Veikko Huuska

Miksi Stalin teki sopimuksen Hitlerin kanssa 23.8.1939?

Miksi Stalin teki sopimuksen Hitlerin kanssa?

Kun sopimusneuvottelut alkoivat, Hitler lähetti valtuuttamansa valokuvaaja Heinrich Hoffmannin, tarkkailemaan Stalinia. Sitten hän kysyi Hoffmanilta, kun Stalinia katsoi, liittyivätkö hänen korvalehtensä hänen kasvojensa ihoon kuten arjalaisilla vai olitko ne kiinnittyneet niin kuin juutalaisilla. Hoffmann vastasi, että arjalaisilta näyttivät, kertoo kuuluisa brittiläinen historioitsija Roger Moorhouse, teoksessaan ”The Devil Pact” (Paholaisopimus, joka käsittelee Molotov-Ribbentrop –sopimusta, vh).
Putin puolustaa Ribbentropin-Molotovin sopimusta.

"Mitä väärää on siinä, että Neuvostoliitto ei halunnut taistella?", Putin kysyi Nuorten historioitsijoiden kokouksessa.

Miltä nämä sanat kuulostavat?

*

Puolalainen tutkija Maciej Nowicki kirjoitti Molotov-Ribbentrop –sopimuksen solmimisen 78-vuotispäivänä, 23.8.2017, NewsWeekin puolalaisem painoksen laajassa artikkelissa sopimuksen syntyhistoriasta, sekä sen pääarkkitehtien, Hitlerin ja Stalinin keskinäisesistä suhteista.  Nowickin pohdinnan pohjana on brittiläisen historioitsijan Roger Moorhousen teso „The Devil Pact” sekä historioitsijan suora henkilöhaastattelu.

Artikkelin perusteella voi perustellusti sanoa, että 23.8.1939 solmittu Molotov-Ribbentrop –sopimus salaisine lisäpöytäkirjoineen syntyi kahden diktaattorin intressien sopiessa hetkellisesti kumpaistakin hyödyttävällä tavalla yksiin.

Sopimuksen nimenä tulisikin olla Stalinin-Hitlerin sopimus.

Kuvia

http://www.newsweek.pl/wiedza/historia/pakt-ribbentrop-molotow-dlaczego-zostal-podpisany-,artykuly,414982,1,1,1.html

*

ROGER MOORHOUSE: Putin oli tietyssä mielessä oikeassa.

Ribbentrop-Molotov-sopimukseen kirjattujen pykälien perusteella arvioituna se ei ollut niin huono, se oli "normaalia politiikka" natsien ja kommunististen näkökannalta, kahden ehdottoman kauhistuttavan hallinnon osalta.

Mutta miten sopimusta voisi perustella nykypäivän näkökulmasta? Loppujen lopuksi Putin on samalla linjalla kuin Hitler ja Stalin, se on uskomatonta.
Vuonna 2009 Westerplattessa Putin oli kriittisempi väittäen, että kaikki natsien vastustajat olivat sopimuksen tuomitsemisen kannalla, siis myös Venäjä.
- Ja nyt hän on vaihtanut puolta ja käyttää vanhan Neuvostoliiton tekosyytä, sitä, jonka Stalin oli keksinyt, että se oli puhtaasti puolustuksellinen sopimus, ja hän itse, suhteessaan Hitleriin, osti tarvittavan ajan Venäjälle. Voitimme aikaa yli puolitoista vuotta Saksan hyökkäyksen ennakoimiseksi. Itse asiassa Stalinilla oli täysin erilaisia motiiveja, myös hyvin aggressiivisia. Sotaa ei odotettu, mutta tällä paktilla käytiin ensimmäinen sota, sota ilman sotaa.  Siten se oli ensimmäinen sota.
Venäläiset haluavat kaikkien uskovan, että sota alkoi heille kesäkuussa 1941.
- Saksa ja Neuvostoliitto työskentelivät yhdessä (liittolaisina) 22 kuukautta, toisin sanoen kolmanneksen koko toisen maailmansodan ajan.

Tuolloin Stalin miehitti Itä-Puolan, Baltian ja Bessarabian. Euroopan maantieteessä tapahtui suuri muutos. Se ei ollut, kuten usein näkyy lännessä, vain "historian alaviite".

Ribbentropin - Molotov sopimus oli erittäin tärkeä länsimaalle. Hitler oli vuonna 1939 strategisessa nurkassa. Hän halusi marssia länteen, mutta hän tunsi Neuvostoliiton uhkaavan. Tarjoamalla tätä sopimusta Stalin veti hänet pois nurkasta, koska hän halusi Hitlerin hyökkäävän länteen. Hänelle ei ollut perustavaa laatua olevaa eroa natsi-Saksan ja imperialistisen Englannin välillä. Saman lajin lajikkeita kyseessä oli vain kaksi ala-lajia, jotka olisi tuhottava, ja tämän vuoksi niiden olisi pitänyt kiihdyttää konfliktinsa.

*

Missä määrin Putinin toimet Ukrainassa ja Krimillä muistuttavat Stalinin Ribbentrop-Molotov-sopimuksen politiikkaa?
- Kun lopetin tämän kirjan, Ukrainan kriisi puhkesi. Samanlaiset kuvat, joita olen kuvannut ja mitä näinkin televisiossa, olivat silmiinpistäviä. Sama pätee - diplomaattiset vaarat, rajat provokaatiot, täynnä tekopyhyyttä, jotta varmistetaan tarve "pelastaa etniset vähemmistöt". On muistettava, että Venäjällä, niin Tsaareille, Stalinille kuin Putinille, on samanlaiset tavoitteet, koska Venäjä on luonnostaan ekspansiivinen valtio.

Kun Putin toteuttaa Stalinin esikuvana tekemiä konkreettisia ratkaisuja, hän ilmaisee jotain syvemmälle menevää, joka liittyy Venäjän olemukseen. Ja meidän pitäisi pelätä, koska Venäjän ongelma ei katoa Putinin kanssa.
On syytä muistaa, että anti-kommunistiset venäläiset emigrantit olivat vaikuttaneet Stalinin liikkeisiin. He uskoivat, että Molotovin Ribbentrop -paktin ryöstämät maat kuuluvat Venäjälle. Palauttamassa ne emämaan yhteyteen sopimuksen nojalla, kuten tapahtui, loppujen lopuksi natsit ja kommunistit eivät olleet kovinkaan myötätuntoisia.
- Tilanne pakotti sekä saksalaiset että venäläiset ylittämään vakiintuneet ajattelutavat, koska heidän ongelmiinsa ei ollut yksinkertaista ja ilmeistä ratkaisua.

Tämä Ribbentrop-Molotov-sopimus oli epästandardi ratkaisu.

Mitä hän kertoi Hitlerille, sanoin jo - hän veti tämän strategisesta nurkastaan (umpikujasta) pois. Stalin voisi teoriassa kommunikoida ja sopia Ison-Britannian ja Ranskan kanssa nujertaakseen Hitlerin, ja lopulta ranskalaiset ja britit tekivät kaikkensa piirittääkseen Saksaa. Mutta tähän asetelmaan sisältyi perustavanlaatuinen ongelma, sillä lännellä oli hyvin vähän tarjottavaa Stalinille.

Vain Hitler antoi hänelle kaiken, mitä hän halusi, - jopa Puolan itäosan.

*

Viime aikoina on tullut muodikasta väittää, että puolalaiset tekivät virheen - heidän olisi pitänyt hyödyntää saksalaista ehdotusta, joka heille toimitettiin syksyllä 1938.

Ja sitten meillä olisi Ribbentrop-Beck-sopimus (Saksan ja Puolan välillä) Ribbentrop-Molotov -sopimuksen. Mitä luulet?
- Puolalla olisi olut erittäin alisteinen asema tässä sopimuksessa, joten on tyydyttävä siihen, että puolalaiset eivät koskaan päässeet siihen (sopimukseen Saksan kanssa). Vuonna 1939 he olivat erittäin vaikeassa geopoliittisessa tilanteessa, ehkä kaikkein pahimmassa kaikista maista. Ei ollut mitään ihmeellistä ”parempaa vaihtoehtoa”, eikä myöskään varmuutta koalitiosta saksalaisten kanssa.
 

*

Hitleriä oli kuvattu hulluksi ja idiootiksi Neuvostoliitossa – ja vähän muuallakin. Hän oli monien vuosien ajan puhunut tarpeesta lopettaa bolsevikki-rutto. Ja yhtäkkiä olikin päädytty solmimaan liitto sen kanssa. Miten on mahdollista, että se hyväksyttiin molemmissa maissa?
- Tämän muutoksen selitys oli erittäin vaikea.

Kaikki, mitä sanottiin Saksan ja Neuvostoliiton propagandassa, ei ollut pelkästään kosmeettisia vaan ristiriidassa kummankin valtion ideologisen perustan kanssa, ja kaikki tämä kävi  äkkiä tyhjäksi. Monet ihmiset, jopa monet diktaattorien lähimmistä avustajista, eivät ymmärtäneet sitä. Alfred Rosenbergia järkytti sydänjuuria myöten, että Neuvostoliitto ja sen edustajat (NKP(b)) olisi kutsuttava NSDAP-kokoukseen Nürnbergiin.

Hän kirjoitti: "Tämä sopimus merkitsee täyskäännettä kansallissosialismista sosialismiin."

Hitler tunsi tämän vastalauseen ja tukahdutti sen alkuunsa. "Minä ammutan kaikki, joka esittävät protesteja", hän uhkasi.
Hitlerillä oli ylivoimaiset ideologiset tavoitteet: hän halusi tuhota Neuvostoliiton ja murhata juutalaisia, päätyäkseen siihen, että Euroopasta tulisi "puhdas rotu" ja puhdas maanosa. Mutta samalla hän oli realistinen lyhyellä aikavälillä - hän suoritti ensimmäisen vaiheen ja sitten siirtyi seuraavaan, ja tärkeimpään hän pureutuisi lopulta.

Tämä strategia oli täysin käsittämätön, ihmiset näkivät, että Neuvostoliitto oli vihollinen numero 1 ja yhtäkkiä vihollinen tuli koalitio-pari.

Kun Hitler lopulta hyökkäsi Neuvostoliittoa vastaan, saksalaiset tukivat häntä voimakkaasti. Heidät vapautettiin, koska kaikki näytti nyt järkevältä. He sanoivat kaduilla: "Viimein otamme raivelista tosi vihollistamme". Sota oli ylpeyden ja ilon aihe.  Nyt kaikki tuntui kuin urilleen palanneelta, ja helpotus heijastui Saksan arjessa.

He eivät odottaneet Neuvostoliiton sodan olevan erilainen kuin Puolassa tai Ranskassa.

*

Ja miten sopimus hyväksyttiin Neuvostoliitossa?
Kommunisteilla oli suuria ongelmia tuomita ihmisiä. Puistoissa ja ”punanurkissa” perustettiin selvityspisteitä, joissa puolueen aktivisteilla oli tarkoitus selittää uusi suunta ja vastata kysymyksiin. Mutta kun joku kysyi, oliko olemassa riski siitä, että saksalaiset eivät pysähtyisi Puolaan, vaan jatkaisivat yhtä rytyä itään, nämä ”viralliset selittäjät” eivät tienneet, mitä vastata.

Nikita Hrušthšov kirjoittaa muistelmissaan, että tätä liittoa Saksan kanssa ei voida millään tavalla perustella. Ja ne, jotka tekivät sen, kuten kommunistiset apparatchnikit, herättivät suuttumusta. Uusi ääni herätti muutamia, useimmat ajattelivat että ”fasistit ovat fasisteja, vaikka voissa paistaisi”. Täsmälleen sitä ei sanottu kovalla äänellä nyt.
Diktaattorit eivät koskaan tavanneet, he tiesivät suhteellisen vähän itsestään.  

Sanotaan, että Stalin käveli Wienissä bolshevikkipuolueen asioilla liikkuessaan käveli sen puiston halki, jonka laitamilla Hitler tapasi harjoittaa akvarellimaalausta, ja oli mikroskooppinen mahdollisuus, että he kulkivat silloin toistensa ohi (vh).

Hitler päätti neuvotella sopimuksesta, kun hän katseli elokuvan kronikasta, jossa Stalin otti vastaan paraatijoukot. Joitakin syystä hän piti Neuvostoliiton diktaattorin kasvoista ja päätteli, että siinä oli mies, jonka kanssa voisi päästä sopimukseen.

Mitä he ajattelivat toisistaan?
- On monia viitteitä siitä, että Hitler ihasteli Stalinia. Hän todella arvosti sitä, ajatteli, että Stalin oli yksi historian suurimmista ihmisistä, hänen vierellään yksin. Samanaikaisesti hän halveksi Neuvostoliiton, jonka Stalin rakensi, eikä tämä suhtautuminen muuttunut edes vuoden 1941 jälkeen. Hitlerin ympäristössä olevien ihmisten muistiinpanojen mukaan hän puhuu edelleen Stalinista ihailun sekaisen sävyyn.
Kun neuvottelut sopimuksen solmimisesta aloitettiin, Hitler lähetti valokuvataiteilijansa Heinrich Hoffmannin, joka oli yksi hänen luotettavimmista ihmisistä katsomaan Stalinia. Sitten Hitler kysyi häneltä, kuinka oli kun Stalinia katsoi, erkaniko hänen korvansa hänen kasvonsa iholta kuten arjalaisilla vai olivatko ne kasvaneet niin kuin juutalaisilla.

Hoffmann vastasi erityisellä tyytyväisyydellä siitä, että hänet oli lähetetty tähän tehtävään. Hän kysyi Hoffmannilta, onko Stalin antanut tilauksia suoraan tai pikemminkin ehdotti, mitä pitäisi tehdä. Hän kysyi kuinka paljon hän poltti. Kun hän tajusi, että Stalin oli tupakoinut savukkeineen kaikissa kokouksissa, se teki huonon vaikutelman häneen.

*

Stalin ei halunnut 23.8.1939 sovitun Puolan jaon ja koko MRP:n leimautumista hänen nimelleen.  Niinpä sopimus laitettiin maiden ulkoministerien nimiin, vaikka todelliset toimijat olivat Euroopan kaksi diktaattoria, Hitler ja Stalin.  ”Kahden skorpionin sopimus”. Kirjaimellisesti.

Siksi tämäkin kuva, jossa nähdään Stalin vahvasti paimentamassa ulkoministereitä yön hetkinä nopeasti allekirjoittamaan sopimus lisäpöytäkirjoineen oli pitkään kiellettyjen kuvien joukossa.

Alun perin sain tämän kuvan Puolasta viime keväänä.

Nyt se on julkaistu myös NewsWeekin Puolan-julkaisussa 23.8.2017;

http://www.newsweek.pl/wiedza/historia/pakt-ribbentrop-molotow-dlaczego-zostal-podpisany-,artykuly,414982,1,1,2.html

*

Hitlerillä oli pakkomielle terveellisestä elämäntyylistä.
- Samaan aikaan Stalinin osallistuminen neuvonpitoihin oli yksi syy siihen, miksi Hitler liittyi sopimukseen. Hän oli vakuuttunut siitä, että Stalin ei eläisi kauan, ja että hänen kuolemansa jälkeen Neuvostoliitto romahtaisi ja että sen jälkeen suurpolitiikan lavalla olisi vain kolmas valtakunta.

Hän kertoi lähimmilleen: "Me rikkomme tämän sopimuksen heti kohta Stalinin kuoleman jälkeen".
Stalin, toisaalta, oli paranoidi, hän ei luottanut kenenkään. Mutta muutamat käytössämme olevat ihmissuhdetiedot osoittavat, että hän näki Hitlerissä eräänlaisen sukulaissielun, hän näki hänet vallankumoukselliselta, toisenlaiselta, mutta vallankumoukselliselta kannalta.

Ja siksi hän tunsi järkyttävää pettämisen makua, kun Hitler hyökkäsi Neuvostoliittoon.
Me kaikki ajattelemme Ribbentrop-Molotov –paktia sen poliittisessa ja sotilaallisessa ulottuvuudessa, unohtamatta taloudellista yhteistyötä. Kuinka suuri asia oli taloudelliselta kannalta?
- Neuvostoliitolle se oli erittäin tärkeää, niin tärkeä, että Stalin teki Saksan kanssa sopimuksen taloudellisen yhteistyön tekemisestä. Siksi se tehtiin kolme päivää aikaisemmin, 20. elokuuta 1939. Neuvostoliitto toivoi voivansa päästä käsiksi uusiin sotilaallisiin tekniikoihin saksalaisten ansiosta, koska vallankumouksen, puhdistusten ja kansainvälisen eristyneisyyden vuoksi näillä aloilla oli paljon jälkeenjääneisyyttä.

Saksalaiset puolestaan halusivat kaikin keinoin välttää Britannian laivaston saarron vaikutukset. Ja se oli brittiläinen erikoisuus. Saksalaisten (sukellusvene- ja upotus)sota alkoi ensimmäisen maailmansodan aikana heikentää väestön moraalia Britanniassa, myötävaikuttaa tuhansien ihmisten kuolemaan, raakamaidonsaannin rajoituksiin jne. Ja Hitler oletti, että kun uusi sota puhkeaisi, brittiläiset tekisivät aivan samoin. Neuvostoliiton öljyn, elintarvikkeiden ja raaka-aineiden toimitukset tekivät mahdottomaksi pakottaa saksalaiset esiin, ja uhkaisivat heitä laajalla nälänhädällä.

*

Historioitsija Edward J. Erickson väittää, että Neuvostoliiton toimitukset antoivat saksalaisille tehokkaan avun hyökkäykselle Ranskaan.
- Se on iso juttu. Keväällä 1940 Neuvostoliiton polttoaine- ja sotilasmateriaalien toimitukset olivat edelleen pieniä. Itse asiassa tämä vaihto ei koskaan saavuttanut odotettua suuruutta. Ja koska saksalaiset eivät koskaan saaneet mitä odottivat, heidän turhautumisensa kasvoi.

Joulukuussa 1940 Hitler alkoi harkita sotaa Venäjän kanssa, ja taloudellinen väärinkäsitys oli yksi tärkeimmistä syistä hyökkäyspäätökseen.
Kirjoitat kirjassasi, että Stalin oli vakuuttunut liittolaisten väliintulosta Puolan puolustukseen. Tämä yllätti minut, koska Stalin väitti aina, että Britannia oli heikko ja pelkurimainen, ja että Ranska oli vielä pahempi. Tätä taustaa vastaan luja uskosi siihen, että nämä maat olisivat puuttuneet Puolan jakoon voimatoimin, vaikuttaa melko rohkealta vedolta.
- Kun Stalin puhui Ribbentropille vuonna 1939, hän kertoo tälle, että länsi on heikko. Mutta kysymys on edelleen siitä, oliko Stalin todella sitä mieltä? Tai pikemminkin hän halusi kannustaa saksalaisia hyökkäämään Ison-Britannian kimppuun, ja korosti siksi, että britit olivat heikkoja? Mielestäni se oli Stalinin peliä, hän teki kaikkensa saksan yllyttämiseksi hyökkäämään Lännessä.
Tietenkin Stalin ei voinut olla varma siitä, että Englanti ja Ranska olisivat asettuneet vahvoin asein Puolan puolelle ja millaisesta väliintulosta olisi ollut kyse. Mutta hän oletti, että näin tapahtuisi, koska muuten onnettomasti kehittyvässä skenaariossa, jonka hän oli laatinut, pato olisi murtunut ja hänet itsensä olisi lyöty.

*

Liittoutuneet voittivat sodan

Mutta jos menet takaisin ajassa ja kysyt, kuka on nenästävedetty?

Missä vaiheessa Stalin sai enemmän etuja sopimuksesta, ja mitä sellaista mitä Hitler ei saanut?
- Se on hyvä kysymys. Alussa Stalin voitti Hitleriin nähden.

Saksan ja Neuvostoliiton välinen sopimus oli kuin kudottu hänen tarpeisiinsa.

Stalin sai juuri sen, mitä hän halusi - Puolan itäiset alueet, käytännössä ilman mitään tappioita. Taloudellinen sopimus oli myös erittäin hyödyllinen Venäjällä.

Mutta Ranskan romahtamisen jälkeen kaikki asetelmat muuttuivat, eivätkä näkymät olleet enää niin valoisia.
Koska Ranska laski aseensa niin nopeasti, ja Stalin toivoi Hitlerin tuhoavan molemmat osapuolet, niin Ranskan kuin Iso-Britannian.

Siksi toisen maailmansodan lopussa hän vaati, että Ranskaa rangaistaan, koska sen tappio avaa Hitlerille tien Venäjälle?
- Stalin oli vakuuttunut siitä, että sopimus Saksan kanssa oli yhtä hyödyllinen molemmille osapuolille, eikä se vaikuta niihin. Hän oletti, että vaikka sopimus rikkoutuisi jossain vaiheessa, päätöstä edeltäisivät neuvottelut ja hän voisi sitten usuttaa Hitlerin olemaan hyökkäämättä. Samaan aikaan Hitler kätki aikomuksensa.

Silloinkin, kun Saksa keskeytti toimituksensa Venäjälle, Stalin uskoi edelleen, että näin ei lopulta ollut, ja että saksalaisten joukot keskitettiin Venäjän rajan tuntumaan vain psykologisen paineen synnyttämiseksi.
Kesäkuussa 1941 Hitlerilla oli oikeus uskoa, että hän oli luopunut Stalinista hyvästä syystä. Kahden ensimmäisen viikon aikana Neuvostoliiton menetykset olivat jättimäisiä.

Lainaan teoksestasi:

"Yli 10 tuhatta tuhottua panssarivaunua, 19 divisioonan ryhmittymät, 4 tuhatta Combat ilma-aluksia ja jopa 750 tuhatta sotilasta. Ja lähes kaikki Saksan - Itä-Puolan, Latvian, Liettuan ja Bessarabian suunnalta hankitut maa-alueet. Hyökkääjät myös miehittivät Valkovenäjän sekä suurimman osan Ukrainasta.

"Jälkikäteen Venäjän hyökkäys näyttää hullulta, mutta sitten sitä ajateltiin toisin. Brittiläiset väittivät, että Neuvostoliitto voisi kestää "kolme, ehkä neljä kuukautta".

*

Voisiko Hitler voittaa tämän sodan?
- Vuonna 1941 Hitlerillä oli paremmin varusteltu ja koulutettu armeija, jotta hän voisi voittaa pelkästään sotilaallisesta näkökulmasta. Ongelma oli luonteeltaan erilainen, ja se vaikutti tämän valloituksen jälkeiseen politiikkaan.

Entisen Puolan alueen, Valkovenäjän ja Ukrainan väestön keskuudessa Neuvostoliiton antisemitismi oli erittäin voimakasta, mutta natsi-Saksan väkivaltainen asenne ei antanut heille mahdollisuutta hyödyntää sitä, vaan se rajoitti valkovenäläisten tai ukrainalaisten kanssa harjoitettavaa massiivista yhteistyötä. Ja se kaikki oli Hitleriä vastaan.
Sanoitte, että Ribbentrop-Molotov -pakti käsitellään lännessä historiallisena alaviitteenä, koska länsi ei ollut siinä osallisena, mitenkään.

"Devilsin sopimus" on ensimmäinen englanninkielinen kirja aiheesta 25 vuotta sitten.  Sopimus Paholaisen kanssa.

Mutta suhtautuminen näyttää muuttuvan, vaikeampaa kuin kirjoittaa toisesta maailmansodasta, on ohittaen puolalaisten näkökulma.
- Se on totta. Puola on Euroopan unionissa, lukuun ottamatta Berliiniä, Euroopan epävirallista pääkaupunkia, jakavat ne keskinäisen pitkän rajan. On vaikea olla huomaamatta sitä. Maassani on yli miljoona puolalaista maahanmuuttajaa. Heidän vaikutuksensa kasvaa. 10 tai 20 vuoden aikana puolalaisten äänet Yhdistyneen kuningaskunnan sosiaalisessa elämässä tulevat paljon kuultavimmiksi.

Ja toisen maailmansodan länsimaissa laadittavaa historiaa korjataan yhä enemmän. Toivon, että kirjani tulee olemaan osa tätä prosessia.

Siksi kirjoitin sen.

*
Tekstin lähde:

NewsWeek Polski

2017-08-23 11:25:00.0 article;  „Pierwszy akt wojny”. Dlaczego Stalin podpisał pakt z Hitlerem

Data publikacji: 23.08.2017, 15:43 Ostatnia aktualizacja: 23.08.2017, 16:21

Text: Maciej Nowicki (Käännös: Veikko Huuska)

Linkki: http://www.newsweek.pl/wiedza/historia/pakt-ribbentrop-molotow-dlaczego-zostal-podpisany-,artykuly,414982,1.html

*

WESTERPLATTE 2009 PUTIN W GDANSKU

https://

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (22 kommenttia)

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Puolassa - tietysti - pakti on arka paikka. Siitä kirjoitetaan enemmän kuin missään muualla:

http://nowahistoria.interia.pl/ksiazka-do-historii...

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

Miksikö? Yleensä rosvot puhuvat ja ymmärtävät samaa kieltä...

Käyttäjän mmarttila kuva
Markku Marttila

Blogistanissa esiintyy kirjoittelua, jonka mukaan Saksa ja Suomi olivat yhteistyössä ja kenties jonkinmoisessa "im Bunde'ssa" jo 30-luvun alusta lähtien. Tai peräti vuodesta 1918 lähtien.

Perin pahan katkon tuohon oletettuun Saksa-Suomi akseliin toi Molotov-Ribbentrop pakti. Joka tapauksessa suomalaisia kiinnostanee Mol-Rib -sopimuksen efektit meidän oman maamme kohtaloomme; paljon enemmän kuin Puolan kohtalo.

PS. Hyvin on Puola painajaisistaan taas jaloilleen päässyt. Sen huomasi muun muassa heidän presidenttinsä Andrzej Dudan tuoreesta Suomen vierailusta. Sauli Niinistö oli kuin koulupoika Dudan rinnalla.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto: aseveljet 23.8.1939 - 22.6.1941 (sarjassa: argumenti i fakti).

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Kysyä vain sopii kuka Euroopassa tulee tulevaisuudessa solmimaan vastaavan sopimuksen Venäjän kanssa.

Napoleon solmi Tilsitin sopimuksen tsaari Aleksanteri I kanssa. Hitler ja Stalinin sopivat Itä-Euroopan jaosta, ja tulevaisuudessa sitten...

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Voittaakseen aikaa puna-armeijan varustamiseen.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Eniten olen MM ll:n suuren konstellaatio- ja strategiakuvion suhteen kummastellut sitä sujuvuutta ja täydellistä itsekritiikin puutetta, jolla länsiliittoutuneet ovat "unohtaneet" Neuvostoliiton kiistattoman liittolaisuuden ja aseveljeyden Saksan kanssa maailmansodan sytyttämisen ja kahden ensimmäisen sotavuoden aikana.

Tähän liittyy Lännen raju sotavalmiusapu Neuvostoliitolle. Tämä epäsäätyinen veljeily sodan toisen aloittajavaltion kanssa on häpeämättömyydessään omaa luokkaansa, jaLännen omahyväisen oikeassaolemisen rankin näyttö.
Miten paljon maailmansodan jälkipyykkiä onkin pyykätty
, Lännen itsekriittinen tilinteko on täysin kesken.
Muita valtioita Länsi kyllä kärkkäästi tuomitsee ja halukkaasti toimii, mutta pesänselvitys omista ratkaisuista ja tekosista odottaa suoritustaan.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Ehkä "unohtamista" on helpottanut länsiliittoutuneiden oma peli jossa he kieltäytyivät Stalinin ja NL:n johdon ehdotuksesta rakentaa liittokunta Natsi-Saksaa vastaan ennen tuon NL:n ja Saksan HYÖKKÄÄMÄTTÖMYYSsopimuksen sopimista.

Juha Hämäläinen

Se sopimus oli nimenomaan hyökkäyssopimus. Se käynnisti koko sodan. On harhaanjohtavaa puhua hyökkäämättömyyssopimuksesta.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel Vastaus kommenttiin #12

Juha, nyt sait hyvinkin pitkäaikaisen väittelytoverin..(kommentti 11).

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #14

Kiitos luottamuksesta sitkeyttäni ja sitoutuneisuuttani kohtaan mutta en minäkään, toki anteeksipyydellen, aina jaksa enkä viitsi. Olenen tulossa vanhaksi. Olkoon siis tällä kertaa vaikka hieman sormia syyhyttäisikin oikoa pahimpia päättömyyksiä.

Juha Hämäläinen

Se oli Veikko tuo Aatu, joka pelotti länttä enemmän. Edettiin siis pelkotila kerrallaan lännen toimissa ja yhteistoiminnassa. Kun Aatu oli mennyt Argentiinaan niin jäljelle jäi pelättäväksi kommunismi. Hyvin yksinkertaisia ovat maailman historian syyt ja seuraukset.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Se oli silloin(kin) aika raadollista peliä. Stalin laski saavansa sen sopimuksen avulla takaisin sen, mitä Brest-Litovskissa menetti. Uskoi myös huiputtavansa Aatua ja saavansa tilaisuuden hyökätä Aatun selkään, kun hänen kätensä olisivat kiinni lännessä. Laskelmat lännen suhteen kuitenkin pettivät ja Saksa ehti sitten seuraavana kesänä hyökkäämään ensin.

Lännessä pelättiin Saksaa enemmän kuin Venäjää ja jonnekin vuoden 1941 loppuun asti Saksa todellakin näytti paljon vaarallisemmalta. Kun Stalinin liittolaisiksi oli ryhdytty, kurssin muuttaminen oli vaikeaa. Osansa siinä oli Rooseveltin naiiviudellakin, hän kun ei enää ollut viereimmässä kunnossaan. Jälkikäteen sitten on vaikea myöntää, että oltiin lyhytnäköisiä ja hyväuskoisia. Helpompi panna muut tekemään tiliä menneisyydestään.

Käyttäjän JaakkoWilenius kuva
Jaakko Wilenius

Neuvostoliitto halusi takaisin v. 1914 rajat. Putin puhuu Stalinin suulla perustellessaan Molotov-Ribbentrop sopimuksen oikeutuksesta. Neuvostoliitto olisi kyennyt halutessaan estämään II maailmansodan takaamallla Puolan rajat. Yksipuolinen julistus olisi riittänyt ja sen jälkeen Saksa olisi ollut rautapihdeissa.

Myyryläinen viittasi Ranskan ja Englannin aloittamiin neuvotteluihin , joiden päämääränä oli lännen näkökulmasta padota Saksan laajentumista. Neuvottelut eivät ottaneet edistyäkseen johtuen osapuolten täysin erilaisista päämääristä. Se ei olisi kyennyt palvelemaan Neuvostoliiton tavoitteita saavuttaa vanhat rajat. Länsiliittoutuneet puolestaan kauhistuivat Neuvostoliiton vaatimuksista saada marssia puolueettomien maiden lävitse torjumaan mahdollista Saksan hyökkäystä.

Voi kyllä todeta, että II maailmansota eurooppalaisena murhenäytelmänä oli seurausta siitä, että molemmat suurvallat eivät tyytyneet I maailmansodan seurauksena saamiinsa rajoihin.

Vielä topiciin palatakseni, niin ainoa maa, joka menetti pysyvästi alueitaan Venäjälle Molotov- Ribbentrop sopimuksen myötä on Suomi. Baltian maat ovat jälleen itsenäisiä, Puolan menettämät itäiset maakunnat ja Bessa-Arabia kuuluuvat itsenäiseen Ukrainaan.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Wilenius kirjoitti: "Myyryläinen viittasi Ranskan ja Englannin aloittamiin neuvotteluihin..."

Viittaan myös niihin mutta myös lukuisiin NL:n aloitteisiin Natsi-Saksan pysäyttämiseksi. Länsivaltojen vastaus oli "rauha meidän ajallemme" -sopimus ja sen seuraukset (m.m. Puola mukana jakamassa Tsekkoslovakiaa).

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Spekuloitavaa ja jossiteltavaa riittää.

Sodan olisi saattanut (painoarvo sanalla saattaa) estää tai ainakin lykätä sitä myös Puolan myöntyminen Saksan vaatimuksiin ja luovuttaa Puolan saksankieliset osat Saksalle. Puola sen sijaan oli voimainsa tunnossa, koska sen armeija oli vuosina 1938-39 paperilla vahva. Uskoen sotavoimiinsa Puola kieltäytyi Saksan jokaisesta vaatimuksesta.

Saksan armeija ei ollut kovinkaan iskukykyinen vielä vuonna 1939 mm. raskaiden panssarivaunujen puuttuessa kokonaan ja näin ollen invaasio Puolaan oli melkoinen riskinotto Hitleriltä. Hän tarvitsi selkänojakseen edes jonkinlaisia takuita siitä, että NL pysyy sopimuksessa sovittujen rajojensa sisäpuolella, eikä uhkaa Saksaa.

Hyökkäämättömyyssopimus sinetöitiin jakamalla Puola toverusten kesken.

Vaan tässäpä vanha veijari ja shakkimestari Stalin jallitti Hitleriä. Sopimuksen mukaan Saksan ja Venäjän piti hyökätä Puolaan samanaikaisesti. Stalin ei tehnytkään odotusten mukaisesti, vaan antoi Hitlerin ottaa syyt yksin niskoilleen.

Tässä pohjustusta siihen, miksi Hitler tunsi valtavaa epäluottamista Stalinia kohtaan ja miksi operaatio Barbarossaan lähdettiin kiireen vilkkaa, vaikka ajankohta ei ollut otollinen.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Suomea ja Ukrainaa ei voi verrata.
Suomi kuuluu USAn imperiumiin ja Ukrainassa USAn ja Venäjän imperiumiin kuulumisessa on ollut puolenvaihtoa eikä ole vieläkään stabiloitunut.

Venäjä pelasti Sevastopolinsa ja USA rakentaa omaa sotilastukikohtaa Djneprin suuhun Ukrainassa.
Europpakin on pakotteilla siirtämässä Ukrainaa USAn imperiumiin.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

"Europpakin on pakotteilla siirtämässä Ukrainaa USAn imperiumiin." – Voisitko täsmentää, mitä tarkoitat tällä?

Mitä ukrainalaiset itse haluavat oman valtiollisen viiteryhmänsä osalta?
Kokevatko ukrainalaiset, että joku muu kuin he itse on siirtämässä heitä johonkin imperiumiin?
Mitä ukrainalaiset ajattelevat EU:n ja USA:n Venäjään kohdistamista pakotteista?

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Europpa meni mukaan USAn asettamiin Venäjän pakotteisiin.
En tunne yhtään ukrainalaista joten en tiedä mutta onhan se vaihtanut imperiumia useampaan kertaan vuoden 2000 jälkeen ja ehkä uskonut että rikas europpa auttaa kuten pientä Kreikkaa.
USA on myös toimelias ja rakentaa omaa sotilastukikohtaa Dnjeprin suulle.

Europpa on vahemmän sotaisa perustamaan omaa sotilastukikohtaa.

Suomen Kuvalehti kirjoitti että Ukrainan äänestäessä itsenäisyydesta niin krimiläiset olisivat halunneet oman äänestyksen Moskovaan liittymisestä.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Ukraina on nuori valtio vain 25 vuotias.
Ennen Neuvostoliittoon kuulumista maan itäosaa ovat hallinneet Venäjä ja kasakat ja länsiosaa Puola Kiovan alue ja Itävalta.
Oliko siellä vielä unkarilaisiakin?
Keneltä näilla alueilla syntyneiltä voisi mielipiteen kysyä?

Suomalaiselle on pieni Suomi yhtenäinen alue, kaikki vauvasta vaariin on yleisradio elämää opettanut mikä on oikein ja mikä väärin kunnes internet tuli.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset