Veikko Huuska

Presidentti Putin vaihtoi Karjalan Tasavallan päämiehen kesken kauden

Presidentti Putin vaihtoi Karjalan Tasavallan päämiehen kesken kauden

*

Karjalan tasavallassa on tapahtunut helmikuun lopulla 2017 päämiehen vaihto.

Vajaat viisi vuotta Karjalan tasavaltaa johtanut Aleksandr Hudilainen jätti tehtävänsä.  Hänen seuraajakseen nousi Venäjän ulosottolaitoksen johtaja Artur Parfentšikov.

Karjalainen verkkolehti kertoi;

https://www.karjal.fi/verkolehti/2017/02/artur-parfentsikov-karjalan-tazavallan-johtajakse/

*

Venäjällä ei vaaleja suotta järjestetä.  Taannoisten menettelytapauudistusten seurauksena federaation presidentti suorittaa aluejohtajien nimitykset.  Artur Parfentšikovin siirtymisen virkaa toimittavan Karjalan päämiehen tehtävään päätti Venäjän presidentti Vladimir Putin 15. helmikuuta allekirjoittamallaan asetuksella.  Uuden päämiehen esitteli Venäjän presidentin Luoteisen federaatiopiirin valtuutettu Nikolai Tsukanov torstaina 16.2.2017.

Kremlin kotisivut, 15.2.2017; http://en.kremlin.ru/events/president/news/53877

*

Tasavallan päämiehenä Katanandovia 2012 jokseenkin yllättäen seurannut Hudilainen antoi julkilausuman, jonka mukaan hän itse ilmoitti presidentille, että haluaa erota tehtävästään, koska ei osallistu Karjalan päämiehen vaaleihin syyskuussa 2017.  Perustelu on jokseenkin erikoinen, mutta jossain määrin erikoisia ovat olleet viime aikaiset tapahtumatkin, joidenkin näkemyksen mukaan Hudilaisen ”palli” on jo jonkin aikaa horjunut, ja nyt päädyttiin tähän.

*

Hudilaisen erosta kertova Karjalan Sanomat (ke 22.2.2017) kertoo:

”Hudilainen on johtanut Karjalan tasavaltaa vuodesta 2012.  Hänen kautensa olisi päättynyt 24. toukokuuta.  Viiden vuoden aikana on saatu paljon aikaan”. 

Ulkopuolinen tietysti ihmettelee, miksi erota vain pari kuukautta ennen toimikauden loppua joka olisi ollut siis 24.5.2017, vaikka ei osallistu päämiehen vaaleihin syyskuussa 2017.  Jotain mainitsemattomia jännitteitä tai totutuista käytännöistä poikkeavaa tähän selvästikin liittyy.

KS listaa viisivuotiskauden tuotoksia:

Liittovaltion Karjalan kehityksen kohdeohjelma ja Karjalan paikallisen aloitteellisuuden tukiohjelma käynnistettiin.  Beloporozskaja-pienvesivoimaloiden rakentaminen alkoi Kemin piirissä, Nadvoitsyn alumiinitehtaan, Segezan ja Pitkärannan sellu- ja paperitehtaiden kodernisointi käynnistyi.  Äänisen laivatelakka aloitti toimintansa pitkän seisauksen jälkeen.  Teillä tehtiin mittavia korjauksia.

Nyt alkaa Karjalan kehityksen uusi vaihe.  Uskon Karjalan valoisaan tulevaisuuteen”, Hudilainen sanoi.”

*

Seuraaja on syyttäjäviraston mies

Hudilaisen tilalle nimitetty Parfentšikov on syntynyt Petroskoissa ja työskennellyt Karjalassa lähes 20 vuotta syyttäjänvirastoissa Aunuksessa, Sortavalassa ja Petroskoissa.

Vuosina 2007-2008 Parfentšikov toimi Venäjän ulosottolaitoksen varajohtajana ja 2008-2017 sen johtajana, kertoo Karjalan Sanomat.

”Minulle on suuri kunnia palata koti-Karjalaan ja työskennellä sen hyväksi”, Parfentšikov toteaa.

*

Parfentšikovin ohjelma

Tasavallan uuden päämiehen mukaan edessä on paljon työtä. 

”Päätehtävänä on varmistaa viime vuosina saavutetut hyvät tulokset ja jatkaa edeltäjän valitsemia positiivisia kehityssuuntia”, Parfentsikov kertoo KS:n haastattelussa, eikä kuullosta lainkaan uudelta luudalta tukeutuessaan Hudilaisen määrittelemin pasmoihin.

*

Samassa yhteydessä Karjalan Sanomat kertoo:

Virallisesti

Tehtäväkierto Karjalan hallituksessa.

Irtisanomiset.

Virkaa toimittava Karjalan päämies Artur Parfentsikov erotti 15. helmikuuta tehtävästään päämiehen neuvonantajat ja avustajat sekä tasavallan toimeenpanoelinten johtajat ja varajohtajat.  Heidän toimikautensa oli päättynyt samanaikaisesti kuin entisen päämiehen Aleksandr Hudilaisen toimikausi.

Irtisanottujen joukossa ovat muun muassa Karjalan teiden kunnossapitotalouden, liikenne- ja viestintäkomitean puheenjohtaja Viktor Drozdov, valtion omaisuuden ja hankintojen hallintokomitean puheenjohtaja Denis Kosarev, kulttuuriperinnön suojelukomitean puheenjohtaja Julia Alipova ja tariffien ja hintojen säännöstelykomitean puheenjohtaja Artur Mäki.

Karjalan päämiehen sijaiset ja muut tasavallan toimeenpanoelinten johtajat jatkavat tehtävissään.”

Lehti ei kerro, kuinka monta henkilöä irtisanomiset koskevat.

Meno on melkein kuin Washingtonissa, jossa uusi päämies kokoaa ”oman joukkueensa” vanhan joukkueen seuratessa jalkineen kuva selässään omaa päämiestään.

Edellä ensin lueteltiin elinkeino- ja liikennepolitiikan kehitysaskeleita, muun muassa ”teillä tehtyjä mittavia korjauksia”, mutta niin vain liikenne- ja viestintäkomitean puheenjohtaja sai lähteä ”kilometritehtaalle”.  Syitä ja vaikuttavia tekijöitä satunnainen lukija saattaa vain arvailla.

*

Mainittakoon, että Tasavallan päämies Parfentsikov on asunut suurimman osan lapsuudestaan Lahdenpohjan Kurkijoella, joten karjalaisten kulttuuri ja karjalan kieli eivät ole hänelle vieraita.

Olen kasvanut pienessä karjalaisessa kylässä, jossa on kauniit maisemat.  Lapsena kävin usein isoisäni kanssa metsässä ja autoin nostamaan perunoita.  Söin mielelläni karjalaista ruoka, kuten karjalanpiirakoita ja kalakukkoja.  Tämä kaikki on ollut arvokas minulle”, Parfentsikov mainitsi ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan nimityksensä jälkeen.

*

Alkuperäiskansoja tuetaan edelleenkin

Karjalan Sanomat kertoo:

”Parfentsikovin mukaan itämerensuomalaiset kansat ovat Karjalan rikkaus ja brändi, jota pitää kehittää.  Täten kansallisuusasia ovat hänelle myös tärkeitä nykyisenä virkakautenaan. 

Suomeen liittyen Parfentsikov kertoi Venäjän ulosottolaitoksen ja Suomen ulosottohallinnon tiiviistä yhteistyöstä.  Hänellä itsellään on hyvät suhteet valtakunnanvouti Juhani Toukolaan.”.

Toivottavasti Suomen ja Karjalan väliset hyvät suhteet jatkuvat entistä tiiviimpinä ja käsittävät muutakin kuin ulosottoon liittyviä seikkoja.

*

Kreml 15.2.2017

Venäjän federaation presidentinhallinto on julkaissut sivullaan kuvallisen keskustelupöytäkirjan Karjalan tasavallan vt. päämiehen nimitystilaisuudesta; http://en.kremlin.ru/events/president/news/53876

Mielenkiinnon vuoksi julkaistakoon se tässä käännettynä (transl. VH);

Presidentti Putinin tapaaminen Artur Parfenchikovin kanssa

(Artur Parfentšikovin nimi englantilaisittain litteorituna Kremlin sivuilla, VH)

Vladimir Putin nimitti Artur Parfenchikovin Karjalan tasavallan vt. päämieheksi

 

Venäjän presidentti Vladimir Putin: Mr Parfenchikov, te olette kotoisin Karjalasta, eikö niin?
Artur Parfenchikov: Juureni ovat syvällä Karjalassa.
Putin: Mitä tarkoitat?
Artur Parfenchikov: Olen kotoisin maaseudulta, pienestä kylästä.
Putin: Minkä nimisestä?
Artur Parfenchikov: Kurkiyoki.
Putin: Mutta te valmistuitte Pietarin yliopistosta [Leningrad State University], eikö?
Artur Parfenchikov: Kyllä, tein.
Putin: Ja sitten harjoitit ammatillista uraasi suurimmaksi osaksi Karjalassa, ja tulit Petroskoin syyttäjäksi, ja viimeisten kymmenen vuoden ajan olet työskennellyt liittovaltion virastoissa.
Artur Parfenchikov: Kyllä, juuri näin.
Putin: Mikä on arviosi tilanteesta Karjalassa?
Artur Parfenchikov: Näiden viimeisten kymmenen vuoden aikana en ymmärrettävästi ole viettänyt paljonkaan aikaa siellä, mutta olen kieltämättä seurannut tilanne siellä, ja uskon, että on olemassa tänään ongelmia, monimutkaisia sosiaalisia kysymyksiä, jotka vaativat käsittelyä, mutta nämä ongelmat ovat edelleen ratkaistavissa.
Ensinnäkin, me tietenkin täytyy ottaa tarkemmin tarkasteluun meidän resurssit ja valmiudet, mutta sitten kun päätös on tehty, luotamme liittovaltion tukeen, sekä luonnollisesti siihen huomioon jota se suuntaatte tasavallan kehitykseen.
Putin: Haluan tarjota sinulle viran (Karjalan] tasavallan vt. päämiehenä. Onko sinulla sisäinen palo tehdä kaikkesi synnyinseutusi hyväksi?
Artur Parfenchikov: Kotiseudulle paluuseen ja siellä työskentelyyn liittyy suuri vastuu.  Monet ongelmista ovat selkeitä, ja voin uskoakseni luottaa saavani jonkinasteista tukea, Karjala on pieni tasavalta, ja voin toivoa hyväksyntää paikallisen väestön taholta; mutta tehtävään liittyy suuri vastuu, tietenkin, ja minun täytyy ansaita Karjalan asukkaiden luottamus.
Putin: Hyvä. Toivotan sinulle menestystä, ja tahdon toki auttaa sinua tehtävässäsi.

Lähde: http://en.kremlin.ru/events/president/news/53876

*

Kommentti

Mitkä sitten viime kädessä olivatkaan päämies Aleksandr Hudilaisen potkujen perimmäinen syy ja tarkoitus Kremlin horisontista, syyseikat kietoutuvat sekä paikallisiin että yleisvaltakunnallisiin asiakokonaisuuksiin.

Karjalassa Hudilaisen toimet ja linjaukset eivät ole saaneet jakamatonta suosiota, ja erityisen herkäksi näyttää tilanne kehittyneen kansallisuuksia ja kansalaisvapauksia koskevissa asioissa.  Erityisesti Hudilaista on kritisoitu suomenkielen ym. sortamisesta, sekä opposition näkyvien hahmojen vainosta, jota monien mielestä on ollut nähtävissä, muun muassa mielivaltaisten tai kokolailla läpinäkyvien pidätys- ja vangitsemisperusteiden suhteen. 

Toisaalta, aivan kuin seuraajansa ensimmäisissä julkisissa lausunnoissa on mainittu, Hudilaisen pyrkimykset Karjalan tasavallan taloudellisen vireyden ehtojen parantamiseen ovat olleet mainittavia, ja hänellä on energia- ja transitiosektorilla jopa melko korkealentoisia suunnitelmia:

Hudilainen kohahdutti 4. ja 5. syyskuuta (2015) pidetyssä Pekingin kansainvälisessä talousfoorumissa Karjalan taloutta seuraavia tahoja kertomalla suunnitelmista kytkeä Karjala Kiinan ”uutena silkkitienä” tunnettuun jättihankkeeseen. Hudilaisen paljastamissa suunnitelmissa Suomen rajalta rakennetaan lähes 2700 kilometriä pitkä moottoritie, joka yhdistää Pohjoismaiden markkinat Karjalan, Arkangelin, Komin ja Permin alueiden kautta Uralille uuteen silkkitiehen ja sitä kautta Kiinan valtaviin markkinoihin. Rakennustöiden ensimmäisenä vaiheena on suunnitelmien mukaan Suomen rajalta Petroskoihin kulkeva moottoritie.” – Lähde: https://vastavalkea.fi/2015/10/04/kiinan-uusi-silkkitie-kasvattaa-karjalan-strategista-merkitysta/

Itsekin olen toistuvasti tällä blogipalstalla palannut Kiinan suunnitelmiin Silkkitie-hankkeen sekä Karjalan vesivoimalaitosten yms. suhteen.  Kaikissa noissa hankkeissa Hudilainen on ollut tasavallan puolesta näkyvä hahmo.

*

Pietarin yliopiston pojat

Presidentti Putinin ohjattua taannoin aluepäälliköiden nimitykset paikallisten vaalijärjestelmien arvaamattomuuksia sisältäneestä vyyhdistä ”selkeyteen”, eli suoraan federaation presidentin peukalon alle, laajennetun nimitysoikeuden piiriin, ylimmän johtajan vaikutusvalta ja mahti alueiden talouteen ja politiikkaan kasvoi merkittävästi.  Nyt tämä nähtiin myös Karjalassa.  Kenties aikaa myöten saamme kuulla enemmän paikallisista vaikutelmista, miksi tämä muutaman kuukauden ennakkoreagointi. 

Joka tapauksessa jälleen toimi jo moneen kertaan nähty järjestys, Putin nimittää Pietarin yliopiston tuotteita, tietyn veljestön sisäpiiriläisiä, keskeisiin aluepomojen ja viranomaisvaltaa käyttävien johtajien tehtäviin.  Määräajoin suoritetut potkut ja uusien kykyjen nimitykset, pitävät sopivasti kuvernöörien ja muiden viskaalien housunpuntit elossa.

*

Leningradin yliopiston lakitieteellinen tutkinto

Parfenchikov 52 years old, he graduated from the law Department of Leningrad state University. A. A. Zhdanov (now — St. Petersburg state University).”, kertoo RNT, 16.2.2017; http://chelorg.com/2017/02/16/turn-on-resignation-parfenchikov-has-become-the-acting-head-of-karelia-alexander-hudilainen-instead-of/

*

Kujanjuoksu

Putinin kaverina tunnetun päämies Hudilaisen oppositio on vuosien varrella ärhäköitynyt ja hänen eroaan on vaadittu – ja myös ennakoitu – jo hyvän aikaa.

Ilta-Sanomat aprikoi hänen eroaan huhtikuussa 2015:

Venäjän Karjalassa kuohuu - suomensukuisen kuvernöörin eroa vaaditaan

Ilta-Sanomat, 9.4.2015; http://www.is.fi/ulkomaat/art-2000000906415.html

*

Verkkouutiset, 29.10.2015;

”Karjalan tasavallan paikallista virkailijaa syytetään separatismiin yllyttämisestä. Suojärven kunnanvaltuutettu Vladimir Zavarkin piti toukokuussa puheen Petroskoissa. Hän haukkui presidentti Aleksandr Hudilaisen ja kritisoi Moskovaa paikallisten huolien sivuuttamisesta.” -  ”Zavarkinin asianajaja Dmitry Dinzen mukaan oikeudenkäynti on poliittinen.  – Zavarkinin kutsui tasavallan presidenttiä (Aleksandr Hudilainen) vähemmän imartelevilla kommenteilla, lievästi sanottuna, Dinzen sanoo.” https://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/Karjalainen%20aktivisti-42624

*

Suomen Kuvalehti kuvasi 16.9.2016 laajasti Karjalan poliittista ja toiminnallista tilaa

Kansalaiset ovat pettyneitä”, hän sanoo. ”Tehtaita ja kouluja on suljettu. Monet ovat menettäneet työpaikkansa.”

Karjalan teollisuustuotanto kasvoi 2000-luvun alussa parhaimmillaan 35 prosenttia vuodessa, mutta nyt teollisuus tekee kuolemaa. Traktoreiden tuotanto Petroskoissa on lopetettu, ja Kontupohjan paperitehdas on konkurssissa.

Petroskoin kadut ovat kuoppaisia ja monet vanhat arvotalot on päästetty ränsistymään. Suojärvellä 70 prosenttia rakennuksista on luokiteltu asuinkelvottomiksi.

Šottujev syyttää ongelmista Karjalan tasavallan päämiestä Aleksandr Hudilaista, joka edustaa Yhtenäistä Venäjää. Presidentti Vladimir Putin nimitti hänet neljä vuotta sitten Karjalan johtoon, kun edellinen kuvernööri Andrei Nelidov sai potkut. Nelidov istuu nyt vankilassa syytettynä lahjusten vastaanottamisesta.

Hudilainen lupasi hankkia Suomesta suuria investointeja, jotka toisivat työtä ja toimeentuloa. Hän vieraili pariin otteeseen Suomessa, mutta sittemmin kiinnostus on hiipunut. Kuvernööri on sukujuuriltaan inkerinsuomalainen ja puhuu suomea.

Hudilainen on jakanut kaupungin työt pietarilaisille liikemiesystävilleen, ja Karjalan omat yritykset kuolevat”, Šottujev sanoo.

Linkki; https://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/eurooppa/kaikkien-aikojen-parhaat-vaalit/

*

Ero/Potkut?

Ilta-Sanomat, 15.2.2017;

Karjalan suomea puhuva kuvernööri irtisanoutui – ei asetu ehdolle seuraavissa vaaleissa

Karjalan kuvernööri Aleksandr Hudilainen on ilmoittanut irtisanoutuvansa, uutistoimisto TASS kertoo. Hudilaisen virkakauden oli määrä päättyä toukokuussa.
– Olen jättänyt ennenaikaisen eropyyntöni Venäjän presidentille Vladimir Putinille, Hudilainen kertoi uutistoimiston mukaan toimittajille.
– Kuten tiedätte, alue- ja liittovaltiotasolla on käynnissä kiertoprosessi, joten olen päättänyt olla asettumatta ehdolle 207 päivän kuluttua järjestettävissä vaaleissa. Presidentin ehdokkaan on todistettava olevansa tämän aseman arvoinen ja keksittävä kehityssuunnitelma.
Hudilainen nimitettiin Karjalan tasavallan johtoon toukokuussa 2012. Hudilainen on inkerinsuomalainen ja puhuu suomea.
Mies kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa joulukuussa 2012, että Putin halusi Hudilaisen kuvernööriksi nimenomaan tämän taustan vuoksi.
– Kun Putin pyysi minua tähän tehtävään, hän sanoi minulle, että ”sinähän ole suomalainen ja osaat suomen kielen, joten Karjalassa sinä olet omiesi joukossa”. Se oli mukavaa kuultavaa, Hudilainen sanoo.
Hudilainen on kuitenkin kohdannut vastustusta. Esimerkiksi pari vuotta sitten oppositio vaati miehen eroa (ks. yllä), kun suuri joukko Hudilaisen poliittisia vastustajia joutui rikostutkintojen kohteeksi. Hudilainen sai kritiikkiä myös suomenkielisen kulttuurin romahtamisesta ja Carelia-lehden supistamisesta.
– Venäjällä on hieno laki, joka lupaa Venäjän valtion tukea karjalan, vepsän ja suomen kielille Karjalassa. Mutta miten teidän mielestänne Carelia-lehden tuhoaminen korreloi tämän lain kanssa? kysyi opposition mielenosoituksessa Anatoli Grigorjev.”; http://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005089384.html

*

Interfax-toimisto kertoi 15.2.2017/ Kainuun Sanomat;

”Viime päivinä Venäjällä on Interfaxin mukaan eronnut useita alueiden johtajia.”

http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/ulkomaat/interfax-hudilainen-eroaa-karjalan-tasavallan-johtopaikalta/

Lännessä ei taideta vieläkään, kun on kohta 3 viikkoa kulunut Hudilaisen erosta, tietää, missä kaikkialla ja kuinka monta alueiden johtajaa on ”saanut” lähteä.

*

Suomenmaa – lehden Moskovan-kirjeenvaihtaja Valeri Mitenjov – oli heti 15.2.2017 jyvällä, mistä todella oli kyse:

”Kommentti: Karjalan kuvernööri Hudilainen sai lähtöpassit – valmis­tau­tuuko Putin ensi vuoden vaaleihin?

Aleksandr Hudilainen epäonnistui kuvernöörinä, Suomenmaan Moskovan-kirjeen­vaih­taja Valeri Mitenjov kirjoittaa

Venäjän presidentti Vladimir Putin antoi Karjalan kuvernööri Aleksandr Hudilaiselle lähtöpassit. Viransijaiseksi Putin nimitti karjalaissyntyisen Artur Parfjontshikovin.

Tapana on, että kuvernöörit jättävät eroanomuksen vapaaehtoisesti. Hudilainen olisi suostunut tähän, mutta yhdellä ehdolla: eron jälkeen hänelle olisi pitänyt antaa paikka Helsingissä joko suurlähettiläänä tai kauppaedustajana.

Hänelle vastattiin kielteisesti. Viikkolehti Profil väittää, että ulkoministeri Lavrov vastusti nimittämistä.

Potkut kertovat siitä, ettei Putin ollut tyytyväinen Hudilaisen työhön. Kreml antaa kuvernöörien viranhoidolle arvoa kolmen kriteerin mukaan: talouden tehokkuus, kansan luottamus sekä poliisin ja veroviranomaisten vaatimukset.

Viime vuoden työtuloksien mukaan Kreml on jakanut kaikki 85 kuvernööriä kolmeen ryhmään: heikot, keskinkertaiset ja menestyvät johtajat. Hudilainen on niistä ensimmäisessä.

Oppositiopuolue Jablokon johtaja Emilija Slabunova väittääkin, että Karjala laski Hudilaisen aikana kaikissa mittareissa alaspäin. Kahdeksan prosentin työttömyydellään Karjala on Luoteis-Venäjän ensimmäisellä sijalla.

Huonosta talouden tilanteesta kertoo myös alueen velka. Se on nykyään 22 miljardia ruplaa, kun alueen vuositulot ovat 30 miljardia. Suurin osa Karjalan velasta on karttunut Hudilaisen hallinnon aikana. Tämän vuoden budjetin mukaan Karjalan velka jatkaa kasvuaan.

Tavallinen kansakaan ei luota Hudilaiseen. Ihmiset arvostavat johtajiaan, kun heidän elintasonsa paranee.

Hudilainen ei saanut edes valtion rahoilla autettua asukkaita ränsistyneistä kodeista uusiin asuntoihin, mistä hän sai nuhteita presidentiltä.

Eräs Hudilaisen ongelma ovat myös säännölliset riidat Petroskoin johtohenkilöiden kanssa. On sanottu, että kaikki johtajat, joiden kanssa hän oli riidoissa, ovat nykyään maanpaossa tai vankilassa.

Siksi ei ole sattumaa, että kuvernöörien työtä viime vuonna arvioineet asiantuntijat sijoittivat Hudilaisen sijalle 85.

Hudilaisen ero osoittaa, että muualta tulleet johtajat kotiutuvat Karjalaan huonosti. Ehkä siksi Putin lähettää alueelle karjalaisen kuvernöörin.”

Linkki Suomenmaan verkkosivuille: http://www.suomenmaa.fi/uutiset/kommentti-karjalan-kuvernoori-hudilainen-sai-lahtopassit-valmistautuuko-putin-ensi-vuoden-vaaleihin-6.3.206504.f8e0db7960

*

Suoraan hevosen suusta

Suomenmaan Moskovan-kirjeenvaihtajalta taisimme saada tarkan analyysin.

Valeri Mitenjov toteaa vielä:

Hudilaisen lisäksi Putin on antanut tänä vuonna potkut viidelle kuvernöörille. Presidentin tiedotus­päällikkö (Dmitri Peskov, vh) väittää, että kyse on tavallisesta työntekijöiden vaihtuvuudesta eikä kuvernöörikunnan puhdistuksesta.

Asiantuntijat pysyvät kuitenkin lujina mielipiteessään, että kyseessä on ensi vuoden presidentinvaaleihin liittyvä puhdistus.”

Niinpä.

*

RNT kertoi 16.2.2017;

”Karjalan kuvernöörin vaihto oli jo viides tapaus, jossa aluejohtaja joutui eroamaan sitten 1. päivä helmikuuta 2017.  Aiemmin virkansa ovat joutuneet jättämään:

Permin alueen kuvernööri Viktor Basargin;

Burjatian aluejohtaja Vjatsheslav Nagovitsin;

Novgorodin kuvernööri Sergei Mitin sekä

Rjazanin alueen päämies Oleg Kovalev.

Kaikki viisi olivat joutuneet Kremlin epäsuosioon ja saivat ylijohdon taholta paheksuntaa, mistä tiedostusvälineet ovat tiedottaneet viime viikolla.”

http://chelorg.com/2017/02/16/turn-on-resignation-parfenchikov-has-become-the-acting-head-of-karelia-alexander-hudilainen-instead-of/

Russia New Today yhtyi myös arvioihin, joiden mukaan nimitysruletilla on tarkoitus avata tietä uusille yrittäjille, myös syksyn vaaleissa.

Presidentinhallinto Kremlissä on ilmaissut tyytymättömyytensä tarkastustointa hoitavien viranomaisten kokoamista tulosindikaattoreista ilmenevään toimintaan ja kehitykseen useilla alueilla ja vihjaisi, että syyskuun 2017 vaaleissa tulisi ”kasvojen vaihtua”, koska nykyisillä lukemilla ei pärjätä.  Näin ollen uusien johtajien on kyettävä valmistautumaan vaaleihin kaikella tarmolla ja uusin sävelin.

*

”Odotettu eroanomus”

RNT:n mukaan Hudilaisen eroa osattiin odottaa heti sen jälkeen, kun Pietarin politiikka –säätiön johtajan Mihail Vinogradovin raportti Karjalan tasavallan ratkaisematta jätetyistä taloudellisista ja poliittisista ongelmista valmistui.

Tämä muutos oli odotettavissa.  Viime vuonna Hudilainen missasi ennakkovaalit, mikä oli perin huolestuttavaa.  Toisaalta hänen onnistui neutraloida monet vastustajansa, mutta toisaalta se ei ratkaissut kaikkia ongelmia, jotka ilmenevät alhaisena sijoittumisena tulosindikaattoreissa, sekä konfliktit eliitin ja talouspulasta kärsivän väestön kesken”, politiikan tutkija arvioi RIA Novostille.

Hänen mukaansa Venäjän federaation hallitus (lue: Putin, vh) pyrkii ”toimenpiteillään vaikuttamaan tasavallan ilmapiiriin hyvissä ajoin ennen presidentinvaaleja”.

Lopuksi Mihail Vinogradov vielä tuo esiin Hudilaisen monet kärhämät, näkyvimpänä hänen ottelunsa Petroskoin kaupunginjohtaja Galina Širšinan kanssa.  https://fi.wikipedia.org/wiki/Galina_%C5%A0ir%C5%A1ina

Siinähän sitä syntilistaa olikin.

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Pekka Iiskonmaki

Hudilaisella oli liian lämpimät suhteet Suomen puolelle. Putin kaukaa viisaana valmistautuu Federaation hajoamiseen.

Heikko oppositio voi äkkiä muuttua hallitsemattomaksi voimaksi ja kova rekyyli lyö silloin takaisin.

Ukrainan pitkittynyt sota ei mene välttämättä Kremlin pussiin. Sotilaiden äidit voi olla yllättävä voimatekijä.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Karjalan Sanomien painos oli siteeratun numeron julkaisutietojen mukaan ainoastaan 660 kpl.Äskettäin se oli vielä toista tuhatta. Melko huolestuttava suunta kerrassaan. Saisikohan uusi päämies jotain positiivista aikaan. Uskoisin että lehdellä olisi roolinsa jatkossakin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset