Veikko Huuska

Joitakin kysymyksiä nykyisen turvapaikkapolitiikan tiimoilta

Joitakin kysymyksiä nykyisen turvapaikkapolitiikan tiimoilta

*

Kysymys:

Palautetaanko Suomen turvapaikanhakijoista 50 %?

Monet tahot Suomessa toistavat – viimeksi tänä aamuna YLEn Ykkösradiossa/Pakolaisuus puhuttaa -osiossa Lauri Kontro  - että noin ”puolet nyt maahamme saapuneista turvapaikanhakijoista palautetaan”. http://areena.yle.fi/1-2963326 ajassa 07:30 - 22:00 min.

Mihin tämä väite perustuu?

Irakilaisten turvapaikanhakijoiden hylkäysprosentit nyt maahan tulleiden suhteen ovat vielä täysin ilmassa.  Siihen ei voida soveltaa aiempien tapausten hylkäysprosentteja.

Sitä paitsi: Suomella ja Irakilla ei tunnetusti ole palautussopimusta.  Joten:

”– Pääsääntöisesti palautukset Irakiin eivät ole onnistuneet, sanoo sisäministeriön maahanmuutto-osaston johtaja Jorma Vuorio.” IS, 19.9.2015. http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1442621234020.html

Melko lailla kuvaavaa on se, että kun 2009 palautussopimuksesta piti uudemman kerran neuvotella Irakissa Vuorion mukaan asia kaatui muuttuneisiin olosuhteisiin:

Tilanne oli silloin hyvin pitkällä. Turvallisuussyistä jouduttiin matkaa Irakiin lykkäämään, ja sitten asia jäi. Tuli vaalit ja niin edes päin.”  (Lähde: em. artikkeli IS 19.9.).

Lienee melkoista toiveajattelua olettaa, että neuvottelut nykyisessä tilanteessa johtaisivat käytännöllisiin tuloksiin.

Sitä paitsi Ruotsikin on purjeessa, vaikka sillä onkin palautussopimukset kunnossa.  Menneellä viikolla Ruotsin viranomaiset kertoivat, että heillä on n. 18.000 palautuspäätöksen saanutta, joita ei ole onnistuttu palauttamaan lähtömaihinsa, muun muassa sen vuoksi että kyseiset henkilöt ovat ”kadonneet”, eli vetäytyneet maan alle, tai vaihtoehtoisesti siirtyneet johonkin muuhun Schengen-maahan.

Vastaus:

Ei palauteta 50 %.

Se, miten monta nykyisistä turvapaikanhakijoista tullaan Suomesta palauttamaan (poistamaan maasta) on täysin avoin.

Ensinnäkin hylkäävän turvapaikkapäätöksen saajien määrä mitä oletettavammin tulee olemaan tähänastista hylkäysprosenttia ehkäpä merkittävästikin alhaisempi.  Toisaalta käsittelyaikataulu venyy, käsittelyprosessit ruuhkautuvat ja tukkeutuvat, ja mahdollisesti muuttuvat olosuhteet lähtömaiden eri osissa nykyisessä turbulentissa sodanomaisessa tilanteessa saattavat muuttaa vaaranalaisten alueiden listaa.  Vaihtoehto että koko Irak tulisi luokiteltavaksi jossain vaiheessa vaaralliseksi alueeksi on otettava huomioon.

Näin ollen lähestyttäisiin nopeaan tahtiin tilannetta, jossa turvapaikanhakijoiksi rekisteröityjen bruttosumma olisi maahan jäävien loppusumma, tai ainakin varsin lähellä sitä.

Meidän on välttämätöntä varautua tilanteeseen, jossa Ruotsi jo käytännössä on, eli että hylkäävän ratkaisun saaneista merkittävä osa painuu maan alle, ja tukeutuu maahan muodostuneisiin ja kasvaviin maanmiesverkostoihin, ja näin Suomeen(kin) syntyy kasvava paperittomien ”kirjaton karjaton” väestöryhmä.  Se tulee jäämään kaikkien ”kotouttamistoimien” ulkopuolelle, sen kielitaito tulee jäämään vajavaiseksi koska lähipiirin muodostaa omankielinen yhteisö.

*

Kysymys: Saadaanko turvapaikanhakijat ”nopeasti työhön”?

Maahan aikaisemmin saapuneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumista ja työllistymistä koskevat tilastot ovat – erityisesti irakilaisten  osalta – lohdutonta luettavaa.  Työllisten osuus on noin 20 % ja alle sen.

Mihin argumentteihin perustuu se hyväntahtoinen olettamus ja toive, että nyt merkittävästi kasvaneet ryhmät tulisivat ”nopeasti työllistymään”?  Työllisyystilanne Suomessa ei ole kohenemassa, vaan työttömien määrä on ollut sitkeässä nousussa.

Eri kansallisille ryhmille ominaiset työllistymiskohteet ja tavat ovat jo pitkälle ”käytetty”, markkinat siltä osin kilpaillut ja ”kypsät”.  Voisi olettaa empiirisesti, että tällaisessa tilanteessa työllistyminen ei olisi yhtään helpompaa, vaan pikemminkin vaikeampaa.  Oma kysymyksensä on epävirallisen työnteon kasvupotentiaali, alihinnoiteltujen työmarkkinoiden kehkeytyminen ja erilainen harmaan alueen toiminta, jossa integroitumisen ja työllistymisen sijasta, tai ainakin niiden ohella toimivat erilaiset pakot, jollaisia voivat olla muun muassa maahantuloon liittyvien velkojen tai vastavuoroisuusvelvoitteiden aiheuttamat tekijät (viite: Rajavartioston ilmoitus runsas viikko sitten: monilla tulijoilla on velkoja matkanjärjestäjien suuntaan).

Mitä vaikutuksia näillä tekijöillä on Suomen työmarkkinoiden muutoksiin ja tulevaisuuteen?

Huomionarvoista on ollut EK:n voimakas ja ehdoitta osoitettu tuki maahanmuuton kasvulle.  Sillä on keskusjärjestön taholla usein julkilausuttuaja työmarkkinoita koskevia puoltoelementtejä.

Sen sijaan työntekijäjärjestöjen asian yhteydessä osoittama työmarkkinoiden tilaa ja kehitystä koskeva vaitonaisuus on herättänyt huomiota.  Vertaa esim. SAK:n näkyvään vastustukseen Viron EU-jäsenyysneuvottelujen aikana, SAK ennusti virolaisten ”valtaavan” Suomen työmarkkinat.

Vastaus:

Ei onnistu.  Turvapaikanhakijoiden työhönpääsy ei tule olemaan helppoa, pikemminkin he kohtaavat vielä moninaisempia esteitä, kuin aikaisemmin maahan tulleet.

Se ikään kuin ”ohjelmallinen optimismi”, jota monet tahot ovat tässä(kin) kysymyksessä julkisuudessa esittäneet, tulee tuottamaan pahoja pettymyksiä.  Niin asianosaisille, maahantulijoille kuin suurelle yleisölle.

*

Turvapaikanhakijoiden kanavat ja määränpäät:

Ilta-Sanomat kirjoitti 12.9.2015:

”Selittävät historiaa ja tulevaisuutta

Vuonna 2014 pakolaisia oli eniten Syyriasta, Irakista ja Afganistanista. Kaikille kolmelle eniten pakolaisstatuksia on myöntänyt Saksa ja toiseksi eniten Ruotsi.

UNHCR:n Pohjois-Euroopan tiedotuspäällikkö Markku Aikomus kertoo, että se johtuu erityisesti siitä, että maissa on jo ennestään ollut suuri vähemmistö pakolaisia ja siirtolaisia kyseisistä maista.

– Syitä on kolme. He haluavat olla perheidensä ja tuttaviensa kanssa yhdessä. He uskovat, että maassa jo oleva vähemmistö voi auttaa tulevia ihmisiä paikan päällä, koska ymmärtävät miten asiat toimivat. Kolmas syy on se, että tieto kulkee ystävien ja perheiden kautta.

Aikomus lisää, että Saksa ja Ruotsi ovat maita, joilla on toimivat turvapaikkajärjestelmät ja ne antavat tukea kotouttamista varten. Molemmilla mailla on maailmanlaajuisesti hyvä maine. Ne antavat kehitysapua ja niillä on suuret pakolaiskiintiöt.”

Nyt kaiketi perustellusti tuohon ”hyvän maineen” omaavien Saksan ja Ruotsin jatkeeksi pitää kirjata ”pahamainen” ja nuiva Suomi.

I-S 12.9.; http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1441946695022.html

*

Lähiverkostot ja vähemmistöyhteisöt

Aivan kuten UNHCR:n tiedotuspäällikkö Markku Aikomus IS:n haastattelussa kertoi, turvapaikanhakijoilla on tarve etsiytyä omien kansalaistensa ja lähiverkostojensa yhteyteen.  Sama ilmiö on ollut vuosikymmeniä sitten nähtävissä suomalaisten siirtolaisten keskuudessa niin Pohjois-Amerikan (Yhdysvallat ja Kanada) kuin Ruotsinkin suomalaiskeskusten synnyssä.

Samoin vastaavaa on ollut havaittavissa aiemmin Suomeen tulleiden kiintiöpakolaisten ja muiden maahanmuuttajaryhmien keskuudessa.

Ei ole erityisiä perusteita olettaa, että nykyisen turvapaikanhakijaryhmän keskuudessa toimisivat erilaiset koheesiotekijät, pikemminkin päinvastoin.  On ennakoitavissa, että Suomeen muodostuu varsin nopeaan tahtiin irakilaisten maahanmuuttajien yhteisöjä, jotka sijoittuvat pääosin pääkaupunkiseudulle sekä Tampereen ja Turun sekä jossain määrin Oulun alueille.

Kuulin viime viikolla viranomaisten ns. virallisen arvion, jonka mukaan turvapaikanhakijoita/pakolaisia tulisi Pirkanmaalle noin 2.000.  Tietenkin tilanne elää kaiken aikaa, mutta tuollaisen arvion esittäminen on niin ”varovainen” arvio, että en usko joutuvani kovinkaan suureen häpeään, jos ennakoin nyt nähtävissä olevan tilanteen 31.12.2015 pohjalta (N = noin 50.000)-, että meillä on 1-2 vuoden kuluttua pääkaupunkiseudulla noin 25.000 irakilaisen yhteisö.

Alueellinen jakautuminen voisi olla:

Pääkaupunkiseutu 25.000 (50 %), Tampereen seutu 7.500 (15 %), Turun seutu ja Oulu-Tornio alue molemmat noin 5.000 sekä muualla maassa 7.500.

Miten maamme keskusalueet ovat varautuneet tähän väestönkasvuun?

(Ja tämä siis 31.12.2015 maassa olevien jakautuma; sen jälkeen tulevat x henkilöä ovat luku erikseen.)

*

”Rikkaissa arabimaissa turvapaikanhakijaluku 0 – ”Eivät ole sitoutuneet pakolaisten suojeluun””

Tämä on otsikko Ilta-Sanomissa 8.9.2015:

”Persianlahden rikkaat arabimaat ovat saaneet kansainväliseltä yhteisöltä ja kansalaisjärjestöltä pyyhkeitä siitä, että ne eivät ole ottaneet Lähi-idästä turvapaikanhakijoita vastaan.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan Kuwaitin, Bahrainin, Qatarin, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, Saudi-Arabian ja Omanin kohdalla turvapaikanhakijaluku näyttää pyöreää nollaa.

UNHCR:n Pohjois-Euroopan tiedotuspäällikkö Markku Aikomus kertoo, että alueen maat eivät ole allekirjoittaneet Geneven pakolaissopimusta.

– Maat ovat antaneet suurta taloudellista tukea ja humanitaarista apua. Kyllä ajatus on kuitenkin se, että jokaisen maan pitäisi ottaa turvapaikanhakijoita vastaan.

Arabimaat ovat olleet rahallisesti avokätisiä. YK:n mukaan esimerkiksi Kuwait on antanut Syyrialle humanitaarista apua 940 miljoonan dollarin edestä.”

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1441675444205.html

Näin siis toimivat pakolaisten lähtömaiden naapurit.  Nuo vauraat öljyvaltiot.

Olisiko Suomenkin ollut edullisempaa ja järkevämpää osoittaa esimerkiksi 940 miljoonaa humanitaarisena apuna Syyrialle – ja kenties Irakille, kuin vastaanottaa nykyiset ja tulevat irakilaiset turvapaikanhakijat?

Ainakin se olisi nykynäkymien valossa ollut todellisen avun tarpeessa pakolaisleireillä olevien naisten, lasten ja vanhusten kannalta parempi ja inhimillisempi ratkaisu.

Nythän Suomen tuki kohdistuu pakolaisten kaikkein selviytymiskykyisimmän populaatiokohortin, nuorten miesten, vastaanottamiseen, ylläpitoon ja elättämiseen.

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän raffu kuva
Rafael Rantala

"
Menneellä viikolla Ruotsin viranomaiset kertoivat, että heillä on n. 18.000 palautuspäätöksen saanutta, joita ei ole onnistuttu palauttamaan lähtömaihinsa, muun muassa sen vuoksi että kyseiset henkilöt ovat ”kadonneet”, eli vetäytyneet maan alle, tai vaihtoehtoisesti siirtyneet johonkin muuhun Schengen-maahan.
"

Toivottavasti sormenjälkirekisteri on kunnossa, veikkaan, että 1:1:een Suomessa nyt...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Ylipormestari Raimo Ilaskivi kuvailee blogissaan nykyistä pakolaiskeskustelun ilmapiiriä (jossa talousrealisteja pyritään vaientamaan rasismikortilla) vanhalla saksalaisella sanonnalla "reden ist Silber, schweigen ist Gold - puhuminen on hopeaa, vaikeneminen kultaa!" Korrektimmin tai ainakin näyttävämmin riitasointuineenkin tuo vaikenemisvaatimus sanotaan näin: M. A. Numminen sings Wittgenstein - 'Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen - Mistä ei voi puhua, siitä täytyy vaieta:
https://www.youtube.com/watch?v=CGksgZKecKE

Blogin sadannesta kommentista näyttäisi muuten muodostuneen eräänlainen keskustelun yhteenveto: http://raimoilaskivi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2041...

Käyttäjän arirusila kuva
Ari Rusila

Palautan mieliin kuluvaa vuotta koskevan tilaston lähtömaista. Turvapaikanhakijoiden lähtömaiden top-14 tammi-elokuussa 2015 (HS: http://www.hs.fi/kotimaa/a1443842654716 ) kertoi seuraavaa:

1) Syyria 157965
2) Afganistan 81299
3) Kosovo 67149
4) Albania 45667
5) Irak 43142 jne

Eli kun puhutaan hädänalaisista ja palautuksista kiinnittäisin huomiota listan sijoituksiin 3 ja 4 jotka eivät todennäköisesti ole hädänalaisia ja jotka voisi samantien käännyttää turvalliseen lähtömaahansa rasittamasta todellisten pakolaisten vastaanottamiseen/kotouttamiseen tarvittavia resursseja.

Esa Niemi

Ari, lisäisin vielä tuohon, että nämä kertovat tai väittävät tulevansa näistä maista.

Vain osalla turvapaikanhakijoista on henkilöllisyystodistuksia mukanaan, jotta he voivat peittää henkilöllisyytensä.

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-144270752739...

Yle:n Berliinin kirjeenvaihtaja Petri Rönkön käännös:

"Saksaan tulevista turvapaikanhakijoista 73%:lla ei ole mukanaan henkilöpapereita. Monet pakistanilaiset, afganistanilaiset ja jopa pohjoisafriklalaiset ilmoittavat olevansa syyrialaisia. Rekisteröinti ja tulijoiden taustojen tarkistaminen on Saksassa hidasta, koska viranomaisten tietokonejärjestelmät eivät ole yhteensopivia."

http://m.welt.de/politik/deutschland/article146598...

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

*
Väliaikatieto 05.10.2015:

Irakista tullut 13938, poistettu 133.

https://twitter.com/JunesLokka?ref_src=twsrc%5Etfw

PS.:
Eli tuo 133 on on käsittääkseni hylkäävän turvapaikkapäätöksen ja siihen jatkotoimena liittyvän maastapoistumispäätöksen saaneet.

Onko tilastoa, jossa kerrotaan maasta poistuneiden/poistettujen märää. Eli montako noista 133:sta on faktisesti poistunut Suomesta - ja montako on yhä Suomessa?

*

Väärien mielikuvien synnyttämisestä:

Suomeen mahtuu näköjään vain yksi mielipide kerrallaan. Ainakin joidenkin mielestä.

Maahanmuuttoon kielteisesti, varauksellisesti tai skeptisesti suhtautuvien leimaaminen rasisteiksi on vikatikki.

Tässä asiassa onneksi tosiasiat tulevat hieman muuttamaan mielikuvia.

*
Ovatko asiapohjalta turvapaikkakysymyksiä lähestyvätkin ”valkoista roskaväkeä”?

Ainakin jossain määrin suuntaa-antava ”kansanäänestys” asiasta on pidetty. Helsingin Uutiset kertoo:

”4000 suomalaista jyrähtää: Jari Tervo on väärässä”
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/322792-40...
*

Tohtorin teksti bannattiin:
http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/204139-u...
*

ESS julkaisee Turvapaikanhakijat Päijät-Hämeessä –kokoomasivustoa, jossa on julkaisijan aiheesta tekemät jutut.

http://www.ess.fi/aihe/2015/09/25/turvapaikanhakij...
*

Onko tämä tilastojen kaunistelua?:

ESS 5.10.2015 kertoo: http://www.ess.fi/uutiset/paijathame/2015/10/05/mu...
”Muutama asukas selvitti välejään Hennalan hätämajoitusyksikössä
Poliisi kävi maanantaiyönä Hennalan hätämajoitusyksikössä Lahdessa, kun muutama asukas selvitti siellä välejään.
Partio vei yhden tappelijan putkaan rauhoittumaan. Tapauksesta ei kirjattu rikosilmoitusta.
Poliisin mukaan yö oli Hämeen piirin alueella kaiken kaikkiaan rauhallinen.”

Käsittääkseni Poliisi on yleensä kirjannut kaikki ”keikat”. Jos ne eivät anna aihetta lisätoimenpiteisiin, ne kirjataan vähäisiksi rikkeiksi, jotka eivät anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Mutta kirjataan siis kuitenkin.
*

Tätä suomalainen ”liberaali media” ei kerro:

”Suvaitsevaiset yrittävät provosoida yhteenottoa häiritsemällä Rajat kiinni! -mielenosoitusta”.
http://jukkahankamaki.blogspot.fi/2015/10/rajat-ki...

Katso ehkä myös tämä:
http://uberuutiset.fi/2015/10/04/paivan-viharikoks...
*

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

"Kysymys: Saadaanko turvapaikanhakijat ”nopeasti työhön”?

Maahan aikaisemmin saapuneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumista ja työllistymistä koskevat tilastot ovat – erityisesti irakilaisten osalta – lohdutonta luettavaa. "

Tiedetään yhtä lohdutonta luettavaa kuin nuoten työllistymis ja yrittäjyys mahdollisuudet suomessa. Jos on suomalainen nuori eikä ole poltettavaa rahaa niin joutuu valitsemaan kuntouttavantyötoiminnan, syrjäytymisen ja maastamuuton väliltä.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Miksi tulee vain nuoria miehiä?

Tämä kysymys on usein esitetty.
Tässä eräs vastaus:

”Miksi tulee vain nuoria miehiä?
Tutkija: Järjestelmämme auttaa vääriä ihmisiä”
Helsingin Uutiset kirjoitti 19.8.2015 aiheesta tuolloisen tilanteen pohjalta:
HU/ Paavo Rantalainen, 19.8.2015; http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/310428-mi...

”Miesten osuus Eurooppaan tulevista turvapaikanhakijoista on noin 70 prosenttia. Kuva Kirkkonummelle avatusta väliaikaisesta vastaanottokeskuksesta.

Suomessa viranomaiset pohtivat kuumissaan, miten selviytyä ennätysmäisen suuresta turvapaikanhakijamäärästä, joka voi nousta tänä vuonna jopa 10 000 ihmiseen. (huom.: teksti kirjoitettu elokuun 19. pnä)

Samaan kansalaiset ihmettelevät, miksi Välimeren yli tulevat turvapaikanhakijat ovat valtaosin hyväkuntoisia nuoria miehiä älypuhelimineen. Missä ovat heikot naiset ja aliravitut lapset?

Humataariseen maahanmuuttoon erikoistunut politiikantutkija Riikka Purra ottaa kysymykseen kantaa blogissaan.

Nykyinen humanitaarisen maahanmuuton malli pysty pelastamaan tilannetta.
Purran mukaan ongelma on, ettei nykyinen humanitaarisen maahanmuuton malli pysty pelastamaan tilannetta.

– Tosiasiassa se ei sitä edes yritä sitä, mikä saattaa tulla järkytyksenä joillekin, Purra sivaltaa.

Purran mukaan yhä paheneva väestönkasvu Afrikassa ja Lähi-idässä pitää huolen siitä, että tulijat ”eivät lopu koskaan”.
Länsimaissa humanitaarinen apu kohdennetaan kuitenkin niihin vahvoihin, jotka pääsevät läpi salakuljettajien ja merien karikoista.

*
”Turvapaikanhakijoista raportoivat mediat ovat menettäneet kyvyn moraaliseen ajatteluun.”
*

Purra luettelee tukun nykymallin epäkohtia:

– Mikäli humanitaarinen valtio oikeasti haluaisi pelastaa eniten kärsiviä ihmisiä globaalista etelästä, se ei kuljettaisi kehitysmaiden rikkaimpiin ja hyväosaisimpiin kuuluvia nuoria miehiä bussilasteittain yhtään minnekään.

Se ei tarjoaisi toissijaisia eikä kansainvälisiä suojeluita ihmisille, joille muuten ei löydy oleskeluluvan takaavaa kategoriaa.

Se ei kiertäisi omia säädöksiään tarjoamalla perheenyhdistämisten kautta tärkeimmän väylän pakolaisuudelle.

Heikompien unohtaminen ja vahvojen auttaminen on Purran mielestä osoitus siitä, että alan tutkijat ja turvapaikanhakijoista raportoivat mediat ovat menettäneet kyvyn moraaliseen ajatteluun.

Tästä esimerkkinä hän mainitsee ”pakolaisten” ja ”turvapaikanhakijoiden” sotkemisen. Ensiimmäiselle on olemassa tarkka määritelmä YK:n asiakirjoissa sekä kansainvälisessä laissa, mutta sitä halutaan nyt käyttää kaikkiin tulijoihin.

– Turvapaikanhakija on äärimmäisen poliittinen käsite eikä sen moraalinen kantokyky yllä lähellekään pakolaisuutta, joka resonoi vahvasti toisen maailmansodan kauhuja ja on selvästi sidotumpi valtioiden välisiin ongelmiin.

Turvapaikanhakija on pääasiassa länsimainen keksintö, mutta sillä ei juuri ole legaalista asemaa.

Ongelmana on myös, että media on suopea maahanmuuton kannattajille.

*
”Jonkun persun näkemys voi olla kansainvälisen lain ja inhimillisen moraalin kannalta kuitenkin kaikkein perustelluin.”
*

– Noin kerran kuukaudessa saamme mediasta lukea kirjoituksen, jossa toimittaja – yleensä tutkijan tai kansalaisjärjestön toimijan avustuksella – neuvoo, miten käsitteitä tulee oikeasti käyttää.

Yleensä pontimena tällöin on se, että politiikassa tai kansalaismielipiteessä on tapahtunut ’ylilyönti’, joka tulee käsitteitä oikein käyttäen kompensoida.

Eli siis, että ’joku persu’ on puhunut soopaa ja sekoittanut kaksi käsitettä toisiinsa – ja koko asia on mahdollista sivuuttaa korjaamalla käsitteet.

Purran mielestä ”jonkun persun” näkemys voi olla kansainvälisen lain ja inhimillisen moraalin kannalta kuitenkin kaikkein perustelluin.

– Useimmat tutkijat tietävät, että kaikki ’pakolaiset’ eivät ole pakolaisia.

Erittäin harvoin kukaan maahanmuuton parissa operoiva (julkisesti) kyseenalaistaa toiminnan mielekkyyden tai moraalin, puhumattakaan, että kysyisi, ketä tämä kaikki oikein palvelee.
*

”Suomen valtion kädet ovat sidotut. Liberaalit käsiraudat, ikään kuin, byrokraattisten käsirautojen lisäksi.”
*

Purran mukaan humanitaarisen maahanmuuttopolitiikan ytimessä ei ole humanitaarisuus tai moraali, vaan erilaiset poliittiset pyrkimykset.
Suomen liikkumatila on tutkijan mukaan jo ehkä liiankin rajoittunut.

– Perusjamppa Kouvolasta toki osaa synnynnäisellä taidollaan kertoa, että tuo nuori kundi, jolla on iPad ja siellä Tinder, ei todennäköisesti ole oikea turvapaikanhakija, mutta liberaalilta valtiolta vaaditaan enemmän. Ja niin sen kuuluu ollakin.

– Mutta onko jo menty yli? Monessa asiassa Suomen valtion kädet ovat sidotut. Niitä sitovat paitsi kansainväliset sopimukset ja EU, myös hallinnonalan ja oikeuden kumuloituva valta ja intressit. Liberaalit käsiraudat, ikään kuin, byrokraattisten käsirautojen lisäksi.”

*
Näin siis Helsingin Uutiset jo 19.8.2015. http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/310428-mi...
*

Suora linkki HU:n referoimaan, humanitaariseen maahanmuuttoon erikoistuneen politiikantutkijan, Riikka Purran blogiin:
”Pakolaiset, intressit, moraali, politiikka (ja yksi dystopia)”
9.9.20159.9.2015 / Riikka Purra:
http://riikkapurra.net/
*

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Kysymys perheenyhdistämisestä:

”Miksi suurin osa on miehiä ja miksi he tulevat tänne?
Yhdeksän kysymystä Euroopan pakolaiskriisistä”

HS, 4.10.2015: http://www.hs.fi/kotimaa/a1443842654716?ref=hs-art...

”Miksi valtaosa turvapaikanhakijoista on miehiä? Eikö heikommassa asemassa olevat kuten naiset, lapset ja vanhukset tulisi pelastaa ensin?"

Vastaus Helsingin Sanomien mukaan:

"Perheestä turvapaikanhakumatkalle lähetetään ensin miehet, joilla on paremmat mahdollisuudet selvitä rankasta matkasta.

Jos mies saa turvapaikan, voi hän sen jälkeen anoa perheenyhdistämistä, jolloin loput perheenjäsenet voivat saapua kohdemaahan turvallisemmin.

Miehet voivat lähtömaissa myös joutua esimerkiksi aseellisten ryhmien pakkorekrytoimaksi tai väkivallan uhriksi.”
*

Tarkoittaa siis:

Miehet ovat perheiden ”ankkurijäseniä”, jotka ensin hakeutuvat turvapaikanhakijoiksi, ja turvapaikan saatuaan, ”voi hän sen jälkeen anoa perheenyhdistämistä, jolloin loput perheenjäsenet voivat saapua kohdemaahan turvallisemmin.”
*

Mitä se on?

1 mies tulee: hakee turvapaikkaa: saa turvapaikan: anoo perheenyhdistämistä.

Eli 10.000 miestä: esimerkiksi 8.000 turvapaikkapäätöstä: 8.000 perheenyhdistämisanomusta.

Perheen koko?

Esimerkiksi puoliso ja 3 lasta = 1 mies + 4 perheenjäsentä: perheenyhdistäminen = 5 henkilöä Suomessa.

Kertokaa 5 x 8.000 = 40.000. (tai esim. 3 x 8.000 = 24.000)
Kertokaa 5 x 50.000 = 250.000. (tai esim. 3 x 50.000 = 150.000, emmehän tiedä lapsilukua.. Biotunnisteita ei ole.)
jne.
*

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset