Veikko Huuska

Öljykriisi suistaa Venäjän horpottiin

Öljykriisi suistaa Venäjän horpottiin

- eli onko Venäjä kuolemanspiraalissa? -

*

Venäjän taloudellinen tilanne on vakava.  Maan kustannusrakenne on mitoitettu yli 100 euron öljyn hinnalle ja suurvaltapoliittisen aseman palauttamisen tavoitteelle; jättimäiset asevoiman uudistamiseen jo käytetyt ja sidotut varat yhdessä eri kansalaisryhmille annettujen lupausten ohella muodostavat menosumman, johon Putinin Venäjällä ei ole varaa.  Lisäksi rakenteellinen korruptio imuroi huomattavan osan kansakunnan tuloista ja varoista toisarvoiseen kerska- ja salatalouteen, joka ei hyödytä kansalaisia.

*

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta käväisi jo 30 dollarin alapuolella, ja monilla hyvillä perusteilla sen voidaan ennustaa palaavan sinne takaisin.  Hinnasta alle 30 taalaa näyttäisi muodostuva ”uusi normaali”.  Nyt jo Uralin korkearikkisestä Ural Export Blend Crudesta (UEBC) maksetaan 26 tai alle dollaria – eli sen hinta on ylitarjontatilanteessa rikkipitoisuuden vuoksi nurjahtanut vielä noin – 16 % alle maailmanmarkkinahinnan.

*

Odotettavissa

Nyt Öljyn hinta on jo käväissyt lähes $ 25 per tynnyri –tasolla viime viikolla - ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2004 jälkeen.

Oil-Price.net totesi viime torstaina (21.1.2016), että raakaöljyn kautta aikain alhaisin inflaatiokorjattu hinta on ollut 12 $/tynnyriltä, ja se maksettiin joulukuussa 1998.  – Siihen päästään kuukauden sisällä = helmikuussa 2016, mikäli nykyinen hintasuuntaus ja värinä markkinoilla jatkuu.
http://oil-price.net/en/articles/20-dollar-oil-price-and-six-trends.php


Analyytikot, sellaiset kuin Goldman Sachs, ennustavat noiden 15 vuoden takaisten alhaisten öljyn hintojen paluuta, pysyväisemminkin, ja arvioivat, että hinnat voisivat laskea $ 20:iin tynnyriltä.

Royal Bank of Scotland`in tutkimusosasto ilmoittaa, että öljy pudottautuu jopa aina $ 16:iin.

Ja eräs Aasian johtavista pankeista ennustaa öljyn pian maksavan vain 10 $:.

Sanotaan, että tämä on ”uusi normaali”, johon täytyy sopeutua, markkinoiden epäsymmetria painaa raaka- ja polttoaineiden hinnat, tällainen luo täydellisen kulissin monimuotoiselle alle-tutkan –kaupalle, jossa olennaisin piirre on tämä:

Täydellinen ennustettamattomuus.  Ennustettavuuden vastakohta. 

Näissä oloissa Spekulantit, nuo mahtavat, tekevät uusjaon, rahan ja luonnonvarojen, ja vallan.

Tämä ei ole kilttien poikien aikaa, ei totisesti.  Tämä on kovien miesten, pelaajien, Putinien aika.

*

Maakaasu on ”kunnostautunut” vielä rajummalla hinnanalennuksella.

Venäjän kaltaiselle maalle, joka on riippuvainen öljyn ja kaasun viennistä ja pyrkii pönkittämään kehittyvää talouttaan tälle yksipuoliselle luonnonvaraviennille, nykyinen markkinatilanne on painajainen, jota ei monikaan osannut ennakoida, vähiten maan taloudellisessa ja poliittisessa eliitissä.

*

Maakaasu on nyt niin halpaa, että Gazprom, Venäjän valtion määräysvallassa oleva ja samalla maailman suurin kaasukonserni, alan virtahepo, saa nykyhinnoin takaisin tuskin kaasun louhintakustannuksia.  Niinpä Gazpromin talletustodistusten arvo Lontoon ja New Yorkin pörsseissä ovat laskeneet 36 % ja 49 % - vajaassa vuodessa.

Maakaasun vientihinta perustuu raakaöljyn ja öljytuotteiden hintakoriin.  Koska molemmat ovat hörpänneet alas, kurittaa alan nöyryytys myös kaasumiehiä.

Tämän lisäksi kilpailu markkinoilla – erityisesti Pohjois-Afrikan ja muidenkin alueiden vahvasti lisääntynyt nesteytetyn maakaasun (LNG) astuminen markkinoille – on vähentänyt asiakkaiden riippuvuutta Gazpromin pitkäaikaisista ota tai maksa –sitoumuksista (jotka vaativat ostajan ostamaan tietyn kuutiometrimäärän kaasua kuukaudessa tai maksamaan ikään kuin olisi ostanut sen; melkoinen vapaan kaupan kummajainen..).

Eikä kilpailutilanteen muutos rajoitu van tähän: nyt yhdysvaltalaiset yhtiöt käynnistelevät LNG:n vientiä asteittain.

*

Jopa Gazprom myöntää nyt, että Yhdysvaltojen osuus maailman LNG-markkinoista kohoaa vähintään 6 %:iin vuoteen 2020 mennessä, kun se nyt on 0 %.  Tämäkin vielä kivenä Venäjän petrokemian vientiyhtiöiden repussa.  Paljon vaahtoa on synnytetty runsas vuosi sitten solmitusta petro-sopimuksesta Kiinan kanssa.  Siihen sisältyvä kaasupaketti ei johda nykyisen vientimäärän kasvuun lähiaikoina.

Kiina-sopimuksen puitteissa myytävän kaasun hintaa ei edelleenkään ole julkistettu.  Paljon on meilläkin (minäkin) aprikoitu, että Venäjä piti Kiinan markkinoiden haltuunottoa ja kaasuputkisopimusta niin tärkeänä, että tinki melkoisesti hinnoista.  Toisaalta voisi kuvitella että Pekingiä syyhyttää paljastaa tämä hintaero, Venäjän Länsi-Euroopalta perimään hintaan nähden.

Lähteet kuiskivat, että hinta on aiemmin Moskovassa esitettyjä oletuksiakin alhaisempi.  Sen pahempi Putinille, Venäjälle ja Gazpromille – venäjän kansasta nyt puhumattakaan.

Maan sisäinen tilanne on ajautumassa rappiolle ja heikkouden tilaan.

*

Venäjän polttoaineisiin kohdistamat tuet tekevät enemmän hallaa kuin auttavat

Venäjä tukee voimakkain panoksin öljyn ja maakaasun kotimaista käyttöä, taloustilanteen vaikutusten lievittämiseksi. Tämä rajoittaa alan yhtiöiden, kuten Gazpromin ja Rosneft (hallitseva valtion öljy-yhtiö) valmiuksia kompensoida ulkomaisten tulojen menetyksiä muuten kuin lisäämällä kotimaista kulutusta.  Kulumassa olevan talven rajut pakkaset maan keskiosissa, Moskova mukaan lukien, ovat vain kärjistäneet tätä suuntausta: kotimainen kaasun käyttö lähestyy kaikkien aikojen ennätystä.

Silti Gazprom menettää tulojaan, koska hallituksen säätämät asetukset estävät sitä määrittämästä kotimaan kulutukselle kaasun markkinahintaa, mikä sitten heijastuu kysynnän rajuna kasvuna.¨

Kaasun hinta on Venäjällä tarkoitus vaiheittain saattaa maailmanmarkkinoiden tasolle.  Valitettavasti taloudelliset ongelmat ovat estäneet Kremliä toteuttamasta suunnitelmaa, päinvastoin se on viivytellyt aikataulun toteuttamisessa.

*

Rupla murenee

Venäjän rupla on tunnetusti menettänyt arvoaan ja samalla jalansijaansa maailmankaupassa.  Dollarista saa jo yli 89 ruplaa (20.1.).

Tilanne on huonontunut viime vuodesta vauhdilla.  Silloin 32 ruplalla sai US Dollarin.  Ruplaromahdus on tehnyt lähes mahdottomaksi tuoda maahan mitään, mikä heijastuu kaikilla kaupankäynnin lohkoilla. 

*

Tämä ennakoi Venäjän talouden häviötä

Normaalisti Venäjän Keskuspankki (RCB) tekisi roimia liikkeitä pönkittääkseen ruplaa, muun muassa massiivisilla valuuttaostoilla.  Tämä on nyt käymässä mahdottomaksi, koska nämäkin rahastot ovat riippuvaisia öljyn ja kaasun tuonnista, ja siksi uhkaavan kuivia.

Öljytuotteiden alehinnat – tämä kyllä ymmärretään Venäjällä – ovat ratkaisevasti heikentäneet keskuspankin edellytyksiä tukea ruplaa, siihen kohdistuvista valtavista uhista huolimatta.

*

Venäjän Keskuspankki tekee vikapistoja

Kaiken aikaa Keskuspankki puuttuu keinotekoisesti asiaan ja määrittämällä ruplan arvon liian korkeaksi.  Valuuttakauppaa käyvät tietävät molemmin puolin tämän, ja hyödyntävät sitä omilla tahoillaan.  Tästä aiheutuu kaksi asiaa.  Ensinnäkin Keskuspankki, joka toimii ”uudessa normaalissa” joutuu uhraamaan enemmän kovaa valuuttaa taas huomenna säilyttääkseen tason, joka toteutui tänään – ja sama uudelleen ylihuomenna.

Toiseksi, se vähentää asettamansa ja todellisen ruplahinnan välisen kustannuksen kotimaan valuuttahinnoittelussa.  Tämä lisää ongelmien taakkaa niin ostovoimaan kuin maan sisäiseen valuuttakauppaan.

Edellisen kerran kun rupla romahti – se putosi silloin tasolle jossa dollari maksoi 60 ruplaa, eli romaus oli kolmanneksen alhaisempi kuin nyt, Venäjän Keskuspankin toimiin sisältyi määräys, jonka mukaan viejät joutuivat vaihtamaan kovaa valuuttaa poikkeuksellisen alhaisella vaihtokurssilla, mikä tehokkaasti esti dollari- ja eurokaupanteon.

Molemmilla toimenpiteillä oli välitön kielteinen vaikutus Venäjän öljy-yhtiöiden talouteen: ensimmäinen leikkasi niiden tuloja rankasti ja toinen rassasi öljykauppaa vielä rankemmin, koska öljykauppaa käydään dollarimääräisesti, ei rupla.

Rajoittamalla valuuttakauppaa, Venäjän Keskuspankki on tehnyt öljyn viennin ulkomaille entistäkin kannattamattomammaksi Venäjän öljy-yhtiöille.

Tuloksena on ollut ”hyytävä vaikutus Venäjän talouteen kokonaisuudessaan”, kuten maailmantalouden asiantuntija Ken Moors asian muotoilee.  Keskuspankin hevoskuurin seurauksena talous sakkaa entistä pahemmin, eikä vähäisintäkään tervehdyttävää piirrettä tilanteessa ole nähtävissä.

*

Kylmät käsiin

Helppo tapa mitata tuloksia on käyttää esimerkiksi tätä osoitinta, suorat päivittäiset venäläisten rahastojen kaupat NYC pörssissä;

Pörssilistattujen rahastojen kurssi KASVAA kolme kertaa nopeammin kuin Venäjän markkinat LASKEVAT.  Keskiviikkona pudotus oi 14 %, viikossa 26,3 % ja kuukaudessa 65 %.

*

Missä on tie ulos tästä sotkusta?

Öljytuotannon rajoitukset.  Tämä on suorin – nopein ja vaikuttavin – tapa lisätä Venäjän vientikauppaa, - joka nyt jo noin 85 prosenttisesti on petrokemiaa.  Tämä on paras ja – valitettavasti ilmeisesti ainoa tapa saada hinnat nousuun ja lopettaa – tai ainakin hidastaa – ruplan vaipumista.

Tämä on iso haaste.

Sen toteuttaminen edellyttää maailman suurimpien öljyntuottajien koordinaatiota, pitävää sopimusta, mutta suurin viejä, Saudi-Arabia, ei ole osoittanut vähäisintäkään halukkuutta vakavasti edes harkita tällaista esitystä.

*

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Luopuuko Putin Bashar Al-Assadin tukemisesta, antaako hänet susille? 

Mitä Obama tosiasiassa on sopinut Iranin kanssa, ehtona sen öljynviennin avaamiseksi?  Saako Saudi-Arabia vastaantulon, jonka hintana se vaihtaa öljyntuotantostrategiaansa?

Onko Saksa tai Ranska, taas Holland, toiminut sukkuladiplomaattina ja alustanut jonkin sopimuksen tai osasopimuksen?  Merkel on alkanut teputtaa jo.

Mikä on Kiinan rooli, silläkin kun on yhtiöidensä ja muun painoarvonsa vuoksi sanottavansa sanottavana myös Lähi-Idässä?

Onko kuviossa jokin hihakortti, joka vedetään vielä esiin?

Turkki, tuo ”Euroopan sairas mies”, joka Syyrian tilanteen vuoksi on taas päässyt EU:n huomion kohteeksi, ja joka vihoittelee Venäjän kanssa ja surfailee omia demokratiapolkujaan, on avainpelaaja Euroopan pelkäämän pakolaisvirran suhteen: itseasiassa pelin paikka niin  Turkille kuin Venäjällekin.  Ja muutenkin: jos Balkanin reittiä eri keinoin tyrehdytetään, Putin voi avata ”Venäjän humanitäärisen polun” VR:n (Venäjän Rautateiden, ja Turkin rintamalla Mustanmeren laivaston) avulla, yhteistyössä Turkin kanssa tai ilman.  Satatuhatta pakolaista Puolan porteille tai Nuijamaalle, ei homma eikä mikään; panisi kummasti ”suhinaa” Euroopan Unioniin, ja sen ”heikkoihin lenkkeihin”.  Nythän on nähty, miten naapuri luonnostelee ja voitelee kuljetuspolkuja aina Kirkkoniemeä ja Salla-Rajajooseppi –leveyspiirejä myöten.

Onko Lähi-Idässä avautumassa jokin ”iso paketti”, sopimus, jota olisi hierottu juuri tähän saumaan, koska harvinaisen monella osapuolella juuri nyt näyttää olevan ”hit point”, jonka se haluaa läpi.  Tarvitsee.

Ketkä ovat kentän kovimmat: Obama ja Putin?  Onko heistä?

Alueelle on nyt ladattuna todella isoja panoksia, - sota, voimasuhteet, liittolaisuudet, luonnonvaraintressit, pakolaisleirien kodittomat etc. - , joiden laukeamisesta tai ratkeamisesta ei vähiten hyödy EU ja Suomi.

Tai sitten kaikki vain jatkuu valumistaan, ja tapahtumat seuraavat ajan täytteenä, ilman näkyvissä olevaa logiikkaa, vain toteuttaen vallan ja väkivallan sumeaa väistämättömyyttä.

*

Final words

Paine Putinin päässä kohoaa.

Vielä ennen vuodenvaihdetta hän puolusteli selvin sanoin Hanhikiven ydinpanostuksia Venäjän eläkerahaston uumenista.  Tällä menolla hän joutuu puolustamaan muun muassa tätä kohdetta entistä tiukemmassa puristuksessa.  Se ei voi tietää muuta kuin hinnan kohoamista.  Ei voitane ajatella realisesti tilanneimmuuneja hintoja; siksi nousee.  Onko Suomi valmis. 

Mielenkiintoinen tilanne, presidentti Putinin kädessä kortit heikkenevät, mutta hihassa hänellä on Musta Pekka, sitä ei tarvitse jättää käyttämättä.

Kävin eilen katsomassa Aleksi Salmenperän valtavan hienon Talvivaara-elokuvan (Jättiläinen).  Epätoivon hetkellä Jani Volasen epätoivossa oli samoja piirteitä kuin Hitlerillä Perikadossa.  Talvivaaran nikkeli kiinnostaa sotaan valmistautuvaa Venäjää.

http://www.iltasanomat.fi/elokuvat/art-1453428389046.html

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (39 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Yritin tutkia millainen paikka tuo "horpotti" on, mutta Googlesta löytyi hyvin niukasti osumia. (Yksi lause oli: "Hamlet naurahti, käänsi lehden oikein päin ja horpotti siitä pari lausetta.")

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Hyvä analyysi, jopa hyytävän hyvä.
Venäjän hallitsijoiden, Putinin ja oligarkkien miljardit ovat lännessä, joillakin jopa perheensä. Sota ei sovi heille.

Ennustan että Putinin lähipiiri syrjäyttää tänä vuonna hänet, todennäköiseti sydänhalvaus. Seuraajan on pakko aloittaa liennytys. Olisi vain pitänyt aloittaa aikaisemmin ihan kuten Jegor Gaidar kirjassaan IMPERIUMIN TUHO kertoo. Silloinhan Gorba oli nöyrä ja sai länneltä apua. Putin rupesi uhoamaan sodalla, nyt Venäjä vaipuu syvemmälle.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Älä sinä Juha takerru yhteen sanaan! Minä heti tajusin että horpotti on synonyymi helvetille.

Tuli mieleen yks juttu, Piru esittelee Helvetin kuuminta kerrosta vieraille. Kertoo että eri kansallisuudet ovat omissa altaissaan. Esim. juutalaisten valvonta on hyvin vaikeaa, jos yksikin saa reunasta kiinni, niin toiset on heti nostamassa, pian koko porukka on häipynyt. Sen sijaan venäläisiä ei tarvitse valvoa ollenkaan, jos joku yrittääkin nousta, toiset vetävät hänet heti takaisin.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Suomussalmelta syntyisin (s. 1911) ollut äitini joskus sanoi jostain vähän kenkusti menneestä asiasta: "Se joutaa horpotin nenään" ..tai jotain vastaavaa. Jäi vain mieleeni, alitajuntaan.

Ilmaisuna hyvä; joku suomussalmelainen tai siltä suunnalta oleva voisi kenties tarkentaa.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Dollari-hinta näyttää juuri nyt olevan 78,78. Mielenkiintoista olisi tietää, mitä liikkeitä taustalla on, tekstiin viitaten veikkaan melko kalliita viikkotoimia, joilla ostetaan taas kerran aikaa.

http://fi.investing.com/currencies/rub-usd

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Ainakin se, että öljyn hinta nousi kun USA:n energiaministeriö julkaisi viime viikon lopulla varastoraportin, josta ilmeni etteivät jenkkilän öljyvarastot olleetkaan niin täynnä kuin oletettiin.

PS. Tässä lisää

Brent-tynnyrin hinta on noussut viidessä päivässä kaksikymmentä prosenttia yli 33 dollariin keskiviikon pohjalukemista. Käänne öljyn hinnassa ajoittui torstaihin, jolloin EUroopan keskuspankki vihjasi mahdollisesta lisäelvytyksestä seuraavassa kokouksessaan.

Viikonloppun aikana öljyn hintaa nosti erityisesti Yhdysvaltain lumimyrskyt. Reutersin mukaan myös lyhyeksimyyntien sulkemiset vaikuttivat öljyn hinnan rekyyliin.

http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/oljyn+hinta+...

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

"Dollari-hinta näyttää juuri nyt olevan 78,78. Mielenkiintoista olisi tietää, mitä liikkeitä taustalla on,.."

Ruplan kurssi seuraa yleensä öljyn hintaa kuin hai laivaa, usd/rub käväisi taas 80 paikkeilla.

http://www.livecharts.co.uk/MarketCharts/brent.php

http://finance.yahoo.com/q?s=USDRUB=X

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Etsiskelin Googlesta ja löysin tämän pätkän Helsingin yliopiston pro-gradun: Ekspressiivisten sanojen muodostusta ja neutraalistumista sekä juoru-, hymy-, hyrrä- ja kapina-sanojen etymologioita

Jeongdo Kim
Suomalais-ugrilainen kielentutkimus. Tässä ote:

hohistin, holotin, holpotin, horhotin, horpotin, hörpötin, palpatin, polpotin, popotin, pärpätin = ’suupaltti, turhanpuhuja, lörpöttelijä, lavertelija, juorukello’

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Kajaanilaiset keskustelivat Suomi24 –palstalla kymmenen vuotta sitten aiheesta ”Millaista murretta Kajaanissa puhutaan?”. Nimimerkki Sas Se kirjoitti kommentissaan 3.2.2006 muun muassa näin:

”Horpotin oon harvemmin kuullu, van joskus muistaakseni joku sano pakkasella kun tuli ulukoa pirttiin, että ompa siellä horpotti. Soatan olla veärässä van minä ite sanon että holotna ilima.”

http://keskustelu.suomi24.fi/t/2546771/millaista-m...

Eli Sas Se –nimimerkin muistaman mukaan Horpotti = kylmä, holotna ilma.
Äänteellisesti ”horpotti” voisi olla venäjän kieltä tai suomalainen muunnos venäläisetä ilmaisusta, ei kylläkään holotnasta.

Ehkä joku tietää?

Jos jokin sukka tai muu esine tai asia joutuu horpottiin eli siis ”kylmään”, niin kyllähän siinä aika hassusti käy…

Siis:
Käykö Venäjälle "kylmät"?

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

*
Jatkan vielä tämän verran ”horpotti” –ilmaisun etymologian selvittelyä havainnollisin empiirisin näyttein:

Toisemman kerran Kainuun väki, eli tarkemmin sanoen suomussalmelaiset, keskustelivat Suomi24 –sivustolla vuonna 2008 Thaipoimintaa –aiheesta, eli teemasta vievätkö vieraspoimijat ”marjatkin maasta”.

Nimimerkki !!!!!!! kirjoitti 24.4.2008 kommentissaan muun muassa näin:

”Paikallinen media ja jopparit,marjakeisarit laulaa virttä,että marjat jää metsiin ,kun ei ole poimijoita ja alueet on laajoja. Alueet on laajoja ,mutta kuka hullu se jaksaa hiivatin kaukaa kantaa ja kyllä se autollakin liikkuminen luo kustannuksia. Ulkomaisetkin poimijat poimii luonnolliseti tienvarret ensin ,että saavat tulosta,niin paikallisillako ne pitäisi HORPOTISTA (KOROSTUS vh) näillä hinnoilla kantaa.Mitä siitä meidän elinkustannuksilla jää vaivanpalkaksi.Ei mitään. Jos maksetaa kunnolla niin minäkin voin repulla kantaa vaikka 10 kilsan päästä.Raha se joka ratkaisee marjanpoiminnassakin.”

http://keskustelu.suomi24.fi/t/5650267/thaipoimintaa

Eli tässä tilanteessa suomussalmelainen (?) keskustelija käytti ”horpotti” –ilmaisua tarkoittamaan:

>kaukaa, etäältä, matkojen takaa tms. merkittävää etäisyyttä merkitsevänä ilmaisuna.

Mielenkiintoista.
*

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen

Öljyn hinnanlasku johtuu kapitalismin globaalista talouskriisistä ja Yhdysvaltain ja suurimman öljynviejämaan Saudi-Arabian epäpyhästä liitosta.

Talouskriisi on kapitalismin sisään rakentunut lainalaisuus, eikä siitä ole enää ulospääsyä. Yhdysvaltain ja Saudi-Arabia ovat sopineet öljyn hinnan tilapäislaskusta tuotantoa lisäämällä ja historiallisen suurilla polkumyynneillä.

Öljyn hinnanlaskulla tavoitellaan Venäjän talouden romauttamista ja vallankaappausta Moskovassa. Venäjän alueellinen hajottaminen ja sotilaallinen romauttaminen kun ei enää ole mahdollista.

Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat valmiit jopa omien talouksiensa ja öljyntuotannon tilapäiseen katkoon Venäjä-vastaisen hankkeensa toteuttamiseksi.

SputnikNeews 24.1. "Halpa öljy voi aiheuttaa länsimaille vakavia seuraamuksia, kirjoittaa saksalainen Frankfurter Rundschau.

Länsimaat, sellaiset kuten Saksa, ovat tottuneet iloitsemaan öljyn hinnan laskusta, mutta nyt ne alkavat ymmärtää, että maailmantalouden epävakautuminen ei ole hyväksi kenellekään, kirjoittaa Frankfurter Rundschau.

Raaka-aineiden hinnat eivät määrittele ainoastaan miljoonien ihmisten tuloja, vaan niistä riippuu myös hallitusten kohtalo ja poliittinen vakaus sellaisilla aluilla kuten Latinalainen Amerikka ja Afrikka. Halpa öljy voi lietsoa tyytymättömyyttä ja muodostaa uusia räjähdysalttiita alueita kansainväliselle näyttämölle, kirjoittaa lehti.

"Raaka-ainekriisi aiheuttaa radikaaleja muutoksia maailman poliittisessa järjestyksessä", huomauttaa Britannian Hamptonin yliopiston professori Michael Klare.

Ihmiset, jotka ovat huolestuneet talouden vararikosta, pyrkivät muutamaan Euroopan maihin, vaikka pakolaiskriisi jo nyt heikentää vauraiden maiden kukoistusta ja vakautta. Lehden tietojen mukaan joka kolmas Algerian asukas haluaa muuttaa pois maastaan ja lähteä etsimään parempaa elämää Euroopasta.

Raaka-aineiden alhaisen hinnan vuoksi tapahtuu niiden alueiden laajamittaista epävakautumista, joista länsimaihin pyrkii kaikkien eniten pakolaisia, kirjoittaa artikkelin laatija."

Lue lisää: http://fi.sputniknews.com/ulkomaat/20160124/771779...

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Erityisen huolissaan Venäjän sekasorrosta ja ajautumisesta "vuodenaika-vallankumoukseen" tulisi olla Suomessa. Suomi on empimättä se maa, joka suhteessa eniten kärsii Venäjän joutumisesta "horpottiin".

PS.
Kävin syömässä ja virkistyn niin, että muistan äitini sanoneen myös näin:

Jokin tavara, esimerkiksi toinen sukka oli kadonnut jonnekin, ja aikansa sitä etsittyään äitini, tämä Ämmänsaaren lahja Suomelle, loihe lausumaan:

"Nyt se sukka on joutunut horpottiin".

Ei-tieteellisenä johtopäätöksenä arvioisin näin;

Horpotti = kateisiin, hukkaan, häviölle, tärviölle, kadoksiin..

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Tämä kommentti kannattaa lukea tarkasti, vaikka ei olisi aiemmin ollut samaa mieltä Lintusen kanssa.

Antti Jokela

Rauno Lintusen lainaamassa uutisessa on asiaa. Sen sijaan teoria Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian salaliitosta Venäjää vastaan olisi käytännössä mahdoton, ja miltei teoriassakin. Yhdysvalloissa hallitus ei voi sanella yksityisille yrityksille miten niiden tulee toimia. Viime vuonna jo kymmeniä liuskeöljy-yrityksiä meni konkurssiin. Jos valtio olisi pakottanut ne toimimaan oman etunsa vastaisesti, niin käynnissä olisi jo kymmeniä oikeudenkäyntejä liittovaltiota vastaan. Eihän Obama saa asioita läpi kongressisssakaan. Miten sitten näin monimutkainen kuvio voitaisiin tehdä kaikessa salassa?

Saudi-Arabia ja Venäjä sen sijaan ovat jo sodassa keskenään Syyriassa edustajiensa välityksellä - ja Venäjä tietenkin suoremminkin. Öljymarkkinoilla maat pyrkivät iskemään toistensa vahvoille alueille: Venäjä Kiinaan ja Saudi-Arabia Itä-Eurooppaan.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #34

Jälleen erittäin suositeltava kommentti. Yhdysvaltain hallitus ei todellakaan päätä kapitalismin yksityiskohdista.

Bannaan sinut nyt kuitenkin omasta blogistani. Olen tehnyt saman tänään toisellekin fiksulle kommentoijalle. Tämän alustan profiilisääntöjen pitäisi koskea teitäkin.

Antti Jokela Vastaus kommenttiin #35

Sitä on liikkeellä. Ylläpito ei ehdi kaikkialle, joten huolestuneet kansalaiset perustavat omia partioitaan...

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Lintunen,

Kenen syy se on ettei Venäjä ole saanut uudistettua ja monipuolistettua teollista tuotantoaan, vaan n. puolet budjetista perustuu raakaöljyn ja kaasun tuotoille. USA:n ja Saudi-Arabianko?

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

*

Kiinnittäisin vielä huomiota Steve Austinin/Oil-Price.net/21.1.2016 pohdintoihin;

All Time Low -öljynhinta on siis inflatiokorjatuin hinnoin ilmaistuna 12 taalaa joulukuulta 1998, eli 17 vuotta sitten.

Nykymaailmassa öljyn hinta $ 20 -tasolla on niin halpa, että se laittaa asioita uusiin mittasuhteisiin. Raakaöljy on halvempaa kuin kivennäisvesi – tai maito.

$20 hintataso toimii myös ”pelinvaihtajana” (game changer), ja vaikuttaa siten monin tavoin ihmisten elämään.

Ylialhainen hinta on oire valtavasta epävarmuudesta;

samalla halpa öljy muodostuu itsessään epävarmuustekijän, elementin joka ylläpitää epävarmuutta.

http://oil-price.net/en/articles/20-dollar-oil-pri...

"game changer" ; toiminnan luonteen muuttaja; pelin muuttaja, jkn joka muuttaa maailmaa; systeeminen muutostekijä, ks. lisää:
http://fi.linguee.com/englanti-suomi/k%C3%A4%C3%A4...

*

Noin siis mr. Steve Austin viime torstaina.
Olemme viime vuodet eläneet ”Epävarmuuden aikaa”, mutta nyt olemme tässä pelissä saavuttaneet aivan uuden tason. Paha kyllä tämä taso näyttää niin hankalalta, että paluutta vakaampiin aikoihin ei oikein uskalla edes arvailla: sitä, miten pitkään ottaa saada palikat uuteen asentoon, jolloin paluu vakauden aikaan alkaisi. Nyt suunta on yksinkertaisesti aina vain huonompaan.
(Ikävä olla negatiivisten näkyjen esittäjä, mutta minkäs teet: vaikea tästä on mitään ilosanomaa repiä).

Käyttäjän RaunoLintunen kuva
Rauno Lintunen

Venäjän horjuttajat pelaavat vaarallista peliä maailman kansojen kustannuksella.

HS tänään 25.1. "Afrikan suurimman raakaöljyn viejän Nigerian talous on lähellä kaaosta öljyn halpenemisen aiheuttaman valuuttakriisin takia."

Nigeriassa on 180 miljoonaa asukasta ja maan talous vaikuttaa koko Keski-Afrikan talouteen.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

Jarmo Koposen omassa blogissa on aiheeseen liittyvä ja ajankohtainen piirros, otsikolla "Avaamme pian"/"скоро мы открываемся" (piirtäjä Sergei Jelkin):

http://blogit.image.fi/koponen/wp-content/uploads/...

(Putinin putiikin seinällä lukee "Ystävillemme annamme alennusta")

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Euroopan vakautta ei edistä mitenkään se, että ”Mutter”-Merkelin ajolähtö on nyt oikeasti alkanut. Aiheellisesti sinänsä.
Liittokansleri Merkelin omavaltainen ”Willkommen” –kutsuhuuto viime syksynä oli siinä määrin paha harhaisku, ja läimäys suoraan Euroopan Unionin ihanteita, lakeja, sopimuksia ja ”arvoja” vastaan, että vähemmästäkin on tekijää vaadittu vastuuseen. Merkel tulisi itseasiassa haastaa valtiorikostuomioistuimeen, tekihän hän maahanmuuttopoliittisen virheensä ilman mitään poliittista ja legaalista valtuutusta.
*
Mutta nyt siis Saksassa sekä ”omat” että ”vieraat” vaativat Merkeliä tilille. Eroamaan.
”Angela Merkel syrjäytetään pakolla? – Nyt siitä puhutaan ääneen”
http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/167344-angela-mer...
*
Bilderberger-väki Davosin talvipäivillä avasi myös pellit:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-22/...
Business-eliitti näkee, että sekamelska Euroopassa tärvelee liikevoitot.
Siksi Angela on tehtävänsä tehnyt ja Angela saa mennä.
*
Kysymys vain kuuluu:
Kuka Merkelin tilalle?
Selkeää ja väkivahvaa perintöprinssiä kun ei ole.
Ja Putin kehrää kuin tallikissa…
*

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Ruplan kurssin edelleen laskiessa joutuu Venäjä käyttämään Fennovoiman rakentamiseen todella paljon valuuttapohjaisia vientitulojaan. Rupliksi muutettuna Hanhikiven voimalan hinta alkaa olla sietämätön. Etenkin kun mitään investoinnista ei ole saatavissa takaisin edes voimalan käynnistyessä. Rosaton joutuu ostamaan omistusosuutensa mukaisen ylihintaisen sähkön ja dumppaamaan sen markkinoille pörssihinnalla. Fennovoimasta on Venäjälle tiedossa europohjaista turskaa seuraavat 50 vuotta. Pitää uskoa todella vahvasti jos uskoo sen projektin koskaan valmistuvan.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Juuri näin.

Ja mainitsemistasi syistä + edellä viittaamistani tilanneperäisistä syistä johtuen Venäjä tulee jatkossa veivaamaan omalla panostuksellaan moneen suuntaan. Se tulee suoraan sanoen hakemaan kaikki reitit kevittääkseen mielettömiin kohoavia rasitteitaan. Hankala rasti. Etenkin kun venäläisten havittelemat hyödyt näyttävät jo tässä vaiheessa "syödyiltä", halutuilla hyödyillä (mm. referenssit) ei ole enää jatkossa käyttöä, on astuttu uuteen vaiheeseen, paradigma on muuttunut tyyten.

Antti Jokela

"Ruplan kurssin edelleen laskiessa joutuu Venäjä käyttämään Fennovoiman rakentamiseen todella paljon valuuttapohjaisia vientitulojaan."

Rosatomin rahoista 2.4 miljardia euroa lainataan itse asiassa Venäjän hyvinvointirahastosta, joka on alun perin tarkoitettu eläkerahastoksi. Toinen mokoma tosin vielä tarvitaan ja siitäkin suurimman osan järjestänee Rosatom. Vielä ei tiedetä investoivatko venäläiset eläkeläiset tämänkin summan. Hyvinvointirahaston varoista ovat olleet muutkin kiinnostuneita.

http://www.fennovoima.fi/uutiset/uutiset/vastaus-g...

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Ovatko nämä rahastot dollareissa vai ruplissa? Oikeastaan samantekevää, koska valuutoissa rakennuskustannuksista pääosa menee ja valuuttavarantoa se syö.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #18

Reserve Fund (samoin National Welfare Fund)

The assets are on central
bank accounts and are part of the international reserves. They are invested in dollar-, euro- and
sterling-denominated liquid assets.

http://www.suomenpankki.fi/bofit/tutkimus/tutkimus...

Antti Jokela Vastaus kommenttiin #18

Rahat on alun perin sijoitettu ulkomaisiin vähäriskisiin velkakirjoihin (vähintään Aa- /Fitch, Aa-/S&P tai Aa3/Moody's), siis valuuttamääräisinä. Säännöistä on sittemmin lipsuttu eikä sijoituksista ole enää varmaa tietoa. Ilmeisesti Sotšin olympialaisiin sijoitettiin aika paljon hyvinvointirahaston varoja. Niitä on myös käytetty muihin infrastruktuurihankkeisiin. Siten vain osa varoista on enää likvidissä muodossa länsivaluutoissa. Sijoitus Fennovoimaan on sen verran merkittävä, että Putinkin on ottanut sen esiin julkisuudessa.

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1450320459244

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #25

Eipä niistä käytettävistä olevista varoista tienne muut kuin Venäjän sisäpiiri.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #25

Putinin lausuntojen arvo lienee ruplan kurssin kanssa samassa linjassa.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #36

Tästäkin on varmaan kirosanat sensuroitu:

Telephone conversation with President of Venezuela Nicolas Maduro

http://en.kremlin.ru/events/president/news/51197

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Antti Jokela

Entäs Fortum ? Fortum kärsii heikosta ruplasta ja energian hinnan laskusta.

Venäjän toimintojen liikevoittotavoitetason saavuttaminen viivästyy Fortumin mukaan 2-3 vuodella. Tavoite on 18,2 miljardia ruplaa vuodessa.

Aiemmin liikevoittotaso oli määrä saavuttaa kuluvan vuoden aikana v.2015 investointiohjelman valmistuttua.

Näyttää siltä, että sieltä ei ole mitään kotiutettavaa ruplan heikon kurssin takia.

Muuten Kreikan valtioenemmistöinen öljynjalostaja ilmoitti tänään tehneensä monivuotosen öljyntoimitussopimuksen Iranin kanssa.

http://www.reuters.com/article/us-iran-trade-greec...

Antti Jokela Vastaus kommenttiin #29

Oma spekulaationi on ollut, että Fortum olisi saanut venäläisiltä jotain lupauksia vastineeksi Fennovoima-investoinnista, mutta ainakaan vielä mitään ei ole realisoitunut. Tämä on siis puhdas spekulaatio eikä perustu mihinkään faktoihin. Ja voihan olla, että kyse ei ollutkaan lupauksesta, vaan enemmänkin sisilialaisesta tarjouksesta - siis sellaisesta josta ei voi kieltäytyä.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Olet oikeassa Rauno, Venäjän horjuttaminen tässä maailmantilanteessa horjuttaa kaikkia ja on vaarallista. Mutta on toki parempi pysäyttää Putinin sotaseikkailut tällä rauhanomaisella tavalla.
Hitleriä ei onnistuttu pysäyttämään aikoinaan ilman maailmansotaa. Toivottavasti Putin ei aloita kolmatta maailmansotaa.

Rauno, jos Putin on vallassa vielä ensi vuonna, minä tarjoan sinulle paukut. Muussa tapauksessa sinä saat tarjota!

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Putinin kohtalon öljyn hinta voi sinetöidä. Toivottavasti niin käykin.

Muutamaa vuotta pitemmällä aikavälillä öljyn hinnan "uusi normaali" on kuitenkin vähintään 150 dollaria tynnyriltä. Öljy on oikeasti vähissä ja energialähteenä se pitää korvata. Kiina on toistaiseksi parhaassa asemassa niin tekemään, koska presidentinvaalikampanjoita ei ole.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

Kuuntelin marraskuussa prof Pekka Sutelan esitelmän aiheesta (Venäjä ja öljy) ja myös hänen mielestään öljyn hinta uusi normaali tulee pysymään jotain 20-40 välillä. Hänkin oli sitä mieltä, ettei 100 taalan (tai yli) hintoja enää tulla näkemään.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Jos öljyn hinta nousisi niin mm. liuske- ja Kanadan hiekkaöljynkin tuotanto kannattaisi, samoin arktinen poraus Jäämereltä, ts. tuotanto vain lisääntyisi.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Ehkä Sutela ei tule näkemään, mutta suhteellisuudentajua peliin. Satojen miljoonien vuosien kuluessa kehittynyt uusiutumaton öljyvaranto on kaivettu suurimmaksi osaksi ylös sadassa vuodessa.

Lähivuosikymmeninä öljystä yksinkertaisesti luovutaan, kun sen hyödyntäminen käy liian kalliiksi. Japanilla saattaa olla suuriakin mahdollisuuksia pärjätä ilman Kiinan apua, mikäli kymmenien ydinvoimaloiden käyttökielto puretaan mahdollisimman nopeasti.

Antti Jokela

Öljyn hinta on laskenut tarjonnan lisäännyttyä. Tarjonta on kaiken aikaa vain kasvamassa. Iran ja mahdollisesti Libya ovat palaamassa markkinoilla. Amerikkalaiset ovat pystyneet kehittämään särötystekniikkaa ja sen tuottavuutta. Kun jalostuslaitoksia on lisäksi muutettu liuskeöljylle sopivaksi, sen markkinahintakin (suhteessa perinteisiin laatuihin) on noussut. Obama myös myönsi amerikkalaisöljylle vientiluvan ensimmäisen kerran 40 vuoteen. Amerikkalaisyhtiöt epäilemättä pyrkivät myymään myös särötystekniikkaa ja -osaamista muihin maihin, jolloin tarjonta vain lisääntyy muutaman vuoden kuluttua.

Halpa hinta nostaisi kysyntää normaalitilanteessa, mutta useissa maissa öljyä verotetaan sen verran ankarasti, ettei markkinahinta heijastu täysimääräisenä tuotteisiin. Matalan verotuksen maissa, kuten Yhdysvalloissa, kysyntä sen sijaan varmaankin kasvaa vahvemmin. Kiinan paras kasvu lienee ohi eikä maailmantalouden kasvukaan näytä vahvalta, joten lähivuosina kysynnän kasvu jäänee tarjonnan kasvua pienemmäksi.

Öljyä myös korvataan kaiken aikaa uusilla energiamuodoilla ja alkaa näyttää siltä, ettei ihmiskunnan tarvitse pumpata kaikkia öljyvarantoja maasta koskaan. Jos tämä skenaario pitää paikkansa, niin öljyvaltioiden kannattaa myydä sillä hinnalla, mikä markkinoilta on saatavilla, niin kauan kuin riemua riittää.

Geopoliittiset kriisit voivat tietenkin muuttaa kaiken.

Käyttäjän OlliJuntunen kuva
Olli Juntunen

Tässä artikkelissa on liikaa virheitä, jotta se olisi uskottava. Esimerkiksi Venäjän kustannusrakennetta ei ole todellakaan mitoitettu 100 euron öljyn hinnalle, tällöin Venäjä teki suurta ylijäämää.

Lisäksi kirjoittaja väittää >>Tilanne on huonontunut viime vuodesta vauhdilla. Silloin 32 ruplalla sai US Dollarin.>>

Tämä ei pidä paikkansa. Valuuttakurssien kehitystä voi seurata esimerkiksi täällä: www.xe.com/

>>Kaiken aikaa Keskuspankki puuttuu keinotekoisesti asiaan ja määrittämällä ruplan arvon liian korkeaksi.>>

Tämän jälkeen en enää jaksanut lukea. Jos henkilö ei tiedä, että ruplan arvo kelluu ja siten määräytyy markkinoilla, hän ei voi ymmärtää Venäjän taloudesta mitään.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset