Veikko Huuska

Venäjän energiatalouden tila vuoden 2019 alussa – päivitys

Venäjän energiatalouden tila vuoden 2019 alussa – päivitys

Venäjän vesienergiateollisuuden pääjohtajan Nikolai Shulginovin  ja federaation energiaministeri Alexander Novakin vuodenvaihteen raportit presidentti Putinille viime viikon lopulla (10.1.-11.1.2019) valottavat, missä Venäjän energiasektori juuri nyt menee niiden oman arvion mukaan.  Saattaa kiinnostaa suomalaisiakin.

*

Venäjän johtavan vesienergiayhtiön RusHydron hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Nikolai Shulginov antoi viime viikon lopulla presidentti Putinille vuodenvaihteen päivitysraportin yhtiönsä toiminnasta, resursseista ja suunnitelmista.

Julkinen osakeyhtiö Federal Hydro-Generating Company RusHydro on venäläinen energiayhtiö, joka omistaa suurimman osan Venäjällä sijaitsevista vesivoimaloista. Se on samalla yksi maan suurimmista tuottajayrityksistä.

RusHydro-konserni on osoittanut jatkuvaa kasvua, pääjohtaja Shulginov totesi.  Koko konsernin ja kunkin erillisen vesivoimalaitoksen tuotanto oli korkeampi kuin vuonna 2017, vaikka sekin vuosi oli myös ennätyksellinen.

Konsernin vesivoimalaitosten kapasiteetti kasvoi 335 MW:iin sen jälkeen kun uusi Vladivostokin voimalaitos avattiin.  Kyseessä on 140 MW:n Vostochnaya CHPP-laitos. 

Muutama päivä sitten saatiin päätökseen kolmannen hydrauliikkayksikön avaaminen Ust-Srednekanskayan HPP:ssa Magadanissa Kolyman joella. 

Lisäksi kokonaiskapasiteetti kasvoi vesivoimaloiden nykyaikaistamisen seurauksena vielä 50 MW.

Taloudellinen tulos oli hyvä: liikevaihto oli 407 miljardia ruplaa.  Käyttökate noin 102 miljardia ja nettotulos noin 30 miljardia ruplaa.

Vieläkin parempi tulos olisi ollut saavutettavissa, jos tulosta ei olisi painanut ns. devalvoituminen (devaluation), toisin sanoen hankkeet Kauko-Idässä.   Tuloksemme ovat kuitenkin korkeammat kuin vuonna 2017.

Odotamme myös, että osingot kasvavat noin 35 prosenttia edellisestä vuodesta. Tällaista aiomme raportoida federaation hallitukselle.  Tämä on 50 % liikevaihdosta IDRS-standandien mukaisesti.

Me maksamme korkeimpia veroja kaikista budjetin piirissä olevista yhtiöistä, eli noin 78 miljardia ruplaa.  Uskon, että saamme valmiiksi Sakhalin GRES-2:n ja Nizhni-Bureiskaya-HPP:n rakentamisen.  Saamme myös valmiiksi Sovetskaya Gavanin CHPP:n ja Pohjois-Ossetian alanian Zaramagskaya HPP-1:n.

Olemme pitäneet hallituksen kokouksen ja hyväksyneet liiketoimintasuunnitelman vuodelle 2019.  Valitettavasti kustannuksemme ovat nousussa, koska polttoainekorin kokonaishinta nousee vuonna 2019 10,5 miljardia ruplaa eli 17 %, johtuen merkittävästi hiilen laskutushinnan 9,5 %:n noususta.

Jatkamme 2019 kuluessa vanhentuneiden voimalaitosten korvaamista Kaukoidän lämpöteollisuuden uudistamiseksi.  Olette (presidentti Putin) hyväksyneet Kaukoidän uudistushankkeet, jotka johtuvat olemassa olevien laitosten huonosta teknisestä tilasta.

Tähän liittyvää päätöstä ei ole vielä virallisesti hyväksytty, mutta nykyaikaistamisohjelmaa ja lain muutoksia koskevaa hallituksen päätöstä valmistellaan.  Haluamme varmistaa teidän tukenne eräille hankkeen osa-alueille.

Toiseksi haluaisimme, että näiden ohjelmien täytäntöönpano annettaisiin RusHydron toimiville yrityksille eli Far-Eastrn Generating Companylle, Far Eastern Distribution Grid Companylle ja RAO Energy Systems of East –organisaatioille.  

Ensinnäkin meille annettiin ohje lisätä osuuttamme Kaukoidän vesivoimayhtiöissä 100 prosenttiin.  Siksi meidän pitäisi olla vastuussa myös näiden ohjelmien täytäntöönpanosta.  Tämä on meidän haasteemme.  Haluaisimme tukenne siten, että kannattavuutemme saavuttaisin saman tason kuin Euroopan puoleisen osan, Siperian ja Uralin nykyaikaistamisohjelmassa, eli 14 prosenttiin.

Mainittuja nykyaikaistamisohjelmia olisi rahoitettava myös kuluttajien tukkukaupan toimesta.  Tätä mallia on onnistuneesti sovellettu Kaliningradissa.

Haluaisimme saada vamistuksen tuestanne.  On myös muita aiheita, joista haluaisin kertoa yksityiskohtaisemmin.

(väliverho – loppu raportista on ei-julkinen).

*

Venäjän federation energiaministeri Alexander Novak raportoi Putinille Venäjän polttoaine- ja energiakompleksin toiminnasta vuonna 2019.

Alkuun Venäjän polttoaine- ja energia-alan suorituskyvystä.

Polttoaine- ja energiasektori on keskeinen toimiala.  Se vastaa 25 prosentista bruttokansantulosta ja lähes 45 prosentista federation tuloista.

Vuonna 2018 polttoaine- ja energiakompleksin toimialat toimivat tasaisesti, mikä varmisti kansallisen ja alueellisen energiavarmuuden sekä luotettavan tarjonnan kaikille polttoaine- ja energiakompleksin palveluille ja tuotteille.

Miten sektori on toiminut syksy-talvikauden haastavissa oloissa? Mitkä ovat viimeisimmät tapahtumat? Onko nähtävissä kysymyksiä, jotka edellyttävät federaation hallituksen ministerien erityistä huomiota? (Kysymyksen taustalla lisääntynyt kritiikki ja napina kylmistä huoneista yms. – sekä paljon porua herättänyt hallituksen ratkaisu korottaa eläkeikää yms. vh)

Tämä on alalle erittäin tärkeä kysymys.  Tähdentää täyty, että sen varmistaminen, että energiatarjonta sujuu turvallisesti syksyn ja talven välisenä aikana on meille keskeinen prioriteetti.

Pidämme itsemme ajantasalla kaikessa asiaa koskevasta kehityksestä.  Yhdessä alueellisten työryhmien, hätätilaministeriön sekä asunto- ja apuohjelmien  ministeriön kanssa seuraamme tarkasti, miten talvikausi käynnistyy.  Tähän mennessä kaikki on sujunut vakaasti.  Kaikki tarvittavat työt talvikauteen valmistautumiseksi on tehty, mukaa lukien huolto ja korjaustyöt sekä polttoainetarvikkeiden ylläpito.

Erityistä huomiota on kiinnitetty sellaisiin alueihin, kuten Krimin, Kaliningradiin sekä Jakutskin sähköverkkoon, sekä Venäjän Kaukoitään ja Siperiaan, joissa lämpötilat voivat olla hyvin alhaiset. ”Älä tee virheitä” on meille hyvin tärkeä ohje.

Tällä hetkellä kaikki toimii normaalisti.

Tietenkin katkoksia tapahtuu; tästä ei päästä pois.  Kuitenkin aina, kun häiriöitä esiintyy kaikki (vara)järjestelmät otetaan nopeasti käyttöön.

Olemme muodostaneet tarvittavan määrän vastuu-tiimejä, joissa on yhteensä lähes 120.000 henkilöä.  Tarvitsemme myös erikoisjärjestelmät ympäri vuorokauden. On hätätilanteista vastaava hallintaryhmä ja tilannehuoneet.  Voidaankin todeta, että sähkönsiirtoverkkojen onnettomuuksien määrä on nykyään laskenut 5 prosenttia energiakompleksin osalta.

Kuluneen toimintavuoden tuloksista haluaisin esittää joitakin lukuja, sekä video-esityksen, jota voimme katsoa, mikäli se on mahdollista.

Öljyteollisuus

Kaikenkaikkiaan energiateollisuutemme sektorit ilmoittavat ennätyksellisen korkeista tuloksista sekä kasvattivat vientimahdollisuuksiaan.

Vuonna 2018 valmistimme 556 miljoonaa tonnia öljyä, joka on 10 miljoonaa eli 1,6 % enemmän kuin vuonna 2017.

Aloitimme 54 öljykentän hyödyntämisen, mukaan lukien useita suuria, kuten Russkoye, Tagulskoye ja Kuyumbinskoye  Krasnojarskin alueella sekä Yamal-Nenetsin autonominen alue.

Kaasusektori

Kaasusektori rikkoi 2018 aikana 18-vuotiaan ennätyksen, tuottaen 725 miljardia kuutiometriä maakaasua.  Tämä on viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

Kaasun vienti nousi 20 miljardilla kuutiometrillä, arvoltaan lähes 225 miljardiin ruplaan.

Kaasuputkien toimitukset nousivat 4,1 %. 

Uusien kaasukenttien avaamiseen liittyen: kaksi junaa, joiden vuotuinen kapasiteetti on 5,5 miljoonaa tonni Yamalin LNG-kankkessa.  Nesteytetyn maakaasun kokonaisvienti kasvoi 70 prosenttia lähes 26 miljardiin kuutiometriin kaasua.  Toisin sanoen alan kehitys etenee myönteisesti.

Olemme käynnistäneet Bovanenkovon öljy- ja kaasukondensaattikentän kolmannen vaiheen, joka on tuonut kapasiteetin 115 miljardiin kuutiometriin kaasua.  Se on valtava lähde kaasujärjestelmän laajentamiseen ja vientipotentiaalin kasvattamiseen.  Rakennamme aktiivisesti kaasuinfrastruktuuria kuten Siperian Voima ja TurkStream.

Putin: Emme saa unohtaa uusien kotimaisten käyttäjien liittämistä kaasutoimitusjärjestelmään, josta keskustelimme monta kertaa Gazpromin kanssa.  Meidän on edistettävä näitä ohjelmia yhdessä alueiden kanssa, varmistaaksemme, että kaasua toimitetaan kaikille loppukäyttäjille eli kotitalouksille ja perheille.

Ministeri Novak: Yksi merkittävä tehtävä putkilinjainfran rakentamisen lisäksi on uusien järjestelmään liittyvien käyttäjien liittäminen kaasuntoimitusjärjestelmään, kuten sanoitte.

Viime vuonna 2018 tähän järjestelmään liitettyjen käyttäjien määrä kasvoi 68,5 prosenttiin eli noin 0,5 prosenttia.  Kaasuntoimitusverkkoon on liitetty lähes 500 kattilalaitosta ja kokonaista kaupunkia ja lähiötä.  Meidän on tietenkin nopeutettava tämän hankkeen toteuttamista ottaen huomioon putkijärjestelmien kehittäminen.

Ohjeiden mukaan valmistelemme ohjelmaa keskustelua varten polttoaine- ja energia-alan strategisen kehittämisestä presidentin asettamassa komissiossa.

Sähköverkon infrastruktuuri

Sähköverkkoinfraan ja koko energiateollisuuteen liittyen voin ilmoittaa, että olemme tuottaneet 1,6 prosenttia enemmän sähköä vuoden 2018 aikana (kuin 2017).

Kulutusasteet ovat ylittäneet ovat ylittäneet yhden prosentin rajan ensimmäisen kerran viime vuosien aikana.  Tämä tarkoittaa, että uusia asiakkaita ja uusia tuotantolaitoksia syntyy edelleen.

Me tilasimme 4.500 megawatin edestä sähkötuotantolaitoksia, mukaan lukien 2,2 gigawatin edestä ydinvoimareaktoreita ja ydinvoimalaitoksia.  Niinpä Leningradin ydinvoimalaitos käynnisti 1.200 megawatin reaktorin ja 1.000 megawatin reaktori käynnistyi Rostovin ydinvoimalassa. 

Jatkamme uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa, mukaan lukien 370 megawatin kapasiteetilla toimiva aurinko- ja tuulivoimalaitokset viime vuonna.  Tämä on hyvä indikaattori, ja ohjelma saavuttaa huipputason.

Kivihiiliteollisuus on myös tehnyt hyvän tuloksen: vuonna 2018 tuotimme 433 miljonaa tonnia kivihiiltä, joka ylittävät vuoden 2020 tavoitteet jotka olivat 430 miljoonaa tonnia.  Viime vuoden tapahtumista totean toimintanne presidentinvaltuuskunnan kokouksessa Komorovossa, jossa osallistujat kartoittivat uusia tehtäviä, joilla laajennettiin kivihiiliteollisuutta, pääradan infrastruktuuria, ja satamainfran kehittämiseen investoidaan pian noin 1.500 miljardia ruplaa.

Putin: Meidän on saatava päätökseen Komorovo-sopimuksemme, muotoiltava ne ohjeiksi ja aloitettava niiden toteutus presidentin toimeenpanoviraston kanssa.  Muistutan eräistä huolenaiheista, jotka liittyvät alan  mahdolliseen uudistamiseen ja verkostojen  nykyaikaistamiseen ja siihen liittyviin muutoksiin.  Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, mihin olemme menossa, arvioimme kehitystämme ja mahdollisia investointimääriä, mukaan lukien ne, jotka liittyvät rautatieliikenteen kehittämiseen hiilen toimittamiseksi kuluttajille.

Novak: Tällä hetkellä teemme työtä yhdessä liikenneministeriön ja Venäjän rautatielaitoksen kanssa ottaen huomioon keskipitkän aikavälin globaalin markkinatilanteen. 

Asiaankuuluvat tilastot on saatettu päätökseen, ja ohjelma synkronoitua siten, että otetaan huomioon kivihiiliteollisuuden ja rautatieinfrastruktuurin kehitys.

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen

Hyvää informaatiota. Kilpailu Venäjän energiavarannoista kiihtyy, kun uudet öljy- ja kaasuputkistot avataan tänä ja ensi vuonna Kiinaan.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Olen vuosien ajan seuraillut muun ohella Venäjän vesivoimatuitannon ilmeitä. Fortum sinne pyrki, mutta ovi kolahti kiinni nokan edessä.
2-3 vuotta sitten ilmevi, että Karjalan koskien hyödyntämiseen mukaan tuli Kiinan energiayhtiö. Nytsiitä ei puhuttu mitään. Ehkä julkisuuden katveessa tehdään yhteistyötä?
Harmi kun en muilta kiireiltä ehdi paremmin paneutua koko palettiin..

Käyttäjän PerttiKannisto1 kuva
Pertti Kannisto

Miloin joku kykenee kertomaan kuinka paljon suomalaisten sähkölasku on kasvanut Fortumin Venäjän investointien vuoksi.
s.o. Paljonko kansalaisten rahaa on maksettu Venäjälle?

Käyttäjän PerttiKannisto1 kuva
Pertti Kannisto

Pitikö Fortum sähkönsiirto myydä Carunalle, jotta saadaan maksettua Venäjän sähköverkon laajennusta.
Eikö sotakorvaukset ole vieläkään maksettu.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Tässähän se on, että Fortumin hybrinen johto katsou, että realisoitavissa oleva pääoma sähköverkoissa oli laiskaa rahaa, eikä se arvioitavissa olevaloputon c 5%:n tuotto kelvannut, vaan haluttiin rynnätä kaksinumeroisten tuottijen kentille. Mutta Karjalan koskuen haltuunotto meni reisille.. Emme luultavati koskaan saa täyttä selkoa Fortuminidänseikkailun lopputuloksesta. Nythän se on täysin aviin, vaikka mikään eu mennyt niin kuin piti..

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Venäjän öljyn- ja kaasuntuotanto on osa maailman öljyn ja kaasuvarannoista. Sitä listaa tutkaillessa voi vain todeta, että esim Venäjän öljyvarannot ovat varsin keskinkertaiset. Öljyvarantojen ja öljynviennin suhteen Venäjällä tulee olemaan ongelmia.

Maailamn suurimmat todistetut öljyvarannot löytyvät seuraavista maista.

300 mrd.brls Venezuela

266 mrd.brls Saudi Arabia

170 mrd.brls Canada

158 mrd.brls Iran

142 mrd.brls Irak

101 mrd.brls Kuwait

97 mrd.brls UAE

80 mrd.brls Venäjä

OPEC maiden osuus maailman öljyreservistä on 1 214 miljrdia tynnyriä eli koko maailamn öljyvaroista 81 %. Venäjän osuus maailan öljyvaroista on 6,5 %.

Venäjän öljyvarat Venäjän nykyisellä tuotannolla riittävät 21 vuodeksi. Esimerkiksi puolta suuremmilla reservaillä Kanadan öljyvarat riittävät 126 vuotta. Se yksinkertaisesti merkitsee sitä, että Venäjän öljyntuotanto on kansallisesti katastrofaalista ylituotantoa. Johtopäätöksenä voi päätellä, että Venäjän Federaation budjetti on täysin ylimitoitettu ja on öljyn- ja kaasun viennin varassa. Ennuste Venäjälle ja taloudelle ei ole valoisa energian viennin osalta. Venäjä on liiana riippuvainen viennistä. Öljyn viennib loppu on jo näkyvissä, koska Venäjä tarvitsee omaa öljyään omiin tarpeisiinsa!

Kaasun suhteen Venäjä on kaasuvaroiltaan ehdoton ykkönen 43 triljoonalla m3. Seuravaksi suurimmat tuottajat ovat Iran 34, Qatar 24, Venezuela 23, USA 13 trillion m3.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Hyödynnettävissä olevien öljyvarojen määristä löytyy arvaamattoman monenlaisia taulukoita.
Venäjän öljhreserveistä löytyy käaittämätön haarukka.
USAn liuskeöljyhimma osoitti, miten rajusti toisaalta raaka-ainekenttien löytyminen ja hyödyntömistekniikat heiluttelevat laskelmia ja toteutuma tilastoja.

Selvää on että Venäkän kaikkia reservejä eu Ole kartoitettu, saati otetyu tuotantoon.

Itse panin merkille tavattoman pienen öljuntuotannon kasvuluvun: Puolitoists prosenttia!

Rahastot on melkein syöty ja öljyn markkinahinta seilaa.

Venöjä ei uusien kenttien käyttöönotosta ja putkitöistä huolimatta Ole käytännössä pystynyt nostamaan tuotantomääriäön, joten hyvältä ei näytä. Opecin tuotannonrajoitussopimuksille se on viitannut kintaalla, joten mistään harkitysta jutusta Tässä tuotannon nitkuttelussa ei Ole kyse.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Veikko Huuska

Se on selvä, että öljyvarantotilastoissa on suuntaa antava tarkkuus. Näkisin mielummin niin, että varantoja pyrittäisiin valtioiden puolesta suurentelemaan !

Varannot ovat kunkin maan rikkautta. Ulkopoliittinen sekä ensisijaisesti sisäpoliittinen jossa viesti maan taloudesta pyritään saamaan kansan tietoisuuteen.

Nuo esittämäni luvut poimin OPEC maiden omasta tutkimuksesta. En ymmärrä miksi OPEC maat itse haluaisivat väärentää tiastojaan. Venäjän ja muiden OPEC maiden ulkopuolisten maiden listan poimin IEA tilastoista (Intrnational Energy Agency). Niillä ei ole tapana vääristellä tietojaan.

https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset