Veikko Huuska

Mikä on se Läntinen perintö ja Obaman jälkijättö, jonka Trump saa?

Mikä on se Läntinen perintö ja Obaman jälkijättö, jonka Trump saa?

*

Motto 1:

”Olkaa mitä mieltä haluatte, mutta muistakaa minun sanoneen, että ainoa keino saada ihmiset liittymään toisiinsa, on ruton lähettäminen heidän keskuuteensa.  Katselkaapa vain ympärillenne.”

Albert Camus: Rutto

*

Motto 2:

”Mikään ei ole vähemmän näytelmällistä kuin maanvaiva, ja omien aikarajojen sisälläkin kaikki suuret onnettomuuskaudet ovat yksitoikkoisia.  Niiden mieleen, jotka joutuvat ruton kokemaan, sen hirvittävät päivät eivät palaa loppumattomana julmien liekkien leimahteluna, vaan pikemminkin jonkinlaisena lukemattomien jalkojen töminänä, joka hiljalleen jauhoi alleen kaiken.”

Albert Camus: Rutto

*

Elämme pesänjakajien aikaa

Obama jättää perintönsä, jossa ei ole paljon ottamista, hopeat on jo jaettu.  Yhdysvallat jättää perintönsä – aloittavalle presidentille, jonka oma anti jää arvailtavaksi, mutta selviää pian.  Mitä voi 70-vuotias businessveteraani oppia uutta, kuka uskoo? 

Mutta pohtikaamme hetki, mikä on se ”Läntinen Perintö”, jonka Donald J. Trump perjantaina 20.1.2017 inauguraatiopäivänään saa.

*

Yhdysvallat on hukannut talenttinsa

Se on menettänyt johtavan maan asemansa ja sen edellytyksenä olleen koheesion, kyvyn ja kauneuden.

Yhdysvallat on pilannut pelinsä.

Vapauksien maa, Yhdysvallat, on luopunut vapauksista olennaisimmista, sananvapaudesta.  Se on siinä 41. sijalla maailmassahttps://rsf.org/fr/classement#

Tavallinen kansalainen on menettänyt olennaisen oikeutensa, mahdollisuuden vaurastua.

*

Miksi Messiaan jäljiltä aina korjataan ruumiita?

Yleensä kuningas, joka menettää valtakunnan, poistuu näyttämöltä kylmenneenä  tai hirttolavan kautta, mutta nyt BHO lähtee, vaikka hänen aikanaan olennaisella tavalla valtakunta menetettiin, sankarina.

CNN:n taloustoimittaja John Defterios listasi vuoden 2017 suurimmat riskit.

Riskien toteutuessa kansainvälinen talous horjuisi Defterioksen mukaan. 

Uhka (Global Risk) numero 1 on hänen mukaansa:

”Yhdysvallat suistuu polultaan”. 

Lähde: Iltalehti, 18.1.2017;  http://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/201701180082324_v0.shtml

*

Läntinen perintö

Ei ole tarpeen alkaa kaivaa Ranskan Suuren vallankumouksen, Valistuksen ja Yhdysvaltain perustajaisien ”pyhiä papereita” sen selvittämiseksi, mikä oli uudisrakentajien mantereen, Yhdysvaltain, arvokkain ylisukupolvinen perintö, jonka kutistuneita ja nahkoihin käärittyjä jätöksiä Mr. Trump saa kantaakseen.

Omin sanoin selitettynä se on tämä, minun mielipiteeni mukaan:

No, sen verran kuitenkin vaivaan mahdollista lukijaa, että leikkaan tähän Wikipedia-artikkelista Valistus, pienen kappaleen, jossa nähdäkseni tiivistyy jotain olennaista otsikkoaiheesta:

”Valistusajattelijat asettivat järjen mystiikan edelle, tieteen ja edistyksen uskomusten ja vanhaan takertumisen edelle, markkinatalouden merkantilismin edelle ja ihmisoikeudet valtion mielivallan edelle, poikkeuksena lähinnä vain Jean-Jacques Rousseau, joka hänkin kuitenkin kannatti demokratiaa. He myös vaativat tasa-arvoa lain edessä sääty­eri­oikeuksien sijaan.”  https://fi.wikipedia.org/wiki/Valistus

*

Valistuksen hedelmät

Siis järki, se joka yksilöllisessä muodossaan on annettu meille itse kullekin, ja juhlallisesti sanottuna tiede, mutta hieman arkisemmin määriteltynä tosiasiat, toistettavissa ja todistettavissa olevina tosiseikkoina, niihin perustuva käsitys maailmasta toiminnan ja vapauksien tyyssijana.  Ja sitten niihin nojautuvina vapaudet ja oikeudet, nimenomaan kansalaisten välisinä ja suhteessa valtioon, joka ammoin, Euroopassa, oli yksinvalta ja nitistävän mielivallan pesä.  Vapaana toimimaan omaksi ja lähipiirinsä hyväksi, kansalaisena ei alamaisena: toimijana ja vaikuttajana.  Näin sen haluan tiivistää.

Ja näille lähtökohdille perustui YK:n 1948 hyväksymä ihmisoikeuksine kansainvälinen julistus.  Sen 1. artikla julistaa: 

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.”

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmisoikeuksien_yleismaailmallinen_julistus

Siihen yhtymättömät islamilaiset valtiot laativat 1957 oman julistuksensa, Kairon sopimuksen, jonka ne 1990 uusivat jossain määrin muutettuna: http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/Human-Rights/cairo.pdf

*

Solidaarisuus hyvinvointivaltion perustana

”Muun muassa lakisääteinen sosiaalivakuutus ja sosiaalioikeuden synty muuttivat 1900-luvulla yhteiskunnallista ajattelua ja tekivät solidaarisuuden paradigman läpimurron mahdolliseksi. Sosiaalioikeudellisen solidaarisuuden synnyn voidaan ajatella pohjautuvan kollektiivisen varautumisen normiin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perustana. Toisaalta voidaan väittää, että sosiaalioikeudellisen sääntelyn ja solidaarisuuden perusteluna ei välttämättä ole positiivinen normin logiikka vaan pikemminkin yleiset kansalaisoikeudet. Ihmisoikeuksien tarkoituksena on kohdistua samalla tavalla kaikkiin ihmisiin, ja ne muistuttavat enemmän juridista ”lakia” kuin normin logiikkaa. Hyvinvointipolitiikan muotoutumisen voidaan siis ajatella pohjautuvan kollektiivisen normin sijasta myös aivan eri logiikkaan perustuviin ihmis- ja kansalaisoikeuksiin.” Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Solidaarisuus

Todellisuus;

”Rikkain prosentti omistaa jo enemmän kuin muut yhteensä”

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016011820974382_ul.shtml

*

Yhdysvallat ei ole – eikä se edes pyri solidaarisuuteen, vaan siitä pois

Presidentti Trump on luvannut ainakin kaksi isoa asiaa heti aluksi: Hän aikoo rakennuttaa muurin Meksikon rajalle ja maksattaa se meksikolaisilla.  Lisäksi hän on luvannut ensi töikseen kumota sairausvakuutuslain, niin sanotun Obamacaren, ja palauttaa kymmeniä miljoonia kansalaisia lakisääteisen sosiaalivakuutuksen ulkopuolelle.

Valtiollisesti joudumme toteamaan, että Yhdysvallat ei ole hyvinvointiin tähtäävä sosiaalivaltio, sen pääasiallisia tavoitteita ei ole universaali hyvinvointi ja solidaarisuus, vaan tavoitteena on pitää liittovaltio mahdollisimman heikkona ja luoda edellytykset rikkaille rikastua entistäkin tuhdimmin.

Presidentti Trump ja hänen kabinettinsa on maailman paras ja selkein esimerkki tästä valtiollisesta ideologiasta, joka on aina ollut pinnanalaisena valtavirtana, mutta joka nyt juuri on väkevimmin murtautunut läpi ja kukoistaa valtio-organisaation huipulla kuin kirkkain lyhty.

*

Yhdysvallat ei ole demokratia

Demokraattiselle kansakunnalle on ominaista vapaa puolue-elämä ja syvälle kansalaisyhteiskuntaan juurtunut poliittinen järjestelmä, paikallistasolta alue- ja piiritason kautta osavaltio ja liittovaltiotasolle saakka.

Niin huterana ja näivettyneenä kuin poliittinen organismi elääkin kaikkialla maailmassa, yhdysvaltalainen järjestys on aivan omaa luokkaa heikkoudessaan ja mitättömyydessään.  Perinteisestikin puolueet – kaksi valtapuoluetta ja joukko vaihtelevia pienpuolueita – eivät ole olleet eurooppalaisessa katsannossa toimivia, ideologisesti orientoituneita ja elimellisesti toimivia järjestörakennelmia, vaan talviunta nukkuvia mielikuvaolentoja, jotka vaalien lähestyessä herätetään uniltaan ja jalkeille päästyään ne toimivat uutterien vapaaehtoisten pääosin toteuttamina vaaliorganisaatioina, kampanjatoimistoina.

Tämä poliittisen toimikentän rakenne, ja siihen liittyvä jo pitkään voimistunut polarisoituminen, eriäälle tempoilevine sisäisine liikkeineen ovat hajoittaneet alkuaankin vallinneen kaksijakoisen (voittaja vie kaiken) pelikentän entisestäänkin hajaammalla olevaksi toraisaksi ei-keskusteluareenaksi, joka on menettänyt loputkin voimansa yhteiskuntaa ja sen osa-alueita luonnollisella tavalla kehittävänä ja edistystä luovana generaattorina. 

Poliittinen järjestys on kuin huteriin rakennelmiin vakioitu mammutti (aasi ja norsu), joka klepsuvine rullineen työnnetään areenalle hupia ja hirvitystä tuottamaan määrävuosina (vaalit).

Kansanvalta (demo-kratia) ei mitenkään toteudu tällaisessa konkurssitilassa.

*

Politiikka on kärrätty pois politiikasta

Yhdysvaltalaisessa kansalaisyhteiskunnassa on politiikan nurja todellisuus ja yleinen politiikanvastaisuus johtanut siihen, että politiikka, ideana ja henkenä, on näivettynyt, ja politiikan talli on ankarin talikonliikkein tyhjennetty, - kuin Augiaan talli konsanaan.  Politiikka on poistettu politiikasta.  

Tämän prosessin on viimeistellyt sukupolven ajan (25-40 vuotta) kestänyt markkinoiden ekspansio, jota eri perustein laajat joukot ovat innolla kannattaneet, uskoen siten hyötyvänsä ja vaurastuvansa moisesta kaappausoperaatiosta.  Markkinat ovat täyttäneet politiikan jättämän tyhjiön. 

Yhteiskunta on markkinoiden temmellyskenttä, ja vaalit ovat markkinoiden jatke toisin keinoin.

Aneeminen politiikka on vetäytynyt omistautuneiden aarteeksi, valaistuneiden papiston omaisuudeksi.  Pienenä vähemmistönä ne ohjailevat ja omistavat kuihtuneen järjestelmän, ja puhdasoppisuutta tavoitellessaan nekin ovat etääntyneet kauas paitsi toisistaan, myös tavallisesta kansasta, jonka sydämen ja mielen täyttävät ajanhengen mukaiset virtailut.

*

Vaalijärjestys

Yhdysvaltain vaalijärjestelmä tuottaa kuvatussa toimintakentässä juuri nähtyjä tuloksia:

Osavaltion äänten enemmistön saanut saa valtion kaikki edustajat taakseen.

Osavaltioiden koheesion edistämiseksi pienillä valtioilla on yliedustus.

Tämä tuottaa tuloksen, jossa vähemmän koko Yhdysvalloissa ääniä saanut on voittaja.

Puoluerakenteen huteruus ja mädäntynyt järjestelmä tuottaa toritappelun, jossa rääväsuisin jää mieleen, fiksumpien jäädessä tykkänään pois tai vetäytyessä rahojen tai/ja mahdollisuuksien hiipuessa.

On vaikea keksiä diktaattorin vallankaappausta lukuunottamatta enää huonompaa järjestelmää toteuttaa suurvallan päämiehen valintaa.  Lopulta valittava ehdokas ei ole vastuussa kenellekään eikä mistään: hän vain ikään kuin ottaa ilmatilan herruuden ja kansan riittävä osa tuntee tekevänsä aimoteon äänestämällä tällaisen ilmestyksen Valkoiseen taloon, rakennukseen, jonka – kuten Michelle Obama puheessaan totesi – ”rakensivat orjat”.

*

Velka

Siinä missä imperialistiset kolonialistiset vallat aikaisemmin turvottivat omaa talouttaan ja toimeentuloaan sodilla, löytöretkillä, miehityksillä ja alusmaita kuppaamalla, maailman johtava maa (toistaiseksi) Yhdysvallat, on jatkanut herruuttansa ja herkutteluaan velkaantumalla itseään köyhempien maiden antamalla lainalla, joka merkittävältä osin on fiktiivistä finanssia.  Yhdysvallat on koloniasoinut Kiinaa, kaukoitää ja muita maita ostamalla velaksi niiltä jatkoaikaa, mutta loputtomasti tätäkään ei voi jatkaa, niinpä Trump alkaa jo ennen lähtöviivaa heikentää kaupankäynnin ja vaihdannan ehtoja.

Yhdysvallat on leimallisesti demokratia, joka on velkaannuttanut itsensä kommunistiselle diktatuurille ja muille ulkovalloille, aikojen tappiin asti, tai ainakin seuraavaan sotaan.

*

Varallisuuksien keskittyminen

Yhdysvallat ei koe varallisuuksien keskittymistä yksiin käsiin ongelmana.  Vain vähäinen ja hiipunut vähemmistö jaksoi siitä aikansa reuhata, sitten senkin henki loppui.  Tämä on laillistettua loputonta ryöstöä, miten kansakunta voi tyytyä siihen?  Ei se tyydykään, mutta kapinalle ei ole kanavia edetä ja purkautua, ei ennen kun tapahtuu pahin: paine hakee reittinsä ja halkaisee koko kattilan.

Turha kuvitellakaan, ettei sellainen jonain päivänä tapahdu.

Haloo, Washington… ei kuulu, … mutta ei kuule Washingtonkaan..

*

Rapautunut yhteiskunta

Yhdysvallat on konkurssikypsä kansakunta.  Sen valtiorakennus on laho ja pysyy pystyssä vain kulissien voimalla.  Pienikin tuuli tai tönäisy kaataa sen. 

Yhdysvallat on ainoa maa maailmassa, jossa poliisi säännönmukaisesti ampuu omia kansalaisia, joskus jopa selkään. 

Maa kuuluu niihin brutaaleihin roistovaltioihin, joissa pannaan täytäntöön kuolemantuomioita, sen ammattikirjoon kuuluu pyöveli.

Maan salainen valvontaviranomainen murhaa omia ja vieraita.  Silti se esittää hienohelmaa, joka osoittelee sormella muita.

Se salakuuntelee vihollisiaan, mutta myös liittolaisiaan ja tukijoitaan, NATO-liittolaisiaan, epäillen, pälyillen, ja niiden puolesta pitäisi varata sinkkiarkkuja.

Demokratian peruspilareihin kuuluvaa sananvapautta vaalivia vuotajiaan se vainoaa, tunnottomasti ja ihmisoikeuksia loukaten. 

Yhdysvaltain virallinen ideologia on: Suur-Yhdysvallat, sen aseman pönkittäminen, vahvistaminen, lujittaminen ja turvaaminen.  Aika harvan korvaan se kalskahtaa mitenkään pahalta.  Suur-Yhdysvallat – salaisin, tai ainakin torjutuin, virallinen ideologia.

Se ei itse sitä tunnusta.  Se torjuu sen äreästi kun Putin siitä mainitsee.

Mutta kumma kyllä, muukaan maailma ei ole pahasti käynyt kriitikon asein Yhdysvaltain rintaan kiinni sen taipumuksesta ja tavasta toimia.  Niin on yhdysvaltalainen hegemonia vienyt hampaat.

Vasta kun Trump sanoo tehdään Yhdysvallat Suureksi taas! monet älähtävät.

Mehän olemme tehneet sitä jo kaikenaikaa, välillä huonommin, mutta niinpä nyt taas on petraamisen paikka.

*

Yhdysvallat hukkasi leiviskänsä

Yhdysvaltain näkyvin ja näyttävin ponnistus on tapahtunut talouden, aineellisen vaurauden, saavuttamisen rintamalla.  Mutta – paradoksaalisesti – se on myös juuri siellä kokenut suurimmat tappionsa.

Maailman suurin kansantalous, menestyvin ja maineikkain, on juuri tämän sukupolven aikana menettänyt asemansa maailman mahtina.  Kiina on – ostovoimapariteetilla laskien – ohittanut kansantuotteensa suuruudessa Yhdysvallat lokakuussa 2015 (VH:n laskelma), seikka, jota ”suuri maailma” ei ole vielä noteerannut. 

Mutta se on oma aikamme suurin ja kauaskantoisin maailmanhistoriallinen tapahtuma – sen jälkeen kun finanssifasismin karmeat jäljet joskus on ensin saatu silmille, ja sitten aletaan hiljalleen pyykätä ja rakentaa niiden jäljiltä uutta maailmaa.

*

Tällaisen – nopein pikapiirroin kuvatun – Yhdysvallan Trump saa johtaakseen 20.1.2017.

Ei käy kateeksi.  Kumpaakaan.

*

Obaman perintö – siinä ei ole paljon jakamista

Jo varhain sanottiin, että Obama tietää, hän ei neuvottele, hän on valaistunut, toimintaa leimaa totalitaariuho.  Vastapuoli lakkasi samaan aikaan neuvottelemasta, joten tasoissa oltiin.

*

Traditiokatkos luo konfliktin.  Usko tuo joustamattomuuden.  Hegemoninen totuusvaade luo suvaitsemattomuuden, ikuisen totuuden kantoja.  Henkilömuisti ei ole ikuinen, vaikka se muuta uskoo, vaan tilannesidonnainen ja muuttuva.  Ymmärtämättömyys tässä johtaa poltetun maan taktiikkaan, jonka satoa kannettiin marraskuussa 2016:

Demokraattipuolueen kaikkien aikojen katastrofi, vastoin demografiaa ja kaikkia ennakkokäsityksiä: tappio kaikilla rintamilla.

*

Uskonnossa ei ole kyse jumalasta vaan yhteiskunnasta ja vallankäytöstä.  Yhteiskunnassa on aina väkivalta läsnä: jos se joltain osin umpioidaan, se projisoituu ja purkautuu vulkaanisesti toisaalla. 

Esimerkkimme olkoon Ruotsi, tuo niin väkivallaton maa, puheissaan: http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/aseellinen-vakivalta-kasvanut-ruotsin-lahioissa-jengirikollisuuden-tilanne-on-vakava/6264582  MTV3/14.1.2017: ”Raa'alle väkivallalle ja ampumisille ei näy loppua Ruotsin suurimmissa kaupungeissa ja niiden lähiöissä. Malmön, Tukholman ja Göteborgin seudun ampumisissa on kuollut ainakin yli 60 ihmistä kolmessa vuodessa.”

Usko ja väkivalta kuuluvat yhteen, näin syntyy väkivallan pyhä, sen puolesta mikään ei ole liian suuri uhraus.

Jos kaksi haluaa samaa, se synnyttää kilpailua ja väkivaltaa: alkumurha, yhteisö värähtää, uhri syyllistetään, ritualisoitu väkivalta normalisoituu.  Missä ikinä liikutan pyhän lähellä, syntyy väkivaltaa, joka on aluksi jähmettynyttä, outoa, mutta aina sulaa kuin voi.

*

Torjutun paluu

Torjuttu väkivalta palaa hurjana, epärationaalissa muodossa.  Obaman aikana poliisien ampumien määrä ei laskenut, päinvastoin.  Konventionaaliset veriuskot ovat hävinneet, sen lika on projisoitu syntipukkeihin, äärioikeisto oli Obaman syntipukki.

Väkivalta vain lisääntyy.  Historiassa ei ole madollista vähentää väkivaltaa: väkivallan patoaminen johtaa anomaliaan, poikkeavaan väkivaltaan, sikailevaan, tuhoavaan nihilismiin.

Voimaton länsi, vetämätön, väsynyt, lihava kissa, on tuomittu ylettömään vimmaiseen väkivaltaan.

Totaalisen herruuden tavoite, rakenne, väkivallaton maa, on tavoite joka tuhoutuu.  Poistetun toiseuden paluu, väistämätön.  Et voi tyhjentää maailmaa siitä.

Sairaalabakteeri syntyy täysin kliinisessä ympäristössä, totaalisiivotussa ympäristössä.  Samoin väkivalta syntyy kuuratussa tilassa, täysin silmitön tuhoaja, suorastaan outolainen alien, - jollaista ei enää pitäisi olla

*

Massa(ge) toimii irrationaalisti kuin vapaa bakteeri, tuhottu liha, kasvualusta kaikelle, johon ei vastustuskykyä ole.

Joukkosielu, talutettavaksi halunnut.  Yksilöiden imitaatio, joka haluaa vietäväksi.  Juuri silloin näyttämölle astuu iso narsisti, joka ottaa ja taluttaa.

Massaefekti, voimakas solidaarisuus, jota onkin kaivattu.

Välittömät pienyhteisöt tuhottu, tarkoituksella niitattu.

Yllättävä ilmiö, fasismi, tätä emme osanneet kuvitella.  Kaipasimme yhteisöllistä laulua ja käsikynkkää, saimme fasismin.

Virhe, ei osannut arvata uusia välineitä, puhelin, media, näpyteltävä propagandamylly.

Virtuaaliyhteisö, pulpekumpareiden kansa, uudet heimot, samanmielisten harmonia; hassu virtuaalinen yhteenkuuluvuus. 

Vihasta luotu, adrenaliinista.

Marshall McLuhaninmaailma kylänä”, nyt totta.  Nettiraivo ja –rakkaus kuplassa, joka ei puhkea.  Nämä kylät riesanamme.

”Medium is the Massage”

*

Ei Obaman ymmärtänyt tätä aikamme suurinta muutosta, katsoi ohi, ei puhunut, ei nähnyt vaikka kaikki tapahtui aivan Valkoisen talon nurmikolla.

Mutta mitä me olemme moittimaan?

*

Motto 3:

”Kaupunginoopperassa on esityslistalla Orfeus ja Eurydike.  Orfeusta esittävä laulaja kaatuu kolmannessa näytöksessä lavalle ruttokohtauksen saaneena.  Yleisö ryntää kohti uloskäytäviä: ”Cottard ja Tarrou jättäytyivät viimeisiksi ja saivat katseltavakseen erään heidän silloista elämäänsä hyvin kuvaavan näkymän: näyttämöllä rutto jalkansa nyrjäyttäneen ilveilijän hahmossa, ja permannon punaisilla nojatuolilla, hyödyttömäksi käynyttä elämän koreutta edustamassa, unohtuneita pitsejä ja viuhkoja”.”

Albert Camus: Rutto

*

Motto 4:

”Ehkä minäkin haluan tehdä jotakin onnen hyväksi.”

Albert Camus: Rutto

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän TimoKohvakka kuva
Timo Kohvakka

"Ei käy kateeksi. Kumpaakaan."

Samaan arvioon olemme päätyneet. Olen nähnyt jopa niin, että Trumpin ja Yhdysvaltojen kohtalolla tulee olemaan yhteisiä piirteitä. Ja veikkaan että saappaat jalassa. Yllättäen maailman.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

”Vanha viisaus pätee Amerikkaankin. Millainen kansa, sellainen kuningas ja Amerikka on varmasti saanut arvoisensa presidentin.”

”Pilviä hipovista unelmistaan, lupauksistaan ja täyttymyksistään. Suurista puheistaan, vahleistaan ja veloistaan. Sekä kiiltävistä julkisivuistaan, mutta hämäristä huoneistaan. Niistä Amerikka tunnetaan.”

”Kaikki mikä on mennyt viime vuosikymmeninä vinoon. Kaikki peitellyt ongelmat ja jännitteet mitkä ovat kasautuneet. Sotilaalliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset. Kaikki ne saavat viimein kuristusotteen Yhdysvalloista ja paha karma liimaa Yhdysvaltojen ja Trumpin kohtalot yhteen kuin keulakuvan uppoavan laivan keulaan.”

Näihin, ainakin näihin blogisi teeseihin voin katsoa yhtyväni.

Sitä olen paljon pohtinut ja miettinyt, miksei julkisuus – ei Yhdysvalloissa, mutta ei myöskään Euroopassa – ole juurikaan vaivautunut miettimään, sitä, mikä on Obaman vastuu siitä tilasta, jossa kansakunta nyt on, kun hän luovuttaa 8 virkavuoden jälkeen ”kapulan” seuraajalleen.

Jos kyse olisi Suomesta, ja Suomen tilasta, messu olisi kova. Madonluvut virkaa hoitaneelle ja sen nyt emerituksena jättävälle johtajalle olisivat rajut: miten on mahdollista, että jätät talon tässä kunnossa, näin heikossa hapessa?

Mutta kun kyse on Yhdysvalloista, tuntuu oudolta, että "kukaan" ei näytä miettivän tätä ulottuuvutta.

Ja mitä tulee siihen kontekstiin, jossa D.J. Trump kaikenkaikkiaan lähti mukaan kisaan, asettui ehdolle, menestyi republikaanien esivaaleissa ja sitten itse presidentinvaalissa, niin on pakko kysyä, mikä on täysinpalvelleen edeltäjän rooli ja vastuu kaikesta tästä: siis siitä missä tilassa maa nyt on, siitä henkisestä ja aineellisesta tilasta, jossa kansakunta nyt on? Onhan ilmeistä, että kansakunnan ilmapiiri on aivan kummallisessa tilassa, kun tuollainen kummajainen pääsee porukan jehuksi.

Sanoisin, että hän ei mitenkään voi väistää omaa vastuutaan. Mutta tämä nykyinen tilanne, jossa julkisuus ja viralliset valtiolliset tahot eri puolilta maailmaa suitsuttavat Obamalle ylistystä ja kiitosta, lähtevät kummallisista premisseistä, joita en tunnista.

Maan (Yhdysvaltain), sen kansan ja koko maailman tila on hankala ja likipitäen surkuteltava nyt 2017. Valitettavasti.

Käyttäjän TimoKohvakka kuva
Timo Kohvakka

"Jos kyse olisi Suomesta... ...Madonluvut virkaa hoitaneelle ja sen nyt emerituksena jättävälle johtajalle olisivat rajut... ...Mutta kun kyse on Yhdysvalloista, tuntuu oudolta, että "kukaan" ei näytä miettivän tätä ulottuuvutta."

Tätä minä tarkastelen siinä valossa, missä Nobelin palkintokin myönnettiin Obamalle virkansa alussa ilman mitään ansioita.

Julkisuus on kohdellut Obamaa ja Trumpia aivan eri lähtökohdista jo alusta asti. Omat voitot tai tappiot eivät ole sitä määrittäneet, vaan ennalta määritetty asema joko "Valittuna" tai "Pahan valtakuntana".

Käyttäjän Setarkos kuva
Sakari Vainikka

”Veljeni, teitä on kohdannut onnettomuus, veljeni, te olette sen ansainneet.”

Isä Paneloux Camus´n teoksessa Rutto.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Tähän asti, suunnilleen toisesta maailmansodasta lähtien, presidentit ovat jättäneet seuraajilleen perinnöksi korkean luottamuksen yhteiskunnan. Yksittäiset toimijat, presidentit mukaan lukien, ovat voineet herättää epäluottamusta ja kohdata kritiikiä, mutta ylimalkaan luottamus instituutioihin on ollut varsin korkealla tasolla. Nyt, suunnilleen kymmenen vuoden ajan, on tultu jokseenkin kaikilla sekstoreilla melkoista alamäkeä ja jyrkintä alamäkeä on lasketellut perinteinen media, johon kohdistuva luottamus on esimerkiksi Edelmanin barometrin mukaan kaikkien aikojen matalimmalla tasolla. Ei kovinkaan miellyttävä perintö, ellei nimenomaan nauti haasteista.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Lännen arvot.

N:o 1:
””Hävytöntä” – 8 miestä omistaa saman kuin puolet ihmiskunnasta”

https://www.uusisuomi.fi/raha/212357-havytonta-8-m...

*

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset