaan nesteytettynä laivoilla muualle eurooppaan.

Kolmantena vaihtoehtona on yhdistelmä molemmista.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Disclaimer: alla oleva on puhdasta fantasiaa, faktuaalisten tosiseikkojen täytyy olla sattuman tuotosta. Eikö todellisuus aina ole sattuman tuotosta? Näin tieteiskirjailija ja filosofi Lem ainakin asian näki. Joka tapauksessa alla mainittu M ei liity Fritz Langin kuuluisaan elokuvaan muuten, kuin sattumalta.

M:n isä siirtyi itään. M osallistui FDJ:ssä propagandatoiminnan suunnitteluun. Hänet palkittiin hyvästä venäjän kielen taidosta. Jo v. 86 hän sai matkustaa konferensseihin länteen. Hän on kertonut itse valittaneensa Stasille, että sopii huonosti vakoojaksi löyhän kielensä vuoksi.

Ovatko M ja P junailleet asiat tiettyyn suuntaan, kun keskustelutkin käydään sujuvalla venäjällä ja saksalla,joten keskinäinen ymmärrys on taattu. Tulkkeja ei tarvita.

Voidaanko historiaa todella tietoisesti ohjata, ts. onko tämä kaikki käsikirjoitusta seuraavaa näytelmää, vai untako vain...

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Ihan käypä kuva. Puoluetovereitakin, f/taktisesti, eurooppalaisella näyttämöllä.
Kohtalona DDR.
Klingen mukaan tietyt keskeiset kokemukset persoonallisuuden muotoutumisen kannalta olennaisina nuoruusvuosinamme luovat sisimmän minämme perustunnot.
Kun kova on paine ja aika, ammennamme sieltä, nuoruuden elämäntunnon kaivosta. Putinilla ja Merkelillä on outo viharakkaussuhde, jossa kohtalo, petos ja kummallinen vetovoima sekoittuvat. Siinä puhuvat vanhan Euroopan veriset vaatteet, isien teot.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Sama kude on meissä, kuin mik unelmissa on, ja unta vain on lyhyt elämämme, sanoi Shakespeare.

En minäkään pysty kokonaan luopumaan nuoruuteni kommunismin utopiasta, kuin vasta uurnassa. Soittakaa Internationaali, jos jotkut monttubileet järjestätte...

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Ruotsi on mielenkiintoinen vertailukohta Saksan energikäänteen suhteen.
Ruotsi, joka yhä tuottaa 40 % sähköstään ydinvoimalla (Suomi noin 33 %) päätti taannoin pyrkiä irti ydinvoimasta vuoteen 2040 mennessä, toimii itselleen ominaisella tavalla. Se tavoittelee kunnianhimoisia saavutuksia, mutta jättää "pelivaraa".

Helsingin Sanomat kirjoitti näkyvästi 25.1.2019:

"Ruotsi luopuu ydinvoimasta sallimalla 10 uuden reaktorin rakentamisen".

HS 25.1.2019/Petja Pelli:
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005977872.html

Artikkeli on vapaasti luettavissa (ei siis maksumuurin takana, mikä täten todettakoon).

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset