Veikko Huuska

Miehet ilman naista – turvapaikanhakijamiehet lisäävät miesylijäämää

Miehet ilman naista – turvapaikanhakijamiehet lisäävät miesylijäämää

*

Kyisen pellon salatut lohkot

Vaikka eläisimme miten avoimessa ja rajattoman viestinnän maailmassa, aina näyttää esiintyvän joitakin tabuja, tai ainakin hiljaisesti torjuttuja aiheita tai asioita.  Joskus vaikuttaa jopa siltä, että mitä avoimemmaksi tuntojen ja tietojen tykitys yltyy, sitä varmemmin näitä ”katveita”, torjuttuja totuuksia ilmaantuu.  Se on sinänsä mielenkiintoinen ilmiö, koska voisi luulla, että asia olisi juuri päinvastoin: kyiseen peltoon ei enää voi jäädä pöyhimättömiä kohtia.  Mutta jos ymmärrämme julkisen infovirran toimintalogiikkaa alamme myöskin lähestyä ymmärrystä tähän mainittuun ilmiöön: ne, jotka toimivat gatekeepereinä, agendan kirjoittajina, aihesinkoina, torjuvat tietyt aiheet. 

Niinpä sitten kun me kaikki ryntäämme niiden 2-3 aiheen perään, jotka nämä sähköjänisten käyttäjät meille syöttävät, niin, … kuka enää ehtii katsoa jotain vähäpätöistä tilkku.  Oli se sitten pitemmän päälle miten tärkeä ja olennainen aihe tahansa.

*

Miehet ilman naisia

Kun viisi ja puolimiljoonaiseen maahan tulee muutaman kuukauden aikana 32.000 vierasta, eikä vain kylään, vaan olemaan, ja näistä tulijoista suurin osa on toisen sukupuolen edustajia, ja vieläpä likipitäen samaan ikäluokkaan kuuluvia, luulisi jo kellojen soivan.

Nythän on paljon seikkoja, joita emme tiedä.  Emme tiedä, ihan tarkkaan, miten monta turvapaikanhakijoista on miehiä; vai tiedämmekö?  Tarkkoja tilastoja ei ole, mutta esimerkiksi ruotsalaisten tilastojen mukaan voinemme laskea ja arvioida, että Suomeen 2015 tulleista aihepiiriin kuuluvista noin 24.000 on miehiä.  Valistuneen arvion mukaan miehistä noin 80 % kuuluu ikäryhmään 15 – 45 vuotta.  Ylivoimainen osuus heistä kuuluu ns. nuorten miesten ikäryhmään; noin 15.000 miestä.  (Oikaiskoon joka tietää tarkemmin).

Yhden vuoden saldo on siis noin 15.000 nuorta miestä pienen maan populaatioon.  Se vastaa suomalaisen yhden nuorisoikäluokan miespuolisen väestön puolikasta.

*

Miesylijäämä

”Yksi nykyisten ongelmiemme usein keskusteluissa vältelty erityispiirre liittyy (väestön, vh) sukupuolijakautumaan, suoranaiseen miesten ylijäämään.

Menossa olevan kriisin voisikin nimetä yhtä lailla miesongelmaksi kuin maahanmuutto- tai pakolaisongelmaksi”, näin suoraan kirjoittaa tänään Aamulehti pääkirjoituksessaan (AL, 13.1.2016).

”Harvemmin näet tajutaan, että ikäluokissa aina yli 50 vuoteen asti miehet ovat  selvä enemmistösukupuoli, vaikka Suomen koko väestössä naisia on liki 100.000 enemmän kuin miehiä,

Harha syntyy naisten pidemmän eliniän takia.  Väestötilasto paljastaa itse asiassa, että 15-45 –vuotiaiden lisääntymisikäisessä joukossa miehiä on suomalaisissakin noin 50.000 hengen ”ylijäämä”, jatkaa Aamulehti ja toteaa:

”Jyrkimmissä vuosiluokissa miesten lukumäärä on reilut kuusi prosenttia naisia suurempi.  Paljon nauretulle ”ne vievät meidän naiset” –pelolle on siis olemassa ainakin tilastollinen pohjaperustelu”.

Aamulehti ansaitsee tästä keskustelun avauksesta ja tiedon lisästä aplodit.

*

Nuorten miesten puute

Tilastokeskuksen väestötietojen mukaan Suomessa on 20-29 –vuotiaissa noin 16.000 miehen ylijäämä.  Sekä 30-39 –vuotiaissa peräti liki 21.000 miehen ylijäämä.  Tämä siis maassa asuvien osalta.

Kun tähän ladattiin puolessa vuodessa 15.000 saman ikäistä ”ylijäämämiestä” lisää, merkitsee se, että meillä on nyt kaikkein viriileimmässä mieskohortissa – ei enää mainittu n. 36.000 miehen ”naiseton” ryhmä, vaan 36.000 + 15.000 = 51.000 ”miestä ilman naisia”.

Hemingwaylainen ”miehet ilman naisia” – ilmiö on siis paitsi tullut näkyväksi ja reaaliseksi todellisuudeksi, myös entisestään pahentunut.

*

Yhteiskunnan tasapaino järkyy

Aamulehden pääkirjoitus kokoaa ongelman ytimen pätevästi:

”Historiaa tutkineet ovat todenneet, että miesvoittoiset yhteiskunnat ova epävakaampia, väkivaltaisempia ja syrjivämpiä kuin naisenemmistöiset”.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset