Veikko Huuska

US Kongressin suurimmat skandaalit - raha, seksi, väkivalta ja salaliitot

US Kongressin suurimmat skandaalit

Yhdysvaltain kongressi (engl. United States Congress) on Yhdysvaltain lainsäädäntöelin. Se muodostuu edustajainhuoneesta ja senaatista. Edustajainhuoneessa on kaikkiaan 435 äänivaltaista edustajaa ja senaatissa 100 senaattoria. Edustajainhuoneeseen valitaan joka toinen vuosi edustajat jokaisesta osavaltiosta. Edustajien lukumäärä on suhteutettu osavaltion asukaslukuun, kuitenkin siten, että jokaiselle osavaltiolle on taattu vähintään yksi edustajanpaikka. Senaattiin jokaisesta osavaltiosta pääsee kaksi edustajaa kuusivuotiskaudelle riippumatta osavaltion väkiluvusta. Sekä senaatin että edustajainhuoneen edustajat valitaan osavaltioissa suoralla kansanvaalilla. Kongressi kokoontuu United States Capitol -rakennuksessa Washingtonissa. Lähde; https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdysvaltain_kongressi

*

Kongressi on korkea ja määräysvaltainen elin.  Sen saavutuksia aikajanalla 1776 – 2016 on mahdoton tässä tyydyttävällä tavalla kuvata tai edes luonnehtia.  Siksi luovumme yrityksestäkin pureutua Kongressin mainioon historiaan.  Näin ollen tyytykäämme katsomaan sen ”mustiin hetkiin”. 

Eli mitkä ovatkaan (yhdysvaltalaisen listauksen) mukaan kongressiin liittyvät suurimmat skandaalit? 

Skandaalit – siis vähemmän onnistuneet inhimillisen ponnistuksen muodot – nehän kuvaavat ehkä parhaiten kansakunnan varjopuolta, sitä vasenkätistä amerikkaa, joka harvemmin kootusti ja kategorisoidusti näyttäytyy silmiimme. 

Siispä 25 pahinta mokaa jotka liittyvät Yhdysvaltain korkeimman lainsäädäntöelimen toiminnalliseen, 240 vuotiseen historiaan:

# 25 - Tom Delay
Skandaali: Rahanpesu
Entinen kongressin enemmistönjohtaja Tom Delay ei ole vieras poliittisten skandaalien ja ristiriitojen parissa. Häneen liittyvä vakavin rikos koski syytettä osallisuudesta rahanpesuun. 
Vuonna 2014 saadulla päätöksellä Delay on virallisesti vapautettu syytteistä. Vaikka hänen poliittinen uransa saattaa olla ohi, Delay on sittemmin näkynyt julkisuudessa, hän on mm. esiintynyt tv-ohjelmassa, "Dancing With the Stars."  http://members-of-congress.insidegov.com/stories/5368/biggest-congressional-scandals#1-Tom-Delay

*
# 24 - Kongressin Postilaitoksen Scandaali
Kongressin postilaitos joutui skandaalin pyörteisiin kun salaliitoksi kuvailtu joukko syyllistyi kongressin postitoimiston postimerkkirahojen ja postin etusetelien kavallukseen.  Tapaus johti dramaattisiin muutoksiin kongressin menettelytapavaliokunnan toiminnassa.  Valiokunnan puheenjohtaja Dan Rostenkowski tunnusti syyllisyytensä postin petoksiin.

*
# 23 - Anthony Weiner

Skandaali: Sextailupolemiikki
Weiner erosi kongressista vuonna 2011, kun kävi ilmi, että hän oli lähettämässä tietynlaisia kuvia itsestään eräälle aikuiselle naiselle.  Erikoista oli, että Weiner halusi asettua ehdolle New Yorkin pormestariksi vuonna 2013, vain pari vuotta itsekeittämänsä sopan kuohuttua yli.  Pormestari vaalin aikana, Weiner törmäsi jälleen ristiriitoihin, kun julkisuuteen vuoti yksityiskohtia  siitä, miten hän oli lähettänyt tietynsorttisia kuvia salanimellä "Carlos Danger."
*
# 22 - Wayne Hays
Skandaali: sihteeriskandaali
Wayne Hays oli 1970-luvulla kongressin hallinnollisen komitean ja demokraattien vaalikampanjatoimikunnan tehokkaimpia jäseniä.  Hän kuitenkin erosi seksiskandaalin tultua julkisuuteen; hänen sihteerinsä väitti, että hänet oli palkattu toimimaan yksinomaan mr. Haysin rakastajattarena.
*
# 21 - John Langley
Skandaali: trokaaminen

Edustaja Langley erosi tultuaan tuomituksi laittomasta alkoholin ”tiskin alta” myynnistä ja yrityksestä lahjoa kieltolakia valvova viranomainen.  Me. Langleyn lähdön jälkeen hänen vaimonsa ”peri” hänen paikkansa kongressissa seuraavissa vaaleissa.
*
# 20 - Wedtech Scandal
Skandaali liittyi puolustusministeriön sopimuksiin ja lahjontaan, johon syyllistyi Wedtech Corporation. Kaksi New Yorkin kongressiedustajaa, Mario Biaggi ja Robert Garcia, tuomittiin rikossyytteiden perusteella.
*
# 19 - Frank Brasco
Skandaali: Lahjonta
Kongressiedustaja Brasco tuomittiin 5 vuodeksi vankeuteen sen jälkeen kun hänen todettiin syyllistyneen liittovaltion budjettivarojen käyttöön lahjonnassa.  Kuten monet muutkin tässä luettelossa, Brascon rangaistus jäi vaiheeseen.
*
# 18 - Newt Gingrich
Skandaali: Etiikkaa koskevat Rikkomukset
Gingrich jahtasi presidentti Clintonia virkasyytteillä, mutta hän ei ole itsekään täysin vieras skandaaleille..Kongressin eettinen komitea on nostanut yhteensä 84 syytettä Newt Gingrichiä vastaan.  Äskettäisten uutisten mukaan republikaanienemmistöinen kongressi on ensitöikseen käynnistämässä toimet ko. eettisen komitean lakkauttamiseksi.  Gingrich esiintyi spekulaatioissa, joissa arvailtiin presidentti Trumpin hallinnon tulevaa ulkoministeriä. -  http://yle.fi/uutiset/3-9386159
*
# 17 - Crédit Mobilierin
Yksi tärkeimmistä skandaalien politiikan Kulta-ajalta oli Crédit Mobilierin skandaali, jossa käsiteltiin edustajien korruptoituneita suhteita Union Pacific Railroadin, Credit Mobilierin Amerikan rakennusliikkeen ja vähintään 13 kongressin jäsenen kesken.   Kongressiedustaja Oakes Ames oli yksi keskeisimmistä juttuun littyneistä edustajista.
*
# 16 - Ralph Cameron
Skandaali: Grand Canyonin Kiista
Senaattori Cameron herätti kiistaa hänen yrittäessään valvoa pääsyä Grand Canyonin ostamalla kaivosoikeudet kanjonin vierusalueilta vuonna 1912. Hän taisteli myös epätoivoisesti Canyon National Parkin maista..
*
# 15 - Jack Abramoff -Scandaalit
Skandaali: Korruptio, Lahjonta
Tunnettu lobbaaja, liikemies ja elokuvatuottaja, Jack Abramoff on kutsunut itseään "Amerikan pahamaineisimmaksi lobbaajaksi".  Liittovaltion tutkimukset johtivat Jack Abramoffia vastaan nostettuihin syytteisiin sekä nuhteluihin jutussa, jossa lukuisia poliitikkoja syytettiin korruptisota ja lahjonnasta.
*
# 14 - Keating Five
"Keating Five" viittaa viiteen Yhdysvaltain senaattoriin, joita syytettiin vääryyksistä Lincoln säästö ja Lainapankin puheenjohtajan Charles Keatingin hyväksi, suuren säästöpankkikriisin pyörteissä. 
Vaikka Keating sai istua 42 kuukautta vankilassa, yhtäkään näistä viidestä senaattorista ei joutunut liittovaltion oikeusistuimissa syytteeseen, ei myöskään senaattori John McCain, joka myöhemmin pyrki ja olisi saattanut tulla Yhdysvaltain presidentiksi.
http://members-of-congress.insidegov.com/stories/5368/biggest-congressional-scandals#12-Keating-Five
*
# 13 - John Ensign
Skandaali: Hampton Affair
Senaattori Ensing päätyi mukaan avioliiton ulkopuolista suhdetta koskeneeseen skandaaliin, useiden tuhansien dollarien hys-hys rahankäyttöön ja laittomaan lobbaustoimintaan. Vaikka Ensign erosi edustajantoimestaan vuonna 2011, hän ei joutunut virallisesti syytteeseen oikeusministeriön toimesta. Vuonna 2014 FBI julkaisi lisätietoja monimutkaisen skandaalin käänteistä.
*
# 12 - Dennis Hastert
Skandaali: Laiton rahankäyttö, seksuaalinen hyväksikäyttö
Edustaja Hastert toimi edustajanhuoneen puhemiehenä 1999-2007, mutta tiedot viranhoitoon liittyneistä ristiriidoista on vasta hiljattain julkistettu. Toukokuussa 2015 hän oli syytettynä liittovaltion syyttäjän toimesta eräiden design-pankkien toimintoja ja raportointivelvollisuukisen laiminlyöntiä koskevissa jutuissa. Kesäkuussa 2015 hän oli julkisesti syytettynä kolmen opiskelijan seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
*
# 11 - Koreagate
”Koreagate” –skandaalissa oli mukana 30 kongressin jäsentä syytettynä väitetystä Etelä-Korean hallituksen lahjonnasta. Kaksi tärkeintä toimijaa olivat Tongsun Park, korealainen liikemies, ja kongressiedustaja Richard Hanna, joka myönsi syyllisyytensä salaliiton piirissä harjoitetusta lahjonnasta.
*
# 10 - Ted Kennedy
Skandaali: Chappaquiddick Incident
Senaattori Kennedy pääsi otsikoihin vuonna 1969, hänen ajettuaan autonsa sillalta. Kennedyn kyydissä öisellä retkellä ollut kumppani, sihteeri Mary Jo Kopechne kuoli autossa, kun taas Kennedy poistui paikalta eikä ilmoittanut tapahtumasta yhdeksään tuntiin. Kennedy myönsi myöhemmin myönsi syyllistyneensä kolaripaikalta pakenemiseen ja sai  kahden kuukauden vankeustuomio, jota ei pantu täytäntöön.
http://members-of-congress.insidegov.com/stories/5368/biggest-congressional-scandals#16-Ted-Kennedy
*
# 9 - Kongressin seksiskandaalisivut

Kun kävi ilmi, että kaksi kongressiedustajat Dan Crane ja Gerry Studds, oli harjoittanut seksuaalisia suhteita 17-vuotiaiden kanssa kongressin sivuilla, parlamentti äänesti virallisesti epäluottamuslauseesta ja tuomitsi ko. kaksi edustajaa eettisestä virheestä. Skandaali johti myös House Page BoardIn muodostamiseen (Edustajanhuoneen kotisivujen valvontaelin), joka valvoo ja suojelee kongressin sivuja.
*
# 8 - Mel Reynolds
Skandaali: Useita Eettisiä rikkomuksia
Edustaja Reynolds joutui syytteeseen 12:sta rikoksesta, jotka liittyivät seksuaalirikoksiin, oikeuskäsittelyn estämiseen ja lapsipornografiaa koskevaan yllytykseen, 22. elokuuta 1995. Hänet tuomittiin viideksi vuodeksi vankilaan.
*
# 7 - Wiliam Blount
Skandaali: West Florida Conspiracy (Länsi-Floridan salaliitto)
Senaattori Blountilla on kyseenalainen kunnia olla ensimmäinen Yhdysvaltain julkisessa virassa ollut, joka joutui vastamaan tekosistaan valtakunnanoikeudessa; Hän oli muuten yksi niistä miehistä, jotka allekirjoittivat Yhdysvaltain  perustuslain. Blount erotettiin senaatin jäsenyydestä hänen osallistuttuaan salaliittoon, jonka avulla brittiupseerit valloittivat osia Espanjan hallussa olleesta Floridasta ja Louisianasta.
http://members-of-congress.insidegov.com/stories/5368/biggest-congressional-scandals#19-Wiliam-Blount
*
# 6 - Preston Brooks
Skandaali: senaattori Charles Sumnerin pahoinpitely
Orjuutta koskevien näkemysten raju vastakkaisuus – kansakunnan polarisaatio - ilmeni konkreettisesti asian käsittelyn yhteydesä, kun orjuuden kannattaja, kongressiedustaja Preston Brooks iski senaattori Charles Sumneria, joka on abolitionisti siis neekeriorjuuden vastustaja, kepin kanssa senaatin kerroksessa. Huolimatta väkivallanteostaan, Brooks sai minimaalinen rangaistuksen ja valittiin uudelleen Etelä-Carolinasta kongressiin.
http://members-of-congress.insidegov.com/stories/5368/biggest-congressional-scandals#20-Preston-Brooks
*
# 5 - Joseph McCarthy
Skandaali: McCarthyism
McCarthyismi oli vähemmän skandaali, kuin suoranainen musta hetki US Kongressin historiassa. Senaattori Joseph McCarthyn johdolla toteutetuissa tutkimuksissa syynättiin kommunismin kannattajiksi epäiltyjen poliittisten ja kulttuurielämän edustajia. Vuonna 1954 McCarthyn harjoittamat menettelytavat ja taktiikka virallisesti tuomittiin senaatissa.
http://members-of-congress.insidegov.com/stories/5368/biggest-congressional-scandals#21-Joseph-McCarthy

https://fi.wikipedia.org/wiki/Joseph_McCarthy
*
# 4 - William Jefferson
Skandaali: Lahjonta
Senkin jälkeen FBI teki ratsian edustaja Jeffersonin toimistoihin lahjontaa koskevien epäilyjen vuoksi, Jefferson onnistui hankkimaan uudelleenvalinnan Kongressiin vuonna 2006.  Mutta vuotta myöhemmin, Jefferson joutui syytteeseen korruptioon liittyneistä 16:sta maksusta. Hänet todettiin syylliseksi 11:ta syytteeseen ja tuomittiin 13 vuodeksi vankeuteen, joka on pisin tuomio, joka koskaan on annettu Yhdysvalloissa kansanedustajalle lahjonnasta.
http://members-of-congress.insidegov.com/stories/5368/biggest-congressional-scandals#22-William-Jefferson

https://en.wikipedia.org/wiki/William_J._Jefferson_corruption_case
*
# 3 - House Banking Scandal
Yksi yleisimmistä kongressin skandaaleista, ”House Banking kiista” syntyi, kun asuntolainoja myöntänyt pankki oikeudettomasti suosinut yli 400:aa tilintarkkailijakuntansa jäsentä, myöntämällä heille – ilman kontrollia – korottomia, henkilökohtaisia lainoja.
Laajasta epäiltyjen kaartista vain 22 jäsentä tuotiin esille, ja Edustajainhuoneen eettisen komitean käsittelyyn, kuten Donald "Buz" Lukens, joka tuomittiin lahjonnasta ja salaliitosta.
http://members-of-congress.insidegov.com/stories/5368/biggest-congressional-scandals#23-House-Banking-Scandal

https://en.wikipedia.org/wiki/House_banking_scandal
*
# 2 - ABSCAM
ABSCAM oli koodinimi FBI:n  jallitusoperaatiolle, jossa tutkittiin yli 30:a edustajaa poliittiseen korruptioon liittyvien rahojen maksamisesta.  FBI videoi poliitikkojen toimia fiktiivisen Arabialaisen yhtiön parissa.  Seitsemän kongressin edustajaa tuomittiin, mukaan lukien senaattori Harrison Williams.
http://members-of-congress.insidegov.com/stories/5368/biggest-congressional-scandals#24-ABSCAM

https://en.wikipedia.org/wiki/Abscam
*
# 1 - Dan Sickles
Skandaali: Philip Barton Keyn murha
Kongressin edustaja Dan Sickles ampui piirisyyttäjä Philip Barton Keyn, kun hän havaitsi, että tällä oli suhde hänen vaimonsa kanssa.  Sickles tunnusti murhan, mutta myöhemmin vapautettiin, kun hänen todettiin toimineen tilapäisessä mielenhäiriössä.  Mielenkiintoista on, että edustaja Sickles oli ensimmäinen henkilö, joka käytti tilapäistä mielenhäiriötä menestyksellisesti puolustuksessaan Yhdysvaltain oikeuslaitoksen istunnossa.

http://members-of-congress.insidegov.com/stories/5368/biggest-congressional-scandals#25-Dan-Sickles

Wikipedia; https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Barton_Key_II

*

Yhteenveto

Mitä kuvanneekaan Yhdysvalloista ja sen ylimmästä politiikasta se, että tähän listatuista skandaaleista kovin moni koskee rahaa ja seksiä?

Tapausten laatu (keskeinen luonne):

Rahaa koskevia tapauksia 13;

Seksiä koskevia tapauksia 7;

Etiikkaa koskevia 2,

Väkivaltaa 2

Salaliittoja 1.

*

Minkälainen lista mahtaisi syntyä Suomen Eduskunnan suurimmista skandaaleista?

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Kongressin eettisen viraston (OCE)lopetusaikeista luovuttaneen;

KU 4.1.2016;
"Yleisön kitkerä palaute ja Trumpin twiitti käänsivät edustajainhuoneen republikaanien pään.

Yhdysvaltain edustajainhuoneessa enemmistönä olevat republikaanit pitivät tiistaina hätäkokouksen juuri ennen uuden istuntokauden alkamista ja perääntyivät aikeestaan heikentää ratkaisevasti edustajien korruptiota tutkivaa riippumatonta kongressin etiikkavirastoa (OCE)."

http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3651638-yhdy...

- Näinköhän Trumpin hallinto seuraa... Sipilän hallituksen jalanjälkiä; päätös, peruutus, päätös...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset