Veikko Huuska

Yhdysvaltain hegemonia ja aggressio - mitä ymmärrämme siitä v. 2017 päättyessä?

Miksi Kolmas maailmansota väikkyy taivaanrannan rajalla?

*

Neuvostoliiton järjestelmän romahtaminen 26 vuotta sitten, joulunseutuun 1991, antoi sysäyksen vaaralliseksi osoittautuneelle Yhdysvalloissa luodulle ideologiselle suuntaukselle, jota voimme kutsua nimityksellä neokonservatismi.

Neuvostoliitto oli karvoineen ja nahkoineen toteuttanut tärkeintä tehtäväänsä, Yhdysvaltain unilateraalisten, yksinvaltaisuuteen tähtäävien toimien rajoittajana.  Tämän vastavoiman katoaminen sai välittömästi Washingtonin ja sen silmäntekevät neokonservatiivit julistamaan oman agendansa Yhdysvaltain maailmanlaajuisesta hegemoniasta.

Yhdysvallat oli nyt ”ainoa suurvalta”, ”sole superpower”, ”unipower” – ainoa supervalta, yksinvalta – joka voi, ja tulee toimimaan ilman mainittavaa vastustaa kaikkialla maailmassa.

*

Washington Postin uuskonservatiivinen toimittaja Charles Krauthammer tiivisti ”uudet realiteetit” tähän tapaan:

”Meillä on ylivoimainen globaali voima.  Me olemme luoneet maailmanhistorian merkittävimmän valtajärjestelmän.  Kun Neuvostojärjestelmä petti, syntyi jotain uutta, jotain todella uutta – yhden supervallan malli, unipolaarinen maailma, jota hallitse yksi ainoa valta, Yhdysvallat, jolla ei ole ainuttakaan varteenotettavaa kilpailijaa tai haastajaa, ja joka määrää maailman joka kolkalla. 

Tämä merkitsee strategisesti täysin uutta kehitysaskelta ihmiskunnan historiassa, eikä sellaista ole nähty sitten Rooman valtakunnan tuhon.  Eikä edes Roomaa voida verrata siihen asemaan, jonka Amerikka on tänään ottanut”.

*

Se tyrmäävä yhden voimakeskuksen mahti, jonka historia nyt on suonut Washingtonille, tuli turvata hinnalla millä hyvänsä. 

Vuonna 1992 Pentagonin johtava viranhaltija, alivaltiosihteeri Paul Wolfowitz määritteli ”Wolfowitzin doktriinin”, Wolfowitzin opin, josta tuli Washingtonin ulkopoliittinen ohjenuora.

Wolfowitzin ohjelma julisti, että Yhdysvaltain ulko- ja sotilaspolitiikan ”ensimmäinen päämäärä” on ”torjua niiden uusien haastajien esiinnousu, niin entisen Neuvostoliiton alueella kuin kaikkialla muuallakin, jotka muodostavat uhkan (Yhdysvaltain yksinvallalle) ja pyrkivät samaan asemaan, joka entisellä Neuvostoliitolla aikoinaan oli.

Tämä on uusi dominointi, joka huomioi ensisijaisesti uuden alueellisen puolustusstrategian ja edellyttää, että me pyrimme torjumaan kaikki vihamieliset voimat, ja erityisesti ne, jotka pyrkivät ilman rajoitustoimia kehittymään globaaleiksi voimiksi. 

(A ”hostile power” on sellainen valtio, joka on kyllin voimakas, että se kykenee omaksumaan Washingtonista riippumattoman itsenäisen ulkopolitiikan”.)

*

Amerikan hegemonistisen yksinvallan muotoutumisesta kiinnipitämisen politiikka käynnistyi presidentti Clintonin hallinnon aikana sen suorittaessa aseellisen intervention Jugoslaviaan, Serbiaan ja Kosovoon, ja sen määrättyä lentokieltoalueen Irakiin 

Vuonna 1997 uuskonservatiivit julkaisivat hankkeensa ”Projekti Uuden Amerikkalaisen Vuosisadan toteuttamiseksi”.

Vuonna 1998, kolme vuotta ennen 9/11 –tapahtumaa, uuskonservatiivit lähettivät presidentti Clintonille kirjeen, jossa he vaativat Irakin hallinnon vaihtamista ja ”Saddam Husseinin siirtämistä vallasta”.

Neokonservatiivit julkaisivat ohjelmansa, jossa he vaativat seitsemän hallituksen syrjäyttämistä vallasta lähimmän viiden vuoden aikana.

(Vaatimus koski Irakin, Syyrian, Libanoin, Libyan, Somalian, Sudanin ja Iranin hallintojen kaatamista, vh).

*

Vertailun vuoksi: mitä tekivät presidentit ennen Trumpia ja mitä Trump yrittää?

It is worth noting that 6 out of these 7 countries (with the exception of Lebanon) identified by General Wesley Clark “to be taken out” are now the object of President Trump’s ban on Muslims’ entry to the US:  Iraq, Syria, Somalia, Libya, Sudan, Iran and Yemen.

All of these countries are on the Pentagon’s drawing board. These countries have been directly or indirectly been the object of US aggression. (M. Ch. GR Editor)

Lähde: http://www.globalresearch.ca/we-re-going-to-take-out-7-countries-in-5-years-iraq-syria-lebanon-libya-somalia-sudan-iran/5166

*

Syyskuun 11. päivän tapahtumat vuonna 2001 muistetaan alan ihmisten keskuudessa ”uutena Pearl Harborina”, ja kuten uuskonservatiivit julistivat, oli välttämätöntä julistaa sota Lähi-Idässä.

Paul O`Neal, presidentti George W. Bushin ensimmäinen valtiovarainministeri, on julkisuuteen ilmoittanut, että presidentti Bushin ensimmäinen tapaaminen hänen kabinettinsa kanssa käsitteli hyökkäystä Irakiin. 

Tämä hyökkäys oli suunniteltu jo ennen kuin 9/11 tapahtui.

Kaksoistornien katastrofin 11.9.2001 jälkeen Washington on tuhonnut kokonaan tai osittain kahdeksan maata ja on nyt vastakkainasettelussa Venäjän kanssa sekä Syyriassa että Ukrainassa.

*

Venäjä tahollaan ei voi sallia jihadistisen kalifaatin parustamista alueelle, joka käsittää osan Syyriaa ja Irakia, koska se voisi muodostua lähtöalustaksi epävakauden tuottamisessa Venäjän muslimivähemmistöjen keskuudessa Venäjällä.  Itse Henry Kissinger on todennut tämän tosiasian, ja se on selvää kaikille, joilla on ajattelukykyä. 

Mutta kuitenkin voimistuva uuskonservatiivinen blokki, joka on kontrolloinut niin Clintonin, Bushin kuin Obamankin hallintoa, on niin vahvasti imenyt itseensä tämän oman hybriksensä ja ylvästelee sillä, että he ovat pystyneet nostattamaan oman liittolaisensa Turkin osoittamaan kykyään Venäjää vastaan (huomaa: teksti on kirjoitettu kaksi vuotta sitten, vh). 

Taustoja ajatellen me voimme ymmärtää, että vaaralliseksi tilanne äityy hetkellä, jona maailma on muuttunut neokonservatiivien häikäilemättömien unelmien mukaiseksi USA-keskiseksi yksinapaiseksi valtajärjestelmäksi.

*

Pyrkimyksillään muodostaa Yhdysvaltain ikuinen hegemonia maailmaan, uuskonservatiivit heittävät roskakoppaan sen takuun, jonka Washington antoi Gorbatshoville, nimittäin että NATO ei inahda tuumaakaan itään päin.

Niinpä uuskonservatiivit pullauttivat Yhdysvallat pois ABM-sopimuksesta (torjuntaohjuksia koskeva sopimus), joka määritteli, että kumpikaan, ei Yhdysvallat eikä Venäjä saa kehittää eikä tuottaa torjuntaohjuksia. 

Uuskonservatiivit uudelleenkirjoittivat Yhdysvaltain sotilasdoktriinin ja siirsivät ydinaseet niille jo vakiintuneesta kosto-aseen roolista ennaltaehkäisevän ensi-iskun aseeksi

Samoin uuskonservatiivien vaatimuksesta ja paineesta Yhdysvallat päätti sijoittaa torjuntaohjuksia Venäjän rajan tuntumassa sijaitseviin tukikohtiin, julistaen että tukikohdat perustetaan tarkoituksella suojella Eurooppaa Iranin väitettyjä mannertenvälisiä ydinohjuksia vastaan, ydinaseita, joita sillä ei väittämistä huolimatta ollut.

*

Yhdysvaltain hallinto ja media ovat demonisoineet Venäjän ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin, sekä heille lojaalit tahot, paljolti uuskonservatiivien mielipidevaikuttamisen tuloksena.  Esimerkiksi Hillary Clinton, joka oli demokraattien presidenttiehdokas, julisti Putinin olevan ”uusi Hitler”.  Aiempi CIA:n viranomainen vaati Putinin salamurhaamista. 

Molempien pääpuolueiden presidenttiehdokkaat ovat kilpailleet siitä, kuka kykenee käyttämään aggressiivisinta kieltä Venäjästä ja sen päämiehestä. 

*

Tämä on tuhonnut suurten ydinasevaltojen välisen luottamuksen.

Venäjän hallitus on oppinut, ettei Washington kunnioita sen omia lakeja, ja vielä vähemmän kansainvälistä oikeutta, ja ettei sen voi odottaa pitävän kiinni mistään sen kanssa solmituista sopimuksista.

Tämä luottamuksen puute, yhdessä Washingtonin ja amerikkalaisen prostituioidun median avoimen Venäjä-vihamielisyyden kanssa, jota idioottimaisesti toistetaan Euroopan pääkaupungeissa, on luonut pohjan ydinsodalle.

(Paul Craig Roberts kirjoittaa edelläolevan sanatarkasti näin:

This lack of trust, togerther with the aggression towards Russiaspewing from Washington and the presstitute media and echoing in the idiotic European capitals, has established the ground for nuclear war.”;

Suomessa vähemmän käytetty ilmaisu “the presstitute media” on lännessä kriittisen tutkija- ja toimijatahon omaksuma, alkuaan Gerald Celenten antama nimitys “moraalin”, vallan ja talouden aallonharjalla lekottelevasta mediasta, joka itseasiassa on syönyt häntänsä.  Presstitute on journalismin muoto, johon liittyy uutisten harhaanjohtavaa räätälöintiä, sopivaksi tiettyyn ”puolueettomaan”, taloudelliseen tai liiketoimintaohjelmaan, odotussabluunaan.  Suomeksi sanottuna lipoo valtaa ja rahaa ja hegenomistista kulttuurista soitantoa, ”ainoaa oikeaa ajattelua”.

Press + Prostitute.

Lue: https://en.wikipedia.org/wiki/Presstitute

*

Koska NATOlla (käytännössä Yhdysvalloilla) ei ole mahdollisuutta konventionaalisin asein käytävässä sodassa kukistaa Venäjää – ja vielä vähemmän Venäjän ja Kiinan kombinaatiota- , sota käydään ydinasein.

Välttääkseen sodan Putin välttää provosoimista ja toimii hillitysti kontratessaan Lännen provokaatioihin.

Uuskonservatiivit kuitenkin tulkitsevat hänen tällaista käyttäytymistään heikkoudeksi ja peloksi.  He käskivät Obamaa pitämään päällä painostusta Venäjää kohtaan, vakuuttaen, että Venäjä on se, joka antaa periksi.

Putin on kuitenkin tehnyt monissa yhteyksissä selväksi, että Venäjä ei anna periksi.  Putin on lähettänyt tämän viestin useaan otteeseen.  Esimerkiksi 28. syyskuuta 2015, YK:n 70-vuotispäivänä Putin sanoi, että Venäjä ei voi sietää nykyistä maailman tilannetta.  Kaksi päivää myöhemmin Putin aloitti sotatoimet ISISiä vastaan Syyriassa.

*

Ulosmarssi Natosta

Euroopan hallitukset, erityisesti Saksa ja Britannia, ovat osallisia tähän muutokseen kohden ydinsotaa.

Nämä kaksi Amerikan vasallisvaltiota sallivat ja hyväksyvät Washingtonin halukkaan aggression Venäjää vastaan toistamalla Washingtonin propagandaa ja tukemalla Washingtonin pakotteita ja toimenpiteitä muihin maihin.

Niin kauan kuin Eurooppa ei ole mikään muu kuin pelkkä Washingtonin laajentuma, Armegeddonin mahdollisuus jatkaa nousuaan.
Tällä hetkellä ydinsota voidaan välttää vain kahdella tavalla. Yksi tapa on, että Venäjä ja Kiina antautuvat ja hyväksyvät Washingtonin hegemonian.

Toinen tapa on että jokin riippumattoman johtaja Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Ranskassa nousee johtoon ja vetäytyy NATOsta.  Se käynnistäisi ulosmarssin NATOsta, joka on Washingtonin tärkein työkalu jolla se ylläpitää konfliktia Venäjän kanssa, ja joka sen vuoksi on vaarallisin voima maan päällä, niin jokaiselle Euroopan maalle, kuin koko maailmalle.

Jos NATO saa jatkua, NATO yhdessä amerikkalaisen hegemonian neokonservativistisen ideologian kanssa tekee ydinsodasta väistämättömän.

*

Lähteistä:

Tämän näkemyksellisen artikkelin julkaisi 28.12.2015 – siis kutakuinkin kaksi vuotta sitten – Paul Craig Roberts, IPO Institut for Political Economy, https://www.paulcraigroberts.org/2015/12/28/why-wwiii-is-on-the-horizon-paul-craig-roberts/

*

General Wesley Clark: Wars Were Planned - Seven Countries In Five Years

Youtube, julkaistu 11.9.2011 eli 10 vuotta 11/9:n jälkeen, kesto 2:12 minuuttia;

https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw

*

General Wesley Clark: The US will attack 7 countries in 5 years, 2017;

https://www.youtube.com/watch?v=rellv7dmrk8  Katso myös; https://www.youtube.com/watch?v=1pnSSXOUtZo

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (18 kommenttia)

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Wolfowitzin opin ensimmäinen tavoite ei ole rauha, ei vauraus eikä ihmisoikeudet, ei demokratia eikä oikeudenmukaisuus.

Washingtonin "ensimmäinen tavoite" on maailman ylivalta, universaali supervalta-asema.

Wolfowitzin oppi vaatii Washingtonia syrjäyttämään tai kaatamaan hallituksia, jotka eivät alistu Washingtonin tahtoon. Se on "ensimmäinen tavoite".

NL:n romahtaminen johti Boris Jeltsinin tuloon presidentiksi paloittelemaan Neuvostoliitto. Washington tottui siihen, että Jeltsin noudatti Washingtonin käskyjä ja Washington imi itsensä Lähi-Idän sotiin odottaen, että Vladimir Putin jatkaa Washingtonin pillin mukaan, Venäjä sen vasallina.
Kuitenkin 43. Munchenin turvallisuuspoliittisessa konfrenssissa 20017 Putin sanoi: "Mielestäni yksinapainen malli ei ole pelkästään ei-hyväksyttävä, vaan myös mahdoton nykypäivän maailmassa".
VVP jatkoi:
"Näemme yhä laajempaa halveksuntaa kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita vastaan. Yksi valtio, ja se on tietenkin ennen kaikkea Yhdysvallat, on ylittänyt sen omat kansalliset rajat monin tavoin. Tämä näkyy talouden, politiikan, kulttuurin ja koulutuksen aloilla, niissä ehdoissa, joita se asettaa muille kansakunnille. Kuka pitää tästä? Kuka on iloinen tästä?"

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Joku voisi joskus lukea teoksen:
Udo Ulfkott: So lügen Journalisten. Der Kampf um Quoten und Auflagen.

(Näin toimittajat valehtelevat. Kiintiöiden ja ehtojen torjunta.)

Ks. Wikipedia; https://de.wikipedia.org/wiki/Udo_Ulfkotte

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Meidän pitäisi kääntää tuo suomeksi, oder was ist Ihre Meinung?

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Oikeastaan tarkoitin tätä:
„Gekaufte Journalisten“ (Ostetut journalistit)

Juha Hämäläinen kirjoitti muistosanat:
"Saksan ehkä kiistellyin journalisti Udo Ulfkotte on kuollut 56 – vuotiaana. Herra menehtyi sydämen pysähdykseen.

Udo teki pitkän uran Saksassa arvostetussa "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) lehdessä, kunnes kyllästyi kertomaan mitä käskettiin. Myöhemmin Udo työskenteli Kopp-Verlagille.

Udo kirjoitti useita kirjoja, kuten „Die asylindustrie“ pakolaisbisneksestä, „Mekka Deutschland, Die stille Islamisierung“ jossa käsitellään Saksan hiljaista muuttumista islamistiseksi maaksi ja monta muuta lukemisen arvoista teosta.

Suureen tietoisuuteen Udo lennähti, kuitenkin kirjallaan „Gekaufte Journalisten“ (Ostetut journalistit), jossa hän avasi tämän päivän journalismin hintaa, valheellisuutta ja journalistien „itsensä myymistä“ (kaunisteltu ilmaisu poliittisen korrektiuden takia).

Kuolema on ihmiselämän normaali ja ihmisiä kuolee sydämenlyönnin tahtiin, silti Udon jälkeensä jättämät paljastukset tulevat varmuudella luomaan salaliittoteorioita. Näiltä teorioilta tuskin voi näinä päivinä välttyä, mutta se ei ollut syy miksi kirjoitin tämän muistokirjoituksen

Juha Hämäläisen Blogi, 4.1.2017 kokonaisuudessaan, suosittelen:
http://janispetrus.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229500...

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Kirjoitit:
"Kaksoistornien katastrofin 11.9.2001 jälkeen Washington on tuhonnut kokonaan tai osittain kahdeksan maata ja on nyt vastakkainasettelussa Venäjän kanssa sekä Syyriassa että Ukrainassa."

Ja näistä kahdeksasta maasta alkoi kansanvaellus Eurooppaan. En ole nähnyt yhdenkään politikon uskaltavan kertoa kuka on syyllinen näihin maahanmuuttoaaltoihin. Jotkut populistit kertovat, että syyllisiä ovat pakolaiset.
Pakolaiset ovat selvästi USAn harjoittamaan politikan seuraus.
Tätä eivät "nuivat" tunnu ymmärtävän ja heidän johtajat eivät uskalla sitä kertoa.
Suvakkipuolella asia ei ole yhtään parempi.
Kukaan ei vaadi, että USA ottaa vastaan pakolaiset.

Politikot ovat raukkoja paskiaisia avain niinkuin heidän ystävänsä "maksetut kynät".

Henry

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Onko Kiinan nopea nousu kuitenkin sotkenut suunnitelmat?

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

6#
Ilman muuta Kiina on 2000-2017 kauden nousija- yllättävä. Tietenkin lännen raha- ja finanssipulmat ovat helpottaneet Kiinan nousua supervallaksi.
Olen varma että amerikkalainen eliitti aliarvioi ja yhäkin aliarvioi Kiinaa ja sen vahvuutta.

Käyttäjän TimoKohvakka kuva
Timo Kohvakka

Tämä Yhdysvaltojen agenda on toiminut syntysanoina monille maailman kriiseille.

Yhdysvaltojen strategiana on ollut vastakkainasetteluja lisäämällä jakaa vihollisen voimat kahteen osaan tarkoituksenaan vahvistaa omaa suhteellista asemaansa maailmanvallassa.

Esimerkiksi Irakissa informaatiosodan avulla herätettiin henkiin vastakkainasettelu shiiojen ja sunnien välillä, jolloin Irak oli helpommin kukistettavissa.

Myös Euroopan suhteellisen aseman heikentäminen ja vastakkainasettelun lisääminen pakolaisaalloilla palvelee Yhdysvaltojen intressejä. Samoin kuin vastakkainasettelun lisääminen Euroopan ja Venäjän välille.

Tämä on edullisin tapa Yhdysvalloille, sillä kilpailevat voimat tuhoavat itse itsensä. Tässä taistelussa Yhdysvallat ovat pystyneet valjastamaan hybridisodan palvelemaan omia tarkoituksiaan kaikkein tehokkaimmin maailmassa. Tällä tapaa ei ole sotaa koskaan ennen käyty.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Kuule...nyt olet putinisti sekä venäjätrolli.

Miltäs nyt tuntuu?

US on apinoinut hyvin noiden jenkkitrollaamisen taidon ja eivät kaikki edes huomaa sitä venäjävihassaan.

Käyttäjän MarttiHaverinen kuva
Martti Haverinen

Neuvostoliiton romahdettua oli muutama vuosi aikaa alkaa globaali aseistariisunta ja uudenlaisempi maailmanjärjestys ja tuon hetken mahdollisuuden menettäminen voidaan lukea USA:n ansioksi.

Itse muuten aikoinaan kiinnitin huomioni tuohon Wolfowitzin haluun tuhota Irak ja kaksoistornien tuhon jälkeinen politiikka toi sen jälleen mieleeni. Bushin hallintoonhan hän pääsi mukaan.

Eurooppalainen turvallisuusratkaisu on tulollaan.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Hienoa että jotkut näkevät tämän laajemman kokonaisuuden maailmanpolitiikassa.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Matti Kasvio pohtii nousevaa vuotta 2018 ja kirjoittaa tänään blogissaan mm näin:

"Miksi sodan uhat ovat kasvussa?

Uhkia lisää Donald Trumpin johdolla laadittu ja joulun alla julkistettu USA:n uusi turvallisuusstrategia. Siinä maa irtisanoutui kaikista universaaleista arvoista ja ponnisteluitta planeettamme pelastamiseksi. Sämalla Yhdysvallat ilmoittaa ajavansa jatkossa yksinomaan omia etujaan vahvemman oikeuteen nojautuen.

Eri puolustus- ja tuvallisuusviranomaisten valmistelun pohjalta laadittu asiakirja sisältää toki rationaalisempiakin elementtejä, mutta perusfilosofian asiakirjaan ajanut Donald Trump toimii USA:n asevoimien ylipäällikkönä ja johtaa maan ulkopolitiikkaa. Ensi vuonna hänen on estettävä Pohjois-Korean diktaattorin pyrkimykset päästä uhkaamaan ydinaseillaan Yhdysvaltoja, ellei USA ole valmis jatkossa elämään tuon uhan alaisuudessa."

Melkoisen tyhjentävä tiivistys nykyhetken Yhdysvaltain dilemmasta.

Ellei kyse olisi vakavasta asiasta, voisi tuollaiselle kuvaukselle naurattaa ironisesti: "Pelkkää pohjoiskorealaista ilkeilyä!"

Paha kyllä kuva on tosi. Mihin rappion tilaan Yhdysvallat onkaan itsensä ajanut. Sääli.

Ja sitten "meidän nilkit" entistä tulisemmin tuota ilmestystä rakastavat. Miksi?

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

USA on harjoittanut ulkopolitiikkansa jo Reaganista asti samaa linjaa noudattaen.

Ensin autettiin Neuvostoliittoa hajoamaan omaan mahdottomuuteensa. Nyt on vuorossa Euraasian mantereen asioiden sekoittaminen. Tosin Kiina lienee liian hankala nujertaa tavallisin keinoin.

Ns. uuskonservatiivit ovat vain tiivistäneet tämän linjan ideologisen pohjan hyödyntäen yleisuskonnollisuutta. Kuitenkin muuttamalla painotuksia, samaa ideologista pohjaa voidaan käyttää myös liberaalijohtoisessa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

USA:n päämäärä tulee olemaan aina sama riippumatta siitä, kuka on Valkoisen Talon isäntä. Se on USA:n globaali hegemonia. USA on rannikko- ja merenkulkuvaltio, jolla on geopoliittinen tarve omaan puolustukseensa vedoten hallita ainakin Atlanttia ja Tyyntä merta.

USA jatkaa entisen emämaansa Ison-Britannian roolia globaalina merivaltana niin pitkään kuin vain voi. USA:n globaali merivalta tullee häviämään voimavarojen puutteeseen samalla tapaa, kuin Ison-Britannian merivalta hävisi. Tämä tulee olemaan joskus vielä väistämättä edessä. USA:n mahti ei ole ikuinen.

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

USA:n mahti ei ole ikuinen.

Se tulee kaatumaan taloudelliseen mahdottomuuteensa.

https://www.salkunrakentaja.fi/2017/06/yhdysvaltoj...

https://yle.fi/uutiset/3-5402231

http://www.ulkopolitiikka.fi/article/526/yhdysvalt...

Maa, joka käyttää sotilasbudjettiinsa enemmän rahaa, kuin loppu maailma yhteensä, ei voi olla ikuinen. Varsinkin, kun kyseessä on velkaraha.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_valtioiden_...

Käyttäjän TimoKohvakka kuva
Timo Kohvakka

Yhdysvaltojen todellinen päämäärä on ajaa hybridisodan avulla aggressiivisesti omia etujaan maailmalla ja sen toteuttaja myös Euroopan kentällä on CIA. Johtaja Mike Pompeon näkemys on linjassa Yhdysvaltojen protektionistisen agendan kanssa: "Menestyäkseen CIA:n tulee olla aggressiivinen, ilkeä, anteeksiantamaton, säälimätön."

Tämä kaikki on linjassa myös Trumpin näkemyksen kanssa. Euroopan kannalta tässä on haastavaa lukuisten toimijoiden lähettämät pehmeämmät ristiriitaiset viestit, jotka antavat ymmärtää Yhdysvaltojen olevan todellisuudessa eri linjoilla Trumpin ja Pompeon kanssa. Ikään kuin Trump olisi vain väliaikainen ongelma Euroopan kannalta ja Euroopan olisi tästä syystä pysyttävä Yhdysvaltojen ohjauksessa.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Alaviitteenä yksinapaisuuteen: Vajaa 10 vuotta sitten arvioi Erkki Toivanen vielä näin:
http://erkkitoivanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/4242...
---
"Kun Putin totesi, että ‘Neuvostoliiton hajoaminen oli 1900-luvun suurin geopoliittinen onnettomuus’, hän teki naapureille tiettäväksi, että hänen johtamansa Venäjä ei hyväksy ‘katastrofin’ seurauksia, vaan aikoo palauttaa status quo anten tavalla tai toisella – tai kolmannella."

Käyttäjän TimoKohvakka kuva
Timo Kohvakka

Poliittinen muisti on lyhyt, mutta on hyvä palata aikaan ennen vuotta 2007. Silloin lännessä pidettiin naurettavana ajatusta, että Venäjä olisi sotilaallinen uhka, sillä Venäjä oli tulemassa osaksi länttä.

Vuonna 2007 asetelmat muuttuivat radikaalisti. Washingtonissa oli huomattu ettei Venäjä, vaikka tahtoikin lähentyä länttä ja Eurooppaa, alistukaan heidän agendaansa ja tällöin laman merkkienkin jo ollessa ilmassa alettiin siirtää Naton sotilaallista painopistettä Venäjän rajalle.

Kuten Gaddafillekin, myös Venäjällekin on varmasti tarjottu monia tilaisuuksia myydä maansa, mutta tässäkään tapauksessa se ei ole tuonut tulosta. Venäjä ei ole taipunut maanittelemalla, uhkaamalla kuin kiristämälläkään.

Erkki Toivasen tapaan lännessä useimmat tunsivat varsin heikosti venäläisen ajattelun: "Selvin sanoin ilmaistu erottamisuhka Euroopan neuvoston ja G8:n jäsenyydestä, Ukrainan ja Georgian ottaminen NATO:n jäseniksi – ne ehkä panisivat Moskovan ajattelemaan."

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset