Veikko Huuska

Miten Yhdysvallat makaa – Is its All Right?

Miten Yhdysvallat makaa – Is its All Right?

*

Presidentti Barack Obaman yhteensä kahdeksanvuotiseksi muodostunut, aikanaan paljon odotuksia ja vaatimuksia synnyttänyt valtakausi Valkoisessa talossa on valahtamassa ”kalkkiviivoille”. 

Missä kunnossa Obama luovuttaa valtakunnan seuraajalleen, kuka tämä sitten lieneekään.  Onko maassa kaikki hyvin, vai onko aihetta huomautuksiin?

Seuraavassa joitakin yleisiä huomioita Yhdysvaltain tilasta ja näkymistä.

*

VELKA

Yhdysvallat hukkuu velkoihinsa

Yhdysvalloilla on velkaa tänään 19.250 miljardia dollaria.  Katso US Velkakello; http://www.usdebtclock.org/#

 

Kun Obama aloitti virkauransa 2009 Valkoisessa talossa, Yhdysvaltain velka (US National Debt) oli 10.600 miljardia dollaria. 

Pian, jo ennen hänen virkakautensa päättymistä, velka ehtii kohota 20.000 miljardiin dollariin.  Se siis käytännössä nelinkertaistuu kahdeksan vuoden aikana. 

Kasvu on ollut liki 10.000 miljardia dollaria!

*

Yhdysvaltain velkasumma on 59.566 dollaria per asukas.  Erilaisin perustein voi arvioida, että se ei ole vaarallisen paljon. 

Enemmänkin on kysymys elämäntavasta, politiikasta ja jättimäisen velan väistämättä synnyttämästä riskialttiudesta.  Velka sinänsä alkaa painaa, mutta se antaa ennen kaikkea epäystävällisille ulkopuolisille tahoille turhan helpon aseen ”keikuttaa venettä”, muodostaa suoranainen uhka järjestelmän pystyssä pysymiselle.

US Debt on 161.114 dollaria per veronmaksaja.  Pienen talon hinta.

Liittovaltion budjetoidut menot ovat 3.842 miljardia dollaria.

Budjetin alijäämä on nyt 509,3 miljardia.  Se on yli 13 %.

*

TYÖVOIMA

Yhdysvaltain asukasluku kahdeksan vuotta sitten oli 304,1 miljoonaa asukasta.  https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=yhdysvallat+asukasluku

Nyt vuonna 2016 asukasluku on 323,6 miljoonaa asukasta.  Kasvua vuodesta 2008 on 19,5 miljoonaa ihmistä.

Yhdysvaltain työvoiman määrä oli vuonna 2000 (16 vuotta sitten) 155,0 miljoonaa työntekijää.

Tänään 2016 se on 151,1 miljoonaa työntekijää.

Valtion asukasluku on kasvanut vuoden 2000 asukasluvusta 282,2 miljoonaa nykyiseen – edellä jo mainittuun – 323,6 miljoonaan. 

Väestön kasvu tällä vuosituhannella on ollut keskisuuren valtion verran: 41,4 miljoonaa asukasta!

Mutta työvoiman määrä työmarkkinoilla on vähentynyt pelkästään Obaman aikakaudella 4,9 miljoonalla työntekijällä.  (Samaan aikaan kun väestö on kasvanut 304,1 miljoonasta 323,6 miljoonaan eli 19,5 miljoonalla.

 

Väestö lisääntynyt Obaman kaudella liki 20 miljoonaa, mutta työväki vähentynyt markkinoilta 5 miljoonaa.

Jos tätä muutosta pitää suotuisana ja onnistuneena kehityksenä, omistaa joko notkean omantunnon tai sitten ei ymmärrä mitään kansantalouden perimmäisestä luonteesta.

*

TYÖLLISET

Yhdysvaltain aikuisesta väestöstä laskettiin vuonna 2000 kuuluneen työvoiman ulkopuoliseen väestöön 79,1 miljoonaa henkilöä.  Nyt vuonna 2016 tuon väen (Not in Labor Force) määrä on kohonnut 94,1 miljoonaan ihmiseen. 

Kasvua 16 vuodessa kertakaikkisesti 15,0 miljoonaa.  Melkein miljoona per vuosi!

Yhdysvaltain työmarkkinoilla olevien työllisten määrä on – kuten edellä todettiin – 151,3 miljoonaa henkilöä.

Heistä 123,4 miljoonaa on täysiaikaisissa töissä – eli 35 tuntia viikossa tai enemmän työtä tekevät.  Osa-aikatyötä tekee 27,9 miljoonaa henkilöä.

Yhdysvaltain virallisten tilastojen mukaan työttömiä on 7.921.383 ihmistä (BLS - Bureau of Labour Statistic: Total Civilian Nonfarm Unemployment; maanviljelijöt pois lukien työttömät henkilöt).

Jo pitkään olemme olleet tietoisia siitä, että työttömien määrää on erilaisin teknillisin hankaloituksin ja menetelmin sekä tilastollisin kosmetisoinnein sievistelty alaspäin.

BLS:n mukaan tosiasiallisesti työttömänä on tällä hetkellä 15,9 miljoonaa henkilöä.  (BLS: täysin työttömät + kaikki marginaalisesti työllistetyt + taloudellisista syistä lomautetut).

*

TEHDASTYÖ JA MUU TUOTANNOLLINEN TYÖ

Yhdysvaltain työmarkkinoilla työskenteli vuonna 2000 tuotannollisissa töissä (manufacturing jobs – teollinen ja muu tehdasmainen tuotanto) 19, 5 miljoonaa työntekijää.

Nyt vuonna 2016 määrä on 12,4 miljoonaa työntekijää.

Teolliset työpaikat ovat vähentyneet tämän vuosituhannen aikana 7,1 miljoonalla teollisella työpaikalla.

*

Yhdysvaltalaisen kokoaikatyötä tekevän työntekijän mediaanipalkka (palkkajonon keskimmäisen ansiot) olivat vuonna 2000: 28.419 dollaria. 

Nyt keskimmäisen palkka-ansio on 30.263 dollaria.  Parin-kolmen prosentin vallinnut inflaatio huomioiden US-työläisen palkka on kutistunut 2000-luvulla.

Mediaanihintainen amerikkalainen koti maksoi vuonna 2000: 164.343 dollaria.  Se vastasi työntekijän 5 vuoden ja 9 kuukauden bruttopalkkaa.

Mediaanihintainen amerikkalainen koti maksaa tänään 287.959 dollaria.  Se vastaa nyky-työntekijän 9 vuoden ja 6 kuukauden bruttoansioita.  Suhdeluku on heikentynyt dramaattisesti.

*

RAHAMARKKINAT

Rahamarkkinat ovat – lopullisesti ja peruuttamattomasti – ottaneet haltuunsa koko valtakunnan.

Vuonna 2000 kansakunnan rahataloudessa liikkuvan rahan (Monetary Base) määrä oli 603,5 miljardia dollaria.

 

Nyt rahamylly on suuruudeltaan stratosfäärinen: 3.811,7 miljardia dollaria.  Kasvu: 531 %.

 

M2 –rahan tarjonta:  2000>2016: 4.8779 miljardista $:sta > 12.809 miljardiin.  Kasvu 168 %.

Johdannaismarkkinat: 2000>2016: 90.640 miljardista taalasta 443.626 miljardiin taalaan. Kasvu: 390 %.

Mitä tulee finansseihin useimmat suurluvut ovat moninkertaistuneet.  Mutta miksi ja kenen hyväksi?

En ole kuullut Obaman juurikaan kysyvän tätä, saati ponnistelevan suuntausta vastaan.

Onko pihkatappi lentänyt pois – eikä tätä menoa pysty vastustamaan edes maailman väkevin mies: mies, jolla on eniten poliittista valtaa tällä planeetalla?  Siltä se hieman vaikuttaa.

M2 = http://www.investopedia.com/terms/m/m2.asp?layout=infini&v=5B&orig=1&adtest=5B

*

JÄRJESTELMÄ

Vika ei tietenkään – eikä yksinomaisesti – ole presidentin. 

Ongelma on järjestelmä, joka tarjoaa täysin perusteettomia verohuojennuksia ja suoranaisia apuja riskirahastoille ja yksityisen pääoman johtajille.  Rikkaat amerikkalaiset maksavat lähes systemaattisesti huomattavasti alhaisemman veroasteen mukaan tuloistaan, kuin alhaisempien tuloluokkien amerikkalaiset. 

Markkinoiden yksinomaiseen ohjauskykyyn ja vapauksien ylikorostukseen fiksoitunut järjestelmä on tuottanut teknistaloudellisen bastardin, joka suosii velkaa oman pääoman sijasta, - systeemin, joka ohjaa ja osin pakottaa tekemään spekulatiivisia sijoituksia tuottavien investointien sijasta.

Parin sukupolven aikana nämä geenivirheet ovat iskostuneet syvälle Yhdysvaltojen talouden DNA:han.  Tämän itsehankitun epämuodostuma-talouden seurauksena Yhdysvalloissa kasvaa velka, vääjäämättömästi.  Mutta entistä vähemmän tuottava tuotanto: entistä vähemmän taloudellinen kilpailukyky ja aito kasvu.

Talouden ohjausjärjestelmä Yhdysvalloissa on mennyt metsään, aivan kuten koko Lännessä.  Lähtökohtaisesti ideologisilla ratkaisuilla ja niitä täydentävillä tilannekohtaisilla hätätoimilla valtakuntaan on luotu talouden ansa, joka tuhoaa talouskasvun ja tulevaisuuden näkymät.

*

KANNUSTIMET

Rahamarkkinoiden lobbarit ovat onnistuneet, he ovat menestyksellisesti houkutelleet yhteiskunnat palkitsemaan rahan lainaamista.

Yksi suurimmista virheistä on verotukseen liittyvät kannustimet, jotka ovat luoneet ”valtavia kannustimia lainata rahaa”, kuten analyytikko Michael C. Lewitt kritisoi artikkelissaan 29.5.2016.

Verot ovat talouden DNA-koodi.  Ne luovat kannustimia erilaisille talouden käyttäytymisille”, Lewitt toteaa.  ”Valitettavasti Yhdysvaltain verokoodin on kaapannut Wall Street.  Big Business.  Big Oil ja muut ”Big”-tahot, - toteuttamaan niiden omia erityisiä etuja, ei kansantalouden kokonaisetua.”

*

VALTION VELKAKANNUSTIN

Mutta mitä tekee Yhdysvaltain hallitus?

Yhdysvaltain valtio – joka budjetin kautta edustaa koko kansakuntaa, veronmaksajia, toimii innokkaana kumppanina jokaisessa velkatapahtumassa, joka taloudessa esiintyy.

Aina kun joku lainaa rahaa, hän saa tukea muilta kansalaisilta, verotuksen muodossa.

Onko mikään ihme, että velka ei koskaan lakkaa kasvamasta?

Välttämätön askel, joka on otettava nykyisen verolainsäädännön korjaamiseksi, ja taloudellisen kasvun edistämiseksi, on kaikkien korkovähennysten poistaminen.  Mukaan lukien asuntolainojen korkojen vähennyskelpoisuuden poisto.

Vakavasti näyttää siltä, että niin Yhdysvallat kuin muutkin Lännen valtiot ovat vakavassa ja - pysyvässä - velanottoloukussa, josta niillä ei ole ulospääsyä muutoin kuin kivuliaan järjestelmämuutoksen kautta, tai sodan seurauksena, jota sotaa ei luojan kiitos nyt ihan juuri ole näköpiirissä. 

Tylysti sanottuna: Länsi on itseaiheutetuissa ketunraudoissa.  Ja pysyy.

*

>PS.

Hyväksyessään vuoden 2016 liittovaltion budjetin presidentti Obama ”velkajalanjälki” Yhdysvaltain ja ihmiskunnan historiassa lukittui varsin näkyväksi:

”20 TRILJOONAN MIES”

“When President Obama signs into law the new two-year budget deal Monday, his action will bring into sharper focus a part of his legacy that he doesn’t like to talk about: He is the $20 trillion man.

Mr. Obama’s spending agreement with Congress will suspend the nation’s debt limit and allow the Treasury to borrow another $1.5 trillion or so by the end of his presidency in 2017. Added to the current total national debt of more than $18.15 trillion, the red ink will likely be crowding the $20 trillion mark right around the time Mr. Obama leaves the White House.

When Mr. Obama took over in January 2009, the total national debt stood at $10.6 trillion. That means the debt will have very nearly doubled during his eight years in office, and there is much more debt ahead with the abandonment of “sequestration” spending caps enacted in 2011.”  (10 triljoonaa on 10.000 miljardia)

Lähde: http://www.washingtontimes.com/news/2015/nov/1/obama-presidency-to-end-with-20-trillion-national-/?page=all

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

"josta niillä ei ole ulospääsyä muutoin kuin kivuliaan järjestelmämuutoksen kautta, tai sodan seurauksena, jota sotaa ei luojan kiitos nyt ihan juuri ole näköpiirissä."

Perusjenkit ovat saaneet tarpeekseen jatkuvasta ulkomailla sotimisesta ja sen maksamisesta. Lisänä vielä se, että Obama on sorvaillut kymmenittäin executive-ordereita( suomeksi ehken asetuksia), joilla määräillään niin paljon jenkkien tekemisiä ja supistetaan vapauksia, sekä keskitetään toimivaltaa pressalle ilman kongressin hyväksyntää, että lähempänä Usassa on sisällissota, kuin jokin uusi ulkomainen sota.

Kun Trumpista leivotaan pressa hän tod.näköisesti vetää joukkoja pois maailmalta, koska Usan budjetista liian suuri osa menee "puolustusbudjettiin". Lainausmerkit siksi, ettei tietääkseni mikään valtio tällä hetkellä ole Usan rajoilla tunkeutumassa sisään ei yrittämässä vallata sitä. Kyseessä on agressiot muita valtioita kohtaan.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

Tarkoittaako "Is its all right" jotain, vai onko siinä kirjoitusvirhe?

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

joo, voisihan sen kirjoittaa vaikka:
Is it's things all right?

Eli onko Usan asiat ookoo?

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

En kyllä tuostakaan lauseesta saa selvää. Tarkoitatko mahdollisesti "Are its things all right?"

Käyttäjän JyrkiParkkinen kuva
Jyrki Parkkinen

Kuinka luotettavia ja objektiivisia ovat tilastolähteesi? Onko laskukaavoissa tapahtunut muutoksia vuosien myötä?

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Keskeiset lähteet: World Fact book ja tekstissäkin mainittu BLS - Bureau of Labour Statistic. Ensinmainittu on CIA:n ylläpitämä tiedostokokonaisuus ja jälkimmäinen keskittyy nimensä mukaisesti lähinnä työmarkkinoiden ilmiöiden seurantaan. Se että tilastosarjojen takana ovat em. laitokset + eräät muuta, eivät tietenkään takaa esitettyjen aikasarjojen kutinsa pitävyyttä. - Tiedän sen parhaiten sen nojalla, että olen erityisesti seurannut US työttömyysrintamaa, ja sieltä julkaistujen lukujen tiimoilta käytyä yhdysvaltalaista debattia, jonka yritin tiivistää tekstiin jotenkin näin:

"Jo pitkään olemme olleet tietoisia siitä, että työttömien määrää on erilaisin teknillisin hankaloituksin ja menetelmin sekä tilastollisin kosmetisoinnein sievistelty alaspäin."

Mutta jotta voisimme yleensä käydä keskustelua tai osallistua pohdintaan maan ja maailman menosta joudumme tukeutumaan johonkin tilastotietoon; tukeutukaamme näihin niin kauan kuin pätevämmäksi yleisesti tunnustettua parempaa tietoa tulee saataville, mitä jaksan hieman epäillä.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Onhan Yhdysvalloista nyt muitakin kuin huonoja uutisia

Tänään julkaistu tilasto kertoo, että yksityisen kulutuksen kasvu on noussut enemmän kuin kertaakaan kuuteen vuoteen.

U.S. consumer spending recorded its biggest increase in more than six years in April and inflation rose steadily-

Viime tiistaina julkaistu tieto asuntokaupasta osittaa, että uusien asuntojen myynti on korkeammalla tasolla kuin kahdeksaan vuoteen.

Purchases of new homes in the U.S. surged in April to the highest level since the start of 2008, pointing to a robust spring selling season for builders. Sales jumped 16.6 percent to a 619,000 annualized pace, and purchases in the first three months of the year were revised higher, Commerce Department data showed Tuesday.

Vanhojen asuntojen kauppaa käytiin 5.4 miljoonalla asunnolla huhtikuussa. Myös uusien asuntojen rakentaminen nousi 6 %.

Residential starts increased 6.6 percent to a 1.17 million annualized rate from 1.1 million in March, Commerce Department data showed Tuesday in Washington.

Yhdysvaltojen teollisuustuotanto nousi huhtikuussa.

U.S. Factory Output Increases for First Time in Three Months. Total industrial production, which also includes mines and utilities, climbed a larger-than-forecast 0.7 percent, boosted by the strongest advance in electricity demand in more than nine years.

Työttömyyshakemusten määrää vähenee joka kuukausi. Luottamus talouteen on jatkuvassa kasvussa. Palkat ovat nousseet tänä vuonna 0,4 %.

Personal income increased $69.8 billion, or 0.4 percent, and disposable personal income (DPI) increased $63.5 billion, or 0.5 percent, in April, according to the Bureau of Economic Analysis. Personal consumption expenditures (PCE) increased $119.2 billion, or 1.0 percent. In March, personal income increased $56.7 billion, or 0.4 percent, DPI increased $49.6 billion, or 0.4 percent, and PCE increased $3.7 billion, or less than 0.1 percent, based on revised estimates. Real DPI increased 0.2 percent in April, compared with an increase of 0.3 percent in March.

Vähimmästuntipalkka on noussut useimmissa osavaltioissa.

Oikein hyvältä luvut minun mielestäni näyttävät.

Minä seuraan oheisen linkin tilastoja joita julkaistaan päivittäin tärkeimmistä kohteista ympäri maailmaa.

http://www.forexfactory.com/

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset