Veikko Huuska

Kadonneen siitinluun arvoitus

Kadonneen siitinluun arvoitus

"Ja Jumala loi naisen" … Aatamin penisluusta?

- Oliko miehellä alkujaan penisluu, muiden nisäkkäiden tapaan?-

*

Professori Matti Klinge kirjoittaa huippusuositun päiväkirjansa 17. osassa, jonka hän on nimennyt arvoituksellisesti ”Hyppikää ilosta”, 5.10.2014 luomiskertomukseen liittyen:

”Käsitys siitä, että Jumala loi naisen miehen kylkiluusta, perustuu käännösvirheeseen.  Kristian Donner kertoo Nya Arguksessa, että hebrealaisessa alkutekstissä ei mainita, mistä luusta on kysymys, hebrean tselasta tuli kreikan pleura vasta Raamatun tai siis Vanhan Testamentin Septuaginta-kreikannoksessa ensimmäisellä esikristillisellä vuosisadalla (en puutu tässä raamatunkäännösten vaiheiden yksityiskohtiin).

Professori Scott Gilbert Pennsylvaniassa ihmetteli, miksi Jumala olisi valinnut naisen alkumuodoksi kylkiluun, jolla ei ole mitään tekemistä suvunjatkamisen kanssa.  Tutkiessaan sitä tosiasiaa, että kaikista nisäkkäistä vain miehellä ei ole siitinluuta, os priapi, professori päätyi yhdessä Los Angelesin judaismin professorin rabbi Ziony Zevitin kanssa siihen, että kyseisessä Raamatun kohdassa tarkoitetaan penisluuta, itse miehen penistä ei Raamatussa koskaan mainita muutoin kuin kiertotietä.”

*

Näin kiintoisasti kirjoittaa siis professori Klinge, ja jatkaa vielä:

”Asianomaiseen tekstikohtaan (Genesis II: 21-23) kuuluu olennaisesti maininta luun paikalle jääneen tyhjän paikan täyttämisestä lihalla, mikä sekin sopisi huonosti, jos kysymyksessä olisi kylkiluu.  ”Jäljelle jäi”, Donner toteaa, ”se petollinen hydraulinen riepu (slarva), joka voi tuottaa miehelle suuria huolia ja lääketeollisuudelle suuria voittoja.  Ehkä kuitenkin kohtuullinen hinta Eevasta, vaikka. - - .

*

Mielenkiinoista.  Suorastaan huippumielenkiintoista.

Miksei tästä ole puhuttu enempää?  Mutta hyvä, ja kiitos!, professori Klingella, mielenkiintoisen artikkelin ydinviestin välittämisestä meille, lukijoille.

*

Olisi kiintoisaa lukea Helsingin yliopiston biotieteen professori Kristian Donnerin viitattu artikkeli ”Genesis-genetik” aivan alkuperäisenä, mutta se edellyttäisi näköjään sitä että onnistuisi saamaan Nya Argus`ilta irtonumeron n:o 9-10/2014, jossa essee on julkaistu (5.10.2014, sivu 312).  https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/publications/genesisgenetik(51d2052f-d0e7-4646-9469-a682cc26fe88).html

Ehkä en ala kokeilla onneani, vaan paneudun aiheeseen jokamiehenkonstein.

*

Evankelis-luterilaisen kirkon raamatunkäännöksen mukaan 1 Mooseksen kirjan (Genesis) 2 –kuvun nuo ”strategiset” jakeet 20-25 jakeet kuuluvat näin:

20. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.
21. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.
22. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
23. Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu".
24. Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.
25. Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa.

Lähde; http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/1Moos.2.html

*

Englanninkielisen BibleStudyTools –sivuston mukainen käännös (New American Standard Bible Copyright nn);

21 So the LORD God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; then He took one of his ribs and closed up the flesh at that place.

22 The LORD God fashioned into a woman the rib which He had taken from the man, and brought her to the man.

*

Rib on suomeksi kylkiluu; one of his ribs; yhden hänen kylkiluistaan.

Selitysosiossa todetaan mm. että espanjankielisessä käännöksessä on käytetty ”costilla” –ilmauksen sijasta muota ”costdo”; kylkuluu > ”kylki”.

On mielenkiintoista, että tätä kohtaa käsitellessään R.K. Harrison tulkitsee ”Johdatus Vanhaan testamenttiin” (s.555-556), että hebrean kylkiluuta vastaava termi tässä yhteydessä tarkoittaa ”henkilökohtaista puolta” ("un aspecto de la personalidad"), eli jotain varsin henkilökohtaista ulottuvuutta ihmisessä.  Tämä jättää tulkinnan varaa moneen suuntaan.  Yksi tapa ymmärtää ilmaisu voisi olla se, että kun Adam syntyi luojansa kuvaksi, hän puolestaan luovutti naiselle olennaisen puolen persoonallisuuttaan.

Huomattakoon, että ”kylkiluu” kuuluu osana naisen luomiskertomukseen myös sumerilaisilla.  Siinä yhteydessä sumerilainen kylkiluuta tarkoittava sana ”Nin-ti” tarkoitta myös ”antaa elämä”, ja tähän liittyen sumerilaiset katsoivat, että Eeva on kaiken elävän äiti.

Harrison tähdentää vielä, että Mooseksen kirjan nämä luvut on muokattu ja koottu paljon myöhemmin, kuin Genesiksen perusaineisto.  Kyseessä olevaa naisen luomista koskevat kohdat ovat hebrean sanoja, mutta hebrea ei kuitenkaan ollut Genesiksessä käytetty alkuperäinen kieli.

*

BibleHub –sivusto esittelee Donnerin>Klingen mainitseman hebreankielisen ilmauksen ”tsela” sisältöä (6763);

http://biblehub.com/hebrew/6763.htm

Hebrean ”tsela” –ilmauksen vahvimmat vastineet; kylkiluu, kylki, (sivu, puoli)

Tsela on non-feminiininen sana;

Sanan alkuperä: alunperin käyttämättömästä sanasta johdettu (”from an unused word”);

lähimerkitykset; NASB Translation

boards (3), chambers (1), hillside* (1), leaves (1), one...another (1), rib (1), ribs (1), side (15), side chamber (1), side chambers (10), sides (5), walls (1). Suluissa olevat luvut viittaavat rinnakkaismerkityksellisten sanojen esiintymätiheyttä raamatussa.

Juuri tuo maininta “tsela” –sanan alkuperän epäselkoisuuden vuoksi jättää avoimeksi muiden vaihtoehtojen, ja nimeonmaisesti myöskin Donner-Klingen esittämän ”penisluu”-vaihtoehdon varteenotettavuudelle.  

*

Tsela

Jonkinasteisen huomion saattaa ansaita myös tämä Genesiksen 2:21 ja 2:22 –jakeiden erittelytaulukko BibleHub –sivustolla, sanaston hebrealaisine litterointeineen:

Kylkiluu/Penisluu; ”tsela”; Hebrean tekstianalyysi; sana 6763; mis-sal-ö-taw; Genesis 2:21; http://biblehub.com/text/genesis/2-21.htm

Kylkiluu/Penisluu; ”tseala”; Hebrean tekstianalyysi; sana 6763; has-se-la; Genesis 2:22; http://biblehub.com/text/genesis/2-22.htm

Nyt saatan vain pahoitella, ettei tietokoneeni kirjaimistoon kuulu sellaisia heinouksia kuin protosanana esiintyvän hebreankielisen ”tsela” –ilmaisun kirjoittaminen edellyttäisi; tältä osin katso linkin takaa sana 6763 eri versioinaan 21. ja 22. jakeessa.

Huomaa sivukartasta; tekstin syntypaikaksi on paikannettu Eufrat- ja Tigrisjokien alue, muinainen hedelmällinen kaksoisvirranmaa.

*

”tsela” –ilmaisun kantasanana pidetään sanaa ”tsalà”, joka esiintyy Raamatussa vain neljä kertaa, ja Genesiksessä yhden ainoan kerran, nimittäin:

Genesis 32:31, joka kuuluu:

31  Ja aurinko alkoi paistaa häneen juuri kun hän oli kulkenut Penuelin ohi, mutta hän ontui lonkkaansa

Ev.lut. kirkon raamatunkäännöksen mukaan:

31 [i]Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel. Hän sanoi: "Minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin,* ja silti olen elossa." 32 Aurinko nousi, ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin ontuen lonkkaansa. 33 Tämän vuoksi israelilaiset eivät tänäkään päivänä syö reisijännettä, joka on nivustaipeen päällä. Mies oli iskenyt Jaakobia tähän jänteeseen.” 

(*;Nimi Penuel merkitsee 'Jumalan kasvot'.”;; kuten nähdään amerikkalaisen ja meikäläisen käännöksen jae-jakko ei mene aivan yksi yhteen.

http://www.evl.fi/raamattu/1992/1Moos.32.html#31

Sanatulkinta, ”tsalà”; ontua, ontuva; limpata, olla ontuva.

Lähde; BibleStudyTools;  http://www.biblestudytools.com/nas/genesis/32-31.html

 

Mielenkiintoisesti kuitenkin todettu hebrealainen sanarakenne liittyy kuvaukseen, jossa puhutaan lonkasta, mutta myös ”reisijänteestä, joka on nivustaipeen päällä”; Mies oli iskenyt Jaakobia tähän jänteeseen.  -  Niin tahi näin, ”strategisilla” alueilla, siis genitaalialueilla tässä(kin) liikutaan.

Jatkaaksemme vielä hetken matkaa näillä harhapoluilla, voimme todeta, että sana ”tselà”, joka ei esiinny Genesiksessä, vaan myöhemmin Psalmeissa (2) ja Jeremialla (1), merkitsee;

ontua, kaatua,

http://www.biblestudytools.com/lexicons/hebrew/nas/tsela.html

*

Ylempänä mainittu kreikan ”pleura” menee jo niin kauas osaamisalueestani, etten mainitse siitä mitään, paitsi, että lääketieteessä pleura;

keuhkopussi, pleura; keuhkoja ympäröivä kaksinkertainen umpinainen pussi, jonka lehtien liukkaus pitää keuhkojen liikkeiden aiheuttaman kitkan pienenä, lähde; http://www.tohtori.fi/?page=4069997&search=pleura

*

Penisluu (siitinluu - baculum)

Nippelitieto.com –sivustolla Petri Ikonen valaisee penisluun salaisuutta 7.1.2010 laitetulla tekstillään varsin täydellisesti:

”Ihmisillä ei ole penisluuta. Kuitenkin melkein kaikilla muilla nisäkkäillä moinen luu löytyy. Sitä ei ole kuitenkaan ihmisten lisäksi myöskään hevosilla, jäniksillä, hyeenoilla tai kenguruilla. Penisluu tunnetaan nimellä baculum, joka on alunperin latinaa ja joka on merkinnyt keppiä tai sauvaa. Luu on ollut Alaskan alkuasukkaiden keskuudessa eräänlainen koriste-esine, joka on otettu talteen eläimen jäännöksistä ja kiillotettu puhtaaksi. Koristeena siihen on saatettu raapustaa kuvioitakin, kuten hahmoja suurista petoeläimistä.

Evoluutiobiologi Richard Dawkins spekuloi vuoden 2006 puolella meillä ihmissuvun jäsenillä puuttuvan tällainen luu mahdollisesti sen vuoksi, että se on seksuaalivalinnan tulosta. Kun naisihminen näkee parittelukumppanin voivan hydraulisesti saavuttaa tietyn jäykkyyden tason, se osoittaa henkilön hedelmällisyyden hyväksi eikä kumppanikandidaatti kärsi esimerkiksi heikosta verenkierrosta. Fysiologisten syiden ohessa naisihminen on saattanut myös huomioida miehen kyvyn kestää stressiä ja depressiota tällaisella tavalla.

Uskonmiehet ja -naiset saattavat kokea penisluun olevan alunperin Aatamin kylkiluuksi luultu luu, joten nainen olisi saatettu heikäläisten mielestä muovata ei kylkiluun, vaan penisluun avulla.”

Petri Ikosen teksti; http://www.nippelitieto.com/penisluu

*

Richard Dawkins

Eläintieteilijä, evoluutiobiologi ja kansantajuistaja Richard Dawkins (s. 1941) on luonut käsitteen ”geenin itsekkyys” ja lanseerannut käsitteen ”meemi”.  Vuonna 2005 hän sijoittui Prospect –lehden älykkölistalla Noam Chomskyn ja Umberto Econ jälkeen kolmanneksi, mutta sitten hän 2006 ”erehtyi” esittämän kenties huikeimman – tai ainakin kuuluisimman – saavutuksensa, teorian menetetyn siitinluun arvoituksesta.  Viittaan yllä Petrin tekstiin. https://fi.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins

Viime vuonna Dawkinsin huippusuorituksiin kuului sooloesiintymien Nightwishin albumilla Endless Forms Most Beautiful (2015),  Richard ei kuitenkaan laulanut, vaan esitti narratiivisia oratorioita. https://fi.wikipedia.org/wiki/Endless_Forms_Most_Beautiful

Tiede-lehden sivuilla käytiin viisi vuotta sitten 2011 innovatiivista keskustelua ja pohdintaa siitinluusta ja sen poistumisen evolutiivisista syistä, tai ainakin esitettiin omaperäisiä oletuksia asiasta.  http://www.tiede.fi/keskustelu/51075/ketju/dawkinsin_outo_selitys_ihmisen_penisluun_olemattomuudesta

*

Lisää aiheesta;

https://en.wikipedia.org/wiki/Baculum

*

sitten Suzanne Harwey kertoo, ”Miten mies menetti siitinluunsa”;

http://blogs.ucl.ac.uk/researchers-in-museums/2012/11/26/how-did-man-lose-his-penis-bone/

*

Annetaanpa Natasha Umerin kertoa, ”Miksi ihmisellä ei ole siitinluuta”;

https://upvoted.com/2015/10/29/why-dont-humans-have-penis-bones/

*

Lopuksi Kate Horowitch kertoo vielä ”Kahdeksan kovaa faktaa siitinluusta”;

http://mentalfloss.com/article/69282/8-hard-facts-about-penis-bone

*

Mutta vielä on ihan pakko antaa Jennie Dusheckille puheenvuoro eli ”viimeinen sana ei mistään”, joka on siis kadonnut siitinluu;

http://www.lastwordonnothing.com/2012/07/13/tgipf-what-the-baculum-said/

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

US kirjoitti aiheesta 2011/Teppo Ovaskainen;

Tiede ja ympäristö

Toisin kuin Uusi Suomi aiemmin tässä jutussa väitti, ihmisen peniksestä ei ole kadonnut siitinluu vaan piikit. Pahoittelemme virhettä.

Ihmisten, simpanssien ja makakiapinoiden genomeja vertaillut tutkimus esittää teorian, jonka mukaan ihmiseltä on aikojen saatossa kadonnut geenialue, joka tekee peniksestä piikikkään. Penispiikkejä on yhä muun muassa simpansseilla.

Alun perin Nature-lehdessä julkaistusta yhdysvaltalaistutkimuksesta kerrotaan lehden verkkoversiossa sekä muun muassa BBC:llä.

Tutkijoiden mukaan piikit ovat hävinneet ihmisiltä kosintamenojen muutoksen myötä – toisin sanoen parisuhteiden yleistyessä. Piikkien poistuminen on pidentänyt parittelutapahtumaa, mikä on tutkijoiden mukaan parantanut parisuhteiden pysyvyyttä ja ihmisen jälkikasvun saamaa huolenpitoa.
..
Toinen geneettinen poistuma on tutkimuksen mukaan johtanut ihmisaivojen tiettyjen osien laajentumiseen.
;

http://www.uusisuomi.fi/ymparisto/110057-ihmisen-p...

*

Linkki em. Nature-lehden juttuun;

http://www.nature.com/news/2011/110309/full/news.2...

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

"Toinen geneettinen poistuma on tutkimuksen mukaan johtanut ihmisaivojen tiettyjen osien laajentumiseen."

Jonkin miesten aivojen osan kustannuksella?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Nyt ymmärrän paremmin tuolla kylillä kaikenlaisten kirkontornien ja minareettien merkityksen ;D Suuri k...ä ilmoittaa erittäin näkyvästi missä ja mitäkin ;D Mutta, liekö aivoissa olisi jäljellä vastinetta, tälle ihmeelliselle luulle, naisen alulle ;D Siitäkö johtuu ihmiskunnan luutuminen, menneen toistamiseen?! Siitinluu, so. kulttuurien tuho. Ei muuten ihan heti ekana tullu mieleen ;D Näissä teksteissä puhutaan mielestäni hienosti lähinnä ainoastaan seksuaalisesta heräämisestä, on tajuttu homman nimi. Muilla eläimillä so. sikäli luonnikkaampaa, ei tarvi blogata aiheesta, senkus pannaan menemään ja naatitaan ;D

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Äsken oli Tieteen kuvalehdessä tai mahdollisesti National Geographic-lehdessä juttu tästä raamatuntulkinnasta.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Voisiko siitinluu vs kylkiluun sekaannuksen taustalla olla vaikuttanut häveliäisyys? Monet kristinuskon tarinat periytyvät vielä vanhemmista luonnonuskonnoista ,mutta siveät kristityt ovat niitä säätäneet mieleisekseen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset