Veikko Huuska

Mitä presidentti Putin sanoi Venäjän kehityksestä ja taloudesta 1.3.2018?

Presidentti Putin puhui joulukuulta siirretyn vuotuispuheensa eilen 1.3.2018 Moskovan Maneesin keskusnäyttelyhallissa laajalle yleisölle.

*

Puheen sosiaalipoliittinen osa sisälsi melkoisia lupauksia lisäntyvistä tulonsiirroista köyhille ja uskon valamista tulevaisuutta silmälläpitäen. 

Kokonaisuudessaan esitys oli Yhdistetty vaali- ja sotilaspoliittinen tavoite- ja uhittelupuhe.

Julkisuudessa on keskitytty parituntisen puheen 43:een viimeiseen minuuttiin, eli esityksen sotilaspoliittiseen osioon, jossa presidentti video- ja animaatioryydityksin esitteli ballistisia ydinohjuksia, moukareita, saatanoita, vedenalaisia miehittämättömiä sukellusvene-hävittäjiä yms.

Tässä kertaan vielä Putinin sosiaali- ja talouspoliittisen osion, joka oli täynnä lupauksia täynnä olevan osion.

*

Näin puhui Putin:

"Elämme tänään jälleen merkittävää aikaa, aikaa, joka on maamerkki, kuten aina niinä ajankohtina elämässä, jolloin teemme valintoja ja suuntaamme askeleita uusille poluille, jotka muokkaavat maamme tulevaisuutta tulevina vuosikymmeninä.

Tällaisissa käännekohdissa Venäjä on osoittanut kerta toisensa jälkeen kykynsä kehittää ja uudistaa itseään, löytää uusia alueita, rakentaa kaupunkeja, valloittaa tilaa ja tehdä merkittäviä löytöjä.

Tämä jatkuva innovaatio, yhdistettynä perinteisiin ja arvoihin, takasi jatkuvuuden kansamme tuhannen vuoden mittaisessa historiassa.
Olemme käyneet läpi suuria haastavia muutoksia ja pystyimme voittamaan uusia ja äärimmäisen monimutkaisia taloudellisia ja sosiaalisia pulmia, säilytimme maan yhtenäisyyden, rakensimme demokraattisen yhteiskunnan ja ohjasimme sen vapauden ja itsenäisyyden tielle.

Vahvistimme kestävyyttä ja vakautta lähes kaikilla elämän alueilla, mikä on ratkaisevan tärkeää valtavalle ja monietniselle maallemme, jolla on monimutkainen liittovaltion rakenne ja kulttuurien monimuotoisuus, ja historialliset jakolinjat, jotka ovat yhä elävinä ihmisten muistissa, ja suurissa haasteissa, joita Venäjällä oli saanut kohdata historiansa aikana.
*

Kestävyys on kehityksen perusta, mutta ei sen takuu. Meillä ei ole oikeutta sallia tilannetta, jossa saavutettu vakaus johtaisi tyytyvyyteen, varsinkin kun monet ongelmat ovat edelleen ratkaisematta.
Nykyään Venäjä on maailman johtavien kansakuntien joukossa, se on maa, jolla on voimakas ulkomainen taloudellinen ja puolustuskyky.

Mutta emme ole vielä saavuttaneet tarvittavaa tasoa saavuttaaksemme erittäin tärkeän tehtävämme ja takaamamme ihmisten elämänlaadun ja vaurauden. Meidän on tulee kuitenkin saavuttaa tämä, ja sen me teemme.
Kuten sanoin aiemmin, valtion rooli ja asema nykymaailmassa ei määrity vain tai pääasiassa luonnonvarojen tai tuotantokapasiteetin perusteella; ratkaisevassa roolissa ovat ihmiset sekä olosuhteet jokaisen yksilön kehitykselle, omavaraisuudelle ja luovuudelle. Siksi kaikki riippuu pyrkimyksistä säilyttää Venäjän kansa ja taata kansalaisten hyvinvointi. Meidän on saavutettava ratkaiseva läpimurto tällä alalla.
Toistan, että tähän on luotu vankka perusta. Siksi voimme nyt asettaa ja toteuttaa uusia tehtäviä. Meillä on jo huomattava kokemus kunnianhimoisten ohjelmien ja sosiaalisten hankkeiden toteuttamisesta.

*

Venäjän talous on osoittautunut joustavaksi, ja nykyinen vakaa makrotaloudellinen tilanne avaa uusia mahdollisuuksia kiihdyttää eteenpäin ja ylläpitää pitkän aikavälin kasvua.
Lopuksi maailma kerää nyt valtavaa teknologista potentiaalia, jonka avulla voidaan saavuttaa todellinen läpimurto ihmisten elämänlaadun parantamisessa sekä talouden, infrastruktuurin ja valtionhallinnon nykyaikaistamisessa.

Kuinka tehokkaasti pystymme käyttämään teknologisen vallankumouksen valtavia mahdollisuuksia ja miten voimme vastata haasteisiin riippuu meistä yksin.

Tässä mielessä tulevina vuosina tulee olemaan ratkaiseva maan tulevaisuudelle. Toistan, että nämä vuodet ovat ratkaisevia.
Kerron teille, miksi näin on.

Sillä mitä sanon nyt, ei ole mitään yhteyttä kansalliseen poliittiseen sykliin, saati presidentinvaaleihin.

Riippumatta siitä, kuka valitaan presidentiksi, jokainen venäläinen kansalainen ja kaikkien meidän kansalaisten on voitava nähdä, mitä maailmassa tapahtuu, mitä ympärillämme tapahtuu ja mitä haasteita meillä on.
Teknologisen kehityksen nopeus kiihtyy jyrkästi. Se nousee dramaattisesti. Ne, jotka kykenevät ratsastamaan tämän teknisen aallon harjalla, tulevat menestymään kauas eteenpäin. Ne, jotka eivät tee tätä, joutuvat veden alla ja hukkuvat tässä aallossa.

*

Teknologinen jälkeenjääneisyys ja riippuvuus ulkoisista toimijoista johtavat maan turvallisuuden ja taloudellisten mahdollisuuksien heikkenemiseen ja viime kädessä maan itsemääräämisoikeuden menettämiseen.

Näin asiat ovat nyt.

Viiveet kehityksessä väistämättä heikentävät kansakuntaa ja heikentävät yksittäisen ihmisen potentiaalia. Uusia työpaikkoja, nykyaikaisia yrityksiä ja houkuttelevaa elämää kehittyy niissä menestyneissä maissa, joihin koulutetut ja lahjakkaat nuoret menevät, jolloin oman yhteiskunnan elintärkeät voimat ja kehitysenergiat tyhjenevät.
Kuten olen sanonut, muutokset koskevat koko sivilisaatiota, ja näiden muutosten laaja-alaisuus edellyttää yhtä voimakasta vastausta. Olemme valmiita toteuttamaan sen. Olemme valmiit aitoon läpimurtoon.
Luottamukseni perustuu tuloksiin, jotka olemme saavuttaneet yhdessä, vaikka ne saattavat vaikuttaa vaatimattomalta ensi silmäyksellä, sekä Venäjän yhteiskunnan yhtenäisyydestä ja ennen kaikkea Venäjän ja lahjakkaiden ja nerokkaiden ihmisten valtavasta potentiaalista.


Jotta voimme edistyä ja kehittyä dynaamisesti, meidän on laajennettava vapautta kaikilla aloilla, vahvistettava demokraattisia instituutioita, paikallisviranomaisia, kansalaisyhteiskunnan instituutioita ja tuomioistuimia sekä avata maa maailmalle ja sallia uusia ideoita ja aloitteita.
On korkea aika tehdä useita kovia päätöksiä, jotka ovat jo myöhässä.

Meidän on päästävä eroon kaikista niistä toiminnan tavoista, jotka estävät ihmisiä täysin vapauttamaan potentiaalinsa. Meidän velvollisuutemme on keskittää kaikki voimavarat ja kutsua kaikki voimamme ja tahdonvoimamme tähän rohkeaan työhön, jonka on tuotettava tuloksia.
Muussa tapauksessa meille, lapsillamme tai maassamme ei ole tulevaisuutta. Kyse ei ole siitä, että joku valloittaa tai tuhoaa maamme. Ei, se ei ole vaara.

*

Suurin uhka ja tärkein vihollinen on se, että olemme jäämässä jälkeen. Jos emme kykene kääntämään tätä suuntausta, jäämme entisestään jälkeen.

Tämä on kuin vakava krooninen sairaus, joka tasaisesti imee energian kehosta ja tuhoaa sen vaiheittain. Usein tämä tuhoisa prosessi etenee huomaamattomasti kehon huomaamatta sitä.
Meidän on hallittava luova voima ja kehitettävä kehitystä, jotta esteet eivät estä meitä etenemästä luottamuksella ja itsenäisesti. Meidän on otettava haltuun oma kohtalomme.
Kollegat!
Mikä meillä pitäisi olla etusijalla?

Haluaisin toistaa, että uskon, että keskeinen kehityskehys on kansan hyvinvointi ja venäläisten perheiden hyvinvointi.
Muistutan teille, että vuonna 2000 köyhyysrajan alapuolella asui 42 miljoonaa ihmistä, joka oli lähes 30 prosenttia - 29 prosenttia väestöstä.

Vuonna 2012 tämä indikaattori laski 10 prosenttiin.
Köyhyys on hieman kasvanut talouskriisin taustalla.

Nykyään 20 miljoonaa venäläistä kansalaista elää köyhyydessä.

Tietenkin tämä on paljon vähemmän kuin 42 miljoonaa ihmistä vuonna 2000, mutta se on vielä liian monta. On jopa ihmisiä, jotka joutuvat elämään hyvin vaatimattomasta elämästä.
 

Ensimmäisen kerran viimeaikaisessa historiassamme vähimmäispalkkaa verrattiin toimeentulotasoon.

Tämä säännös tulee voimaan 1. toukokuuta 2018, ja se hyödyttää noin 4 miljoonaa ihmistä. Tämä on tärkeä askel, mutta se ei kuitenkaan ole ratkaisevan tärkeä ratkaisu.
 

Meidän on päivitettävä tehottomasti toimivaa ja arkaaista työelämän rakennetta, tarjottava hyviä työpaikkoja, jotka kannustavat ihmisiä, parantavat hyvinvointia ja auttavat heitä löytämään taitonsa ja kykynsä.

Meidän on luotava kunnolliset hyvin maksetut työpaikat.

Tämä auttaisi saavuttamaan yhden seuraavan vuosikymmenen keskeisistä tavoitteista eli pitkäjänteisen reaalitulon kasvun takeet ja köyhyyden vähentämiseksi vähintään puoleen nykyistä seuraavien kuuden vuoden aikana."

(transl. VHuuska)

*

*

Kommentteja:

Puhe on hyvin Putinin-omainen, siinä on paljon lupauksia ja maalailua.  Todelliset ongelmat mainitaan, mutta... ja lääkkeet mainitaan, ...mutta pääosin ne ovat juuri niitä, joita hallinto tänään vastustaa ja vaientaa. 

Presidentti puhuu jälkeenjäämisen tuhoisuudesta, mutta mitkä ovat lääkkeet? Hän mainitsee joitakin oikeita lääkkeitä, mutta todelliset keskeiset kehityksen avaimet hän jättää taskuunsa.

Mistä otetaan raha, jolla vappuna 2018 nostetaan 4 miljoonan venäläisen matalapalkkaisen työläisen palkka ”viimeaikaisessa historiassamme” ensimmäisen vähimmäispalkan tasolle?  Mistä rahat?

Miten talouden elpyminen hoidetaan? Öljyn hintaa nostattamalla, mutta miten se tapahtuu? Sodan uhkaa maalailemalla (videoimalla)?

Miten rahoitetaan (kansallisten rahastojen ehtyessä) köyhyyden vähentämisen radikaali tavoiteohjelma?

”Nykyään 20 miljoonaa venäläistä kansalaista elää köyhyydessä.” 

Tavoitteena on – edellyttäen tietenkin että ruorissa Putin – tämän 20 miljoonaa köyhyysrajan alapuolella elävän kansalaisen joukko puolitetaan 10 miljoonaan vuoteen 2024 mennessä.  Siis Putinin seuraavan 6-vuotikauden aikana. 

Miten?

*

Puheessa esitetyistä köyhyys-tilastoista voisi koota tällaisen asetelman, tablitsan:

2000: 42 miljoonaa köyhyysrajan alla elävää = 29 %

2012: 14,5 miljoonaa köyhyysrajan alla elävää = 10 %

2018: 20 miljoonaa köyhyysrajan alla elävää = 14 %

2024: 10 miljoonaa (tavoite) = 7 %

(yksinkertaisuuden vuoksi väestön määrän muutosta en ole lähtenyt arvioimaan ja muuntamaan, mikä tietenkin heikentää tarkkuutta, vh).

*

Antti Kasvio arvioi puhetta jo eilen sydänyöllä: http://anttijuhanikasvio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251617-putinin-puhe

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Istuvan presidentin kannatus on eräiden selvitysten mukaan nyt noin 71 %. Miten korkeana se realisoituu vaaleissa jää nähtäväksi, mutta tulee olemaan Niinistö-luokkaa.

Tuohon noin 70 prosenttiin kuuluu arvatenkin paljon väkeä, joka tunnossaan ja sydämessään hyväksyy ja kaipaa vapauksia, todellisia vapauksi ja kansanvaltaisempaa menoa, mutta vallitsevissa olosuhteissa ja tarjonnan ollessa valikoiva ja rajattu, päättyy tekemään kompromisseja olemassaolevan ja olemassaolemattoman välillä, eikä siksi kapinoi tai protestoi tai vetäydy.

Ja täytyy myöntää, että puheessa oli tällaisiakin kohtia:

"Jotta voimme edistyä ja kehittyä dynaamisesti, meidän on laajennettava vapautta kaikilla aloilla, vahvistettava demokraattisia instituutioita, paikallisviranomaisia, kansalaisyhteiskunnan instituutioita ja tuomioistuimia sekä avata maa maailmalle ja sallia uusia ideoita ja aloitteita.
On korkea aika tehdä useita kovia päätöksiä, jotka ovat jo myöhässä.

Meidän on päästävä eroon kaikista niistä toiminnan tavoista, jotka estävät ihmisiä täysin vapauttamaan potentiaalinsa."

Mutta kun ne ovat kun liikkuvan junan viimeisen vaunun tenderiin liimattuja tarroja, niin niiden arvo jää toissijaiseksi, voiko kukaan ottaa niitä täydestä?

No, niin, onhan siinä mainittu monia avainsanoja, tosin tosin vailla todellista tarkoitusta:
Demokratia, demokraattiset insituutiot,
paikallisuus,
kansalaisyhteiskunta,
tuomioistuimet
(>laillisuusperiaate; oikeusvaltio, ihmisoikeudet, vapaudet),
et cetera

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Arvioin tuossa Antti Kasvion blogissa tähän tapaan, ja laitan sen tännekin:

Kysymys: Venäjä ilman Putinia?

Minkälaisessa kunnossa maa on sinä päivänä, jona väistämätön vaihto tulee?

Putin puhui "ratkaisevasta ajankohdasta" ja ratkaisevista vuosista, tarkoittaen jatkokauttaan 2018-2024. Todellisuudessa ratkaisevia vuosia olivat vuodet 2000-2008, jolloin peli jo pelattiin.

Mutta ydin on se, että Putin (ja hänen joukkueensa) on pakkoraossa: hän ei voi muuta kuin jatkaa katkeraan loppuun asti. Onko "loppu" milloin? Vuonna 2024 vai 2030? eller hur..

Tämä on valta- ja voimapoliittinen pyramidi, joka pysyy pystyssä joskin yhä uhkaavammin hoippuen, vain yhden asian, yhden miehen, yhden taivaskepin varassa.. ja se on VVP.

Kun häntä ei ole, ei ole myöskään tätä pyramidia, on vain taistelukenttä, jossa hobbesilainen perintökamppailu, kostonkierre, avoin vallankaappauskenttä..

=Sotavalmiuteen varustellulle ja viritetylle maalle,

"valtavalle ja monietniselle maallemme, jolla on monimutkainen liittovaltion rakenne ja kulttuurien monimuotoisuus, ja historialliset jakolinjat, jotka ovat yhä elävinä ihmisten muistissa, ja suurissa haasteissa, joita Venäjällä oli saanut kohdata historiansa aikana"

tuollainen vallanvaihdon tilanne muodostaa hirvittävän riskien aikakauden.

(sitaatti VVP:n eilisen puheen kansallisen itseymmärryksen määritelmästä)

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

Mikä on länsimaihin suhteutettuna venäläisten köyhyysraja? Miten se on vedetty?
Kuinka paljon Venäjällä on väkeä heti noiden 20 miljoonan toisella puolella, joiden elintaso, ja sosiaaliturva, on valovuoden päässä länsimaisesta?

Eiköhän köyhät mieluummin lisäänny Venäjällä vuoteen 2024 tuon järjettömän asevarustelun myötä. (En pistä lauseen perään edes kysymysmerkkiä.)

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

#3.
Olennainen kysymys.
Jäin miettimään sitä itsekin ja yritin löytää verkosta vastusta, lähinnä siihen, laskeeko Venäjän tilastokeskus köyhyysrajan samoin kuin OECD ja länsi yleensä, eli 60 % mediaanitulosta, mutta en tässä olennaisemman tekemisen tuoksinoissa ehtinyt paneutua asiaan syvemmin.

Ks. esim. täältä:
Euroopan komission käyttämä köyhyysraja on 60 prosenttia mediaanitulosta eli ihmistä pidetään köyhänä, jos hänen nettotulonsa ovat alle 60 prosenttia keskimmäisen tulonsaajan nettotuloista https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6yhyysraja

*

OECD:n sivustot ovat melko havainnolliset:
https://data.oecd.org/russian-federation.htm

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset