Veikko Huuska

Donald Trumpin nousu on kytkennässä viharyhmien räjähdysmäiseen kasvuun

Donald Trumpin nousu on kytkennässä viharyhmien räjähdysmäiseen kasvuun

by Michelle Chen.  The Nation, 24.3.2017

*

Presidentin retoriikka kuulostaa kodikkaalta kaikille jotka elivät 1990-luvun paramilitaaristyylisen ”Patriot” –liikkeen liepeillä.

*

Yhdysvalloissa juuri julkaistut tutkimustulokset vahvistavat vaikutelmaa tietystä kytkennästä Pennsylvania Avenuen politiikan ja Main Stream –väkivaltailmiön välillä.

*

Southern Poverty Law Centerin (SPLC) vuotuisen ”extremistiryhmiä” koskevan laskennan mukaan, ”Lukuisa määrä viharyhmiä Yhdysvalloissa sai kasvuvoimaa jo toisena vuonna peräkkäin 2016 kun radikaali oikeisto energisöityi Donald Trumpin ehdokkuuden vaikutuksesta”. 

Muslimivastaisten ryhmien esiintymismäärä yksistään lähes kolminkertaistui vuodesta 2015, kokonaisuudessaan yli 100 ryhmittymään.  Havaittiin myös selvä piikki raportoiduissa yhteenotoissa viharyhmien, mukaan lukien karkeuksien esittäminen ja fyysinen uhka eri ilmentymismuodoissaan, - plus kasvanut muslimivastainen vihakäyttäytyminen sekä heikompiensa kiusaaminen kouluissa. - https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Poverty_Law_Center

Lähes 1100:sta ennakkoluuloon perustuvasta välikohtauksesta (”bias incidently”), SPLC:n raportti kertoo, 37 prosenttia liittyi joko Trumpin kampanjateemoihin tai sloganeihin, tai hänen tunnetuiksi tulleisiin seksuaalisen häirinnän malleihin.

SLPC:n tuore HateWatch-raportti löytyy tästä: https://www.splcenter.org/hatewatch/2017/02/10/post-election-bias-incidents-1372-new-collaboration-propublica

*

Trumpin ilmaisut ovat joissain tapauksissa suoraan johtaneet vihavetoisiin hyökkäyksiin.

The Center for the Study of Hate & Extremism –tutkimuslaitoksen mukaan muslimivastaisiksi luokiteltavien rikosten määrä kautta mantereen, mukaan lukien fyysinen uhkailu, vandalismi ja puhelinuhkailu kohosivat merkittävästi viiden päivän kuluessa Trumpin 7.12.2015 pitämän ”täydellinen ja ehdoton sulku muslimien maahantulolle kunnes maamme edustajat voivat määrittää mitä täällä on tapahtumassa” puheen jälkeen, vastauksena San Bernardinon terrori-iskuun.

https://csbs.csusb.edu/hate-and-extremism-center

*

Mutta onko raivokas rodullinen paahto esiintymislavoilla todella lisännyt väkivaltaa jokamiestasolla?  Tai onko se oire voimistuneen vihamielisyyden vuosista? 

Ja miten muslimi- ja maahanmuuttajayhteisöt voivat tehdä kun poliittinen eliitti asettaa sen syyksi vahvistaa kulttuurista vihaa?

*

Näyttämön luominen Trumpille

Trumpin retoriikka ja siihen kytkeytyvä väkivaltainen piirre ei ole noussut tyhjästä.  Viha, joka näyttää liittyvän moniin nykyisiin hyökkäyksiin, voidaan nähdä äärioikeistolaisen liikkeen juonteena, liikkeen joka on esiintynyt maassa ainakin 1980-luvulta lähtien.  Erityisesti nykyisten viharyhmien hallituksenvastainen ja maahanmuuttovastainen retoriikka on kytkettävissä suoraan ”Patriot”-liikkeeseen ja muihin valkoisen ja kristillisen paremmuuteen uskoviin (white and christian supremacist) -ekstremistiryhmiin, jotka kukoistivat (flourished) presidentti Clintonin vallassaolovuosina.

https://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_movement  &  http://rationalwiki.org/wiki/Militia_movement

Katsaus The US Patriot Movement today (31.10.2016); http://www.politicalresearch.org/2016/10/31/trumps-second-amendment-people-the-u-s-patriot-movement-today/#sthash.jSVpE2AM.dpbs

PM valmistautui Mrs. Clintonin voiton varalta; https://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/18/us-militia-recruiting-clinton-trump-election-patriot-movement

*

Kun Timothy McVeigh surmasi 168 ihmistä vuonna 1995 Oklahoma Cityssä pommilla, hän edisti äärioikeiston (far-right), puolisotilaallistyyppisen liikkeen esilletuloa.  Ryhmät, jotka näkivät McVeighin jonkinlaisena marttyyrinä, kannattivat ideologioiden kirjoa, mutta yleisesti jakoivat (shared) vainoharhaisuuden aserajoituslakeja kohtaan ja vakaumuksen, että poliittisen järjestyksen palauttamiseen tarvitaan aseellinen kansannousu.  Paitsi että heittivät lisää bensaa kehkeytyvien valkoisen ylivallan rodulliseen hierarkiaan, nämä militantit saivat tukea paitsi vanhanliiton viharyhmiltä, kuten KKKlaanilta, myös sellaisilta ainakin näennäisesti valtavirran piiriin kuluvilta instituutioilta kuin Kansallinen kivääriliitto (National Rifle Association) ja oikeistosiiven (right-wing) kristillisiltä järjestöiltä.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oklahoma_Cityn_pommi-isku

*

Indianan yliopiston sosiologin Jeffrey Gruenewaldin mukaan – hän tutkii viharyhmiä ja ekstremististä väkivaltaa – nykyiset äärioikeistolaiset liikkeet ovat pystyneet luomaan juurensa 1990-luvun yhteisöissä, jotka olivat pudonneet tuon vuosikymmenen taloudellisen kasvun ulkopuolelle.  Ne häijyyn akanvirtaan pudonneiden harhakuvansa menettäneiden eksploitaatiot, kasvavat sinikaulus- ja teollisuustyön eroosio-maisemasta, joka on globalisaation tulosta”, sekä maatalousyhteisöjen häviöstä.

Mutta tämä ekstremistinen aalto saavutti huippunsa jo vuoden 1996 tienoilla, jolloin sillä oli noin 850 järjestynyttä yhteenliittymää, ja vihdoin lakastuivat tai jotka on painettu maan alle liittovaltion kiristyneen huumelainsäädännön voimin.

http://start.umd.edu/people/jeff-gruenewald

*

Trumpin valinta on tuonut nämä Amerikan rasististen liikkeiden vanhat virtaukset, oikeiston etäisimmät ääriainekset suoraan puoluepolitiikan mainstreamiin (valtavirtaan).

*

Mutta kuten McVeigh oli selkeästi Patriot-liikkeen rivimies eikä suinkaan sen luoja, Trump itse on monenlaisten pinnan alla kytevän vihamielisyyden tosiasiallinen oire, joka ilmaantui jo merkittävästi ennen hänen valintaansa.

Tri Gruenewaldin ja kumppanien sosiologinen analyysi vuodelta 2014 kuvaa äärioikeistolaiset järjestöt yhteisöinä, jotka korreloivat tarkalleen oikeistosiiven ideologisesti motivoituneen väkivallan esiintymien kanssa kautta maan. 

Yksittäisten viharyhmien esiintymistiheys on kohonnut runsaat 23 % yhteen kohteeseen suuntautuneiden hyökkäysten osalta (per 10.000 asukasta kohden). 

Samanaikaisesti vähemmistönä olevien uskonnollisten instituutioiden, kuten moskeijoiden tai synagogien, samoilla alueilla kohtaamien viharyhmien suorittamien vihateko-mallisten surmien määrä on samaa tasoa.

*

Gruenewaldin tutkimus havaitsi joitakin yllättäviä yhteyksiä väkivallantekojen ja yleisen sosiaalisen kiinteyden (koheesio) välillä.  Esimerkiksi tietyillä seutukunnilla, joihin liittyi matala äänestysaktiivisuus ja korkeat avioeroluvut, esiintyy myös lisääntyneitä vihaperäisiä väkivallantekoja.  Vaikka avioerojen määrä ja äänestämästä pidättyminen eivät automaattisesti johda sinua valkoisen rodun ylemmyyttä korostavaksi henkilöksi, tutkijat totesivat, että eromäärät ovat tavanomaisesti verrannollisia sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, koheesioon (”a frequent measure of social cohesion”). 

Eli, ”yksilötason kohonnut erotiheys” voi heijastella ”yhteisöllisen solidaarisuuden alentunutta tasoa”, joka sitten ”sallii äärioikeistolaisten iskujen esiintymistä kyseisellä alueella”.  

Aivan kuten alentuneet äänestyksiin osallistumisluvut ilmentävät yhteisön illuusioiden vajentumista, jossa kohteena ovat demokraattiset instituutiot, mikä voi ruokkia ympäristössä sellaisia olosuhteita, jotka lietsovat fanaattisia hyökkäyksiä.

http://scholar.google.com/citations?user=HrkNkvgAAAAJ&hl=en

*

Kaikki tämä näyttäisi selvästi sopivan yhteen (match) Trumpin aikakauden piirteiden kanssa, sosiaalisen murentumisen ja mielenhäiriöiden omainen riehunta, julkilausuttu riidanhaluisuus äärioikeistolaisissa medioissa ja valkoisen rodun ylemmyyttä saarnaavien meemien esiintyminen äärimmäisessä oikeistossa (alt-right).

Erityisen ainutlaatuista vuodelle 2016 oli se, että monet äänestäjät näkivät Gruenewaldin mukaan, että kyse oli kansanäänestyksestä sitä vastaan, mitä ensimmäinen musta presidentti oli symboloinut, niin kulttuurisesti kuin ideologisesti.

*

Trump efekti

Trump heijastelee laajassa kuvassa kautta maan havaittavaa kulttuurista polarisaatiota (kaksinapaistumista).

Kaikkein äärimmäisimpiin tapauksiin saattaa sekoittua suoraan julkilausuttua syrjintää, kuten moskeijoiden tuhoamista, tai muslimiyhteisöjen suunnittelemien keskusten rakentamisen torjumista, ja ajoittaisia hyökkäyksiä hijabeja (eriasteisesti peittävä asuste) kantavien naisten tai turbaaniin pukeutuneiden miesten kimppuun.  Pinnan alaisilla tunnetasoilla kaikkiaan julkinen mielipide muslimeja kohtaan on kasvavassa määrin negatiivinen, - the Pew Research Center havaitsi miten silmiinpistävän voimakkaasti julkinen suhtautuminen katolisiin ja protestantteihin oli suopeammalla tasolla kuin se on ollut vuosiin.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pew_Research_Center  &  http://www.people-press.org/

*

Eastern Kentucky yliopiston professori Kerem Ozan Kalkan tutkimuksen mukaan nykyiset vihaiskut ovat tapahtuneet taustalla esiintyvien syvenevien etnisten jännitteiden maaperästä, ja ne auttavat samalla selittämään Trumpin yllättävän nousu-ilmiön.

Erilaisia uskomus-yhteisöjä edustavat ihmiset ovat lisääntyvästi valinneet omat tapansa elää, riutumuksen, ja työskentelyn erilaisissa kuplissa, naapurustonsa ja tapansa uskoa.

Vuorovaikutus ja sosiaaliset kontaktit uskonnollisten ja kulttuuristen rajojen ylitse ovat kuihtuneet, erityisesti koska muslimit ovat yhä edelleenkin pieni ja maantieteellisesti keskittynyt kansallinen vähemmistö.

http://www.prri.org/staff/kerem-ozan-kalkan/   &  Tässä The Washington Postin artikkeli helmikuulta 2016: Miten Trumpin kannattajat poikkeavat muista republikaaneista?

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/02/28/what-differentiates-trump-supporters-from-other-republicans-ethnocentrism/?utm_term=.82e715b99985

*

Historiallisesti, kriminologien tekemien yhteisörajat ylittävien väkivallantekoja koskevat tutkimukset osoittavat, että täysin valkoisessa naapurustossa, jossa vallitsee korkea sosiaalinen yhtenäisyydentunne ja yhteinen kulttuuri, saatetaan nähdä mustien tai latinoiden tulva uhkana sekä sosiaalisen aseman että kulttuurisen identiteetin suhteen, mikä helposti voi johtaa väkivallan käyttöön.

Niin kutsutun ”poliittisen vallan uhka” (political power threat) –teorian mukaan nopea kaupungistuminen, kasvava etninen monimuotoistuminen, ja, erityisesti, paikallisen mustan väestön yhteisöllinen liikekannalle nousu toimii hälytyskellojen soittona vakiintuneille valkoisten asuttamille alueille.

Politiikan uhista; A Contribution to the Critique of the Political Economy of Google https://www.uta.edu/huma/agger/fastcapitalism/8_1/fuchs8_1.html

*

Kuitenkin ensisijaisia, kuten Gruenwald's tutkimuksessa painotetaan, eivät useinkaan ole taloudelliset tai yksinomaan sosiaaliset tekijät, vaan nimenomaan rotujakoa ilmentävät seikat – eli kyse on rodun ja kulttuurierojen itsensä laukaisemista vihamielisyyksistä, mutta niiden alla piilevästä yhteiskunnallisesta tyytymättömyydestä, jotka vain odottavat kipinää leimahtaakseen. 

Ja Trumpin kampanja kylvi kipinöitä kentälle.

*

Vihan luonto  -  The Nature of Hate

Trumpin saarnaama musimien tulokielto ja aggressiivinen ratsia-ohjelma paperittomien maahanmuuttajien suhteen osoittaa, että hän yhä kampanjoi vihan pohjavirtaa, joka antoi pontta (energize) hänen perusteeseilleen.  

Monet yhteisöaktivistit näkevät luonnollisen linkin Trumpin retoriikan ja politiikan, sekä katutasolla vyöryvän väkivallan välillä, erityisesti alueilla, jotka näyttäytyvät muslimi- ja latinovaltaisina yhteisöinä.

Vaikka oikeistosiiven (right-wing) viharyhmät ovat suhteellisen harvinaisia New York Cityssä, the South Asian American lakimiesryhmän Desis Rising Up and Moving (DRUM) –ryhmän toiminnanjohtajan Fahd Ahmedin mukaan, nykyisin voimassa olevan muslimi- ja latinoyhteisöjä vastaan hyökkäämistä koskevan lain täytäntöönpano paljastaa umpisolmun (feedback loop) Trumpin ja värillisten yhteisöjen ongelmien välillä

http://www.drumnyc.org/

Trump`s kuohuva retoriikka on juuri nyt suoraan kanavoitunut puheeksi kiihkoilijoista (bigots) ja valkoisen ylivallan hegemoniasta hallinnossa.

*

Toistuvasti ryhmä on nähnyt, että “kun tiettyjä politiikkoja toteutetaan ja syyllistetään, havaitaan sosiaalisten vaaratilanteiden (vihamielinen) nousu.  Johtopäätös jonka tästä voimme vetää, on että politiikka … joka tarjoaa ihmisille harhojen sataman, tuo heille oikeutuksen sanoa: ”Voi, sinun pitäisi viihtyä täällä … tekemällä tämä niin hyvin kuin muutkin”:

*

Ajassa jossa sosiaalinen rakenne polarisoituu etnisten ja uskonnollisten rajojen myötä ja jossa presidentti aktiivisesti promovoi diskriminoivaa ideologiaa, Gruenewaldin mukaan tarvitaan ennaltaehkäiseviä, vihaperäisten hyökkäysten torjunnan edellyttämiä monimuotoisia toimenpiteitä, jotka keskitettäisiin sitouttamiseen, eikä mihinkään kovan linjan turvallisuusratsioihin.

*

Niin kauan kuin “valtaosa tyytymättömästä valkoisesta työväenluokasta ei liity viharyhmiin eikä tee terroritekoja”, Indianan yliopiston sosiologi Gruenewald perustelee, ”ei-lainvalvonnallisilla ehkäisevillä toimenpiteillä, joilla pyritään edistämään sitoutumista yhteisöissä torjumaan mahdollisten vihanryhmien rekrytointia, eikä syrjäyttämään heitä, päästään lopulta tehokkaammin hyviin tuloksiin pitkällä aikavälillä”.

*

Sosiologi Amy Adamczyk, joka toimii Gruenewaldin viharyhmiä koskevan tutkimuksen kumppanina, toteaa, että vaikka viharikoksiin liittyvien murhien määrät ovat edelleen erittäin harvinaisia, heikkenevän sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ongelma on paljon laajemmalle ulottuva.

Tämän trendin kääntäminen edellyttää ennakoivia toimenpiteitä, kuten ”moninaisuuskoulutusta (diversity training) ja ”altistumista” muslimeille, tavoitteena paljastaa (ja riistää sädekehä) myyteiltä”, sekä saada kristillisiä ryhmiä johtamaan näiden aloitteiden toteuttamista, mikä voisi kertoa ihmisille että tiettyjä vihaan liittyviä toimia paheksutaan yhteiskunnassa”.

*

Brooklynissä yhteisöryhmien muodostama monietninen yhteenliittymä on toteuttanut ”viha-vapaan alueen” (a hate-free zone) demonstroimaan itseohjautuvaa solidaarisuudelle perustuvaa turvallisuustyötä.

http://gothamist.com/2017/01/26/hate_free_zone_brooklyn.php

Aktivistit yhdessä DRUM:in ja muiden ryhmien kanssa ovat organisoineet ”yhteisön puolustuksen infraksi” (community defense infrastructure) kutsumansa systeemin, jossa ruohonjuuritason aloitteilla aktivoidaan sivustakatsojia ja järjestetään itsepuolustuskoulutusta.

Puolestapuhujat ovat lisäksi kytkeneet ympäristössä toimivaa liike-elämää puhumaan ”arvojen virittelystä” sekä antamaan sitoumuksia siitä, miten ne pystyisivät tekemään liiketoiminta-alueistaan turvallisia, toivottaen kaikenlaiset ihmiset mukaan.”

https://www.thenation.com/article/trumps-sec-nominee-has-a-major-conflict-of-interest-problem/

*

Vaikkakin Trump on stimuloinut vihaa tai peräti hyödyntänyt sitä, Ahmed näkee että nykyinen vihamielisyyden ilmapiiri suorastaan kutsuu yhteisesti toimivia yhteisöjä etsimään monialaisia vastauksia, jotka voisivat yhdistää kansanliikkeen Trumpia vastaan”, sosiologi Adamczyk sanoo.

”Maahanmuuttajat, muslimit, värillinen väki, kaikki kuuluvat kutakuinkin samaan kategoriaan. 

Tämä antaa meille mahdollisuuden tulla oikeasti yhteen.”

*

Trl. VH –

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset