Veikko Huuska

Suomi mukana NATOn ”salaisessa” CWIX –harjoituksessa Puolassa jo vuodesta 2012

Suomi mukana NATOn ”salaisessa” CWIX –harjoituksessa Puolassa jo vuodesta 2012

*

Vesa Raiskila/VV kertoi 14.11.2015:

”Porvoon salainen Nato-konferenssi (päivitetty). -

HAIKON KARTANOSSA Porvoossa pidettiin 3.–6.11. Naton sotaharjoitusten suunnittelukokous, johon osallistui sotilashenkilöitä monista Nato-maista ja myös Suomesta. -

Tämän kertoi paikalla koko konferenssin ajan ollut henkilö. Hänen haltuunsa saamassaan vieraslistassa on 220 nimeä. Kyseisen henkilön mukaan kyseessä oli liittouman sotaharjoitusten suunnittelukokous. Mediassa ei ole uutisoitu mitään tästä suuresta kokouksesta. Maininta kokouksesta löytyi Puolan puolustusvoimien dokumentista, jossa siihen viitataan sivulla 1 seuraavasti (ks. violetilla maalattu teksti alla):”

Lue lisää linkin takaa:  http://vastavalkea.fi/2015/11/14/porvoon-salainen-nato-konferenssi/

*

Vähintäinkin erikoiseksi homma

meni siinä vaiheessa, kun toimittaja tiedusteli puolustusasioiden ”silmäätekeviltä”, mistä tässä oli  kysymys.

Raiskila kirjoittaa:

Puolustusvaliokunnan jäsenilläkään ei tietoa Nato-kokouksesta

Pitkän linjan poliitikko ja eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Seppo Kääriäinen kertoi 13.11. käydyssä puhelinkeskustelussa, ettei hän ollut kuullut mitään tästä Suomessa pidetystä Nato-kokouksesta. Hänen mukaansa kansanedustajia ei oltu informoitu tapahtumasta. Kääriäinen totesi, ettei myöskään mediassa taida olla ollut mitään kokouksesta. Hän kertoi alkavansa selvittää asiaa, ja sovimme, että lähetän hänelle edellä kuvaamani tiedot konferenssista.

Hieman myöhemmin kansanedustaja Erkki Tuomioja vastasi sähköpostitse lyhyeen tiedusteluun, oliko hän tietoinen Nato-kokouksesta: ”Lyhyt vastaus on, että en ole tällaisesta kuullutkaan.”

Kun Tuomiojalle sitten kerrottiin sama kuin Kääriäiselle, hän kiitti tiedosta ja kertoi jatkavansa asian selvittelyä yhdessä Kääriäisen kanssa, joka myös oli hänen viestinsä toinen vastaanottaja. Tuomioja totesi heidän molempien kuuluvan sekä ulko- että puolustusvaliokuntaan joko varsinaisena tai varajäsenenä.

Kääriäisen ohella myös puolustusvaliokunnan vasemmistoliittolaista jäsentä Markus Mustajärveä tavoiteltiin puhelimitse. Mustajärvi ei ollut tavoitettavissa, mutta hänelle jätettiin soittopyyntö, johon hän ei ole toistaiseksi vastannut.” - http://vastavalkea.fi/2015/11/14/porvoon-salainen-nato-konferenssi/

*

Raiskila päivitti juttua myöhemmin:

”PÄIVITYS 19.11.2015: Tuomioja tai Kääriäinen — sen enempää kuin Sipilä, Soini tai Niinistökään — ei ole vastannut lisätietopyyntöön. Tietokirjailija Tapio Kuosman eduskuntalähteen mukaan puolustusministeriö ei tiedottanut Porvoon tilaisuudesta mitään. Informoimattomuus oli kiusallista puolustusvaliokunnan jäsenillekin.

Kuosman lähde vahvistaa, että artikkelissa käsitelty tilaisuus valmistelee sotapeliharjoitusta, joka pidetään vuonna 2016. Hänen mukaansa puolustusvoimien kansainvälinen yhteistyö vaikuttaa olevan varsin massiivista ja monimuotoista erityisesti Naton suuntaan, ja Viro johtaa kybersotaan keskittynyttä maaryhmää, jossa Suomikin on mukana niin sotilas- kuin siviilihenkilöiden asiantuntijaryhmien kautta.

PÄIVITYS 22.11.2015: Johdantokappaleeseen lisättiin maininta, ettei Suomen puolustusvoimien sivustolta löytynyt mainintaa Porvoon konferenssista, sekä Tapio Kuosman löytämä viittaus konferenssiin Münchenissä sijaitsevan Saksan puolustusvoimien sotakorkeakoulun (Universität der Bundeswehr München) sivustolta.

Lähde: edellinen linkki: http://vastavalkea.fi/2015/11/14/porvoon-salainen-nato-konferenssi/

*

Bundeswehrin yliopiston (Munchen) sivuilla todellakin näkyy info Porvoon harjoituksesta 2.-6.11.2015.

https://www.unibw.de/inf4/professors/geoinformatics/news

*

Myös HUM-sivusto kirjoitti 14.11.2015 asiasta;

lauantai 14. marraskuuta 2015

Porvoossa pidettiin salainen Nato-konferenssi

http://nwohavaintojapromo.blogspot.fi/2015/11/porvoossa-pidettiin-salainen-nato.html

*

Otetaanpa selvää.

*

Avainsanoja ja käsitteitä: NATO-sanastosta

Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise Initial Planning Conference (CWIX IPC)

Suomeksi ehkä;

Liittouman sotavoiman yhteensopivuuden selvitys, kokeilu, tarkastus, valmistelu alustavaan suunnitteluohjeistoon –konferenssi (CWIX IPC)  

*

Employees of the Research Group Geoinformatics (AGIS) take part in the CWIX Initial Planning Conference (IPC), which takes place in Finland, for the CWIX Conference 2016 in Bydgoczsz, Poland.;

Geoinformatiikan tutkimusryhmän työntekijät (AGIS) osallistuvat CWIX:n IPC-suunnittelukonferenssiin, joka toteutetaan Suomessa, osana SWIX:n vuoden 2016 konferenssia Bydgoszszissa, Puolassa.

*

Googlaukset tietyillä hakusanoilla antavat laihan saaliin.

Siksi menen suoraan NATOn sivuille, ja johan alkaa löytyä tietoa.

NATOn kotisivuilla on CWIX –toimintojen esittely. Sivu on julkaistu niinkin äskettäin kuin 20.8.2015;

http://www.act.nato.int/cwix Sivuilla esitellään toiminnat;

CWIX - Achieving Federated Interoperability NOW

The Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise (CWIX) is the largest annual NATO interoperability event held at the Joint Forces Training Centre (JFTC) in Bydgoszcz, Poland.

CWIX gathers different stakeholders from NATO and participating nations, providing a federated multi-functional environment in which:

  • Scientists eXplore emerging interoperability standards and solutions through collaborative innovation activities
  • Engineers eXperiment with new interoperability solutions and assess suitability for near term implementation
  • Testers eXamine technical interoperability among fielded and soon be fielded capabilities and generate scorecards
  • Operational users eXercise interoperability capabilities using a relevant scenario”

Eli hieman tiivistettynä:

CWIX –harjoitus on suurin vuosittainen Naton yhteentoimivuuden kehittämiseen liittyvä tapahtuma, joka  järjestetään Yhteisten sotavoimien harjoituskeskuksessa (at the Joint Forces Training Centre – JFTC) Puolan Bydgoszcz`issa.

*

Edelleen samoilla NATOn sivuilla kerrotaan avoimesti:

“CWIX execution will be held 13-30 June 2016 at Joint Forces Training Centre (JFTC) in Bydgoszcz, Poland. The Media and Visitor days will take place on June 21-22. The VIP Day is scheduled on June 23.

For further information about CWIX, please contact the CWIX Management Team: cwix_info@act.nato.int

CWIX –toimeenpano/esitys/näytös (execution) toteutetaan 13.-30. kesäkuuta 2016 JFTC –harjoituskeskuksessa Puolassa.  Media ja Vierailijat otetaan vastaan kesäkuun 21.-22. päivinä.  VIP-vieraille on järjestetty vastaanotto kesäkuun 23. päivänä.

Lue koko esittely: http://www.act.nato.int/cwix

*

NATO esittelee 2014 kesäviikkojen antia:

“For three weeks Bydgoszcz became the capital of NATO interoperability testing” – said Cmdr Knut Behrends, the Director of the Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise (CWIX), welcoming participants of the NATO Military Representatives’ visit to the Joint Force Training Centre (JFTC).

Close to 40 guests representing 25 NATO nations arrived in Bydgoszcz on 11 June to explore the largest annual NATO interoperability testing event.” http://www.jftc.nato.int/nato-military-representatives-at-cwix-2014/organization/hq-jftc/military-representatives-to-nato

Tämän vuoden 2015 Bydgoszsz –tapahtuman esittely ei ole vielä ehtinyt sivuille.

Esittelyn lopussa mainitaan varsianisten NATO-jäsenmaiden lisäksi myöskin kumppanuusmaat, mutta vain mainintana, ei tarkemmin eritellen, oliko niistä osanottajia tai tarkkailijoita jo kesän 2014 Puolan kesässä:

”CWIX is a Military Committee directed annual programme designed to support continuous improvement of the Alliance’s interoperability. the three-week period, CWIX will bring together close to 1000 engineers, technicians, operational users and observers, from 18 Nations, to test interoperability between different information systems in Bydgoszcz and in locations distributed throughout Europe and North America. They will bring 175 capability configurations which span the complete Communications and Information spectrum and represent current, future and experimental capabilities of the Alliance and its partners. CWIX embraces the “Smart Defence" concept and the “Connected Forces Initiative” by pooling and sharing resources amongst NATO and Partner nations.” http://www.jftc.nato.int/nato-military-representatives-at-cwix-2014/organization/hq-jftc/military-representatives-to-nato

*

NATOn esittelyvideo

CWIX 2012 –harjoituksesta kesäkuussa 2012 Puolassa

paljastaa, että Suomi oli jo silloin mukana

Katso CWIX  2012 –video: ajassa 2:45 suomalainen merivoimien yliluutnantti esittäytyy;  

http://www.jftc.nato.int/cwix-videos/organization/hq-jftc/cwix-videos Katso myös: 3:05 ja 3:54.

Suomen läsnäolo myös CWIX 2013:ssa todetaan. Video: 0:28, 0:59 ja 1:22.

CWIX 2014 –videon ensimmäisen minuutin aikana kerrotaan miten Puolan ja Suomen sotilaat yhteisvoimin harjoittelivat maastoharjoitusta, jossa lähitiedustelun tukena käytettiin mm. nelikoptereita.  Lähitiedustelu tapahtui Budgoszsz´in alueella, mutta merikuvassa näyttää painopiste olevan – Ahvenanmerellä ja Turun saaristossa.

Katso: http://www.jftc.nato.int/cwix-videos/organization/hq-jftc/cwix-videos

*

NATO esittelee sivuillaan avoimesti Puolan koulutuskeskuksen toimintaa ja sen vuotuisia koulutuspäiviä.

Suomi on osallistunut Puolan ”Kesäpäiviin” esittelyvideoiden mukaan jo AINAKIn kesäkuusta 2012 lähtien.  Siis joka kesä ainakin 2012, 2013 ja 2014.  Koska en läytänyt sivuilta 2015 koulutustapahtuman informaatioita, on vaikea sanoa, oliko Suomi mukana myöskin viime kesänä 2015.

Valistunut arvaus luonnollisesti on: Suomi osallistui CWIX 2015 –koulutustapahtumaan Puolan Bydgoszsz`issa myöskin tämän vuoden kesäkuussa – ja miksei olisi osallistunut?

OUTOA

Outoa kaiken tuon jälkeen onkin se, että puolustusvoimat ei mitenkään informoi Suomen osallisuuksista NATOn läheisenä kumppanuusmaana (Multi-National Partnership) sen harjoituksiin ja koulutukseen. 

Ja vielä erikoisempaa on, että Suomessa järjestetään – tiedon mukaan noin 220 osanottajaa koonnut – koulutustapahtuma, joka valmistavan harjoituksena on ennakoiva osa ensi kesän CWIX 2016 harjoitusta Puolassa sijaitsevassa Joint Forces Training Centre (JFTC) -koulutuskeskuksessa Bydgoszcz´in kaupungissa.

Se, että poliitikot eivät tiedä, ei ole sinänsä mitenkään uutta ja outoa.  Vai eikö?

*

Onneksi on Netti.

Hyvää Itsenäisyyspäivää, itse kullekin!

*

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Ruotsi aikanaan antoi aluevetensä Polaris-sukellusveneiden käyttöön, ts. Ruotsin aluevesillä oli ydinohjuksia koko ajan. Se puolueettomuudesta. Vastineeksi aseteknologiaa (Den dolda alliansen). Julkisuudessa Palme pauhasi Vietnamista - kukahan hänet nitisti?
Mitähän kassakaappisopimuksia meillä on?

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara

Lisääntyy kyllä turvallisuuden tunne jos tämä pitää paikkansa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset