Veikko Huuska

Global Peace Index määrittää Suomen maailman 5:nneksi turvallisimmaksi

Global Peace Index määrittää Suomen maailman 5:nneksi turvallisimmaksi

Maailmassa on 11 valtiota, jotka ovat täysin ”konflikteista vapaat”.

*

Oletko kyllästynyt iänikuisiin sotiin ja rähinöihin?  Mitäpä tehtävissä, jos haluat siirtyä maahan, jossa ei ole sotaa eikä vainoa?

Vaihtoehdot ovat yllättävän vähäiset.  Ainakin jos uskomme Talouden ja Rauhan Instituutin (The Institute for Economics and Peace´s – IEP) rätinkejä.  Global Peace Index eli Maailmanlaajuinen Rauhanindeksi.  http://economicsandpeace.org/

Maailmassa on 11 valtiota, jotka ovat täysin ”konflikteista vapaat”.

Nämä maat ovat:

Sveitsi, Japani, Qatar, Mauritius, Uruguai, Chile , Botswana, Costa Rica, Vietnam, Panama ja Brasilia.

Tai siis oli – nimittäin IEP:n lista on elokuulta 2014.  Siitä on 22 kuukautta ja aika paljon on vettä virrannut Tigrisissä sen jälkeen – ja myös tilanne muuttunut maailmalla, niin myös tässä listatuissa maissa..

*

IEP:n laatima listaus ei kuitenkaan ollut mikään pelkkä huitaisu ilmaan. 

Global Peace Index kuvaa yhteensä 162 maan osallisuuksia sellaisiin ulkoisiin konflikteihin, jotka ovat johtaneet yli 25:een kuolemantapaukseen.  Kaikkiaan selonteossa on huomioitu rauhan- ja konfliktintutkimuksen instrumentteina 23:ea eri dimensiota.

Vuosi 2014 oli monessakin suhteessa käänteentekevä vuosi.  Krim ja Ukraina hallitsivat otsikoita, samoin Gazan kriisin ajoittainen kuumeneminen, kuten myös islamistitaistelijoiden toiminta Irakissa ja Syyriassa.  Helposti alkaa tuntua, että koko maailma olisi sodassa.

Mutta alan asiantuntijat uskovat, että näin todella onkin.  IEP:n aivoriihi, joka on maailman kriisejä ja sotia puntaroinut, ja tämän työnsä tuloksena laatinut mainitun GPI –listauksen, päätyi melko synkeään summaukseen ”maailmanlaajuisen rauhantilan” tämänhetkisestä mallista – ja mikä pahinta, tilanne näyttää vain pahenevan.

Saattaa tuntua varsin synkältä, mutta niistä 162 maasta, joita IEP:n uusin tutkimus koski, vain 11 maata ”ei osallistu konflikteihin tavalla tai toisella”.

(Totean:

Itse en The Institute for Economics and Peace´s – IEP:n aineistoihin tutustumalla päässyt jyvälle, miksi esimerkiksi Suomi ei “muka” kuulunut kyseisiin conflict-free –maihin, ainakin vuonna 2014?  

No, se selviää ehkä alempana, kun tarkastelemme lähemmin Suomen ja naapurimaa-Ruotsin konflikti-indeksiä.  http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2015/FIN/OVER

*

Eikä tässä kaikki

Mikä vielä pahempaa, maailma kokonaisuutena on menossa vähitellen yhä vain vähemmän rauhalliseksi paikaksi; näin on vuosi vuodelta käynyt vuodesta 2007 lähtien. 

Tämä muutos merkitsee jyrkkää katkosta ja muutosta trendiin, jonka olemme nähneet maailman siirtyneen johdonmukaisesti sitten toisen maailmansodan päättymisen päivien.

Iso-Britannia (UK) on esimerkki suhteellisen rauhallisesta maasta, joka on kutakuinkin ”vapaa” sisäisistä, ja sen perusteella olisi helppo otaksua sen sijoittuvan varsin korkealle rauhantila-listauksessa.  Mutta maan viimeaikainen osallistuminen ulkomaisiin taisteluihin Afganistanissa ja muualla ja näiden aktiviteettien myötä kohonnut valtiollinen militarisoituminen aiheuttaa sen, että Britannian tulokset ovat melkoisesti huonontuneet vuoden 2014 tarkastelussa, ja se saavuttaa vasta sijan 47.

Sitten on maita, jotka eivät ole mukana missään varsinaisissa ulkomaisissa sodissa, eikä niihin liittyviä kuolemantapauksia, - kuten Pohjois-Korea – mutta jotka ovat täynnä kaikenlaisia erimielisyyksiä ja jo vakiintuneita uhokonflikteja.

*

Vuosi 2015

Global Peace Index mittaa valtiollisen rauhan tilaa yhteensä 162 maassa, ja käyttää tässä tarkastelussa 23:ea indikaattoria, jotka ulottuvat esiintyneestä väkivallasta sen puuttumiseen, sekä väkivallan pelkoon.

Vuoden 2015 yhteenvetona voitiin todeta, että maailmanlaajuisen rauhan taso pysyi vakaana, mutta oli edelleen huonompi kuin vuonna 2008.

Keskeinen havainto:

Viime vuonna 81 maasta oli tullut rauhallisempi, vaikkakin toisaalta 78 maan rauhantila oli heikentynyt.

Monissa Euroopan maissa vallitsee tosiasiallinen rauhantila: Eurooppa on maailman rauhallisin alue, ja monet maat ovat saavuttaneet historiallisen korkean rauhan tason.

Maailman 20:stä rauhallisimmasta maasta peräti 15 sijaitsee Euroopassa.

Lisääntyneiden levottomuuksien ja terroritoiminnan seurauksena Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta on tullut nyt maailman vähiten rauhallinen alue – ensimmäistä kertaa indexin laadinnan aikana.  Huomamme tietysti, että kyseessä on melko kattavasti niin sanotun Arabi-kevään maat.

Maailmanlaajuisesti valtioiden sisäisten aseellisten selkkausten intensiteetti (esiintymistiheys ja tuhoisuus) on lisääntynyt dramaattisesti.  Näissä konflikteissa kuolleiden ihmisten määrä on neljässä vuodessa noussut yli kolmi ja puolikertaiseksi:

Vuonna 2010 sisäisissä selkkauksissa kuoli 49.000 henkilöä;

vuonna 2014 kuolonuhrien määrä oli kohonnut 180.000:een.

Väkivallan taloudelliset vaikutukset olivat yhteensä 14.300 miljardia US Dollaria eli 13,4 % maailman vuoden 2015 BKT:stä.

*

Tulokset

Maailman kaikkein rauhallisimmat maat ovat GPI:n mukaan Islanti, Tanska ja Itävalta. 

Maat, jotka tekivät suurimman parannuksen rauhantilansa suhteen viime vuoden (2015) aikana ovat niitä, jotka ovat hyötyneet naapuriensa käymien sotien päättymisen ja ulkoisiin konflikteihin osallistumisen lopettamisen seurauksista.  Suurimmat parantajat 2015-listalla olivat: Guinea-Bissau, Norsunluurannikko, Egypti ja Benin.

Syyria on edelleen maailman vähiten rauhallinen maa, jonka jälkeen tulevat Irak ja Afganistan.

Maa, joka 2015 kärsi vakavimmin rauhantilan heikkenemisestä oli Libya, joka on luokiteltu sijalle 149, kaikkiaan 162 maan joukossa.

Ukraina kärsi toiseksi eniten rauhantilan heikkenemisestä (Krim ja Itä-Ukrainan tilanne).  Ukrainan tilanteeseen eri tavoin osallisena Venäjä sijoittui myös huonosti konflikti-indikaattoritarkastelussa.

Indexissä 2015 tosiasiassa tarkastellaan vuoden 2014 aikaisia tapahtumia.  Olennaisiin havaintoihin kuuluu huomio siitä, että vuotta 2014 leimasivat ristiriitaiset trendit:

Toisaalta monissa OECD-maissa saavutettiin historiallisen korkeat rauhantilan arvot, kun taas toisaalta, riidat kansakuntien välillä kasvoivat, erityisesti Lähi-Idän alueella, ja väkivalta lisääntyi.  ”Tämä on todellinen huolenaihe, koska nämä konfliktit ovat entistä hankalampia koska ne levittävät terrorismia muiden valtioiden alueille”,  IEP:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Steve Killelea toteaa.

*

Trendit

Maailma on vähemmän rauhallinen paikka tänään kun se oli vuonna 2008.  Tämä näkyy selkeimmin pakolaisten määrän rajuna kasvuna, sekä maansisäisten uhrien, sisäisissä konflikteissa tai terroritekojen seurauksena menehtyneiden määrän kasvuna.

Pelkästään vuonna 2014 on arvioitu että 20.000 ihmistä kuoli terrori-iskuissa, missä on nähtävissä keskimäärin 2.000 uhrin nousu vuodessa viimeisten vain 10 vuoden aikana.

Vain kaksi indikaattoria on parantunut vuodesta 2008 lähtien: YK:n rauhanturvaoperaatioiden rahoitus sekä ulkoisissa konflikteissa taistelevien määrissä.  Kuolleiden määrä ulkoisissa konflikteissa on laskenut 1981:sta 410:een uhriin viimeisten kahdeksan vuoden aikana.
*

Positiivinen rauha

Rauha on enemmän kuin vain konfliktien puuttumista.  Positiivisella rauhalla voidaan ymmärtää asenteita, rakenteita ja instituutioita, jotka tukevat rauhaa yhteiskuntien sisällä.  Tutkimus osoittaa, että maissa, joissa on korkeampi Positive Peace, vastarintaliikkeet ovat epätodennäköisempiä ja vähemmän rajuja, ja valtiolla on paremmat edellytykset tasoitella ristiriitoja näissä maissa.

*

Konfliktien hinta

Konfliktien ja sotien yhteenlaskettu taloudellinen vaikutus viime vuonna (2014) oli 14.300 miljardia US Dollaria eli 13,4 % maailman BKT:stä.

Se vastaa Kanadan, Ranskan, Saksan, Espanjan ja Ison-Britannian yhteenlaskettua BKT:ta.

*

Suomi

Suomi rankattiin rauhan-indeksissä kuudenneksi (6/162).

Ruotsi oli 13:s.

Maiden väliset erot ovat vähäiset, mutta niitä on.

Sekä Suomi että Ruotsi saavat Militarisaatio-astevertailussa hyvät lukemat: (1.0 on loistava – 5.0 surkea) 2/5.  Ja Yhteiskunnan koheesion sekä sisäisen turvallisuuden suhteen aivan huput eli 1.2/5.  Samoin Kotimaisten ja Ulkomaisten konfliktien vähäisyyden/puutteen suhteen: 1.1/5.

Turvallisuusviranomaisten ja poliisin suhteen näkyy pieni ero: Suomi saa 1.7 kun Ruotsi 2.0 joka on hieman huonompi kuin meillä.

Suomi puolestaan on ”huonompi” väkivaltaisten mielenosoitusten suhteen: Suomi 2.0 kun Ruotsi 1.0. 

Poliittinen vakaus Suomessa (1.1) on karvan verran alempi kuin Ruotsissa (1.0).

Asetuonti on Suomessa suurempaa, siksi Suomelle 1.5 ja Ruotsille 1.0.

Mutta varsinainen ero tulee Aseviennissä: Suomi vaatimattomasti 2.0 kun taas aseviennin suurvalta Ruotsi 5.0 eli maksimipisteet!

Rauhantila-indeksin lukemat:

Suomi: 1.277 eli Maailman 6:s rauhanmaa.  Suomen kansalliset väkivaltakustannukset 11.481.531.208 US $.

Ruotsi: 1.360 GPI asteikolla, ja 13:s maailmassa. Ruotsin väkivaltakustannukset 26.524.079.116 US Dollaria.

Ruotsin kansalliset väkivaltakustannukset (National Cost of Violence) ovat siis yli kaksinkertaiset Suomeen nähden: 26 miljardia Dollaria versus 11 miljardia.

Linkki;

Suomi: http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2015/FIN/OVER

Ruotsi: http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2015/SWE/OVER

*

Uusimman, vuoden 2016 Rauhanindexin IEP julkaisee kuukauden kuluttua eli 8. heinäkuuta 2016.

http://www.visionofhumanity.org/#/page/our-gpi-findings

*

Terrorismi-ranking 2015

Vision of Humanity julkaisee myös vuotuisen Global Terrorismi Indexin (GTI). 

Vuoden 2015 indeksi kertoo, että maailman kaksitoista alimman terroriuhka-arvion saanutta maata ovat:

GTI mittaa terrorismin vaikutuksia 162 maassa. Jotta voidaan ottaa huomioon pysyviä vaikutuksia terrorismin, kullekin maalle annetaan pistemäärä, joka edustaa viiden vuoden painotettua keskiarvo.  Näin voidaan torjua yksittäisten ja satunnaisten muuttujien vääristävä vaikutus.

TOP 12 –Terrorin maata ja niiden Terrori-indeksit (2015):

Irak   10

Afganistan 9.233

Nigeria 9.213

Pakistan 9.065

Syyria 8.108

Intia 7.747

Jemen 7.642

Somalia 7.6

Libya 7.29

Thaimaa  7.729

Filippiinit  7.27

Ukraina  7.2

*

Alimmat Global Terrorism Index –luvut,

TOP 10

124. Haiti 0

124 Guyana 0

124 Equatorial Guinea 0

124 The Gambia 0

124 Gabon 0

124 Finland 0 (viides)

124 Cuba 0 (neljäs)

124 Costa Rica 0 (kolma)

124 Botswana 0 (kakkonen)

124 Benin 0 (ykkönen!)

kaikkiaan 39 maata jaetulla sijalla 124, desimaalien ratkaistessa.   Suomi siis kärjestä laskien 6:nneksi paras.

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset