Veikko Huuska

Työvoimapula, maahanmuuttajat ja neljäs teollinen vallankumous (Industrie 4.o)

Työvoimapula, maahanmuuttajat ja neljäs teollinen vallankumous (Industrie 4.o)

*

Työvoimapulaa on Suomessa odotettu kuin Jeesuksen toista tulemista.

Olen ollut työmarkkina-asioiden parissa viidellä vuosikymmenellä, ja kaikilla niillä on puhuttu työvoimapulasta.  Koskaan sellaista ihannetilaa ei ole tullut.  Eikä tule.

Kaikki toimet työvoimapulan ennalta ehkäisemiseksi ja korvaamiseksi ovat olleet ennenaikaisia, tarpeettomia ja vahingollisia.

Maahanmuuttajien otto työvoimapulan paikkaajiksi on vikatikki.

*

Davosin talvipäivillä oli tänä vuonna noin 2 500 osanottajaa, joiden joukossa oli yli 40 valtion- tai hallituksen päämiestä.  Tämä vuosittain järjestettävä ”eliitin kokoontumisajo” kerää poliittisia päättäjiä, yritysjohtajia, tutkijoita, järjestöjen edustajia sekä talous- ja kulttuurivaikuttajia keskustelemaan maailman talousnäkymistä ja muista globaaleista ja alueellisista kysymyksistä.

Talousfoorumin pääteemana oli tänä vuonna neljäs teollinen vallankumous (Industrie 4.o). Lisäksi istunnoissa käsiteltiin mm. Euroopan pakolaiskriisiä, ilmastonmuutosta sekä turvallisuutta ja hybridiuhkia.

*

Ammattisijoittaja Seppo Saario, 77, kirjoitti Arvopaperilehden blogissaan viime torstaina 21.1.2016 kovat madonluvut Suomen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä;

”Veronkorotukset eivät enää kasvata valtion tuloja

Suomen valtion tulo- ja menoarviossa vuodeksi 2016 tulot on arvioitu 49,1 miljardiksi ja menot 54,1 miljardiksi euroksi. Menot ylittävät tulot 5 000 miljoonalla eurolla! Valtion menoista 73 % liittyy sosiaali- ja terveydenhoidon sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalaan.

Vuonna 2008 valtion tulot olivat 44,3 miljardia ja menot 43,5 miljardia euroa. Kahdeksassa vuodessa menot ovat kasvaneet lähes 11 miljardia ja tulot vain 5 miljardia euroa, vaikka veroja on korotettu reippaasti. Näyttää siltä, että veronkorotukset eivät tuo lisää rahaa valtion kassaan, vaan Suomi on ajautunut ns. Lafferin käyrällä alueelle, jossa uudet veronkorotukset johtavat veroina kerättävän kokonaisrahamäärän supistumiseen. Ihmiset yksinkertaisesti lakkaavat tekemästä työtä ja kuluttamasta tai muuttavat ulkomaille.

Suomen valtion velka oli 54 miljardia euroa (28 % BKT:sta) vuonna 2008. Velka on kasvanut niin, että se oli 100 miljardia euroa (60 % BKT:sta) vuoden 2015 lopulla. Valtion velka on siten paisunut vuoden 2008 jälkeen 46 miljardilla eurolla! Valitettavasti rahoista vain pieni osa on käytetty tuottaviin investointeihin. Pääosa on mennyt suoraan kulutukseen.

Vuosina 2005–2014 Suomen BKT supistui 5 %, kun se samaan aikaan kasvoi Ruotsissa 10 %, Saksassa 7 % ja koko euroalueella 3 %. Elintasomme meihin verrattaviin maihin on alentunut nopeasti. Nykyisellä menolla tulevaisuus Suomessa on karmea.

Poikkeuksellisen matalat korot ovat antaneet Suomen poliittisille päättäjille mahdollisuuden jatkaa turmiollista kehitystä. Tällä hetkellä valtion 10 vuoden lainan korko on 0,8 %. Jos korkokanta vastoin odotuksia kohoaa 4–5 prosentin vaiheille, joka on pitkän aikavälin keskiarvotasoa, kasvavat korkomenot kestämättömälle tasolle.”

Lähde; Seppo Saario: "Suomi köyhtymässä pelättyä nopeammin" http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/seppo%20saario%20quotsuomi%20koyhtymassa%20pelattya%20nopeamminquot/a1074319?utm_source=emaileri&utm_medium=Email

*

Kannattaa lukea Seppo Saarion koko juttu.  Siinä on varteenotettavia pointteja, jotka auttavat orientoitumaan missä mennään.

Erityisesti kehottaisin kaikkia, joilla on vaikeuksia mieltää muuttoliikkeen ilmiöitä, paneutumaan tähän osioon Saarion tekstissä (paksunnokset VH):

”…Korkeat verot ja hinnat ovat halvaannuttaneet Suomen.

Hyvätuloiset eivät nouse barrikadeille. He vähentävät työntekoa, eivät tee riskipitoisia investointipäätöksiä tai muuttavat ulkomaille. Vuonna 2014 Suomesta muutti ulkomaille 15 500 henkilöä (Tilastokeskus). Se on suurin luku sitten 1970-luvun. Poislähtevien mukana Suomi menettää verotuloja ja tilalle tulevat pakolaiset elävät vuosikausia valtion taloudellisen tuen varassa. Suomeen saapui yli 32 000 pakolaista vuonna 2015.

Muuttoliikkeen kehityssuunta on valtiontalouden kannalta äärimmäisen huono vaihtokauppa.”

*

Väestönhankinta

Vastaavanlaiseen ilmiöön, minitasolla, olen vuosikymmenten aina törmännyt eri kuntien harjoittaman väestöpolitiikan yhteydessä;

Monet kunnat ovat väestömäärän muutoksia seuratessaan todenneet laskusuuntauksen, johon on reagoitu mitä erilaisimmin, organisoiduin tai villein tempauksin, jossa johtotähtenä on ollut ”väestöpohjan vahvistaminen”.  Sitten onkin nähty mitä moninaisimpia tempauksia ja hankkeita. 

Yleensä lopputuloksena on ollut se, että oman väestön vähenemiskehitykseen ei ole voitu puuttuvien tai virheellisten toimien vuoksi vaikuttaa, kuin korkeintaan kiihdyttävästi.  Sen sijaan tulovirtaan on voitu jossain määrin vaikuttaa:

Tulijoita on ollut, mutta ei juurikaan koskaan saatu ”sellaisia ihmisiä, joita on tavoiteltu”, vaan silmäänpistävän usein juuri ”sellaisia ihmisiä, joita ei ole tavoiteltu”.

Monessa tapauksessa olisi ollut parempi olla tekemättä mitään, kuin tehdä vääriä asioita väärällä tavalla.

*

Teollisuuden neljä vallankumousta

Mikä on neljäs teollinen vallankumous?

Tässä tiivis esitys:

Ensimmäinen teollinen vallankumous 1700-luvulla (Teollisuus 1.0) toi mukanaan ensimmäiset tuotantokoneet, (höyrykone)

toinen 1900-luvun alussa massatuotannon ja työnjaon, (polttomoottori) (Teollisuus 2.0) ja

kolmas 1900-luvun loppupuolella elektroniikan (Teollisuus 3.0).

Ekonomistien kielenkäytössä nyt on käynnissä neljäs kumous (Teollisuus 4.0), jossa on kyse tuotantojärjestelmien digitalisaatiosta.

Se muuttaa merkittävästi yritysmaailmaa sekä talouden vaikutuksia niin yksilöiden, yhteisöjen kuin valtioidenkin tasolla. Digitalisaation edetessä ja tietotekniikan yleistyessä tuotantojärjestelmiin ovat tulleet mukaan tietoverkot ja on syntynyt "älytehtaita", joissa koneet viestivät keskenään. Yritykset voivat räätälöidä tuotteita ja palveluita asiakkaidensa yksilöllisiin tarpeisiin, olivat he missä päin maailmaa tahansa, ja asiakkaat voivat tehdä omia tuotteitaan tehtaiden asetuksia muokkaamalla.”

Lähde: Expence Reduction Analysts; Neljäs teollinen vallankumous: teollinen internethttp://www.expensereduction.eu/fi/blog/nelj%C3%A4s-teollinen-vallankumous-teollinen-internet#.Vqc0H1IpqLE

*

Neljäs teollinen vallankumous ja Euroopan lama

Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Veli Matti Kuisma määrittelee Euroopan ja Industri 4.o suhteen näin:

Eurooppalaiset taloudet ovat hitaasti selviytymässä pisimmästä niitä koskaan kohdanneesta lamasta (2008-2016, VH]. Reaalitalous ja globaalisti kilpailukykyinen eurooppalainen valmistava teollisuus ovat avainasemassa pyrittäessä takaisin kasvu-uralle ja poistettaessa työttömyyttä. Vaikkakin valmistava teollisuus on toiseksi suurin työllisyyden luoja, sektori on menettänyt enemmän kuin kaksi miljoonaa teollisuustyöpaikkaa Euroopassa. Tämä alaspäin osoittava trendi on nyt käännettävä teollisella renessanssilla ja teollisuustoimintaa uudistamalla.

Olemme neljännen teollisen vallankumouksen edessä ja uskomme sen tuovan teollisuuden takaisin Eurooppaan. Tämä edellyttää valmistavan teollisuuden innovaatioilta jättimäistä loikkaa, ja tulee muuttamaan tuotteita, kuluttajien odotuksia ja yritysten tapaa hallita tuotantoaan ja jakeluaan uudessa liiketoimintaympäristössä. Ennennäkemätön palautteenantomahdollisuus yritysten ja niiden asiakkaiden välillä merkitsee vallankumousta tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, tuottamisessa ja jakelussa.”

Lähde: http://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/teknoblogi/tampereella-valmistaudutaan-neljanteen-teolliseen-vallankumoukseen

Tohtori Kuisma jatkaa vielä Industri 4.o:n sisäisetä luonteesta:

”Kyseessä on eräänlainen uudistava ja vastuullinen vallankumous, jossa teknologia sopeutuu yhteiskuntaan sen symbioottisena osana, kun edellisten vallankumouksien yhteydessä enemmänkin yhteiskunta sopeutui tekniikkaan.”

*

Mitä tämä merkitsee?

Neljäs teollinen vallankumous nyt 2016 hahmotellussa muodossaan tulee asiantuntijoiden mukaan olemaan yhtä olennainen tuotantotekniikan muutos, kuin mitä aikoinaan oli vesivoiman, höyryvoiman ja sittemmin sähkövoiman hyötykäyttöön otto tuotannollisessa toiminnassa. 

Nyt vain on kysymys entistä sofistikoidummasta tuotannontekijästä.  Aikoinaan lihasvoimaa korvattiin teknisesti tuotetulla ja hyödynnetyllä voimalla.

Nyt ollaan ihminen – ihmisjärki ja ajatustoiminta – korvaamassa, tai ainakin tihentämässä ihmisen tuotantokykyä pitemmälle jalostetulla toiminta- ja tuotantomenetelmällä, jossa asiakas, hänen tarpeensa ja toiveensa ovat vuorovaikutuksellisia toimijoita, ja jossa hinta-tyydyttävyys –suhde muodostuu ratkaisevaksi hankintapäätöstä ohjaavaksi tekijäksi. 

Lyhyesti sanoen Industrie 4.o –vaihe ihmiskunnan elämässä vaatii enemmän ihmiseltä, mutta vaatii entistä vähemmän ihmisiä.

Työvoimatarve ei enää nyt, eikä etenkään Industrie 4.o:n edetessä ja kauttaalistuessa, ei enää kohdistu määrään vaan laatuun. 

Työvoimapulan sijasta menestyvillä markkinoilla saatetaan potea osaamispulaa, mutta ei enää työvoimapulaa.  Työvoimapulasta ei Suomessa(kaan) ole voitu puhua kuin hyvin valikoidusti ja kuiskaten.

Ajatukset ja pyrkimykset havitella eri keinoin – ennen kaikkea maahanmuuttoa sallimalla ja kiihdyttämällä –lisää työvoimaa Suomen markkinoille on huono, hyvin huono ajatus.

Se on epärelevantti, epäajankohtainen ja perustuu virheellisiin ja vääriin olettamuksiin.  Pahemmin ei tässä asiassa voisi mennä metsään. 

Seppo Saario on oikeassa todetessaan:

”Muuttoliikkeen kehityssuunta on valtiontalouden kannalta äärimmäisen huono vaihtokauppa.”

Ja itse työmarkkinoiden kannalta hän on enemmän kuin oikeassa.  Miljardeille on oman teollisuutemme 4.o menestymisen ja olemassaolon kannalta paljon tärkeämpää panostaa koulutukseen ja osaamisvalmiuksiin, kuin yrittää työstää lisää tekijöitä työhön, jota joko ei enää ole, tai joka entisestään supistuu.

*

Arvoitus:

Mistä alla oleva teksti on?

”Tarttuminen digitalisaation mahdollisuuksiin.”
”Luottamus, vuorovaikutus ja kokeilujen hyödyntäminen.”
”Käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat digitaaliset palvelut.”
”Teollisen internetin sovellukset ja uudet liiketoimintamallit.”

Vastaus:

Nämä kaikki ovat suoria lainauksia Suomen hallitusohjelmasta. Samoihin tukipilareihin uskoo myös perinteinen teollisuusmahti Saksa, joka on julkaissut teollisuuden tulevia suuntaviivoja strategiassaan.

Mutta: missä ihmeessä nämä hyvät teesit näkyvät Sipilän hallituksen toimissa?

Eivät näy, eivät ainakaan kovin näkyvästi.  Enemmän on sekoilua, somplausta, kärhämöintiä, kärjistystä, ääritoimia.

Sitaatin lähde: Fatman.fi/CEO Ari Korhola; Neljäs teollinen vallankumous on ovellamme – oletko valmis? http://fatman.fi/neljas-teollinen-vallankumous-on-ovellamme-oletko-valmis/

Siitä linkattuna Saksan Liittotasavallan hallituksen ”The New High-Tech Strategy” – Innovations for Germany”, 58 sivua, kohtalaisen luettavaan muotoon paketoituna. 

Kannattaa tutustua, jotenkin uskon saksalaisten paremmin noudattavan ohjelmaansa kuin mitä nyt on nähty meillä;

https://www.bmbf.de/pub/HTS_Broschuere_engl_bf.pdf

*

Bilderberger-väen talvipäivät ja Suomen suunta

Davosin ”Eliitin Talvipäivät 2016” ovat näköjään osuneet tavallista paremmin ”ajan hermoon” ottaessaan keskeisaiheekseen Industri 4.o –teeman (Neljäs teollinen vallankumous).  Nyt on johto asialla, ja niin pitää meidän Suomessakin olla.  Paremmin kuin nyt olemme. 

Sipilän hallituksen työmarkkinatoimet ja maahanmuuttosekoilut näyttäytyvät tässä Davosilaisessa maisemassa entistäkin pöyristyttävämmiltä.

Jotenkin symppaan juuri nyt eilen nimipäiviään viettänyttä ja aina niin sitkeää Paavo Väyrystä

Hänen hallituskritiikillään ja Suomi-kritiikillään on kyllä elävät yhteydet todellisuuteen, vaikkei täysin kaikkia Paavon teesejä allekirjoittaisikaan.

 

Koskaan ei ole häpeäksi olla oikeassa – vaikka sitten yksin.


*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Professori IAN BREMMER varoittaa Uudesta MaailmanJärjestyksestä - UMJ;

”Hyytävä ennuste ”uudesta maailmanjärjestyksestä”: ”Tämä on vasta alkua”

”New Yorkin yliopiston professori ja tutkimusyhtiö Eurasia Groupin perustaja Ian Bremmer arvioi maailman olevan nyt tilanteessa, jollaista ei ole nähty sitten toisen maailmansodan. Maailman johtaviin geopolitiikan asiantuntijoihin lukeutuva Bremmer sanoo uuden geopoliittisen syklin olevan alkamassa.

-Geopolitiikassa on syklejä kuten taloudessakin. Edellistä geopoliittista sykliä kutsuttiin toiseksi maailmansodaksi.

Nyt olemme uuden syklin alussa. Tämä on vasta alkua, tilanne on kehittymässä paljon pahemmaksi, Bremmer ennusti puhuessaan sijoittajakonferenssissa Tukholmassa.

Hän luettelee neljä asiaa, jotka "muuttavat koko sen maailmanjärjestyksen, jonka tunnemme":

ISIS,
KIINA,
EUROOPAN PAKOLAISKRIISI JA
VLADIMIR PUTIN.

-Isis on koko ihmiskunnan historian pahin terroristijärjestö. Pakolaiskriisi puolestaan on vakavin sitten toisen maailman sodan. Lisäksi vaikuttaa muun muassa Suomen ja Ruotsin poliittisiin järjestelmiin, koska nousussa ovat perussuomalaisten ja ruotsidemokraattien kaltaiset puolueet.”
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/164636-hyytava-enn...

”Kukaan ei tiedä, mitä Putin aikoo”

Venäjän presidenttiä Vladimit Putinia professori Bremmer kuvailee mieheksi, joka voi tehdä mitä tahansa.

Hän sanoo EU:n ja USA:n Venäjää vastaan kohdistamien pakotteiden olleen paha virhe.

-Kukaan ei tiedä, mitä Putin aikoo. Juuri nyt hän on maailman vaikutusvaltaisin yksittäinen henkilö. Ja hän on kyllästynyt erityisesti siihen, kuinka välinpitämättömiä amerikkalaiset ovat Venäjän suhteen.
Kiinan osalta Bremmer viittaa alkuvuoden turbulenssiin rahoitusmarkkinoilla. Hän ei silti ole huolissaan Kiinan talouskasvusta, vaan siitä, miten kiinalaiset hoitavat tilanteen.
-Se tulee lyhyellä aikavälillä määrittelemään uutta maailmanjärjestystä ja vaikuttaa ainakin yhtä paljon kuin se, mitä Isis tekee tai miten pakolaiskriisi etenee.”

Geopoliittisista riskeistä varoitti torstaina myös Maailman talousfoorumi WEF.
Lue lisää täältä;

"Uusi raportti varoittaa: ”Kävelemme unissamme geopoliittiseen kaaokseen – Poliitikot putoavat kyydistä”
http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/163870-uusi-rapor...

*
UMJ eli käkeilty Uusi Maailmanjärjestys on luonteeltaan epävakautta muodostava ja sen olennainen ulottuvuus näin meikäläisittäin on, että Suomen keinot ja mahdollisuudet vaikuttaa siihen, sen eri osa-alueisiin ja niiden meidän elämäämme suuntaamiin muutoksiin, on erittäin vähäinen tai liki olematon.

Itse asiassa sama pätee myös globalisaation ja tähän nyttemmin esille tulleeseen Neljänteen teolliseen vallankumoukseen (Industrie 4.o).

Senkin suhteen olemme enemmän objekti kuin subjekti.

Oman toimintamme kohdistukoon siksi kelpoisuuteemme toimia uusissa olosuhteissa, kompetenssimme kehittämiseen.
*

Käyttäjän rakennusliikeerbau kuva
Pekka Iiskonmaki

Todella loistava ja analyyttinen plogi Veikko Huuskalta.

Suomi on ylittänyt kohtuuden verotuksessa jo aikoja sitten. Verotuksella paikataan surkean politiikan seurauksia, jolla tuhottiin yrittäjät.

Sen vaikutukset yhteiskunnan rakenteisiin kestää vuosikymmeniä ja niitä ei voi korjata mikään hallitus yhdessä tai kahdessa vaalikaudessa.

Nyt ei voi verottaa lisää kuin asumista ja sen seurauksena nuorempi ja koulutettu väki muuttaa muualle. Kiinteistöjen hinnat ovat tippuneet verojen seurauksena.

Pääkaupungissa ja muutamassa kasvukeskuksessa asuntojen hinnat vielä nousevat kaavoitusmonopolin tehottomuuden seurauksena.

Suomi ei ole enään hyvä maa ahkerille suomalaisille.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Väestön vanhetessa ja hoitojen kallistuessa ainoa tapa karsia terveydenhuollon menoja - Suomen järjestelmä on niin kustannustehokas jo valmiiksi, ettei siinä paljoa rationalisoitavaa ole - olisi raaka priorisointi, ts. että esim. yli 70-vuotiaiden sairauksia ei hoidettaisi yhtä hyvin, kuin nuorempien, esimerkiksi tehohoitoon ei pääsisi, eikä syöpiä yritettäisikään parantaa. En näe mitään muuta mahdolisuutta, elintavatkin ovat koko ajan parantuneet, ja ihmiset terveempiä. Suostuvatko ihmiset tähän?

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Totta kai suostuvat. Ei se ole ihmisten vallassa. Eikä heille siitä tarvitse kertoa. Kieltää vaan kaiken. Tuohtuu ehdotuksesta. Ei ole mitään priorisointia. Yhtä arvokkaita ollaan kaikki. Punainen silakka. Katsokaas mitä ikävää tuolla tapahtuu.

Jos joku Roponen mainitsee asiasta, nauraa sen foliohatulle. Ihme hörhöjä maailma täynnä.

Jos kukaan ei naura Roposelle mukana, sanoo Roposta terroristiksi. Se pitää tuomita ja häpäistä näytiksi muille. Rovio raapaista.

Käyttäjän rakennusliikeerbau kuva
Pekka Iiskonmaki

#3
Tuohon voisi kevennykseksi heittää, että Suomi rikkaaksi ja viina vapaaksi alehintaan. Yli 60 -vuotiaille alennuskortti ravintoloihin.

Vai tarkoittaako kaima eräänlaisia juoma-automaatteja vanhainkoteihin?

Viina tappaa hitaasti, mutta harvalla kai siihen niin kiire on.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Alkoon halpa eläkeläisviina ja seinälle kyltti: Älä välitä työikäisille!

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Nykysuuntaus vaikuttaa siltä että pyritään luomaan tilanne jossa satamiestä tekeetyöt edullisemmin ja tehokkaammin kuin robotti tai kone lopputuloksena katastrofi ja ehkäpä Suomenhistorian suurin ihmisoikeus rikos. Meitä ajaa väärään suuntaan uusliberalistinen arvomaailma jonka turvin on hoettu ettei maalla ole varaa pitää työttömiä vaan olisi järkevämpää teettää turhaakintyötä jotta valtion velat saadaan maksettua pois silti tietäen ettei niitä velkoja koskaan saada kokonaan maksettua, mutta tärkeintä on että muut kuluttaa ylenmääräisesti Suomessa tuotettuja tuotteita. Halpatyövoima luokan luomiseksi puhutaan sillointällöin sivussa siitä pitäisikö Suomen lähteä myös kilpailemaan veroparatisejavastaan veronalennuksilla. Onko Suomi siis oikeassa kilpaluokassa kun kamppailee halpatyömaa Bangladeshia ja veroparatiisi Monacoa vastaan? Eikö lähinaapureista kuten Ruotsista ja Virosta löydy vastusta? Onko Suomessa kaikki pielessä ja kallista vai onko se asenne harhaa? Tälläistä sitä äkkiseltään on tullut pohtineeksi.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Se teollisuus, mikä Suomesta on lähtenyt halvan työvoiman maihin, on mahdollista tuoda takaisin robottitehtaina. Niissä tehtaissa on ihmisiä töissä väistämättä.

Se toki luo työpaikkoja, mutta se myös parantaa maailmaa. Suomalainen teollisuus on vissiinkin ympäristöystävällisempää kuin vaikkapa Kiinan, eikä tarvitse rahdata toiselta puolelta maapalloa.

Luulisi. Jos ei ole, niin sitten ei ole. Mutta alipalkattuja ihmisiä ei tarvita.

http://yle.fi/uutiset/tyo-_ja_elinkeinoministerio_...

Vaikka linkitänkin YLE-juttuja lähes yhtä suurella vastenmielisyydellä kuin MV-lehden juttuja, en nyt muuta löytänyt.

Edit. Valtavaloa vähän tarkistelin ja näyttäisi siltä, että sen työllistävä vaikutus on hurjat 13 ihmistä. Montakohan enemmän kuin jos tehtaat olisivat Kiinassa?

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Toivottavasti alipalkattuja ihmisiä ei tarvittaisi niin silloin tulisi pakosta edullisemmaksi investoida robotteihin ja hyvä niin. Roomakin kaatui kun orjatyö tuli halvemmaksi kuin teknologian kehittäminen. Se että investoidaanko robotteihin vai halpaantyövoimaan on samoin kuin että pidetäänkö kaikki töissä, turhissakin töissä Smitthiläisittäin. MyöSekin vaikuttaa kuinka työelämän murros otetaan vastaan ja se pidetäänkö vaikka nythoitajat palkattuna robotin rinnalla vai irtisanotaanko heidät säästöjen toivossa.

http://yle.fi/uutiset/robotit_vievat_tyot__mutta_s...
http://yle.fi/uutiset/robotteja_pelataan_turhaan__...

Ja valinta sekin on tuleeko inhimillinen kosketus ja sosiaalinen kanssakäynti olemaan harvinaista ylellisyyttä.

http://yle.fi/uutiset/inhimillinen_kosketus_voi_ol...

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Me mittaamme köyhyyttä dollareilla päivässä. Se kertoo lähinnä vain sen, miten katselemme tätä maailmaa.

Historian saatossa köyhyyttä ja rikkautta on mitattu myös muilla yksiköillä.

Minä henkilökohtaisesti alan olla sillä kannalla, että todellista rikkautta ovat ne asiat, joihin pystyt omilla käsilläsi ja omassa päässässi. Opitut taidot ja sisäistetyt tiedot mahdollistavat sen, että pärjäät missä tahansa maailmassa - mitattiin sen maailman köyhyys ja rikkaus millä yksiköillä tahansa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset