Veikko Huuska

Suomi taipui järjestöjen painostuksen edessä - nyt tutkitaan SS-miesten töitä

*

Valtioneuvosto julkaisi pari tuntia sitten tiedotteen:

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-suomalaisten-ss-miesten-osallisuudesta-juutalaisten-ja-siviilien-surmaamiseen-vuosina-1941-1943

Valtioneuvoston kanslia on tilannut riippumattoman arkistoselvityksen suomalaisten SS-miesten osallisuudesta juutalaisten ja siviilien surmaamiseen vuosina 1941–1943. Selvityksen tekee Kansallisarkisto ja sen on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä. Selvityksen pohjalta päätetään, onko tarvetta jatkotoimiin.

Simon Wiesenthal -keskuksen johtaja Efraim Zuroff lähestyi tammikuussa 2018 tasavallan presidentti Sauli Niinistöä pyytäen Suomea laatimaan selvityksen Waffen SS:n Wiking-divisioonassa vuosina 1941–1943 palvelleiden suomalaisten osuudesta juutalaisten surmaamiseen sotaretken aikana. Zuroffille vastattiin, että Suomi tulee esille nousseiden asioiden johdosta tekemään asiasta riippumattoman, tieteelliseen tutkimukseen perustuvan selvityksen.

Selvityshankkeella on projekti- ja ohjausryhmät, jotka voivat käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita. Ohjausryhmään kuuluvat valtioneuvoston kanslian, tasavallan presidentin kanslian ja Kansallisarkiston nimeämät edustajat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtioneuvoston kanslian edustaja. Selvityksen kustannus on enintään 69 000 euroa.”

*

Historian taipaleelta on jokaisella  kansalla lukuisia selvitettäviä ja tutkittavia tapahtumia.  Niin myös Suomella.

Eräs olennainen ja aivan juuriin menevä selvitystyö on nykyaikana ulkomailla erilaisissa olosuhteissa ja erilaisin menetelmin kuolleiden suomalaisten henkilöllisyyden, elämän ja kuoleman selvittäminen – sekä näihin liittyen heidän kuolin- ja/tai hautapaikkansa huomioiminen sopivalla tavalla.

Näin on Suomessakin osittain tehty, mutta osittain jätetty tekemättä.

Tutkittuja elämänalueita ovat olleet sotasurmaprojektin tietojen kerääminen ja julkaiseminen vuosien 1914-1922 sodissa ja sodanomaisissa olosuhteissa henkensä menettäneistä.  Vastaavasti viime sotiemme 1939-1945 menehtyneiden tiedostoa on pitkään ja ansiokkaasti kartutettu.  Molemmat suurhankkeet ovat olennaisia, valtiollisella rahoituksella osatuotettuja – sekä edelleenkin valitettavan puutteellisia.

*

Merkittävä puute

Monista vastaavankaltaisista – tuhansia suomalaisia ja suomalaissyntyisiä ihmisiä ja perheitä – koskeneista selvitystöistä kaikkein heikoimmalle on jäänyt Stalinin terrorissa 1930-luvulla Neuvostoliitossa surmansa saaneiden suomalaisten ja suomalaissukuisten henkilöiden tietojen selvittäminen. 

Tätä aihetta on vuosikymmenten varrella eri tahojen puolesta pidetty pinnalla, mutta rajatuin tuloksin.  Sen parissa on kuitenkin tehty mittavaa yksityistä ja järjestötason työtä, näkyvimpänä toimittaja Eila Lahti-Argutinan merkittävä elämäntyö vainouhrien vaiheiden ja kohtaloiden selvittäjänä, samoin kuin mm. ihmisoikeusaktivisti Juri Dmitrijevin työt.  Näkyvimmin Suomessa viime vuosien aikana aiheen tutkimisen merkitystä ovat korostaneet ja pitäneet pinnalla yksityiset henkilöt, allekirjoittaneen ohella mm. dosentti Markku Salomaa

Itse tein edellisellä vaalikaudella silloiselle kulttuuri- ja urheiluministerille, vasemmistoliiton puheenjohtajalle Paavo Arhinmäelle esityksen valtiollisen projektihankkeen perustamisesta selvittämään yhteistyössä korkeiden Venäläisten tahojen kanssa suomalaisten kohtaloita, tuloksetta.  Sama koskee myös suurten teloituspaikkojen muistomerkkiesityksiä.

*

Toisin kävi

Toisin kävi eräässä toisessa, huomattavasti marginaalisemmassa, tutkimushankkeessa.

Tammikuussa 2018 huomattavan julkisuuden saattamana tunnettu juutalainen natsimetsästäjä kirjelmöi presidentti Sauli Niinistölle ja esitti tutkimuksen suomalaisten SS-miesten suorittamiksi väitetyistä sotarikoksista. 

Katso esim.: Ilta-Sanomien uutinen Jerusalmen Post –lehden artikkelin johdosta:

”JP: Tunnettu natsien metsästäjä lähetti kirjeen presidentti Niinistölle – vaatii selvitystä suomalaissotilaiden toiminnasta toisessa maailmansodassa”, IS, 15.01.2018;  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005525981.html

JP:n alkuperäinen uutinen samalta päivältä: https://www.jpost.com/Diaspora/Will-Holocaust-crimes-of-Finnish-volunteers-in-Ukraine-go-unpunished-536805

Tiivistetysti sanoen:

Kimmoke keskuksen vaatimuksiin tuli kirkkohistorian tutkijan, dosentti André Swanström André Swanströminhttps://www.is.fi/haku/?query=andre+swanstromin tekeillä olevasta tutkimuksesta.

Swanström on julkaissut siitä osia blogissaanhttp://www.skhs.fi/suomalaiset-ss-miehet-ja-sotarikokset/.

Swanströmin mukaan hänen haltuunsa saamat ja tutkimansa sotilaspastori Ensio Pihkala Ensio Pihkalan https://www.is.fi/haku/?query=ensio+pihkalankirjeet sota-ajalta todistavat, että myös suomalaiset SS-miehet osallistuivat juutalaisten kiduttamiseen ja tappamiseen.

*

Katso myös YLE 24.1.2018; https://yle.fi/uutiset/3-10039452

*

Järjestö ja toinen järjestö

Ilta-Sanomissa 24.5.2018, pt Jouko Juonala selvittää taustoja: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005692381.html

”Natsirikollisten metsästäjä Efraim Zuroffille olisi ollut vaikeaa sanoa ei, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Suomalaiseen sodanjälkeiseen kertomukseen on kuulunut se, että SS-vapaaehtoisemme palvelivat isänmaan etua, koti-Suomea, taistellessaan kaukana Saksan itärintamalla. Tähän kertomukseen kuuluu usko siihen, etteivät suomalaiset syyllistyneet sotarikoksiin Waffen-SS:n riveissä.

Uusi historiantutkimus on jo ottanut tämän kansallisen kertomuksen kriittiseen tarkasteluun. Waffen-SS oli keskeinen osa natsi-Saksan väkivaltakoneistoa, poliittinen eliittiarmeija, johon Kolmannen valtakunnan korkein johto saattoi luottaa itärintaman raa’assa tuhoamissodassa.

Perinpohjainen virallinen tutkimus suomalaisten SS-vapaaehtoisten mahdollisesta osallisuudesta rikoksiin on siksi paikallaan, ja se olisi pitänyt tehdä jo vuosikymmeniä sitten – näyttäähän nyt selvästi siltä, että kaikkia kiviä ei ole käännetty.

Pyyntö SS-selvityksestä tuli tasavallan presidentin kansliaan viime tammikuussa, ja selvitys alkaa nyt siis presidentin aloitteesta. Kovin vahvalta panostukselta 69 000 euroa tähän tarkoitukseen ei vaikuta. Kansallisarkisto kuitenkin uskoo, että silläkin saa raportin aikaiseksi. SS-pataljoonan vaiheet tunnetaan jo hyvin, perustutkimus aiheesta on tehty.

Efraim Zuroff Efraim Zuroffhttps://www.is.fi/haku/?query=efraim+zuroff perusteli pyyntöään Swanströmin  André Swanströminhttps://www.is.fi/haku/?query=andre+swanstromin uusilla tutkimustiedoilla. Pyyntöön olisi ollut poliittisesti lähes mahdotonta vastata kieltävästi. Miltä Suomi olisi silloin näyttänyt? Zuroffilla on korkea profiili, ja hänen tukijansa olisivat todennäköisesti nostaneet mahdollisesta kieltäytymisestä kansainvälisen kohun.

Zuroffin voi olettaa tehneen pyyntönsä vilpittömin mielin. Viime vuosina hän on saanut maailmalla kuitenkin myös kyseenalaista mainetta sen vuoksi, että hän ei ole sanoutunut selkeästi irti yhteistyöstä Maailma ilman natsismia -järjestön kanssa.

Maailma ilman natsismia kuulostaa nimensä perusteella aivan tavalliselta antifasistiselta liikkeeltä, mutta sillä on ketunhäntä kainalossa. Liikkeen perustaja on venäläinen liikemies  Boris Spiegel  Boris Spiegelhttps://www.is.fi/haku/?query=boris+spiegel, jolla tiedetään olevan läheiset yhteydet Kremliin.

Suomalaisittain mielenkiintoista on, että Venäjän voimakkaana puolustajana tunnetuksi tullut dosentti Johan Bäcmkan Johan Bäckmanhttps://www.is.fi/haku/?query=johan+backman on kertonut julkisuudessa avoimesti yhteyksistään sekä Spiegeliin että Zuroffiin:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Boris_%C5%A0pigel & https://fi.wikipedia.org/wiki/Efraim_Zuroff &

SWC-järjestö; https://fi.wikipedia.org/wiki/Simon_Wiesenthal_-keskus

WWN-järjestö; https://en.wikipedia.org/wiki/World_Without_Nazism

*

Pari muuta kytkentää

Kaikista viimeaikaisista Yhdysvaltain ja Israelin välisilläkin esiintyneistä aiemmin ei niin yleisistä linjakatkoista huolimatta Suomi näyttää länsimielisessä suuntauksessaan ottavan ”kaiken huomioon”.  Se, että joidenkin yksityiskirjeiden ym. vastaavien tutkimuksellisessa mielessä ei niin vahvojen lähteiden perässä ja järjestö-tason vaatimuksen (milteipä uhkaus) perusteella maaltamme heltiää tutkimusrahoituksen käynnistyspotti hankkeelle, jo primäärikohteena eivät ole suomalaiset ja heidän kohtalonsa, vaan väitetysti suomalaiset ja heidän tekonsa, on varsin kuvaavaa nykyhetken asemoitumisellemme. 

Vastaavankaltaista selvittelyrahoitusta ei ole suomalaisten uhrien hankkeistukseen Venäjän suuntaan hellinnyt, vaikka mainittujen vainouhrien määrä on moninkertainen. 

Yleisesti on vuosien varrella laskettu että Stalinin aikana poliittisessa repressiossa menetti henkensä noin 11.000 – 15.000 suomalaista.  Nyttemmin tutkijoiden (Markku Salomaa, Irina Takala..) arviot ovat liikkuneet tasolla 20.000 – 30.000.  Tullaan luonnollisesti rajausten ja määritelmien pariin, mutta merkittävästä, sivuuttamattoman suuresta ihmisryhmästä kyse joka tapauksessa on.

Pelkääkö virallinen Suomi lähestyä Venäjän johtoa tällaisessa asiassa? Onko sitten jotenkin ”helpompi” tutkimuskohde käynnistää tunnetusti ärhäköiden aloitteentekijöiden pyynnöstä lähtökohtainen selvitystutkimus somalaisten vapaaehtoisten väitetyistä rikoksista?  Miten tutkimuksellinen objektiivisuus ja tutkimuskohteen rajaus toteutetaan tällaisessa tilanteessa? 

Tähän kokonaisproblematiikkaan joudutaan palaamaan siinä tapauksessa, että tri Lars Westerlundin toteuttama alustava selvitys toisi esille jotain syitä jatkaa ja käynnistää varsinainen tutkimushanke.  Kuka sen muuten rahoittaa? Suomen valtio, tietty. Tämä on ikiaikainen tapa uittaa isohko hanke rahoitushihnalle.

Taannoin Suomen akatemia ja yliopistot kuin yhdestä suusta vakuuttivat, että akateeminen tutkimus ei voi olla valtiojohtoista, valtion asettaman tutkimusongelman ratkaisemista, vaan sen tulee lähteä – ja se lähtee – tutkimuksen vapauden prinsiipeistä ja ns. akateemisista lähtökohdista.

Tarvittaessa rautatiekiskokin taipuu.

*

Kansallisarkisto toteuttaa selvityksen suomalaisten SS-vapaaehtoisten osallistumisesta siviilien, sotavankien ja juutalaisten surmaamisiin 1941–1943

Valtioneuvoston kanslia on 23.5.2018 antanut Kansallisarkistolle tehtäväksi suorittaa riippumattoman arkistoselvityksen suomalaisten SS-miesten osallisuudesta juutalaisten ja siviilien surmaamiseen vuosina 1941–1943 (VNK/889/04/2018). Hanke perustuu Simon Wiesenthal -keskuksen johtajan Efraim Zuroffin tasavallan presidentti Sauli Niinistölle osoittamaan pyyntöön selvittää tätä kysymystä. Tasavallan presidentin kanslia ilmoitti 24.1.2018 lähettämässään vastauksessa, että Suomi tulee Åbo Akademin dosentti André Swanströmin tutkimuksissa esille nousseiden tapausten johdosta toteuttamaan riippumattoman selvityksen asiassa.

Kansallisarkisto on sopinut selvitystyön toteuttamisesta dosentti Lars Westerlundin kanssa. Westerlund on aiemmin vastannut valtioneuvoston kanslian toteuttamasta Suomen sotasurmat 1914–1922 hankkeesta sekä valtioneuvoston kanslian rahoituksella Kansallisarkistossa vuosina 2004–2010 toteutetusta Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset 1939–1955 –hankkeesta.

Selvitystyössä käytetään sekä Suomessa olevia arkistolähteitä että ulkomaisten arkistojen aineistoja. Keskeisimpiä ovat Venäjällä, Ukrainassa, Puolassa ja Saksassa olevat arkistot. Lisäksi selvityksessä käytetään niiden maiden aineistoja, joiden kansalaisia palveli suomalaisten tavoin kansallissosialistisen Saksan Waffen SS:n Wiking -divisioonassa. Osaa aineistoista ei ole aiemmin käytetty tutkimuksessa.

Kansallisarkisto asettaa hankkeelle tieteellistä ja oikeudellista asiantuntemusta edustavan projektiryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja arvioida selvitystyön toteutusta ja hyväksyä selvitystyö sen valmistuttua. Projektiryhmä asetetaan toukokuun 2018 loppuun mennessä. Projektiryhmällä on harkintansa mukaan mahdollisuus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Suomalaisten SS-vapaaehtoisten toimintaa koskevan hankkeen on määrä luovuttaa selvitys valtioneuvoston kanslian johtamalle ohjausryhmälle 15.11.2018 mennessä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pääsihteeri Pekka Timonen valtioneuvoston kansliasta. Ohjausryhmä koostuu valtioneuvoston kanslian, tasavallan presidentin kanslian ja Kansallisarkiston nimeämistä edustajista. Myös ohjausryhmällä on oikeus käyttää harkintansa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Selvitystyön etenemisestä ei tiedoteta työn ollessa kesken. Selvitystyön valmistuttua siitä tullaan tiedottamaan laajasti sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Lähde: Kansalliarkiston kotisivut; https://www.arkisto.fi/news/2143/61/Kansallisarkisto-toteuttaa-selvityksen-suomalaisten-SS-vapaaehtoisten-osallistumisesta-siviilien-sotavankien-ja-juutalaisten-surmaamisiin-19411943/d,ajankohtaista

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (24 kommenttia)

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Jos ns. punaisen Valpon arkisto on vielä tallella, niin sieltä voi löytyä mielenkiintoisia kuulustelupöytäkirjoja koskien nyt tutkittavia tapahtumia.

Aulis Saarijärvi

Hassu juttu, että meillä lehdistössä pyritään sekoittamaan henkilö Efraim Zuroff aktiivisti tähän Simon Wiesenthaliin, jonka nimissä maailma pyörittää kallista ”tutkimuskeskusta”. Keskus pyrkii noin sata vuotiaita SS- miehiä saamaan oikeuteen, kun on jokin syytös vain singottu esille.

Saksassa on ollut kaksi julkisuuden tapausta, kun syytöksen kohteet olivatkin eri henkilöt, mutta pidettiin pidätettynä ja nimi vedettiin sontaan kuolemaan saakka.

Wiesnthali -keskuksella olisi paljon enemmän tutkittavaa, mitä kansanmurhia tehtiin 1944 – 1956 palestiinalaisalueilla ja Jordanvirran rannalla juutalaisten toimista. Heidän sionististen Haganah-joukkojen Palmach-prikaatin terroristijärjestön avulla valtaan nousi mm. Golda Meir, Itzac Rabin, Moshe Rayan. Tutkisivat sitä!

Meillä presidentti ääni väristen kertoo, että ”tutkimaton alue” tutkitaan nyt juutalaisten käskystä hyvin. Asiaan valjastetaan avoin budjetti. Ensinnäkin professori Jokipii Mauno, tutki asian melko tarkasti silloisten arkistotietojen pohjalta ”Panttipataljoona” kirjaankin.

Toinen tutkimus, Hitlerin Saksa ja sen vapaaehtoisliikkeet: Waffen-SS:n suomalaispataljoona vertailtavana, on varmasti parhaiten tutkiva kokonaisuus asiasta. Aiheesta on 8 - 10 hyvää gradutyötä, kolme tohtoriväitöstä sivuaa aihetta, eikä niissä ole viitteitä väitetyistä. Lienee viihdekirjailijoiden Niilo Lauttamus, Unto Boman-Parvilahden ja Sakari Lappi-Seppälän ”kaunokirjalliset muistelmat” jossa on mitä vain.

Jälkimmäinen toki kirjassaan vihjailee kaikkea, että pääsi SKDL:n suosioon, joka loppui kylläkin lyhyeen. Nyt sitten jokin heppu on kirjeestä saanut aiheen järistyttää ja kuluttaa Suomen verorahoja miljoonin Wiesnthal- keskuksen käyttöön. Maksaisi Sauli Niinistö mokomat ”tutkimukset” omista miljoonistaan!

Meillä on Helsingin tähtitornin mäessä juutalaisten muistokivi, jota silloinen presidentti Tarja Halonen itkulla paljasti. Kiven ympärille saatua kustannusarviota ei ole koskaan kerrottu. Minne menivät miljoonat?

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

"SUURIN SUOMALAINEN JOUKKOMURHA"

YLE, MOT-ohjelma, 21.5.2018, toimittaja Kai Byman
Käsikirjoitus:

OSSI KAMPPINEN kertoo: ”Tässä on kuitti, missä Kalle kuitataan telotetuksi. Ja se on päivätty 28. joulukuuta -37. Ja kello 3 on tapahtunut telotus.”

Stalin ei säästellyt NL:oon sosialismia rakentamaan lähteneitä suomalaisia. 1930-luvun loppupuolen vainoissa suomalaisia ja suomalaissyntyisiä syynättiin erityisen tiheällä kammalla, kun teloitettavia ja vangittavia listattiin. Stalinin puhdistusten suomalaisuhreja lepää pelkästään pietarilaisella Levassovan hautausmaalla jopa tuhansia.

Salomaa: ”Pelkästään kirjeenvaihto Suomeen sitten loppuvaiheessa riitti kuolemantuomioon.”

Stalinismin suomalaisuhrien määrä voi olla jopa kaksinkertainen aiempiin arvioihin verrattuna.

Laakso: ”Tuhansia ja tuhansia suomalaisia on hävinnyt NL:oon niin, että heidän lopullista kohtaloaan ei tiedetä.”

Miksi itään menneiden kohtaloita ei ole selvitetty?

Graniittinen hautamuistomerkki Sandarmohin kalmistossa Venäjän Karhumäessä. Siinä lukee: ”Ihmiset, älkää tappako toisianne”.

Lue lisää:
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/21/suurin-su...

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Miksi asiaa tutkitaan vain ss-miesten kohdalla eikä ylipäätänsä?

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Niitä muita on kyllä tutkittu heti jatkosodan jälkeen... Tuomioitakin on annettu..

Käyttäjän AbdullahNassir kuva
Abdullah Nassir

Tässä olisi paljon enemmän tutkittavaa. Montako suomalaista murhattiin, montako kidutettiin. Holodomor on vielä suurelta osin piilossa suurelta yleisöltä.

Oheinen linkki vain omalla vastuulla sitten.
En väitä että linkin takana ovat tiedot olisivat totta enkä ollut paikalla tarkistamassa faktoja. Niissä kohdissa jossa mainitaan eräs kansa pitäisi mielestäni korostaa että kyseessä oli vain rikollinen ryhmä joka ei edusta koko kansaa.

https://holodomorinfo.com/

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara

Tämän samaisen kirjeessä mainittu kohta oli vuosia, vuosia sitten esillä muistaakseni Ylen palstoilla. Sillin tämä kirjeessä mainittu kirjoitus tulkittiin, että nämä SS miehet oilvat kieltäytyneet juutalaisten tappamisesta. Olivat sanoneet, että heidän ampumataidollaan on parempaa tekemistä kuin juutalaisten tappaminen.

Toden näköistä on, että nyt vallitsevan "ilmaston" mukaan tämä tulkitaan toisella tavalla.

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara

Tämän samaisen kirjeessä mainittu kohta oli vuosia, vuosia sitten esillä muistaakseni Ylen palstoilla. Silloin tämä kirjeessä mainittu kirjoitus tulkittiin, että nämä SS miehet oilvat kieltäytyneet juutalaisten tappamisesta. Olivat sanoneet, että heidän ampumataidollaan on parempaa tekemistä kuin juutalaisten tappaminen.

Toden näköistä on, että nyt vallitsevan "ilmaston" mukaan tämä tulkitaan toisella tavalla.

Käyttäjän AbdullahNassir kuva
Abdullah Nassir

Yli 70 vuotta sodasta ja jaksetaan vaan märehtiä aina samaa asiaa.
Entä kymmenet miljoonat muut sodassa tapetut?
Eikö heillä ole ihmisarvoa?

Tässä tuhlataan suomalaisten rahaa tutkikoon juutalaisjärjestöt itse vaikka seuraavat tuhat vuotta.

Simon Wiesenthal-keskus vaatii sitä ja tätä.
Wiesenthal paljastui huijariksi jo elinaikanaan.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1310725/Wh...

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Hyvä ja tarpeellinen selvitystyö tämä suomalaisten SS-miesten tekojen tutkiminen, odottelen tuloksia mielenkiinnolla.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Karo, hei?
Siis minkä tekojen tutkiminen?
Väitettyjen tai oletettujen tai mahdollisten tekojen.
Vuosien 1941 toukokuu ja heinäkuun 1943 välisenä aikana.
Vai onko jokin valmis syyteluettelo tai varteenotettavan epäilyksen alaiset teot; keiden, mitä, missä, milloin?

Kuten edellä totesin, varsin "mielenkiintoinen" tutkimusaihe.
Aluksi kyse mainitusti arkistoselvityksestä, mutta tavallaan tämä on myös vähintäänkin joltain ulottuvuuksiltaan eittämättä myös rikostutkinnan sävyjä saava toimi.

SWC on ollut jäljittämässä ja jahtaamassa isojen kalojen ohella myös, voi hyvin sanoa kaikenmaailman leirien vahteja ja kirjanpitäjiä, ja vähintäänkin julkisuuspolitiikallaan nostattamassa oikeusjuttuja ja tuomioita, kuten joku edellä totesi lähes satavuotiaita pappoja vastaa.

Ei ihan ongelmaton projekti, eenkään etymologiansa vuoksi.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

"Karo, hei?
Siis minkä tekojen tutkiminen?
Väitettyjen tai oletettujen tai mahdollisten tekojen.
Vuosien 1941 toukokuu ja heinäkuun 1943 välisenä aikana."

Esimerkiksi kaikkien noiden ja yleensä sen mitä suomalaiset SS-miehet ovat tehneet tai saattaneet thedä esim. juutalaisille.

"Aluksi kyse mainitusti arkistoselvityksestä, mutta tavallaan tämä on myös vähintäänkin joltain ulottuvuuksiltaan eittämättä myös rikostutkinnan sävyjä saava toimi."

Voi sen noinkin nähdä, eikä mitään vikaa siinäkään. Tutkimustahan ei tee Simon Wiesenthal Center, vaan ohjausryhmässä on valtioneuvoston kanslia, presidentin kanslia ja kansallisarkisto. Ei ole tosiaan ongelmaton projekti, vaan sanoisin enemmänkin ongelmia ratkovaksi projektiksi, olettaen tietty että asiantuntijat valitaan kunnolla. Historiantutkimuksen sopii ehdottomasti selvittää tämäkin asia.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Suosittelen tutkijoille ja miksei myös muillekin hyvää kirjaa. Se on Unto Parvilahden kirjoittama kirja ”Terekille ja takaisin”. Suomalaisen vapaaehtoisjoukon vaiheita Saksan itärintamalla 1941-43. Runsas ja harvinainen kuvitus täydentää sanallista esitystä. Kirja julkaistiin vuonna 1959.
Suomalaisia Waffen-SS:n sotilaita kaatui 256, katosi 14 ja haavoittui 686 miestä (Wikipedia). Ehkä nämä luvut puhuvat muusta kuin sotarikoksista.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Miten luvut muuttaa asiaa?

Mikä ajatustemppu tapahtuu lukujen valossa?

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Lue kirja ja kommentoi sitten, niin saat vastauksen ”ajatustemppuun.” Siihen liittyen SS-Panssarikrenatööridivisoona Wikingin komentaja kenraaliluutnantti Felix Steiner oli sanonut Hitlerille tämän kysyessä suomalaisten vointia ja ominaisuuksia: "Johtajani, missä suomalaiset seisovat, siellä seisovat Teidän parhaat sotilaanne" (sivu 212).

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #18

En taida haaskata aikaani tuollaisten kirjojen lukemiseen.

Mutta sinä olet niin tehnyt eli silloin sinun pitäisi osata kertoa miten nuo luvut poistavat mahdollisuuden sotarikoksiin osallistumisesta?

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola Vastaus kommenttiin #19

En ole natsismin enkä bolsevismin kannattaja. Molemmat järjestelmät pyrkivät samaan päämäärään eli ihmisen alistamiseen. Eroa näissä ismeissä ei ole muussa kuin paidan värissä. Uutena isminä tähän voisi lisätä putinismin professori Aleksandr Duginin toimiessa pääideologina. Hän antaa ymmärtää, että ”on täysin mahdollista, että ihmisellä kollektiivin jäsenenä ei itse asiassa pidäkään olla mitään oikeuksia.” Hänen mukaansa kaikki oikeudet on oltava diktaattorilla (Marko Lönnqvist: Ulkolinja – Venäjä 100 vuotta myöhemmin).

En pidä siitä, että yli 1400 suomalaisen nuorukaisen meno oppimaan saksalaista sotatekniikkaa ja sodankäyntiä on vaarassa leimautua jälkikäteen kunniattomaksi mahdollisesti joidenkin yksittäisten rikollisten tekojen perusteella. Siihen liittyen on kuitenkin hyvä, että asiat tutkitaan.

Mitä rikoksiin tulee, niin Parvilahti kirjoittaa kirjassaan Lembergin kaupungin juutalaisten joukkomurhasta. Tähän syyllistyi paikallinen väestö sen jälkeen, kun kaupungin vankilasta löytyi yli 2000 poliittista vankia ammuttuina ja poltettuina selleihinsä punaisten lähdön jälkeen (sivut 70-71). Tekijät olivat olleet bolsevikkijuutalaisia. Minulla on sanonta ”tieto on pääomaa, jota ei voi ulosmitata.”

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #22

Et kai ole niin naivi,että kuvittelet niiden menneen oppimaan sotatekniikkaa vai koitatko vakuuttaa itsellesi vain?

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #18

Eli jos olisi tullut käsky ampua vaikka (juutalaisia) siviilejä, tuskin olisivat niskuroineet? Ihan hyvä, että tästäkin tehdään selvitys.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Vaikuttaa aivan kuin tätä aihetta ei olisi sopivaa pöyhiä. Miksi noin?

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Toimeksianto on selkeä, tehdä riippumaton arkistoselvitys suomalaisten SS-miesten osallisuudesta juutalaisten ja siviilien surmaamiseen vuosina 1941-1943.
Luotan että tri Westerlund on paras ja kokenein tämän toimeksiannon suorittajaksi.

Tähän asti kaikki on selvää, mutta sen jälkeen ei välttämättä olekaan selvää.
Totean tähän kolme pointtia, eivät ole ainoita.
Ensinnäkin tehtävänasettelun määrittely. Ymmärrän, tai luulen ymmärtäväni, miksi tässä määrittely on tehty näin. Mutta juuri näin muotoiltuna tehtäväksianto lähenee niin uhkaavasti rikostutkinnallista suoritusta että historiatutkimuksen ja kriminologien tutkimuksen raja hämärtyy ja jopa sekoittuu.

Lähtökohtainen ongelma asetelmassa luonnollisesti on se, että toimeksianto tässä on de facto SWC:n taholta tullut haasto, eikä esimerkiksi normaali tieteellis-tukimuksellisen hankkeen rahoitushakemus ja tutkimussuunnitelma kaikkine taustaselostuksineen.

Toinen pointti liittyy tähän; aina kun on esitetty kansallisesti merkittävänä selvitys- ja tutkimustyönä jotain sellaista oikeasti kansallisen sydämensykkeen ja itseymmärryksen kannalta primääriä tutkimushanketta ja sen rahoitusta, on joka taholta tähdennettyvaltiollisten tutkimushankeiden kyseenalaisuutta ja korostettu akateemista autonomiaa, tutkimusideoiden vapaata ja professionaalia kilpailua, jossa nimenmaisesti tukimuslähtöiset tekijät ovat korostetusti johtavina faktoreina.

Nyt ei ole kysymys ainoastaan valtiovetoisesta hankkeesta, vaan vielä etäämpää em. ihanteesta tulevasta alkusykäyksestä, nimittäin ulkomaisesta järjestöstä ja sen omista intreseistä.
Vaikea tätä on nähdä aiemmin juistetun tieteellisen tutkimuksen prisiippien mukaisena lähestymisttaana.

Lisäseikkana todettakoon triviaalisi se, että esim sotavangiksi joutuminen on pääsääntöisesti ollut enemmän systeemigeneerinen kohtalo kuin kenenkään oma valinta. Liikekannallepanossa on kyse valtiollisen vallan käytöstä ja vähintäinkin potentiaalisesta rakenneväkivallasta, joka tuo valtiolle pidemmälle meneviä velvotteita, myös jälkikäteisiä vähintäänkin moraalisia vastuita, vallankäytön kohteiden kohtalosta, myös näiden kohtaloidenselvittämisestä.

Tätä seikkaa ei tässä ole mitenkään huomioitu;
Ulkoinen impulssi on vienyt tämän hankkeen oikotietä muuton torjutun selvitys-tutkimus toimintamallin alueelle.

Aikojen muuttuminen näky siinä, että 1900- luvun sotiemme uhrien selvittelyprojekteihin valtion rooli ja raha kelpasi, mutta nyt ei malli muka enää tule kysymykseen, paitsi poikkeus.

On nimittäin otettava huomioon, että jos jotain lisätutkimuksia edellyttävää tai vaativaa löytyisi, edessä voi olla melkoinen projekti, ja silloin liikutaan supistuneen liikkumatilan ajokäytävässä; kuka päätyä mitä tehdään, kuka tekee ja millaisin resurssein. Ja ennen kaikkea, mistä rahat?

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

On esitettävä suora kysymys:
Miksi SWC ei itse tee itseään kiinnostavaa selvittely- ja tutkimustyötä?
Sellainen olisi vakiintunut ja luonnollinen tapa selvittää itselle tärkeitä ja intresseerattuja asioita. Rahasta se ei kaiketi ole kiinni, eikä muista resursseista.

Siellä on ilmeisesti tehty tehokasta innovaatiotyötä, jonka tuloksena keskus ulkoistaa mielenkiintoisella tavalla eri valtioille näppäriä selvittel-- ja tutkimustehtäviä.

Siinä mielessä ei muuta kuin puolikateellinen toteamus, ja kuitti ettemmehän me nyt ainakaan tuollaiseen...

Mutta ei se ole sen häpeä, joka pyytää, vaan sen joka antaa.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

USA:n juutalaisjärjestöjä on viisaampaa olla ärsyttämättä, että saadaan jatkossakin USA:sta tehokkaita aseita. Tässä realiteetit in summa.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Pekka, juuri näin.
Tässä tapauksessa juuri erityisesti näin.

Because of the realities

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset