Veikko Huuska

Kaksoiskansalaisuus – epäsymmetrisen lain ongelmista

Kaksoiskansalaisuus – epäsymmetrisen lain ongelmista

Suomen lainsäädäntö on hyväksynyt kaksoiskansalaisuuden 1. kesäkuuta 2003 alkaen. Näin ollen suomalainen ei menetä Suomen kansalaisuutta, kun hän saa toisen valtion kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan saadessaan Suomen kansalaisuuden, mikäli alkuperäinen kotimaa sallii kaksoiskansalaisuuden.

*

Kaksoiskansalaisuus luo eriarvoisuutta

Kaksoiskansalaisuuden omaavien henkilöiden tai ryhmien epätasa-arvoisesta kohtelusta on käyty debattia viime päivinä.  Fokus on etenkin johtavan median välittämissä uutisissa kohdistunut kaksoiskansalaisuuden omaavien henkilöiden mahdollisesti kokemaan oikeudettomaan kohteluun.  http://yle.fi/uutiset/3-9435734

Vähemmälle on jäänyt varsinainen ”pihvi”, eli se, että kaksoiskansalaisuus-järjestelmä jo lähtökohtaisesti asettaa ihmiset epätasavertaiseen asemaan.  Kaksoiskansalaisuus tarjoaa ylimääräisen ja epätasa-arvoisen etuoikeusaseman jollekin vähemmistölle, kun taas syntyperäiset ja muutoin Suomen ”yksösöiskansalaisuuden” saaneet jäävät enemmistönä vähemmälle

Mistä tällainen asetelmallinen epäoikeudenmukaisuus johtuu?

Se johtuu kansalaisuuslain löyhästä laadinnasta ja virheelliseksi osoittautuneista tavoitteista.  Nyt kohun noustua on palautettu mieliin, että lakia uudistettaessa vuosituhannen alussa tarkoitus oli havitella Suomeen ulkomaisia huippuosaajia ja kotimaahan palaajia

Taas kerran saatiin muuta kuin tilattiin.  Saatiin uusi, iso, pysyvä ongelma.

http://yle.fi/uutiset/3-9433863

*

Kansalaisuuslaki

Kansalaisuutta – ja näin ollen  myös kaksoiskansalaisuutta – säätelevä laki tuli voimaan vuonna 2003 (16.5.2003/359). 

Lain tarkoitus määritellään sen ensimmäisessä pykälässä:

”Tämän lain tarkoituksena on säännellä Suomen kansalaisuuden saaminen ja menettäminen ottaen huomioon sekä yksityishenkilön että valtion etu, estää ja vähentää kansalaisuudettomuutta sekä toteuttaa ja edistää hyvän hallinnon ja oikeusturvan periaatteita kansalaisuuteen liittyvien asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa.”

Määritelmän kapeus ja yksipuolisuus käy ilmi kertalukemalla.  Siinä ei kiinnitetä lainkaan ”yksöiskansalaisuusden” ja ”kaksoiskansalaisuuden” lähtökohtaisesti luomaa erivertaisuutta.  Samoin kaksoiskansalaisuuden luomia muita ongelmia ei lainkaan huomioida, ja se näkyy lain sisällössä tänään.

Finlex: Kansalaisuuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030359

*

Kapea katse

Ulkoministeriö tiedotti lain voimaantulon jälkeen 5.6.2003:

”Kaksoiskansalaisuus tuli mahdolliseksi

Kesäkuun alusta astui voimaan uusi kansalaisuuslaki, jonka mukaan suomalainen ei enää menetä Suomen kansalaisuuttaan saadessaan toisen valtion kansalaisuuden eikä vastaavasti ulkomaalaisen tarvitse luopua aikaisemmasta kansalaisuudestaan, kun hän saa Suomen kansalaisuuden.

Ulkoministeriössä keskiviikkona pidetyssä tiedotustilaisuudessa uutta lakia kiiteltiin tervetulleena uudistuksena: edellinen laki vuodelta 1968 oli jo pahasti vanhentunut. Konsuliyksikön päällikkö Pekka Hyvönen kertoi, että ulkoministeriön suurimpana haasteena on tavoittaa entiset Suomen kansalaiset, jotka uuden lain myötä voivat halutessaan saada Suomen kansalaisuutensa takaisin.”

Lähde: http://formin.finland.fi/public/?contentid=59547&contentlan=1&culture=fi-FI (vahvennukset VH)

*

Vanha Kansalaisuuslaki (401/68)

Jo pahasti vanhentunut” Kansalaisuuslaki vuodelta 1968 määräsi:

Ulkomaalainen voidaan hakemuksesta ottaa Suomen kansalaiseksi, jos: …

”Jollei hakija, jolla on vieraan valtion kansalaisuus, Suomen kansalaiseksi ottamisella siitä vapaudu, voidaan kansalaisuuden saamisen ehdoksi panna, että hän vapautuu vieraan valtion kansalaisuudesta päätöksessä määrätyn ajan kuluessa uhalla että päätös muuten raukeaa.”

Linkki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1968/19680401 4 § 3 mom.

5 §:ssä määriteltiin lisäksi;

Kun valtakunta tai osa siitä on julistettu sotatilaan, ei vihollisvaltion kansalainen eikä myöskään sen entinen kansalainen voi 1 momentin nojalla saada Suomen kansalaisuutta.”

*

Lisäksi säädettiin 1968 mm.:

Suomen kansalaisuuden menettää henkilö, joka

1) saa vieraan valtion kansalaisuuden joko hakemuksesta tai annettuaan siihen nimenomaisen suostumuksensa;

2) ryhtymällä vieraan valtion palvelukseen saa sen kansalaisuuden;

… Uudessa 2003 voimaan tulleessa laissa nämäkin poistuivat.

*

Kaksoiskanasalaisuus maailmalla

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaksoiskansalaisuus

Kaksoiskansalaisuudella tarkoitetaan sitä, että yhdellä henkilöllä on kahden tai useamman maan kansalaisuus. Puolet maailman maista sallii kaksoiskansalaisuuden”, toteaa suomenkielinen Wikipedia.

”Suhtautuminen kaksoiskansalaisuuteen vaihtelee maittain. Ankarimmillaan ensimmäisen kansalaisuuden menettää automaattisesti, jos henkilö vapaaehtoisesti hakee ja saa toisen kansalaisuuden. Tämä tilanne on muun muassa Azerbaidzanissa, Japanissa, Kiinassa, Intiassa ja Norjassa.

Vapaaehtoisuusvaatimus merkitsee ainakin Norjassa sitä, että jos henkilö saa automaattisesti (esim. jo syntymän myötä) kaksoiskansalaisuuden henkilö ei menetä Norjan kansalaisuutta. Toisissa valtioissa kuten Etelä-Afrikassa kansalaisuuden saattaa menettää mikäli henkilö saa toisen kansalaisuuden, mutta tähän liittyy harkintaa. Toisena ääripäänä voidaan nähdä valtiot kuten Sveitsissä ja Australiassa, jotka ovat jo pitkään edistäneet ja kannustaneet kansalaisiaan kaksoiskansalaisuuteen.”

Suomen Tukholman suurlähetystön sivuilla todetaan:

”Sekä Suomi että Ruotsi hyväksyvät monikansalaisuuden. Suomen kansalainen, joka saa tai on saanut Ruotsin kansalaisuuden 1.6.2003 tai sen jälkeen ei menetä Suomen kansalaisuuttaan Ruotsin kansalaisuuden saadessaan.” http://finland.se/public/default.aspx?nodeid=36145&contentlan=1&culture=fi-FI

*

Entä Venäjä?

Suomen Moskovan suurlähetystön sivuilla kerrotaan:

”Monikansalaisuus

Suomen lainsäädäntö hyväksyy monikansalaisuuden (kaksoiskansalaisuus). Suomalainen ei menetä Suomen kansalaisuutta, kun hän saa toisen valtion kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan saadessaan Suomen kansalaisuuden.

On kuitenkin huomattava, että myös toisen valtion lainsäädäntö vaikuttaa siihen, voiko henkilöllä olla nykyisen kansalaisuutensa lisäksi toinen kansalaisuus. Ulkomaan kansalainen ei voi saada Venäjän kansalaisuutta luopumatta edellisestä kansalaisuudestaan. Sen sijaan Venäjän kansalainen ei menetä kansalaisuuttaan ottaessaan jonkun toisen maan kansalaisuuden.”

Lähde: http://www.finland.org.ru/Public/default.aspx?contentid=86927 (vahvennukset VH)

Ei voi kuin ihmetellä, miten Suomen viime vuosien laindäännössä on voitu edetä näin pitkälle epäsymmetrisen järjestelmän tietä?  Ulkomaalaiset voivat saada Suomen kaksoiskansalaisuuden, mutta suomalainen ei, ainakaan eräissä maissa.

*

”Suomenvenäläiset joutuvat Venäjän tiukkaan syyniin

Venäjä tiukensi ulkomailla asuvien kansalaistensa valvontaa. Muutos koskettaa Suomessa kymmeniätuhansia.”

 

Helsingin Sanomat 20.8.2014:

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002754742.html

”Suomenvenäläiset odottavat epätietoisina, mitä elokuun alussa voimaan tullut laki käytännössä merkitsee. Laki vaatii kaksoiskansalaisia ja ulkomailla vakituisesti asuvia venäläisiä ilmoittamaan kansalaisuutensa sekä osoitetietonsa Venäjän maahanmuuttoviranomaisille. "Tilanne on hyvin epäselvä.”

Näin kirjoittaa Helsingin Sanomat 20.8.2014 ja jatkaa maksumuurin takana asian käsittelyä.

*

Näin naapurissa

”Näin Venäjä suhtautuu kaksoiskansalaisiin: Ministeriksi ei pääse eikä asepalveluksesta vapaudu

Suomen kansalainen voi saada Venäjän kansalaisuuden vain, jos luopuu ensin Suomen kansalaisuudesta.

YLE 3.2.2017 klo 12.12

http://yle.fi/uutiset/3-9440108

”Venäjän perustuslaki ei kiellä kaksoiskansalaisuutta, mutta sääntöön on monta poikkeusta.

Venäjän kansalainen voi ottaa toisen maan kansalaisuuden tai useita kansalaisuuksia. Kuitenkaan toisen maan kansalainen – esimerkiksi Suomen – ei voi saada Venäjän kansalaisuutta, ellei hän ensin luovu toisesta kansalaisuudestaan.

Venäjän kansalaisen velvollisuudet säilyvät kaksoiskansalaisellakin

Perustuslain mukaan Venäjän kansalaisella voi siis olla myös toisen maan kansalaisuus. Se ei rajoita "hänen oikeuksiaan ja vapauksiaan eikä vapauta velvollisuuksista, joita Venäjän kansalaisuudesta" seuraa.

Kaksoiskansalaisuutta säätelevä sopimus Venäjällä on Tadžikistanin ja Armenian kanssa.

Käytännössä Venäjällä kaksoiskansalaista kohdellaan Venäjän kansalaisena. Vuonna 2013 voimaan astui laki, jonka mukaan kaksoiskansalainen ei suorilta käsin saa vapautusta Venäjän asepalveluksesta, vaikka olisi jo käynyt armeijan toisessa maassa, esimerkiksi Suomessa.”

Näin siis YLE hetki sitten.

*

Suomessa on säädetty liikaa lakeja Hawaijipaita päällä.

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (16 kommenttia)

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Miten SAKSA suhtautuu?

Luin iltapäivälehdestä tänään jutun jossa todettiin, että SAKSA asettaa tiettyjä vaatimuksia kaksoiskansalaisuuden myöntämiselle.

*

Suomen Berliinin suurlähetystön sivuilla kerrotaan:

”Kaksoiskansalaisuus
Suomen kansalaisuuslaissa hyväksytään monikansalaisuus (kaksoiskansalaisuus). Suomalainen ei menetä Suomen kansalaisuutta saadessaan toisen maan kansalaisuuden, JOS MONIKANSALAISUUS HYVÄKSYTÄÄN SIINÄ VALTIOSSA, JONKA KANSALAISUUS HÄNELLE ON MYÖNNETTY.
Ulkomailla syntynyt ja asuva Suomen ja toisen valtion kaksoiskansalainen menettää Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täytettyään.

Kansalaisuus säilyy, jos:
 ilmoittaa 18–21-vuotiaana vapaamuotoisella kirjeellä Suomen suurlähetystölle Berliiniin tai maistraatille haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden tai
 on saanut 18–21-vuotiaana Suomen passin tai
 suorittaa 18–21-vuotiaana Suomessa varusmies- tai siviilipalveluksen. Katso myös Asevelvollisuus ”
 Lähde:
http://www.finnland.de/public/default.aspx?nodeid=...

Eli noilla sivuilla ei mainita mitään muita erityisiä ehtoja, joita Saksan kansalaisuuden saaminen edellyttäisi.
Mitähän rajoituksia iltapäivälehti tarkoitti? Onko Saksassa määritelty joitain valtioita erityissyyniin tms??
*
Eräs Saksan kaksoiskansalaisuutta hakenut suomalainen kertoi taannoin:
”Mukaani sain myös lojaliteetivakuutuksen jossa lupasin olla yrittämättä vallankumousta Saksan Liittotasavaltaa vastaan.”
*

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

*

Kirjasto.fi –sivuilta löytyy vuodelta 2012 tällainen vastaus Saksan kansalaisuuslaista, tämä pätenee tänäkin päivänä:

”Saksa hyväksyy kaksoiskansalaisuuden rajoitetusti siten, että EU-maan kansalainen voi anomuksesta saada myös Saksan kansalaisuuden ilman, että joutuu luopumaan entisestä kansalaisuudestaan. Tämän edellytyksenä on kuitenkin, että alkuperäismaa hyväksyy kaksoiskansalaisuuden ja mailla on vastavuoroisuus, ts. alkuperäismaan lainsäädännössä ei myöskään vaadita Saksan kansalaista luopumaan Saksan kansalaisuudestaan saadessaan tämän maan kansalaisuuden. Suomen laki sallii hakijoiden säilyttää vanhan kansalaisuutensa. Näin vastavuoroisuus toteutuu.”

Lähde: http://www.kysy.fi/kysymys/jos-muuttaisin-saksaan-...

Paino jälleen sanalla:
”V a s t a v u o r o i s u u s”.
*

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Vuonna 2014 Venäjä tarjosi kaikille Suomessa asuville venäjänkielisille Venäjän passia nopeutetulla aikataululla.

Lakimuutos koskisi käytännössä koko Suomessa asuvaa venäjänkielistä väestöä, ei siis pelkästään Venäjältä muuttaneita. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui vuoden 2012 lopussa 70 899 venäjänkielistä henkilöä.

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-20000007245...

Vaihtoehtoisesti Venäjän kasalaisuuden voi ostaa.

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2015082820257289_...

Että sellainen kädenojennus, jolla voidaan turvata Venäjän passien haltijoiden oikeudet russofobisessa maassa.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Timo Vihavainen kirjoittaa tänään (3.2.2017) blogissaan kaksoiskansalaisuudesta:

http://timo-vihavainen.blogspot.fi/

”Moninaisuuden rikkaus ja kaksoiskansalaisuuden ongelma

"Presidentti Niinistö on sitten taas asettunut julkisesti taantumuksen puolelle eturientoista mediaa vastaan ja kritisoinut kaksoiskansalaisuusjärjestelmää, joka aikoinaan saatettiin voimaan väärin odotuksin.
”Olemme olleet naiiveja” sanoi Niinistö eräässä toisessa yhteydessä.
Niin olemmekin.
Itse ajattelin nuorempana, että pitäisi liittyä ainakin kolmeen tai neljään suurimpaan puolueeseen, että voisi edes hieman vaikuttaa niiden toimintaan. Pelkästään yhden puolueen sisältäkin, saati sen ulkopuolelta ovat yksilön vaikutusmahdollisuudet kovin heiveröiset meikäläisessä poliittisessa järjestelmässä. Ja mitäpä sitä meikäläinen muuta on kuin yksilö.

Sitä paitsi minkään puolueen säännöt eivät tietääkseni estä olemasta myös muiden puolueen jäsenenä ja jopa niiden päättävissä elimissä. Eikö sellainen olisikin jo perustuslakimme vastaista syrjintää?
En ole tullut koskaan liittyneeksi mihinkään puolueeseen ja taitaa jäädäkin liittymättä. Olen toki äänestänyt useita puolueita, mutta vain vuoron perään, koska laki törkeästi rajoittaa pyrkimystäni poliittiseen tasapuolisuuteen, joka vakaumukseni mukaan on oikein ja kohtuullisin asenne ja päämäärä.

Usein on tullut mieleeni myös se, että sitoutuminen yhteen naiseen kerrallaan on miehelle aivan kohtuuton ja jopa luonnoton vaatimus, kuten runsas tutkimusaineisto ja yleinen elämänkokemus osoittavat. Monilla naisilla on havaittavissa aivan vastaavia ongelmia.”

Sekä päätyy muun muassa tämänkaltaisiin mietteisiin:

”Syynä on järjestelmä. Hölmöhän se on, joka ei käytä hyväkseen järjestelmän hänelle tarjoamia suuria ja lähes ilmaisia etuja. Miksi järjestelmämme niitä tarjoaa, onkin tässä se kysymys, johon on huomio kiinnitettävä ja joka vaatii ratkaisemistaan.

Sen sijaan, että helppohintaisen pintamedian tavoin kauhistelisimme sitä syrjintää, jonka kaksoiskansalaisuus on tietyissä tapauksissa aiheuttanut, meidän on syytä kauhistella sitä leväperäsyyttä, jolla kaksoiskansalaisuuksia on myönnetty kaikille, jotka niitä viitsivät pyytää. Näyttää jopa siltä, että meiltä turvapaikkaa hakeneet pakolaiset ovat saattaneet säilyttää entisen kotimaansa kansalaisuuden…

Tasavallan presidentti Niinistö on nyt ryhtynyt järjen ääneksi ja palauttanut mieleen, miksi kaksoiskansalaisuuden kaltainen instituutio joskus tultiin sallineeksi. Hän on myös todennut, että odotukset olivat epärealistisia ja että kyseessä siis oli erehdys.”

Lue koko Vihavaisen artikkeli täältä:
http://timo-vihavainen.blogspot.fi/

*

Eipä tähän muuta osaa sanoa kuin, että ”yhdyn presiis”.

*

Eli itseäni toistaen:

"Suomessa on säädetty liikaa lakeja Hawaijipaita päällä."

*

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Nyt on kaksi merkittävää suomalaista instituutiota nokkapokassa:

MTV3 uutisoi ½ tuntia sitten:

"Yle hylkäsi Puolustusvoimien oikaisupyynnön – "Ei ole oikaistavaa"

"YLE hylkäsi Puolustusvoimien oikaisupyynnön. - "Myöhempi uutisointi
vahvistaa tiedot"

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/yle-hy...

"Yle on päättänyt hylätä Puolustusvoimien kaksoiskansalaisuusuutisointia koskevan oikaisupyynnön, koska sen mukaan oikaistavaa ei ole.

Ylen vastaavan päätoimittajan Atte Jääskeläisen mukaan uutiset perustuvat luotettaviin ja toisistaan riippumattomiin lähteisiin ja myöhempi uutisointi aiheesta vahvistaa lähteiden antamat tiedot.

Puolustusvoimat vaati toissapäivänä Yleä oikaisemaan uutisointia, jonka mukaan Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ei ole otettu viime aikoina töihin Puolustusvoimiin."
Näin siis maikkari, ja muut mediat perässä.

Nyt menee överiksi: YLEn kannattaisi vetää jäitä hattuun

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Suomen perustuslaki ei tunne sanaa kaksoiskansalaisuus eli jälleen kerran on menty säätämään laki, jossa tärkein laki maassamme - Perustuslaki on unohdettu. Tässä on taas jälleen kerran yksi syy saada Perustuslakituomioistuin Suomeen, jonka jäsenet olisivat korkeasti oikeusoppineita.
Tuskinpa tätäkään ongelmaa olisi edes syntynyt, jos meillä olisi ollut Perustuslakituomioistuin tätä lakia säädettäessä. Tässä on kivenä kengässä VALTA. Eduskunta ei halua antaa perustuslakivaliokunnalle kuuluvaa valtaa poliittisesti riippumattomalle tuomioistuimelle.
Kiitän blogistia. Hän on nähnyt jälleen kerran paljon vaivaa asioiden selvittämisessä.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Kaksoiskansalaisuuden selvä etu on siinä, että tällaisella henkilöllä on itse asiassa kaksi tai useampi kotimaata. Se riippuu kansalaisuuksien määrästä, mutta peri harvalla on kolme kansalaisuutta. Kaksoiskansalainen saa ilman erikoismenettelyjä hyväkseen kaikki yhteiskunnalliset palvelut, joita kansalaiselle kussakin maassa kuuluu.

Ei tarvitse hakea oleskeluviisumeita, ei aina passiakaan, vaikka se muualla maailmassa liikkuessa on välttämätön. Yhden maan kansalaisella ei tällaisia etuja ole. Niinpä laki kaksoiskansalaisuudesta on jo lähtökohdaltaan epätasa-arvoinen kaksoiskansalaisuuden hyväksi.

Tietysti voidaan kuvitella, että vastavuoroisuus tasoittaa etuja, mutta joka tapauksessa tällaisella lainsäädännöllä on luotu järjestelmä, jossa osalla ihmisistä on etuja enemmän kuin toisilla. Hyvä kysymys kuuluu: Onko yleensäkään tervettä se, että ehdoin tahdoin laaditaan eriarvoisuutta lisäävä ja sitä ylläpitävä järjestelmä?

Käyttäjän MirjamiParant1 kuva
Mirjami Parant

Veikko,

avioiduin v. 1972 ranskalaisen miehen kanssa. Tuolloin sain Ranskan kansalaisuuden ja Suomen kansalaisuuteni pysyi ennallaan. Olen voinut äänestää molempien maiden vaaleissa.

Taisi olla viimeisiä aikoja, jolloin oli mahdollista näin toimia. Sen jälkeen, vuotta en muista, mutta avioliiton solmimisen yhteydessä ilmeisesti piti valita joko - tai -kansallisuus.

Sittemmin, v. 2003 lainsäädäntöä jälleen muutettiin suopeammaksi.

Ranskan kansalaisuutta ei menetä koskaan (paitsi, jos on terroristi (oletan)).

Minulle olisi ollut hyötyä ranskalaisuudestani, mikäli olisimme asuneet Ranskassa. Nykyisin sillä ei ole merkitystä, kun olemme EU:ssa.

Kysynkin, miten kaksoiskansalaisuuteni olisi nykyisin haitaksi?

Ymmärtääkseni EU maiden kansalaisille tästä ei ole haittaa.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Kaksoiskansalaisuus sulkekoon pois maanpuolustuksellisen viran/toimen hallinnan.
Voiko ihminen, esimerkiksi, vannoa sotilasvalan tänään Israelille ja Iranille?

Käyttäjän pekkakorvenniemi kuva
Pekka Korvenniemi

Kaksoiskansalaisuutta ajoivat aikanaan epäisänmaalliset tahot. On ahneutta ja epäreilua kenenkään antaa omata kahta kansalaisuutta kun kaikille ei ole annettu yhtäkään. Kumotaan kaksoiskansalaisuuden salliva laki, niin tämäkin turha ja itse aiheutettu vihapuhe- ja turvallisuusongelma katoaa saman tien.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Luin viime kesänä Oleg Gordievskyn ja Inna Rogatchin kirjoittaman kirjan ”Sokea peili.” Siinä kerrotaan mm. ”Suomi-laboratorion” toiminnasta läpi vuosikymmenien. Kirja julkaistiin vuonna 1997.
Tällä kaksoiskansalaisuusjärjestelmällä on mahdollisuus saada ”kontaktihenkilöitä” laboratorioon. Kirja on mielenkiintoinen. Siinä tulee esille asioita, joita en voi kommentoida julkisuudessa.

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

Ymmärrän hyvin, että Australian kansalaisuuden ottaneet suomalaiset kannattivat ankarasti kaksoiskansalaisuutta. Se takaa heille esimerkiksi Suomesta tulevia eläke-etuja. Hyvä, että he saivat tuon oikeudenmukaisen järjestelyn.

Mutta ennen varsinaista Putinin aikaa Suomessa oltiin nykysilmin katsottuna uskomattoman naiiveja, Venäläisille annettiin etuja, joita suomalaisille ei annettu Venäjällä. Kaksoiskansalaisuus on yksi niistä. Toinen on venäläisten oikeus ostaa tontteja Suomesta. Ja kolmas jalkaväkimiinoista luopuminen.

Suuri osa Suomen venäjänkielisistä on kuitenkin inkerinsuomalaisia, jotka ovat mieleltään suomalaisempia kuin kantasuomalaiset.

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

Kyllä oli selventävä kooste kaksoiskansalaisuuden kiemuroista Veikko Huuska. Kiitokset! Toivottavasti jaksatte palstalaiset sen lukea. Myös Huuskan lisäkommentit.

Ja Hannu Monosen vinkkaaman linkin takaa löytyy puolustusvoimien ajatuksia herättävää selvitystä asiasta.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Hannun esittämän linkin takana on HS:n eri asiantuntijatahojen kanssa työstämiä esimerkkejä potentiaalisista tilanteista. On ehkä paikallaan avata ne tähän, niin kauan kuin HS:n kyseinen artikkeli on avoin kaikille linkkaajille, aina ne eivät ole:

HS: 04.02.2017; http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005075107.html
"Seuraavat esimerkit on koostettu yhteistyössä useiden tiedustelun parissa työskennelleiden ihmisten kanssa, jotka eivät halua nimiään työnsä vuoksi julki.

Kaksi ensimmäistä esimerkkiä on kuvitteellisia, loput kaksi lähteytetty.

Pykälän nurja tulkinta
Puolustusvoimissa kehittämistehtävissä työskentelevällä ihmisellä on Suomen ja Venäjän kansalaisuus. Hän voi olla työssään tekemisissä vaikkapa jonkin aselajin Nato-yhteensopivuutta parantavien tehtävien kanssa.

Sitten hänen pikkuserkkunsa menee naimisiin, tai vaikka isotäti Pietarissa kuolee. Kaksoiskansalaisen lähtiessä sukuloimaan Venäjällä odottaa yllätys: hänet pidätetään. Maan sisäisen turvallisuuden palvelu FSB katsoo hänen toimivan Venäjän valtion etua vastaan työskennellessään Naton hyväksi.

Kaksoiskansalaisesta on näin tullut Venäjän laintulkinnan mukaan maanpetturi. Vain auttamalla toista isänmaata, tässä tapauksessa Venäjää, näiltä syytteiltä voisi sitten välttyä.

Anopin eläke
Esimerkiksi Venäjän tiedustelu käyttää maan rajojen sisäpuolella olevia sukulaisia mielellään vipuvartena päästäkseen vaikuttamaan muissa maissa asuviin ihmisiin.

Kuvitellaan tilanne, jossa suomalainen sotilasvirkamies menee naimisiin ihmisen kanssa, jonka äiti asuu Venäjällä, ja saa siellä eläkettä. Syntyy tilanne, jossa virkamiehen anopilla on selkeä sidos Venäjän viranomaisiin nauttimansa eläkkeen kautta. Päivänä eräänä virkamiehen uusi puoliso saa puhelun: haluatko, että äitisi eläke maksetaan kitkattomasti vai haluatko, että se päättyy?

Ehtona on vain tarkemmat tiedot puolison tulevista työmatkoista. Myöhemmin ehtoja voi tulla lisää, eläkkeen maksu saattaa sittenkin hankaloitua. Puolison seuraava työmatka suuntautuu Naton päämajaan. Tarvitaankin tiedot hotellista ja puolison käyttämästä puhelinmallista. Hotellihuoneen numerokin alkaa kiinnostaa. Sitten äiti ei enää pääsekään lääkäriin, koska eläke on myöhässä.

Pakolaisvakoilu
Myös Suomessa oleskelee useita ulkomailta saapuneita ihmisiä, joiden turvapaikka on myönnetty poliittisista syistä. He saattavat jatkaa poliittista toimintaa uudesta asuinmaastaan käsin. Tämä ei aina miellytä taakse jätetyn maan hallintoa.

Esimerkiksi Tšetšeniasta ja Kiinasta saapuneet pakolaiset ovat kuvailleet, että ovat kohdanneet Suomessa uhkailua ja painostusta joka liittyy heidän poliittiseen toimintaansa kotimaassaan. Vaikka tällaiset vaikuttamispyrkimykset liittyvät yleensä heihin itseensä, se on sidonnaisuus joka tekee ihmisistä alttiita.

Sidonnaisuudet sinänsä voivat muodostaa tietyissä työtehtävissä uhkatekijän.

Esimerkiksi Yleisradio kertoi vuonna 2012 Marokon hallinnon arvosteleman Länsi-Saharan itsenäisyysliikkeen Suomessa asuvasta toimijasta. Hänen ollessaan tapaamassa diplomaattia kahden kesken, joukko marokkolaisia ilmestyi häiritsemään tapaamista.

Häiriköidyn ja uhkaillun ihmisen turvattomuuden tunteita voidaan pyrkiä käyttämään hyväksi myös silloin, jos hänen halutaan tekevän jotain – vaikkapa toimittavan tietoja työpaikaltaan.

Pakolaisvakoilua ei ole Suomessa säädetty lailla erikseen rangaistavaksi, vaikka hankkeen selvitys käynnistettiin jo vuonna 2013. Ruotsissa ja Norjassa pakolaisvakoilu on jo säädetty rangaistavaksi."

*

Diana Ivanova

Tässä on esimerkki kaksoiskansalaisuuden eduista. Tässä tapauksessa tarkoitan Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuutta.

Minulla on vain suomen kansalaisuus, koska sain sen ennen, kun uusi laki tuli voimaan ja minun piti luopua venäjän kansalaisuudesta. Vanhempani käyvät Suomessa usein ja heidän ei aikaisemmin tarvinnut maksaa viisumeista, koska EU:n ja Venäjän välisen viisuminhelpotussopimuksen mukaan lähisukulaiset on vapautettu viisumimaksuista. Nyt kun he menivät hakemaan uutta viisumia, niin Suomen konsulaatista Pietarissa oli ilmoitettu, että käytäntö on muuttunut. Nyt pelkän suomen kansalaisuuden omaavien lähisukulaiset joutuvat maksamaan viisumista, mutta kaksoiskansalaisten lähisukulaiset saavat viisumin edelleen ilmaiseksi.

Soitin konsulaattiin, mutta en saanut järkevää selitystä asiaan, muuta kun: "ottakaa yhteyttä ulkoasiainministeriöön, sieltä se määräys tuli". Ministeriön nettisivuilla mainitaan edelleen viisuminhelpotussopimus, eikä missään sanota, että se olisi rauennut. Sovelletaanko EU:n sopimusta vain kaksoiskansalaisille?
Maksu ei sinäänsä harmitta, vaan se, että Suomen viranomaiset asettavat suomen kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Tuntuu, että olen toisen luokan kansalainen, koska minulla on vain suomen passi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset