Veikko Huuska

Ruotsin vaalijärjestelyt saivat nuuskaa ETYJ:ltä jo keväällä 2018

Ruotsin vaalijärjestelyt saivat nuuskaa ETYJ:ltä jo keväällä 2018

Ruotsi suhtautui kritikkiin yliolkaisesti eikä korjannut ETYJ:n raportissa nimettyjä virheitä ja puutteellisuuksia syyskuun 2018 vaaleissa

*

ETYJ – Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön

”Ruotsin vaalit 2018” –valmisteluraportista toukokuulta 2018 voimme lukea jossain määrin kriittisiä toteamuksia: (vahvennukset VH)

Vaalipäivää varten (Ruotsissa) painetaan yhteensä noin 650 miljoonaa äänestyslippua, mukaan lukien samanaikaisesti toteutettavat erityyppiset vaalit (valtiolliset, maakunnalliset ja kunnalliset).

”Useat ODIHR:n NAM -keskustelukumppanit ilmaisivat huolensa äänestyslippujen toimittamisesta äänestyspaikoille ja käsittelystä siellä. Jotkut poliittisten puolueiden edustajat huomauttivat, että heillä ei ollut riittäviä resursseja, jotta he voisivat toimittaa tai täydentää jatkuvasti äänestyslippuja äänestyspaikoille vaalipäivänä erityisesti syrjäseuduilla, mikä saattaa vaikuttaa äänestäjien valinnanvapauteen.

Lisäksi useat ODIHR: n NAM-keskustelukumppanit ilmaisivat huolensa äänestyspaikoissa olevien äänestyslippujen käsittelystä ja korostivat erityisesti sitä, että äänestyslistat on pantu näkyvästi esille niin, että äänestäjät valitsevat niistä läsnä olevien (nähden) ennen kuin etenevät äänestyskoppiin. He huomauttivat, että tämä saattaa loukata vaalisalaisuutta.”

Lähde: ETYJ:n raportti

SWEDEN General Election 9 September 2018. ODIHR Needs Assessment Mission Report 15.-17. toukokuuta 2018”, sivu 7. 

https://www.osce.org/odihr/elections/383934?download=true

Huom: Tekstissä esiintyvä oudohko lyhenne ODIHR NAM tarkoittaa ETYJn organisaatioon kuuluvaa toimielintä:

Etyjin toimielimiin kuuluvat mm. demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto, jonka lyhenne on ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights), ja talous- ja ympäristöasioiden koordinaattorin toimisto (Office of the Co-ordinator of OSCE Economic and Environmental Activities), jonka lyhenne on OCEEA.

NAM: Needs Assessment Mission – ”Tarve-arvionti Operaatio”, jonka jäseniä vaalitarkkailijat ovat. Ks. lisää: https://www.kielikello.fi/-/etyj-puheenjohtajuuden-lyhennesanat

*

KANSALAISTARKKAILIJAT JA KANSAINVÄLISET TARKKAILIJAT
Oikeudellisissa puitteissa (Ruotsissa) ei ole nimenomaisia määräyksiä kansalaisten tai kansainvälisten vaalitarkkailijoiden pääsystä (äänestyspaikalle), mikä on ristiriidassa ETYJ-sitoumusten kanssa. Vaalilain mukaan äänestysprosessi on kuitenkin julkinen. Viimeisimpien 2014 yleisten vaalien aikana useat kansalaisyhteiskunnan järjestöt yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa suorittivat vierailuja äänestyspaikoille ja julkaisivat sen jälkeen raportin, jossa äänestyksen salassapitokysymykset ja äänestysjärjestelyt äänestyspaikalla on hahmoteltu.”

ETYJ:n raportti “SWEDEN General Election 9 September 2018. EDIHR Needs Assessment Mission Report 15.-17. toukokuuta 2018”, sivu 10. 

https://www.osce.org/odihr/elections/383934?download=true

*

YHTEENVETO
Kaikki ODIHR: n NAM-keskustelukumppanit ilmaisivat suurta luottamusta kaikkiin vaaleihin liittyviin näkökohtiin. Viranomaiset harkitsevat jatkuvasti vaaliprosessin parantamista ja useita lakimuutoksia on tässä suhteessa kehitteillä. ETYJ:n sitoumuksen ja muiden kansainvälisten velvoitteiden ja standardien käsittelyyn tähtääviä toimenpiteitä on otettu käyttöön ennen vuoden 2018 yleisiä vaaleja.

Samaan aikaan jotkut ODIHR: n NAM-keskustelukumppanit ilmaisivat huolensa äänestyspaikan organisointiin liittyvistä laeista, erityisesti mitä tulee äänestyslippujen käsittelyyn, sekä vaalisalaisuuteen, sekä vaalirahoitusta koskevien uusien ilmoitusvelvoitteiden asettamien vaatimusten täytäntöönpanoon.

Suurin osa ODIHR: n NAM-keskustelukumppaneista suhtautui myönteisesti mahdollisuuteen saada ulkopuolisten vaalitarkkailijoiden tuottama arviointi.”

ETYJ:n raportti “SWEDEN General Election 9 September 2018. EDIHR Needs Assessment Mission Report 15.-17. toukokuuta 2018”, sivu 11. 

https://www.osce.org/odihr/elections/383934?download=true

*

Vaalitarkkailijoita Ruotsissa jo 2010

Julkisuudessa on todettu, että ETYJ:n vaalitarkkailijat olisivat olleet Ruotsissa ensi kertaa nyt syyskuun 2018 vaaleissa.  

ETYJ:n kotisivujen mukaan vaalitarkkailijoita oli Ruotsissa ETYJ/ODIHR NAM-ryhmän muodossa jo vuoden 2010 vaaleissa.  Sen sijaan viime vaaleissa 2014 heitä ei paikalla ollut.  Syytä eivät ETYJ:n sivustot havaintoni mukaan kerro.

ETYJin vaalitarkkailijat ensimmäistä kertaa Suomeen 2011

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJin vaalitarkkailijat tulivat valvomaan ensimmäistä kertaa vaaleja Suomessa seitsemän vuotta sitten. ETYJin suppea vaalitarkkailuryhmä valvoi huhtikuun 2011 eduskuntavaalien toimittamista sekä median toimintaa vaaleissa.  https://yle.fi/uutiset/3-5081656

*

Miten Ruotsi reagoi ETYJ:n toukokuiseen raporttiin?

Niukkojen uutistietojen ja sosiaalisen median varassa voimme tässä vaiheessa yleisesti arvioida, että Ruotsi ei mitenkään reagoinut keväiseen raporttiin, jossa sille esitettiin olosuhteet huomioon ottaen varsin rankkaa kritiikkiä.

Miksi näin?

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

ETYJ/OSCE´n Vaalitarkkailutiimi Ruotsissa;
https://www.osce.org/odihr/elections/sweden/388586

General Elections, 9 September 2018

Type: Election expert team

Country: Sweden

Mission at a glance

Two experts, based in Stockholm.

Mission schedule

27 August: Arrival of the Expert Team
9 September: Election day
12 September: Departure of the Expert Team

Following an invitation from the Permanent Delegation of Sweden to the OSCE, and based on the findings and conclusions of a Needs Assessment Mission (NAM), ODIHR has deployed an Election Expert Team (EET) for the 9 September general elections.

The NAM assessed the pre-election environment and preparations for the parliamentary elections in order to recommend whether to deploy an ODIHR election-related activity for the forthcoming elections, and if so, what type of activity best meet the identified needs. The NAM recommended to deploy an EET for the upcoming parliamentary elections.

Mission Activities

The EET began its work on 27 August and includes two international experts.

The EET will assess the electoral process for compliance with OSCE commitments, other international obligations and standards for democratic elections, as well as national legislation. Experts will assess the election-related legal framework pertaining to the uniform implementation of election procedures, and review the implementation of the campaign finance reporting and oversight framework.

In line with ODIHR’s methodology, the EET will not carry out systematic or comprehensive observation of voting, counting, or tabulation on election day. Team members will, however, visit a small number of polling stations across the country to follow election day procedures.

The team, which will remain in Sweden until 12 September, will issue a report approximately two months after the completion of the electoral process.

Previous Elections

ODIHR previously deployed a NAM to Sweden for the 2010 general elections.

Lähde:
https://www.osce.org/odihr/elections/sweden/388586

*

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Pelkästään äänestyspaikoilla ei ole syyllistytty laiminlyönteihin ja välinpitämättömyyteen. Naapurissa harrastetaan myös kaikenlaista kansalaisoikeuksia polkevaa pikku hupsuttelua. ( Tästä jo aikasemmin oli toisaalla puhetta. ) eli on ehdotettu äänikauppaa Moskeijan rakentamislupaa vastaan.

Miljöpartiet syyllistyi myös vaalivilppiin ?

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/fallet-i-...

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Prof. Teivo Teivainen:

Professori pöyristyi ja otti yhteyttä ruotsalaisviranomaisiin:
”Vakavia ongelmia vaalisalaisuudessa”

https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/258630-professor...

Teivaisen mielestä Ruotsissa noudatetaan vaalisalaisuutta hyvin heikosti. Hän kertoo olleensa vaalitarkkailijana eri puolilla maailmaa ja huomauttaa, että muualla vastaava vaalisalaisuuden ”löperö” hoitaminen olisi skandaali, mutta koska kyseessä on Ruotsi, asiaan ei kiinnitetä huomiota.

”Ei Ruotsiin mitään kansainvälisiä vaalitarkkailijoita”, Teivainen sanoi.

”Veikkaan ja toivon, että tämä on teema, johon kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Siihen, että Ruotsissa vaaleissa on järjestämistavassa, nimenomaan vaalisalaisuuden kohdalla, vakavia ongelmia.”

*

Tuohon kommentoin, kuten blogissani 12.9.2018

http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/26088...

jo kerroin, että ETYJ:n vallitarkkailijat kävivät Ruotsissa perehtymässä maan vaalijärjestelmään toukokuussa 2018. Tarkkailijaryhmän laatimassa julkisessa raportissa todettiin mainittuja puutteita vaalipaikoilla sekä todettiin muun muassa se aivan pöyristyttävä asia, että Ruotsissa, kun on kolmet vaalit yhtä aikaa, painetaan vaaleja varten 650 miljoonaa vaalikorttia! Katsoin moneen kertaan raportti onko siinä painovirhe, mutta ainakaan korjausmainintaa en raportin yhteydestä havainnut.

No, ehkä siinä oli painovirhe.

Mutta lisäksi raportti totesi, että etenkin etäisimmillä äänestyspaikoilla on vaikeuksia saada riittävästi vaalikortteja ja niiden täydennyksiä! 650 miljoonaa, eikä riitä kaikkialle. Kuka panttaa?

Edelleen todettiin joitain havaittuja ongelmia uuden vaalirahoituslain edellyttämien toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Tarkoittanee samaa kuin Suomessakin vaalirahakohun yhteydessä:
puuttuu tietoja tai ne ovat vajavaisia.

*

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

*
Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen kritisoi Ruotsin järjestelmää:
”Twitterissä Teivainen kertoo ottaneensa yhteyttä ruotsalaisiin vaaliviranomaisiin vaalisalaisuuden takia. Hän tiedusteli viestissään, mitä Ruotsi aikoo tehdä asialle vai aikooko tehdä mitään. Hän viittasi muun muassa Euroopan komission Ruotsille asiasta lähettämään huomautukseen, jossa komissio pyysi Ruotsilta selvitystä vaalisalaisuuden turvaamisesta.
Komissio huomautti, että kuka tahansa äänestyspaikalla voi nähdä, minkä puolueen lipukkeen äänestäjä valitsee, ellei äänestäjä hae lipuketta etukäteen tai vie hämäykseksi useita lipukkeita äänestyskoppiin. Myös ruotsalaisraportissa on kiinnitetty aiemmin huomiota samaan huoleen. Raportin mukaan useimmat äänestäjät ottavat vain yhden tai kaksi lipuketta, eikä moni ehkä edes tiedä, että niitä saa ottaa useampia. Raportissa huomautetaan, että tilanne voi olla erityisen ongelmallinen, jos äänestämään tullaan esimerkiksi ystävien tai perheen kesken.
Teivainen kertoo saaneensa mukavan puhelun ruotsalaiselta vaaliviranomaiselta tiedustelunsa johdosta. Teivaisen mukaan puhelu vahvisti, että Ruotsissa todellakin on ongelma ja että ainakin osa heistä on siitä tietoisia.
”Aivan uskomatonta, sivistysvaltiossa” ”
Linkki: https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/258630-professor...
*
Teivaisen maintisema EU:n Komission huomautus Ruotsille, annettu jo vuonna 2015 on luettaaissa täällä.
http://silc.se/wp-content/uploads/2015/05/Fr%C3%A5...
*
Ruotsalainen raportti edellisten, vuoden 2014 vaalien jälkeen toteaa myös puutteita ja epäkohtia:
http://silc.se/wp-content//uploads/2014/05/Report-...
*
Vuoden 2010 vaaleissa Ruotsissa toimitusta tarkkaili ETYJ:n delegaatio.

Jostain syystä ETYJ:n virallisia vaalitarkkailijoita ei Ruotsissa ollut 2014 vaaleissa.

Mutta nyt 2018 ETYJ lähetti jälleen vaalitarkkailijaryhmän.

SUOMESSA ETYJ:n vaalitarkkailijoita on ollut vuoden 2011 vaaleista lähtien.

*

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset