Veikko Huuska

Milloin Stalin oikeastaan syntyi?

Milloin Stalin oikeastaan syntyi?

*

Yleisesti tunnettu tosiasia on se, että J.V. Stalin syntyi 21. päivä joulukuuta 1879.  Olipa tuo päivä vuosikymmenten ajan, aina Stalinin kuolemaan saakka vuoteen 1953, yleinen vapaapäivä Neuvostoliitossa.

Stalin oli tunnetusti melkoinen originaali, pitihän hän itseään ja johtavaa ideologista eliittiä, bolshevikkeja, aivan omana rotunaan, erikoisihmisinä.  Niinpä myöskin osa valtakunnan lomapäivistä yhdistettiin erilaisiin elämäkertatilanteisiin.  Virallinen Leninin kunniaksi nimetty päivä, esimerkiksi, ei ollut hänen syntymäpäivänsä.  Tuon päivän, 22. päivä huhtikuuta, puolueen lehti Pravda huomioi vain vaisuhkolla kiertoartikkelilla.  Mutta kuolinpäivänä, Leninhän kuoli 21. päivä tammikuuta 1924, ylivertaisesti (pyshno) ja läpikotaisesti.  21. päivä tammikuuta oli päivä, jolloin stalinistinen virkakunta ja poliittiset toimihenkilöt olivat yhtenä suurena ”seppeleenkantaja ryhmänä”.

Ja tietystipä seuraava päivä, 22. tammikuuta, oli lomapäivä.  Tämä päivä nähtiin ”symbolisen punaisena”, ja sitä kutsuttiin ”Leninin elämäntyön ja tammikuun 9. päivän 1905 uhrien muistojuhlaksi”. (22.1. on uutta lukua, ja vanhan luvun mukaan 9.1. vh).

*

Mutta Stalinin syntymäpäivä.  Joka vuosi, alkaen vuodesta 1929 lähtien 21. päivä joulukuuta kautta Neuvostoliiton ja sen lehdistön banderollit ja julisteet täyttyivät  johtajan valokuvista ja hänen parhaista artikkeleistaan, täydennettynä määrättömällä luvulla onnitteluja, lupauksia ja kehoituksia. 

Tasavuosijuhlat (1929, 1939 ja 1949) Pravda julkaisi sivutolkulla politbyroon jäsenten ja kaikkien muidenkin silmäätekevien tappien ylistyskirjoituksia, kaikkien joilla oli jonkinasteinen rooli Stalinin suuressa ylöspanossa.  Evätkä apparatchikit, koneistoihmiset olleet ainoita, joita nostettiin ja nostivat itseään noissa bulletiineissa, myöskin korostettiin sosialistisen teollisuuden saavutuksia, kollektiivitilojen massiivisia menestysaskeleita, sotilaallisia toimia, tiedettä, taidetta etc.

Viimeinen suuri esitys nähtiin tasavuosijuhlassa joulukuussa 1949, kun isäntä täytti 70 vuotta.  Pravda kirjoitti mm.: ”Kautta Neuvostojen maan erilaisten organisaatioiden työläisten ryhmät tulvivat virtanaan tervehtimään Isä Aurinkoista… ”.

*

Kului moniaita vuosia, kunnes 1980-luvulla tunnettu venäläinen tutkija Edvard Radzinsky julkaisi elämäkerrallisen kirjoituksen Stalinista, jossa hän esitteli löytämänsä dokumentin, joka osoitti, että tosiasiassa Stalin ei ollut syntynyt joulukuussa 1979, vaan vuotta aikaisemmin – joulukuussa 1878.

Niinpä jopa hallituksen äänenkannattaja Izvestija julkaisi vuonna 1990 historioitsija L. Spirinin artikkelin tästä, mutta tieto ei juurikaan levinnyt.  Se ei saanut vastakaikua.  Syynä lienee ollut Radzinskin imago, häntä pidettiin historiantutkijan koulutuksestaan huolimatta taiteilijatyyppinä, mielikuva joka vahvisti itse itseään.  Kaikesta huolimatta ainakin yksi Radzinskyn sinänsä niukoista todella uusista primäärilähteistä, oli sitäkin merkittävämpi. Nimittäin asiakirja, joka oli vahvassa ristiriidassa aiemmin totena pidettyyn tietoon nähden siitä, että Stalin olisi syntynyt 21.12.1979.

*

Mainitussa dokumentissa, nimittäin Gorin kaupungin katedraalin syntyneiden kirjan merkintä.  Kohdassa, jossa lukee nimi Josef Szhugashvili, teksti jatkuu:

Vuosi 1878, Syntynyt 6. joulukuuta

(18.12.1878 uuden luvun mukaan, vh. 1800-luvulla uuden ja vanhan luvun erotus oli 12 pv, ja 1900-luvulla siihen lisättiin yksi päivä eli 13 pv).

Kastettu: 17. joulukuuta. 

Vanhemmat: Gorin kaupungin asukas, talollinen (maanviljeilijä) Vissarion Dzhugashvili Ivanov ja hänen laillinen vaimonsa Ekaterina Georgieva.

Kummi: täällä asuva maanviljeiljä Tsihatrishvili, Gori.”

*

Ironista on, että ”Suomen syöjä” J.V. Stalin onkin syntynyt ”kuudes joulukuuta” – eli juuri sinä päivänä, jona Suomi itsenäistyi vuonna 1917.

*

Dokumentin tietoja: Ehtoollinen, jonka antoi protodiakoni Hahanovym avustajanaan lehtori Kvinikidze.

Toinen asiakirja kertoo:

Se on todistus, jonka nuori Soso Dzhugashvili on saanut Gorin Ortodoksisesta pappiskoulusta.  Siinä on luettavissa hänen syntymäpäiväkseen 6. joulukuuta 1878.

Yksinomaan nämä näytöt riittäisivät osoittamaan milloin – todellisuudessa – Neuvostoliiton tuleva diktaattori syntyi.

Mutta on myös kolmas asiakirja.  Se on säilynyt Venäjän Valtion Arkiston Sosio-Poliittisen historian Arkistossa (aiemmin NKP:n Keskuskomitean keskuspuoluearkisto) omaelämäkerta vuodelta 1920, jonkalaisen bolshevikkien tapaan Stalinkin joutui kirjoittamaan, ja siinä hän identifioi syntymävuodekseen 1879.

*

Tämä Radzinskyn todisteketju on sanan täydessä merkityksessä katkeamaton.  Mutta on vielä neljäskin asiakirja.

Kirjan nimi on ”Tietoa Tbilisin Pappisseminaarin pidätetyistä”.  Siinä seisoo, että Joseph Dzhugashvili, Goresta olevan maanviljelijän poika, syntynyt Gorissa joulukuun 6. päivän 1878. 

(Lähde: Venäjän Valtion sosio-poliittisen historian Arkisto, fond 558, luettelo 5, asia 5, sivu 1.)

*

Simon Sebab Montefiore kertoo Nuori Stalin –teoksessaan:

”Zhugashvilin pariskunnan ”toinen pika syntyi 24. joulukuuta 1876. Egnatashvili toimi jälleen kummina, ja jälleen ilman onnea.  Poika kuoli tuhkarokkoon 19. kesäkuuta 1877.

”Onnemme oli pirstaleina”.  Beso oli suunniltaan surusta ja syytteli ”Gerin ikonia”, kotikylänsä pyhättöä.  Pariskunta oli rukoillut ikonia säästämään lapsensa hengen.  Kokon äiti alkoi käydä ennustajien luona.  Beso jatkoi ryyppäämistä.  Kotiin tuotiin Pyhän Yrjön ikoni.  He kiipesivät kaupungin yläpuolelle kohoavalle Gorivarin vuorille rukoillakseen kirkossa, joka sijaitsi keskiaikaisen linnoituksen vierellä.  Koko raskaaksi kolmannen kerran ja vannoi, että jos lapsi selviäisi hengissä, niin hän tekisi pyhiinvaellusmatkan Geriin kiittääkseen Jumalaa Pyhän Yrjön ihmeestä. 

Hän synnytti kolmannen pojan 6. joulukuuta 1878”.

Lapsi kastettiin 17. joulukuuta Josifiksi (Iosif), jota kutsuttiin myös Sosoksi – tästä pojasta tulisi aikanaan Stalin, teräsmies.

*

”Stalin keksi myöhemmin elämässään paljon yksityiskohtia.  Hänen virallinen syntymäpäivänsä oli 21. joulukuuta 1879, mutta todellisuudessa hän oli syntynyt yli vuotta aikaisemmin. 

Hän piti yleensä kiinni päivämäärästä 6. joulukuuta 1878, kunnes ruotsalainen sanomalehti haastatteli häntä 1920.  Vasta 1925 hän käski sihteeriään Tovtsuhaa virallistamaan syntymäpäiväksi vuoden 1879 päivämäärän.  Tähän on lukuisia selityksiä.  Todennäköisintä kuitenkin on, että hän käytti myöhempää päivämäärää välttääkseen asevelvollisuuden.”

Lähde: Montefiore: emt.

*

Kun Stalin ”oli saavuttanut korkeamman viranomaistason” (lainaus Pushkinin Boris Godunovin tekstistä), kuten oli tapahtunut 1920-luvun lopulle tultaessa, asiakirjayhteyksiä hänen elämäkertaansa, erityisesti sen varhempiin kohoamisvaiheisiin, on huolellisesti kaivettu kaikista mahdollisista arkistoista parhaiden ja innokkaimpien tutkijoiden toimesta, mutta suurelta osin, asiakirjat on (apparently – ilmeisestikin) tuhottu.

”Ilmeisestikin” sen takia, että alkuperäiset Stalinin henkilökohtaiset arkistot ja primäärilähteiden anti on varastoitu Venäjän Federation presidentin arkistoon (aikaisempi NKP:n Keskuskomitean Politbyroon Arkisto), ja vain osia ja fragmentteja niistä on hitaasti ja pieninä paloina tullut julkisuuteen, useinkin vain luotetuimpien tutkijoiden ulottuville. 

Niinpä tämä keskeinen osa Stalinin historiallista arkistoa on vähän tunnettu.

*

Eikä mitenkään sattumalta, nyt kun monet muut aiemmin salatut arkistot on luokiteltu avoimiksi lähteiksi (mutta ei Venäjän Federation presidentin arkisto), vain vähän uusia asiakirjoja on avautunut erityisen tärkeästä ajanjaksosta, Stalinin toiminnasta ennen vuotta 1917.  Ei mitään uutta, ei ole ilmennyt esimerkiksi hänen osallistumisestaan  ”eksah”iin – eli gangstgerien avustamaan Bolshevikkipuolulueen militanttien pankkiroistoiluun, jossa merkittäviä rahasummia anastettiin.  -  Samoin kuin hänen yhteytensä Venäjän keisarikunnan salaisen palvelun ns. Ohranan kanssa.

*

21.12.1939

Me suomalaiset muistamme, miten Talvisodan alkaessa Leningradin sotilaspiirin ja sen yhden erikoisosaston, Suomalaisen jääkäripataljoonan, piti saavuttaa Helsinki parissa viikossa, jotta Stalinille olisi voitu antaa ”syntymäpäivälahja” 21.12.1939: Helsingin voitonparaati ja koko Suomi.  Se lahja jäi kuitenkin antamatta.

Sodan päämääristä esim. täällä:

Sotatoimet suunniteltiin suoritettaviksi kolmessa vaiheessa. Viimeiseen vaiheeseen varattiin kolme vuorokautta. Ouluun piti suorittaa päättäväinen rynnäkkö Kontiomäeltä, Puolangalta ja Pudasjärveltä. Oikealta äärisivustalta 122. divisioonan yksiköt olisivat valloittaneet Rovaniemen kautta Kemin, toisen tärkeän Pohjanlahden sataman. Sotatoimiin Punainen armeija varasi 20 vuorokautta. Suomi suunniteltiin murskata Stalin 60-vuotispäiväksi 21.12.1939.

Lähde: http://suomenhistoriaa.blogspot.fi/2008/11/talvisodan-panttivangit.html  ”Talvisodan panttivangit”,

*

Päivämäärämytologian piiriin kuuluu myös se omistuskirjoitus, jonka Olavi Paavolainen päiväsi rintamamiesten runokokoelman Täältä jostakin esilehdelle, omistaessaan teoksen Hertta Kuusiselle.  Päiväyksenä on: 21.12.1944.

Eikä sattumalta.

Mutta kuten sanottu: Stalinin oikea syntymäpäivä oli 6. joulukuuta. 

Suomen itsenäisyyspäivä.

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

On rinnallamme harmaa Kremlin muuri
ja tietä näyttää käsi Stalinin.

Suo suojaa teille Lenin-lippu suuri
vie kaiku äänen vuosisatohin.

SKP taistojen tiellä -vuosikirjasta modo 1951.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

"Rautaisella kädellä ohjaa Stalin kansakunnan onneen".

(jotensakin näin luki Solovetskin kylmän luostarin leirivankilan portissa.)

Atti Ylänen

No on siinä toisilla tärkeää miettimistä.

Atti Ylänen

Miten pystyt nukkumaan, kun näitä asioita mietit?

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Minultako kysyit?
Kiitos kysymästä, hyvin äijä nukkuu. Mikseis?

Onhan näissä oma mielenkiintonsa; Radzhinski, Montefiore, ihan järkimiehiähän nekin on, ja näitä selvitelleet.

Se on monesti, että pikkujutuissa ilmenee isompien järjestelmien erityispiirteet jotenkin konkreettisemmin, vähän kuin alastomampina, kuin suoraan "isossa kuvassa". Joka sekin on tarpeen ja pakollinen hahmotettava.

Venäjästä sinänsä: Olemme vain kummallisessa symbioosissa tuon naapurin kanssa.
Niin kuin nyt tämäkin: Stalin syntyi itsenäisyyspäivämmme, 6.12. Mutta 1925 lopullisesti vahvisti sen väärennöspäivän syntymäpäiväkseen.

21.12. on peilikuvapäivä, ja lisäksi talvipäivän seisaus!

En varsinaisesti ole numeromagian tuntija, enkä edes harrastaja, mutta tuskin maltan olla noteeraamatta tämäntapaisia ilmiöitä ja juttuja, kun sellaisia havaitsen..

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

Mitäpäs tärkeää Atti itse mietit? Pistähän blogaten! Katsotaan sitten onko aiheesi tärkeä.

Kun olet edes murto-osan Veikko Huuskan kirjoitusten kaltaisia mielenkiintoisia tekstejä palstalle laittanut, arvostele Huuskaa sitten vasta. Hänen bloginsa ovat virkistävä poikkeus palstalla jatkuvan soteilun, mamuilun, natoilun, euroilun ja someilun ohessa.
***
Miksiköhän Neuvostoliiton johtajilla piti olla sen seitsemän sortin salanimeä sen lisäksi, että eivät syntymäajatkaan pidä paikkaansa?!

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela
Käyttäjän rjaaskel kuva
Risto Jääskeläinen

Mikähän lie tuonkin väärennöksen alkuperäistarkoitus? Stalinhan oli jonkin sortin pikkurikollinen tai terroristintaimi, ennen kuin hänestä tuli koko maan rosvopäällikkö. Olisiko kyse ollut poliisien harhauttamisestakin?

Toinen hypoteesi: Stalinia juhlittiin joulun lapsena.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Olen muistavinani, että Essad Bey kiinnitti tähän syntymäpäiväasiaan huomiota jo vuoden 1931 Stalin-elämäkerrassaan.

Alkujaan kyse lienee tosiaan ollut jostakin viranomaisten harhauttamisesta. Sittemmin vain väärinkäsityksen vakiinnuttamisesta.

Louis Armstrong eli ikänsä luulleen syntyneensä 04.07.1900. Samaa luuli koko maailma. Kun asiaa hänen kuoltuaan tutkittiin, oikeaksi syntymäpäiväksi paljastui 04.08.1901.

Popsin äiti lienee kertonut pojalle väärän päivämäärän, jottei tämä löytäisi New Orleansin arkistoista tietoa siitä, että isä ja äiti eivät olleetkaan naimisissa.

Numerosymboliikasta tulee tietenkin mieleen, että maailman oli mukava uskoa heinäkuun neljänteen 1900, koska Louis Armstrong oli Amerikan ääni ja 1900-luvun ääni.

En kuitenkaan halua muuten verrata Popsin äitiä Staliniin :)

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Stalin syntyi sillee pikkuhiljaa, silloin kun Josefin punatähti varsinaisesti syttyi ja ja nimeksi vakiintui Stalin.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

Pääasia on, että hän kuoli.

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

Näyttää pikku hiljaa nousevan haudastaan. Yli 60 prosenttia nykyvenäläisistä kaipaa tätä gruusialaista vuoristorosvoa takaisin!?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset