Veikko Huuska

Kuka pyörittää miljardiluokan ihmiskauppaa Euroopassa?

 

Kuka pyörittää miljardiluokan ihmiskauppaa Euroopassa?

*

Vuoden 2015 kuluessa saimme kuulla eri lähteistä niistä suurista summista, joita pakolaisiksi/turvapaikanhakijoiksi/maahanmuuttajiksi lähteneet, pääosin Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta kotoisin olevat, ja Eurooppaan pyrkivät ihmiset ovat joutuneet matkastaan maksamaan.

Monien tiedetään maksaneen matkastaan jotain 1.000 – 5.000 euron väliltä.  Kymmenentuhatta ei ole ollut katto, on esiintynyt tietoja jopa 23.000 euron/dollarin matkakustannuksista.  Jo varhain syksyllä kansainvälinen media esitti asiantuntija-arvioita, joiden mukaan 2015 joukkomuuton matkakustannukset kaikkine lisukkeineen ovat suuruusluokkaa 10 miljardia euroa. 

*

Kyseessä on rikos nimeltä ihmissalakuljetus, ja siihen liittyy ihmiskaupan normaalit oheisilmiöt, ihmiskauppa, uhkailu, kiristys, heikommassa asemassa olevan osapuolen hyväksikäyttö eri muodoissaan.

Lue käsitteistä, Wikipedia:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmissalakuljetus / https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmiskauppa

”Ihmiskauppa on YK:n mukaan toisen ihmisen hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa värväystä, kuljettamista, kätkemistä ja/tai vastaanottamista (ihmissalakuljetusta), johon liittyy uhkaamista, pakottamista, orjuuttamista tai harhaanjohtamista. Ihmiskauppa on järjestäytyneen rikollisuuden tuottoisimpia muotoja ase- ja huumekaupan, internetrikollisuuden, piraattituotteiden ja lääkeväärennösten jälkeen. Se on myös räikeimpiä ihmisoikeusrikkomuksia.”

Ihmisoikeudet.net -sivuston määritelmä on selkeä;

http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=mitae-on-ihmiskauppa

*

Europol

Europol julkaisi 1.10.2015 mietinnön nimeltä “Trafficking in Human Beings (THB) Financial Business Model 2015” (Ihmiskauppa – rahoitustoiminnan malli 2015).  Raportin laativat Europolin asiantuntijat ja se pyrki selvittämään ihmiskaupan toimintalaajuutta, antamaan yleiskuvan rikosmuodon kentästä sekä sillä toimivista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä (Organised crime groups - OCGs), rikollismarkkinoista sekä toiminnan maantieteellisistä ulottuvuuksista.  https://www.europol.europa.eu/content/trafficking-human-beings-financial-business-model

 

*

Rakenne ja roolit

Yksityiskohtaisessa kartoituksessa Europol totesi keskeisinä havaintoinaan toimialasta; järjestäytyneet rikollisryhmät ovat ihmiskaupan keskeinen toimijataho, ja ne toimivat itsenäisinä ryhminä, erillään muista saman alan ryhmistä, ja peittävät tehokkaasti omat jälkensä hyödyntämällä pieniä asiantuntija-ryhmiä, niin että rikostutkijoiden on erittäin vaikea päästä niiden jäljille ja saada näyttöä niiden toiminnasta. 

Alalla toimivat järjestäytyneet rikollisryhmät ovat pääasiassa pieniä kokonaisuuksia, ja perustuvat perheeseen tai jäsenten välisiin etnisiin siteisiin.  Perheyhteyttä toiminnan alkusoluna käytetään tukemaan ihmiskaupan toimintaa ja rahanpesua. 

Europolin keskeisiin havaintoihin kuuluu se sinänsä aavisteltavissa oleva malli, jossa järjestäytyneen rikolliskoplan sisäiset roolit ja tehtävät yleensä annetaan jäsenille heidän taitojensa, hierarkisen asemansa ja sijaintinsa perusteella, ne (roolit) ovat usein vaihdettavissa ryhmän sisällä.  Perheiden ja yhteisen etnisen taustan puitteissa tapahtuva osallistuminen erilaisten yhtyneiden klustereiden toimintaan ja uhrien hyväksikäyttöön luo toiminnalle luottamusta ja tehokkuutta, mikä sujuvoittaa ihmiskaupan toimintaa.  Perheenjäsenet ovat ihmiskaupan liiketoimintamallissa mukana useissa rooleissa ja tehtävissä, mukaan lukein uhrien siirrot, rahatoimitukset, muun muassa luomalla useita lumepankkitilejä – valvonnan ja tutkinnan vaikeuttamiseksi.

Ihmiskaupan piirissä ei ole havaittu kehitetyn uusia menetelmiä erityisesti tämän toimintalohkon tarpeisiin, mutta ryhmät hyödyntävät innovatiivista teknologiaa kasvavassa määrin.  Rahoituslaitokset, rahoitusalan palveluyritykset ja muut finanssialan palveluntarjoajat ovat kasvavassa vaarassa joutua rahanpesua harjoittavien järjestäytyneiden rikollisryhmien toimien kohteeksi.

*

Raha virtaa rikolliskoplien välillä

Mainittu Europolin syksyllä julkaisema (valmistunut heinäkuussa 2015) raportti ihmiskaupasta ei vielä sisällä alkusyksystä valtaviin mittoihin ryöpsähtäneen maahanmuuton arviointia. 

Europol toteaa, että ihmiskaupan rahavirtojen kokonaissummista parhaan kuvan saa, ei suinkaan lainvalvontaviranomaisten raporteista, vaan analysoimalla ihmiskaupassa toimivien järjestäytyneiden rikollisryhmien rahavirtoja ryhmiin kuuluvien jäsenten kesken ja toisaalta ryhmien ulkopuolisille toimijoille.

*

Ihmiskaupan tuotot

Käytettävissään olevien tietojen pohjalta Europol on todennut, että on varsin ”haastavaa arvioida Ihmiskaupasta saatujen hyötyjen määrää Euroopan Unionin alueella”.  Jotkut EU:n jäsenvaltiot ovat tehneet omia arvioitaan voitoista, mutta useimmiten tiedot ovat puutteellisia ja puuttuu johdonmukaiset laskentamenetelmät.  Tämän tekee kakki arviot Ihmiskaupan tuotoista erittäin epäluotettaviksi.

Avoimista lähteistä on kuitenkin saatavissa joitakin arvioita ihmiskaupan voittojen mahdollisesta mittakaavasta maailman laajuisesti. 

Vuonna 2005 Kansainvälinen Työjärjestö ILO arvioi, että vuotuiset tuotot ihmiskaupasta maailmassa olivat yli 29,4 miljardia euroa. 

Euroopan osuutta ei ole erikseen laadittu.  Silti julkisista lähteistä on poimittavissa arvio, jonka mukaan voitot pelkästään ihmiskaupan yhden sektorin, seksuaalisen hyväksikäytön, osalta EU:ssa ja kehittyneissä talouksissa saattaa kohota 23,5 miljardiin euroon.

Tämän näkemyksen Europol on siis kirjannut tuoreimpaan ihmiskauppaa koskevaan raporttiinsa, jonka se julkaisi 1.10.2015.

*

Ihmiskauppa on laaja toimiala ja sillä on pitkä perinteet

Kuten edellä olevasta nähdään, ihmiskaupan juuret ovat syvällä eri maanosien ja valtioiden syövereissä, ja kyseessä on Iso business.

Eurooppaan syksystä 2015 lähtien jättimitoissa kohdistuneeseen maahanmuuttoon kytkeytyvä ihmiskauppa, lähinnä ihmissalakuljetuksen muodossa, mutta kaikkine epämiellyttävine lisäpiirteineen, ei siis ole mikään uusi rikollisuuden muoto.  Mutta se on uusi, kasvava lohko vanhan toimintajärjestelmän päälle ja oheen.

*

Europol jäljitti 30.000 ihmissalakuljettajaa jo syyskuussa 2015

http://www.ts.fi/uutiset/ulkomaat/815501/Europol+etsii+30+000ta+ihmissalakuljettajaa

Turun Sanomat 16.9.2015;

Europol etsii 30 000:ta ihmissalakuljettajaa

Kymmeniätuhansia ihmisiä epäillään osallisuudesta ihmissalakuljetukseen, Euroopan poliisivirasto Europol kertoo. Sen mukaan pelkästään tänä vuonna virasto on kerännyt tietoja jopa 30 000 epäillystä ihmissalakuljettajasta.

Ihmissalakuljettajat kynivät pakolaisilta tuhansia euroja vaarallisesta matkasta Eurooppaan.”

 

Mittakaavaan nähden tämä rikollisuuden muoto on jäänyt meillä Euroopassa, ja erityisesti Suomessa perin vähälle huomiolle.

Jos epäiltyjen määrä oli syyskuussa 30K, miten paljon se lieneekään nyt, tammikuussa 2016?  Entä ensi kesänä 2016, kun kevätruljanssi parin kuukauden kuluttua ”aukeaa” uudestaan?

*

Euroopan Komissio ilmoitti 19.10.2014 samantasoisista rikosmääristä:

”Euroopan komissio on julkaissut tilastotietoa ihmiskaupan uhreista ja ihmiskauppiaista. Vuosina 2010–2012 EU:ssa kirjattiin 30 146 ihmiskauppatapausten uhria.”;

EU:n Komission raportti; http://ec.europa.eu/finland/news/press/141017_fi.htm

Vielä ei ole käytettävissä tilastoja maahanmuuttoon 2015 liittyvistä, todetuista ihmiskauppa/-salakuljetusrikoksista: tiettävästi syytteeseen johtaneiden tapausten määrä on vuodenvaihteeseen mennessä vasta joitakin kymmeniä, korkeintaan satoja.

”Vuodet 2012–2016 kattavassa EU:n strategiassa ihmiskaupan kitkemiseksi esitettyjen konkreettisten toimien toteutuksessa on edistytty hyvin. Tavoitteena on ollut ohjeistaa viranomaisia ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi ja lisätä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa”, Komission raportti toteaa.

Silti vaikutelmaksi jää, että tässä suhteessa ”konsulit eivät ole valvoneet” riittävän terhakasti.

*

Euroopan Komission toiminta-ohjelma

EU Strategy towards the eradication of trafficking in human beings 2012-2016.

 

Ihmiskauppaan liittyvien rikosten tutkinta ja syytteeseenpano:

  1. Kohdentaminen ja säännölliset harjoitukset

  2. ‘Follow the money’ – financial investigations – ”Seuraa rahaa – rahoitusvirtojen tutkiminen”.

 

Kakkoskohdan pointti:

 

stressed above, THB is a highly profitable form of organised crime. The EU Strategy therefore focuses on enhancing Member States’ cooperation with EU JHA agencies and bodies such as Europol, Eurojust and CEPOL to encourage financial investigations of trafficking cases. … Against this background and as required by the EU Strategy, Europol is currently working on an analysis of financial investigations in THB cases in the EMPACT framework on the basis of information from Member States.

 

Lähde: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141017_mid-term_report_on_the_2012-2016_eu_strategy_on_trafficking_in_human_beings_en.pdf

*

Europol 20.1.2016: Ihmissalakuljetus 3 miljardia euroa

Äsken kuulin Europolin viimeisimmän kannanoton ihmissalakuljetukseen:

Europol ilmoittaa, että sen laskelmien ja saamien tietojen mukaan jopa 90 % Eurooppaan viime vuonna tulleista yli miljoonasta maahanmuuttajasta on maksanut laittomasta ihmissalakuljetuksesta. 

Europol kertoo arvionaan, että maahanmuuttajat ovat maksaneet rikollisjärjestöille noin 3 – 5 miljardia euroa.

Tiedon mukaan se alkaa olla jo huumekaupan verroille käyvä, toiseksi merkittävin järjestäytyneen rikollisuuden muoto Euroopassa.

Europol ei ilmoita tarkkoja maahantulijamääriä, mutta mikäli käytämme toistaiseksi voimassa olevia ns. virallisia tietoja, Eurooppaan tuli 2015 aikana noin 1,1 miljoonaa maahantulijaa.  Mikäli 90 % heistä maksoi laittomasta ihmissalakuljetuksesta niin, maksajia oli noin 990.000 henkilöä.

Mikäli maahanmuuton kustannus oli keskimäärin 3.000 euroa, rikollisten liikevaihto nousi todellakin 3.000.000.000 euroon.  Mikäli keskihinta oli 5.000 euroa, summa kohoaa 5 miljardiin euroon.  Varhemmin syksyllä 2015 monet arvovaltaiset tahot arvioivat, että Euroopan alueen ihmissalakuljetuksessa pyöri 2015 aikana jopa 10 miljardin euron rahaliikenne.

*

Suurbisnes

Nokia Oyj:n markkina-arvo on 24 miljardia euroa (31.12.2014);  https://fi.wikipedia.org/wiki/Nokia_(yritys)

Nokian liikevaihto 2014 oli 12,7 miljardia, ja liikevoitto 1,6 miljardia euroa.

Nokian henkilöstö on 59.000 henkilöä.

Ihmissalakuljetus Eurooppaan suuntautuvan maahanmuuton liepeillä on noin 3 miljardia euroa, todennäköisesti vielä korkeampi, jotain 5  ja 10 miljardin euron haarukassa.

Tietenkään kaikki raha, minkä maahanmuuttajat ovat maksaneet tai sitoutuneet maksamaan maahanmuuton rikollisille järjestäjille ei ole ”puhdasta” tuottoa.  Ihmissalakuljetusta harjoittavilla järjestäytyneillä rikollisillakin on omat ”tulonhankintakulunsa”. 

Mutta tuottoisaa tämä salakauppa on.  Miljardibisnestä.  Sen voitto ylittää Nokia Oyj:n vuotuisen liikevoiton, moninkertaisesti.

*

Valtioiden osuus

Eurooppa – niin EU kuin yksittäiset valtiot tahoillaan – on täysin neuvoton maahanmuutto-ongelman edessä.  Toisaalta tiedämme liittokansleri MerkelinWillkommen” –tervehdyksen.  Toisaalta tunnemme maahanmuuttovastaisuuden kasvavan aallon.  Edelleen tiedämme: ”vauras” Eurooppa ei voi ottaa vastaan koko köyhää maailmaa.  Mitä se sitten tekee?  Mihin raja vedetään? 

Tämän ison ympyrän sisällä on pienempi, mutta ei vähäinen ongelma: kysymys laittomasta ihmiskaupasta ja sen yhteydessä rehottavasta, nopeasti kasvaneesta järjestäytyneestä rikollisuudesta.  Ja kuten Europolin raportista lokakuulta 2015 havaittiin, tämä miljarditason toiminnaksi purskahtanut ihmissalakuljetuksen lohko on vain yksi piirre isommasta, jo pitkään olemassa olleesta ja tiedostetusta, ihmissalakuljetuksen isosta kuvasta.  Epäilemättä nämä elementit sekoittuvat keskenään, ovat jo sekoittuneet, ja uusi virta on yhtynyt, sekoittunut olemassaolevaan ihmissalakuljetuksen vuohon.

Valtioiden saamattomuus ja suoranainen haluttomuus puuttua voimakkaammin ottein ihmissalakuljetukseen johtuu epäilemättä monista syistä; ihmissalakuljetuksen myötä markkinoille ilmaantuu ihmisiä, joiden suoritteille on olemassa kysyntää.  Liberaaliin yhteiskuntaan ja liberalisoituihin työmarkkinoihin liittyy näköjään saumattomasti vaikeus painottaa ihmisoikeuksia ja vapausoikeuksia, silloin, kun nämä ”perusarvot” joutuvat vastakkain markkinoiden taloudellisten hyötyjen kanssa. 

Valtiollisilla toimijoilla elinkeinoelämän (laajasti otettuna) intressi on sittenkin lähempänä sydäntä, kuin kasvottomien ihmisten paljon puhutut oikeudet. 

*

Ihmissalakuljetuksen nurja puoli

Maahanmuuton puoltajat ovat näkyvästi puolustaneet muuttajia maahanmuuttoa kritisoivia vastaan.  Melko suoraviivaisesti on haluttu nähdä, että maahanmuuttajilla on oikeus tulla maahan, ja tätä oikeutta ei voi vahvasti haastaa esittämällä tapahtumaan liittyviä negatiivisa puolia.  Näistä kielteisistä puolista epäilemättä enin osa on liittynyt ja liitetty maassa olevan kantaväestön elinoloihin, asemaan ja heille maahanmuutosta vääjäämättä koituviin kustannusiin.  Työnantajajärjestöjen ja useiden työnantajien näkemyksiä on ohjannut käsitys työvoiman tarpeesta ja arvio siitä, miten maahanmuutto omalta osaltaan auttaa tyydyttämään työvoimatarpeet myös jatkossa; joko laillisesti ja sopimusten mukaisin työehdoin, tai sitten enemmän tai vähemmän ”harmaalla vyöhykkeellä”.

Sen sijaan maahanmuuttoruljassiin liittyvä järjestäytynyt rikollisuus on jätetty vähälle huomiolle; se ei ole kohonnut keskeisten teemojen joukkoon. 

Kuitenkin vanhastaan olemassa olleeseen ihmissalakuljetukseen on lähes poikkeuksetta liittynyt eri tasoista alistamista, uhkailua, kiristystä, velvoittamista ja rajoittamista, vielä jyrkemmästä yksilönvapautta rajoittavista, sekä terveyden ja hengen päälle käyvistä toimista puhumattakaan.  Se vain on osa systeemiä.

Meillä ei ole mitään syytä olettaa, että 2015 laajamuotoiseksi levinnyt maahanmuuttoon liittyvä ihmissalakuljetus luonteensa ja toimintamenetelmiensä puolesta millään tavoin poikkeaisi klassisesta ihmissalakuljetuksesta ja sen pimeistä puolista.

*

Nyt toistan tarkoituksella itseäni:

Vuonna 2005 Kansainvälinen Työjärjestö ILO arvioi, että vuotuiset tuotot ihmiskaupasta maailmassa olivat yli 29,4 miljardia euroa. 

Euroopan osuutta ei ole erikseen laadittu.  Silti julkisista lähteistä on poimittavissa arvio, jonka mukaan voitot pelkästään ihmiskaupan yhden sektorin, seksuaalisen hyväksikäytön, osalta EU:ssa ja kehittyneissä talouksissa saattaa kohota 23,5 miljardiin euroon.

Tämän näkemyksen Europol on siis kirjannut tuoreimpaan ihmiskauppaa koskevaan raporttiinsa, jonka se julkaisi 1.10.2015.”

Käsittääkseni meillä on täysi syy ottaa vakavasti Europolin lokakuussa esittämä arvio mahdollisesti yli 23 miljardin ihmiskaupan volyymistä Euroopassa.

Siihen nähden maahanmuuttoon liittyvä jokin miljardimäärä 3:n ja 10:n miljardin välillä on sinänsä vähäinen lisä, mutta ”makoisa lisä”.  Onko laskentapohjana oleva ”vanha ihmiskauppa” ennallaan, vai onko sekin ehkä kasvanut? 

Jos se olisi pysynyt 23 miljardin tasolla 3 – 5 miljardin maahanmuutto-ihmiskauppa olisi kuitenkin 13 – 21 %:n ”liikevaihdon kasvu”.

*

Ketkä nykivät naruista?

Europolin raportin mukaan ihmiskauppaa pyörittävät tyypillisesti perheyhteisöt ja etniseen identiteettiin perustuen rakentuneet ryhmittymät, jotka sisäisen luottamuksen ja tuntemuksen varaan rakentuvia klustereita.  Tämä rakenne, perhe- ja klaaniyhteys, jossa yhtyy sisäinen velvoittavuuden ja solidaarisuuden kehä, ja ulkoisen uhkan ja vaaran muodostama rakenteellinen koheesio, takaa tunnetusti ”omertan lain” toteutumisen, ryhmää ei petetä.  Vasikoita ei ole, tai jos on, sellaiset ”poistetaan”. 

Europolin julkaisemattoman selvityksen mukaan Kreikasta ja sen lähialueilta sisä-Eurooppaan johtavia, tunnettuja, Länsi-Balkanin reittiä ja Itä-Balkanin reittiä hallinnoivat siellä jo vanhat jalansijat omanneet balkanilaisen mafian muodot, jotka elävät tietynasteisen ”linnarauhan” vallitessa, eli mitään kovin rajuja klikkien välisiä reviiritaisteluita ja puhdistuksia ei tiettävästi ole tapahtunut. 

Epäilemättä vääntöä asemista alinomaa esiintyy, mutta ne pidetään visusti veran alla, ja järjestelyt naamioidaan vanhan klaanitavan mukaisesti omaehtoisiksi lepoon siirtymisiksi, uudelleen järjestelyiksi sopimusten nojalla etc.  Ilman muuta Venäjän mafilla, sen balkanille lokalisoituneilla sektoreilla on vahva jalansija tuon suunnan toiminnoissa, onhan ihmiskauppa pitkään ollut isossa jaossa heille merkattua ja omittua.

Näin isoa bisnestä ei enää kukaan hoida ilman suhteita valtiollisiin päättäjiin, tavalla tai toisella.  Vasenkätinen liiketoiminta assimiloituu oikeakätisen liiketoiminnan, ja sen välittömän rinnakkaislohkon, politiikan, kanssa.  Väistämättä.

*

Putin ”tihkuttaa”

Iso jokerikysymys on, miten maahanmuuttopainetta jo nyt vakain ottein säätelevä, pumppumies-Putin, tulee jatkossa ohjamaan reititystä. 

Jos Saksa sulkee pellit, tai edes pienentää niitä, kasvaa paine Itä-Euroopan reittejä kohtaan: silloin EU:n itäraja joutuu ”tuleen”. 

Näin turvapaikanhakijat etsivät uusia reittejä Eurooppaan”; http://yle.fi/uutiset/nain_turvapaikanhakijat_etsivat_uusia_reitteja_eurooppaan/8585366?ref=leiki-uup

Raja-Joosepin ja Sallan raja-asemilla on viime viikkoina nähty outo näytelmä.  Perinteisesti niin tarkasti toiminut ja hyvin kutinsa pitänyt Venäjän raja vuotaa.  http://yle.fi/uutiset/turvapaikanhakijoiden_tulo_venajan_rajan_takaa_jatkuu/8612547

Venäjä ”tihkuttaa”. 

Se laskee hanasta tihkuttamalla.  Menetelmä on venäläinen.  Norjan kanssa se teki samaa, mutta sopi sitten menettelyistä ja sulki rajan.

Nyt on menossa operetin toinen vaihe.  Suomen raja.  Tätä ei pohjoisen rajavartioston johto tekisi, ilman että sillä on lupa, tai oikeamminkin sanonen, ohjeistus, menetellä näin.  Putin tihkuttaa. 

Tämä on esimakua tulevasta.  Siellä ilmeisesti kokeillaan ja harjoitetaan etappisysteemiä. 

Kirjoitin jo syyskuussa 2015, että Putin voi helposti Mustanmeren laivaston ja Venäjän rautatielaitoksen toimenpitein kuljettaa 100.000 ihmistä Turkin rannoilta EU:n itärajalle, mihin vain.  Miljoona ei ole mitään.  Kymmenen junaa Nuijamaalle.. Siinä se sitten veri punnitaan.

Koskaan ei itsenäinen valtio saa ulkoistaa perustoimintojaan jonnekin ”isoon kylään”.

*

Staatsräson

Valtion perusluonne on Staatsräson.  Valtion etuhttps://de.wikipedia.org/wiki/Staatsr%C3%A4son

Valtion pitää ajaa valtion etua, muuten se ei ole valtio: muussa tapauksessa se on ”Epävaltio”, niin kuin Euroopan Unioni, tai ”Failed State” – romahtanut valtio, kuten Ukraina.

Kesällä 1944 J.K Paasikivi pohdiskeli synkästi valtion kohtaloa. Hän oli tullut historiaa lukiessaan pessimistiksi.

"Valtiot toimivat Staatsräsonin - valtion edun - mukaan. Se on hirveää, blutrotig - veripunaista."

Ja Paasikivi jatkoi:

"Toistaiseksi ei ole löydetty mitään järjestelmää, joka rajoittaisi Staatsräsonia, valtioiden etupolitiikkaa, ja suojelisi toisia valtioita sitä vastaan. Hän korosti: "Staatsräsonin, valtioiden etupolitiikan, rajoitus, sen suhde moraaliin, on kysymys, minkä ratkaisemisesta erityisesti riippuu ensi kädessä pienten maiden tulevaisuus, mutta loppujen lopuksi myös suurten ja koko ihmiskunnan tulevaisuus".

Paasikivi koki ja näki Staatsrösonin nurjan puolen, mutta sillä on se toinenkin puolensa, originaali, olennainen valtio-järjestyksestä.

Kokemus on jo tähän mennessä osoittanut, että tässä matoisessa maailmassa ei ole vaihtoehtoa valtiolle: siitä kaikki alkaa ja siihen kaikki palaa. 

Valtion tulee Staatsräsonin hengessä tavoitella sen toteutumista, mikä on hallituksen etu, ja, riippumatta valtiomuodosta, ainoastaan sitoutua pysyttämään toimiva valtion rakenne.

„In diesem Sinn ist die Staatsräson ein vernunftgeleitetes Interessenskalkül einer Regierung, unabhängig von der Regierungsform, und einzig der Aufrechterhaltung des funktionierenden Staatsgebildes verpflichtet.“

„voluntas, necessitas et utilitas“  - 

Tahto, välttämättömyys, hyöty.

Mikä menee siitä ohi tai yli, on harhaa vain.

*

Valtion luonto

”Vahvasti moraalinen valtioidea, eli valtio legitimiteettinä, juontaa saksalaisperäisestä hallintovaltioajattelusta.  Poliisi-sanan alkuperä on kreikan termissä polis; kaupunkiyhteisö ja politeia; valtio, valtiomuoto, hyvin järjestetty yhteiskunta. Polizei esiintyi saksalaisella kielialueella

ensimmäisen kerran Wormsin valtiopäivillä 1521, kun Kaarle V pyysi säätyjä pohtimaan, kuinka säilytetään rauha, oikeus ja ”hyvä järjestys ja hallinto”. Siten 1600-luvun hallintoa koskenut

tärkein teoria oli oppi hyvin järjestetystä valtiosta. Sitä nimitettiin myös onnen tai onnellisuuden

valtioksi (state of prosperity), koska onnellisuutta pidettiin välttämättömänä ehtona valtion omalle turvallisuudelle.” (korostus VH:n]

Lähde:Sirpa Virta: Valtion vastuu ja tehtävät - Verotuksesta terrorismin torjuntaan, Raportti ISSP 2006 Suomen aineistosta; Yhteiskunnallisen tietoarkiston julkaisuja n:o 5, 2007. s. 10; http://www.fsd.uta.fi/fi/julkaisut/julkaisusarja/FSDjs05_valtio.pdf

*

YK:n rauhanvälitysverkoston johtaja Antti Pentikäinen arvioi YLE Radio 1:n Kultakuumeessa Liisa Enckellin haastattelemana ke 20.1.2016, että

Pakolaisia käytetään aseena Eurooppaa vastaan”.

Areenassa; http://areena.yle.fi/1-3261356

Hallituksen maahanmuuttoasioiden erityisedustajana toimiva Pentikäinen arvioi, että viime vuonna Eurooppaan tulleet yli miljoona maahanmuuttajaa ”ovat vasta alkusoittoa”.  Maahanmuutossa ei ole kysymys vain pakolaisuudesta, vaan taustalla toimii valtioita, jotka käyttävät pakolaisia ”aseena Eurooppaa vastaan”.

YLE raportoi 20.1.2016:

”YK:n rauhanvälitysverkoston johtajana työskentelevän Antti Pentikäisen mielestä viime vuoden laajamittaisessa muuttoliikkeessä ei ole kysymys vain yksittäisten hädässä olevien ihmisten pakenemisesta, vaan heitä käytetään kyynisesti aseena Eurooppaa vastaan.”  http://yle.fi/uutiset/paaministerin_erityisedustajan_arvio_viime_vuoden_miljoona_pakolaista_vasta_alkusoittoa/8609484

Pentikäinen lausui ruman sanan niin kuin se on:

” – Ihmisten liikkuvuuden taustalla on myös valtioita, jotka pyrkivät nyt horjuttamaan systemaattisesti tilannetta Euroopassa. Sen takia tämän asian edessä ei voi olla naiivi tai hyväsydäminen. Systeemiä on nyt korjattava niin, että ne jotka apua todella tarvitsevat, saavat sen. Muiden voimavarat sitten kohdistettaisiin lähtöalueiden kehittämiseen, korosti Pentikäinen.

Ylen Radio 1:n Kultakuume-ohjelmassa tiistaina haastateltu Pentikäinen kohdisti syytöksensä Syyrian ja Irakin sotia tukevia valtioita vastaan.

– Heidän etunsa mukaista voi olla se, että Eurooppaan tulee paljon ihmisiä.

Pentikäisen mukaan myös Venäjän Syyriassa tekemät ilma-iskut ovat kohdistuneet alueille, joissa asuu valtavasti sotaa pakoon lähteneitä ihmisiä. Hänestä ei ole ihme, että nämä ihmiset lähtevät uudestaan liikkeelle pommitusten takia.

– Oletettavaa on, että muutama muukin tämän alueen valtioista hyötyy poliittisesti Euroopan pakolaisvirrasta, ja pyrkii hyödyntämään sitä.

Pentikäinen myös arvioi viime vuonna nähdyn ihmisvirran olevan pientä siihen, mitä on luvassa kuluvana vuonna. YK:n mukaan Välimeren ylitti viime vuonna yli miljoona pakolaista ja siirtolaista.

– Kaikki merkit viittaavat siihen, että tämä on vain alkusoittoa. Tästä vuodesta on tulossa monin verroin vaikeampi. Minusta vanhat eurooppalaiset arvot kuten ihmisarvon kunnioitus ja hädässä olevien auttaminen on käännetty sitä itseään vastaan. Tilanteen korjaaminen vaatii nyt realistista tarkastelua, sanoi Pentikäinen.”

Tämä YLE/Kultakuumeen ohjelma on selkeä poikkeus yleensä niin hyssyttelevästä ohjelmapolitiikasta, joka tosin YLEssä ei ole ollut läheskään niin totaalinen, kuin eräissä muissa suurissa medioissa, eritoten Helsingin Sanomissa.

*

Ruotsin poliisi salaa

”Ruotsin poliisi salaa medialta turvapaikanhakijoihin liittyviä rikosilmoituksia sekä niiden selvittämiseen käytettyjä resursseja, kertoo sanomalehti Dagens Nyheter.

Ruotsin keskusrikospoliisi (Noa) käyttää vastaanottokeskuksien uhkauksista, väkivallasta, tuhopoltoista ja muista rikoksista erityiskoodia 291. Poliisilla on siis hyvä käsitys turvapaikanhakijoiden turvallisuustilanteesta.

Tietoa ei kuitenkaan anneta julkisuuteen. Kaikki 291-koodattu tieto on määrätty salassa pidettäväksi.”

Näin kertoo YLE tänään 21.1.2016;

Lue lisää; http://yle.fi/uutiset/dn_ruotsin_poliisi_salaa_turvapaikanhakijoihin_liittyvia_tutkimuksia__tilanne_alkaa_kayda_vaaralliseksi/8610017?ref=leiki-uup

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset