Veikko Huuska

Eliittien Eurooppa – Eliittien petos

Eliittien Eurooppa – Eliittien petos

Motto:

Eurooppa Eliitin panttivankina.

*

Eliittien vai kansalaisten EU?

”Talouskriisi on tuonut entistä selvemmin näkyviin myös EU:n demokraattisuuden ongelmat. EU itse kärsii demokratiavajeesta monin tavoin, ja lisäksi edustuksellisen demokratian uskottavuus horjuu jäsenmaissakin, kun valtionpäämiehet tekevät neuvostossa päätökset, jotka vain vahvistetaan kansallisissa parlamenteissa.

Nykyisessä kriisissä näkyy Euroopan unionin luonne eliittien vetämänä projektina.”

Näin kirjoittivat Katja Mäkinen & Marko Nousiainen,Yhteiskuntatieteiden ja Jyväskylän yliopisto  - Lähde: Keskisuomalainen 9.5.2014;

http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/eliittien-vai-kansalaisten-eu/1813704

*

Kyseset tutkijat tuskin aavistivat runsas vuosi sitten, miten oikeaan he osuivat näkemyksessään.  Kuluneet eurokriisin vuodet – ja erityisesti tämä onneton tunarointi, jota viimeisen runsaan vuoden aikana olemme joutuneet sen tiimoilta todistamaan – ovat vakuuttavasti todistaneet:

Euroopan idea, suuri hanke, Euroopan Unioni on eliitin hanke.

Se ei ole (enää – josko on koskaan ollutkaan) kansalaisten foorumi, se ei ole kansalaisten hanke tai kansalaisten asialla oleva organisaatio.

Todellisuus on järkyttävällä tavalla todentanut Timo Soinin jossain määrin pelkistävän huudahduksen ”Missä EU – siellä ongelma” todenperäisyyden.

Siksi ei ole yllättävää, eikä petoksellista, vaan yksinomaan luonnollista ja väistämätöntä, että ”kansa” sanoutuu irti EU:sta ja sen monetaarisfiskaalisesta kukkasesta, Euro-Zonesta.

*

Eliittien sota kansaa vastaan – ja tästä jännitteestä nousevat ”Populistit”

Populistiset puolueet kanavoivat näitä sitkeitä tuntemuksia, joiden kannattajilta enimmäkseen puuttuu kyky kuvata ja ilmaista ainakaan kirjallisesti maailmankatsomustaan”,

Matti Klinge analysoi taannoin päiväkirjassaan. http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/121397-eraan-julmateon-ideologinen-taustoitus-yritys-suhteuttaa

Suuressa kuvassa kaikki tämä liittyy kritiikkiin eliittejä vastaan

Suomessa kohdennettu ja nimetty kritiikki eliittejä vastaan on laimeaa, ja sitä tuskin on, ellei summittaista herra-närää oteta lukuun.  Nyt puhun Eliitti-kritiikistä tieteellisenä ja yhteiskunnallis-poliittisena ilmiönä. – Mutta kyllä sitäkin, eliitti-kritiikkiä, esiintyy, kuten tähän ylempänä ja alempana lainatuista otteista ilmenee.

En tiedä, onko oikein puhua eliitti-kritiikistä.

Tarkemmin ajateltuna kyseessä on varmastikin puhdas olevien olojen, havaittavan maailman, ilmiöiden ja tilan tarkastelu.

Jos kuva on vino, ei vika ole tutkijan.  Niinpä tutkija kertoo meille, mitä näkee: se on enemmänkin tutkimusta kuin yhteiskuntakritiikkiä.

Mutta tästä näytetystä kuvasta on meidän kaikkien, niin tutkijoiden kuin poliitikkojen – ja ennen kaikkea meidän ”tavallisten ihmisten” vedettävä omat johtopäätöksemme.  Johtopäätökset ovat vastauksia klassiseen kysymykseen: ”Mitä meidän on tehtävä?”

*

Eliittien rikosta voidaan kutsua nimellä ”klerkkien petos”

”Klerkkien petos” –termiä käytettäessä sovelletaan aatehistoriasta tuttua ajattelua (mm. Julien Benda) , ja tarkoitetaan ilmaisulla sitä, että intellektuellit, älymystö ei ole nähnyt sellaisia asioita ja epäkohtia, jotka ovat täysin ilmeisiä kansalaisille.

Tai – mikä kenties vielä pahempaa – eliitti ei omien etujensa vuoksi ole halunnut ”nähdä” näitä asioita ja epäkohtia.

Niinpä, kun yhteiskunnan ”yläkerta” vaikenee tai katsoo toisaalle – alakerta nousee.  Seuraa ”massojen kapina”.  http://en.wikipedia.org/wiki/Julien_Benda

Myös Chrispher Lasch voidaan muistaa alan klassikkona http://www.thesocialcontract.com/artman2/publish/tsc1202/article_1064.shtml

*

Massojen kapina

Massojen kapinan käsitettä kehitti Josè Ortega y Gasset. https://fi.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset  Ortega y Gasset päätyi jo monin osin unohdetun ratiovitalismi-käsitteen pariin, ja tukeutui myös historian järki –käsitteeseen, niin hämärä kuin se saattaakin olla muille kuin paneutuneille.

Wiki tiivistää hieman latteasti Ortega y Gassetin teemoja näin:

”Filosofisissa yleisteoksissa Ortegaa on pidetty muun muassa eksistentialistina, fenomenologina ja pragmatistina. Itse hän antoi filosofiselle työlleen nimikkeen ”ratiovitalismi” (raciovitalismo).  Ratiovitalismi on synteesi järkeä painottavasta rationalismista ja vitalismista, jossa järjen katsotaan olevan biologinen prosessi.  Ortegan mukaan järki ja rationaalisuus pitää ymmärtää ihmiselämän vitaalisten, yhteiskunnallisten ja historiallisten ulottuvuuksien myötä kehittyvänä ilmiönä. Hän käyttää siitä myös nimitystä "historiallinen järki".  https://fi.wikipedia.org/wiki/Rationalismi & https://fi.wikipedia.org/wiki/Vitalismi  

Kemisti Robert Brotherus toteaa, ”energia ei ole olio vaan olion ominaisuus”.  http://www.skepsis.fi/ihmeellinen/vitalismi.html

Jo nyt saatu kokemus on osoittanut, että Euro ei ole vitaalinen, elinvoimainen valuutta, rahayksikkö, toimijaelementti: se on liiaksi ja epäsymmetrisesti rahatalouden väline pääomien keskittymisen työssä.  Se sanalla sanoen palvelee enemmän mammonaa kuin kansaa – ja kansalaista.

*

Mitkä syyt aiheuttavat tällaisen ”eliittien petoksen”?

Ainakin yksi syy on tässä: älymystö on liian yhtenäinen, samalla tavoin ajatteleva.  Ja älymystö on ”marksilainen”.  – Tai yhtä hyvin liberalistis-monetaarinen. - Moni kriitikko kohdistaa kritiikkinsä Frankfurtin filosofiseen koulukuntaan (Adorno, Marcuse).  http://takkirauta.blogspot.fi/2011/03/alymyston-petos.html

Frankfurtin kriittisen koulukunnan mukaan "kapitalistisessa yhteiskunnassa lisääntyvän teknistymisen, tieteellisen edistyksen ja tästä seuraavan byrokratisoitumisen takia yksilöt vieraantuvat ja siten yksilön merkitys katoaa. Yksilöiden välisistä suhteista tulee traditionaalisten siteiden löyhtyessä tavaranmuotoisia ja ne muuttuvat entistä enemmän vaihtosuhteiksi.

Oppi katsoo, että tästä seuraa täysin hallittu maailma, joka kontrolloi yksilöä sosiaalisesti ja alistaa idealismin, nonkonformismin, epäkonventionaalisuuden ja luovuuden. Kriittinen teoria edellyttää, että filosofialla tulisi olla yhteiskunnassa keskeinen ja käytännöllinen rooli paremman tulevan yhteiskunnan luomiseksi."  https://fi.wikipedia.org/wiki/Frankfurtin_koulukunta

Nyt silmiemme edessä prosessoituu ja todentuu hämmentävä historiallinen mutaatio:

Yhteiskunta, tuo joskus niin moitittu, alistuu kuin kesytetty koira ja käpertyy isäntänsä jalkojen juureen, välillä siltä pientä armopalaa anoen: ja kuka onkaan isäntä?

Isäntä, master, on Raha.

Euroopan tapauksessa Euro, tuo bastardos.

*

Iso kuva

Neuvostoliittolaistyyppisen bolshevismin murennuttua ja lakattua vaikuttamasta poliittis-taloudellisena – ja sotilaallisena – suurvoimana maailmassa, taloudellinen vapauksien markkina menetti sen viimeisenkin vastavoiman, joka sillä oli.  Markkinat kirjaimellisesti vapautuivat.  Ne vapautuivat, kun säätely, regulaatio, lakkasi tai keveni.  Ja tämän suuren historiallisen murhenäytelmän takana oli vain hieman pienempi murhenäytelmä, vastavoima ja sen hiipuminen.

Uskon historialliseen dialektiikkaan.  Tai en usko, vaan näen sen toimivan.  Voima.  Vastavoima.  Synteesi.  Jokin pyrkimys tasapainotilaan.  Historiallisesti elämme ennennäkemättömän epävakauden aikaa, ja se – epävakaa maailmanvoimakenttä – tulee käymään hankalaksi ja kalliiksi kaikille.

*

Väärää politiikkaa

Klinge taistelee yksisilmäisyyttä vastaan, ja yksisilmäisten maassa se taistelu on tuomittu häviöön.

Hän kritisoi toistuvasti kommentoinnin ja asennoitumisen yksipuolisuutta vastaan.  ”Kaikkiin hallitus- ja johtopuolueisiin kanavoituu tyytymättömyyttä ja pettymystä”, Klinge toteaa.

Mutta ”kaiken vastustuksen leimaaminen kielteiseksi (ääri)oikeistolaisuudeksi ei ole oikea reaktio”.

”Soinin ja Le Penin puolueet ja muut samantapaiset heijastavat protestia, jonka lehdistö leimaa liian kärkkäästi VÄÄRÄKSI”.  Poliittinen maailman on ilmeisesti muuttumassa koko Euroopassa, Klinge arvioi.

*

Mutta onpa näkijöitä joukossa:

Professori Jukka Kekkonen:

"Kansa kyllästymässä etuja kahmivaan eliittiinEurooppaa uhkaa myllerrys?"  http://www.suomenmaa.fi/etusivu/7309763.html

”Vallan ja varallisuuden keskittyminen yläluokalle näyttää johtavan siihen, että demokratian toinen aalto nousee myllertämään Länsi-Eurooppaa, Helsingin yliopiston oikeushistorian professori Jukka Kekkonen uskoo.

Kreikan vaalivoittaja Syriza ratsastaa aallon ensimmäisellä harjalla. Perässä on tulossa Espanjan Podemos, joka saattaa romuttaa maan vanhan puoluekentän.”

”KEKKOSEN mielestä vaikuttaa, että olemme palaamassa sääty-yhteiskunnan aikaan.

Taloudellinen eliitti alkaa olla samassa asemassa kuin 1600-luvun aateliset: veroja ei makseta, vaan rasitukset jätetään kansan kannettavaksi.

Kansalaisten ainoaksi vaihtoehdoksi jää vaatia radikaalia uudistusta.

– Nykyinen poliittis-taloudellinen valtaeliitti on monin tavoin kahminut itselleen asemia ja etuja. Ilman kokonaisvaltaista muutosta mitään ei tapahdu.”

PARASTA politiikkaa on Kekkosen mukaan tehty silloin, kun heikommassa asemassa olevia on pyritty auttamaan osaksi yhteiskuntaa.

Kekkonen kaipaa nykyaikaankin toimenpiteitä, joissa pyritään lieventämään eriarvoistumista.

– Silloin ei ole vaaraa ajautua tilanteeseen, jossa demokraattisen järjestelmän oikeutus joutuu uhatuksi, kun eliitin etuoikeuksia kasvatetaan.

KEKKOSTA surettaa, että vaatimukset omien etujen lisäämisestä ja suoranainen röyhkeys jylläävät Suomessakin.

Häntä huolestuttaa, että julkinen keskustelu aiheesta on olematonta, eivätkä toimittajat osaa asettaa oikeita kysymyksiä.

– Juuri kukaan ei enää kysy, mitä asiat merkitsevät oikeusvaltion tai yhdenvertaisuuden kannalta. Jokin ajan merkki sekin on.”

*

Euroopan Unionista on tullut Eliittien Eurooppa

Kutakuinkin näin tiivisti asian Aalto-yliopiston taloustieteen professori Pertti Haaparanta YLE Radio-1:n Ykkösaamussa tänään (13.8.2015).  http://areena.yle.fi/1-2869547?autoplay=true (heti alussa ajassa: 00:00 -18:00)

Tulonsiirtojen leikkausten vaikutuksia talouskehitykseen arvioidaan liian alhaisin vaikutuskertoimin.  Faktisen talousvaikutuksen lisäksi pitäisi huomioida yleiset psykologiset seuraukset.  Toisaalta yhteiskunnallisten tulonsiirtojen vähentymisellä ei ole empiirisissä tutkimuksissa (esim. Yhdysvaltojen eri osavaltioissa) havaittu dynaamisia vaikutuksia; ”pieni valtio” ei lisää yhteiskunnan talouskasvu.

Tutkimukset talouden kasvutekijöistä korostavat inhimillisen pääoman ja tutkimus-kehityspanosten merkitystä: tämä kaikki on unohdettu käytännön päätöksenteossa.

Yhtäkään EU-lainsäädännön säädöstä, joka kieltäisi (Kreikan ja muidenkin velallisten) velkojenleikkauksen ei ole. (!).  Tähän pointtiin on toistuvasti vedottu, vaikka mitään pykälää ei ole, ja toisaalta Eurooppa-oikeus on todennut että estettä ei ole.

Velkahelpotus oikeaan paikkaan annettuna – silloin kun on selviö, että leikkaamatonta velkaa ei koskaan pystytä maksamaan takaisin – on voinut jopa nostaa leikattujen velkojen markkina-arvoa, mikä on ollut sekä velallisten että velkojien etu.  Tämä on kolmannen maailman velkaongelmien yhteydessä todettu tosiasia viime vuosikymmenten ajalta. – Kreikan velkaohjelman venytys ei auta ketään: se on vain heikkojen poliitikkojen viikunanlehti, joka maksaa osapuolille rahaa.  -  Kukaan ei voita, mutta menetetään ne hyödyt, jotka akordimenettelyllä saavutettaisiin.

Komission vaatima Kreikan yksityistämisohjelma on yksinomaan jättimäinen tulonsiirto kansainvälisille pääomasijoittajille.  Menettäjänä Kreikan valtio, kansa ja kansakunnan tulevaisuus.

EU on aloittanut talouspainotteisena rauhanprojektina.  Nyt se on Eliittien Eurooppa, joka ajaa vain taloudellisten ja poliittisten eliittien etua.

EU:n velkasäännöt rajoittavat kansallista liikkumavaraa: ne kaventavat kansallista demokratiaa ja päätöksentekoa kiristävän tulonsiirtopolitiikan suuntaan. 

Eurooppalaisessa yhteisössä kaikki kansalliset toimijat ovat vähemmistöjä: Eurooppa on vähemmistöjen maa, jossa yhteistä hyvää on mahdoton saavuttaa.  Eurooppalainen talousjärjestys, sekä sellainen keskeinen arvo kuin ihmisten vapaa liikkuvuus nykytilassa ajaa Euroopan hajoamisen partaalle: järjestelmä johtaa kohtuuttomuuksiin ja vääryyksin, joita vastaan taistelevat ryhmittymät kokoavat lisää kannatusta.”

Nämä siis muistinvaraisesti poimittuina prof. Haaparannan tärkeästä puheenvuorosta Ykkösaamussa tänään 13.8.2015.  Kuuntele autenttinen keskustelu, jossa juontajana Olli Seuri: http://areena.yle.fi/1-2869547?autoplay=true (Aika 00:oo-18:oo min.)

*

Poliittinen sokeus ja valikoiva puhunta

Vielä paneudumme hetkiseksi Klingen kritiikkiin länsi-eurooppalaista poliittista sokeasilmäisyyttä ja valikoivaa puhuntaa kohtaan.

Klinge kirjoittaa toistuvasti demokratiasta ja poliittisen järjestelmän legitimiteetistä [mm. 20.9.2011].

Suuria bonuksia ja palkkioita kritisoidaan koko ajan, mutta samalla hyväksytän vaikenemalla tähän johtaneen kehityksen syyt”.

Populistiset liikkeet ja mielenosoitukset puhuvat toista kieltä, ja demokratian pitäisi tähän vastata”.

Klinge selostaa ranskalaisen professori Pierre Rosavallon tutkimuksia ja näkemyksiä, joiden mukaan ”demokratia-käsitteen pitää entistä selvemmin sisällyttää Vallankumouksesta [Ranskan svk 1789] periytyvä tasa-arvon, egaalisuuden, aspekti”.  https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Rosanvallon

Klinge näkee, että käytännön esimerkit eri tahoilla eivät lupaa hyvää tässä, egaalisuuden, näkökulmassa.  Hän lukee Ranskan uskomattomista korruptioskandaaleista ainakin kolmen viime presidentin aikana.  Italiasta ”kuuluu kummia” jne.

”Ollaan tuohduksissaan monien Lähi-idän maiden poliittisesta tilanteesta, mutta oman ”demokratiamme” periaatteellinen ylistely jatkuu, meillä ”länsimaissa” on kaikki hyvin”, professorimme jyrisee.

*

Klingen listaan voidaan ehdottomasti lisätä koko Euro-kriisin skandaalimaiset piirteet.  Siinähän EU ja EK ja EKP ja IMF ovat gangsterimaisesti siirtäneet eri kansakuntien veronmaksajien taskuista rahat suurmaiden jättipankkien pelitappioiden ja uhkarohkean puljaamisen kuittaamiseen.

Yksittäin tehtynä tuollainen johtaisi Interpolin etsintäkuulutukseen, lujaan ajojahtiin ja ankaraan tutkintaan.  Oikeuskäsittely käytäisiin kirkkaiden lamppujen valaisemassa oikeussalissa – koko maailma odottaisi ankarien rangaistusten julistamista.

Mutta nyt.  Gangsterit jatkavat tehtävissään kuin ei mitään olisi tapahtunut.

Kukaan ei lue heille syytettä.  Siinä ”Lännen arvot”.  Siinä Lännen ”arvoyhteisö”.  Siinä teille ”oman demokratiamme periaatteellinen ylistely jatkuu, meillä ”länsimaissa” on KAIKKI HYVIN!”.  – Niin on, kun niin on Eliitti määrännyt.  Koska se on Eliitin etu, ja välttämättömyys sen sikamaisen puljaamisen jatkumiselle.

*

Minne rahat kadonneet?

”Mihin Ranskan valtavat salaiset rahat käytettiin?  Pääasiassa vaalirahoitukseen”.

”Yhdysvalloissa vaalirahoitus lienee avoimempaa, mutta se tosiasia, että raha, eivät mielipiteet, ratkaisee, merkitsee kaikkien edunvalvontalobbyjen valtaa kansan enemmistön mieltä vastaan tai siitä välittämättä”.  -  Tähän haluaisin kysyä: esittääkö tällaisia, näin kovia ja radikaaleja näkemyksiä jokin ”pystyynkuollut perinne- ja dekoraatio-hermann”i – vai oikeasti ajan hermolla oleva yhteiskuntatutkija ja kulttuurisen kehityksen tuntija.

*

Kaksinaismoraali – kaksoisstandardit

Niinpä lähestymme tämän katsauksen loppuakordeja.  Klinge kirjoittaa: ”Kiusallista on vain se kaksinaismoraali, jota tämä poliittinen eliitti harrastaa, meilläkin”.

Tätä harhakuvaa, ja valhetodellisuutta, vastaan käy professori tiukeana ja periksi antamattomana.  Haluan astua hänen rinnalleen tähän taistoon.

”Kansanedustajat uskovat todellakin olevansa kansan, eivät puolueiden, ryhmäkuntien, oman ambitionsa edustajia, ja seurustelemalla liiaksi keskenään he ylläpitävät harhakuvaa DEMOKRATIAN LEGITIMITEETISTÄ”.  – Siitä, josta heidän pitäisi kantaa mitä syvintä huolta, ja meidän.

Emme kuitenkaan voi jättää näitä professori Matti Klingen esiintuomia – ja hänen päiväkirjastaan etsimättä kohtaamiani – pointteja huomiotta.  Se olisi virhe ja synti ja epärehellistä.  Mutta mitä muuta voimme tehdä kuin huokailla ja siunailla?

Kansanedustajat voisivat seurustella hieman enemmän ”kansan” kanssa.  Liian usein olen joutunut havaitsemaan, että monella heistä ei ole tuon taivaallista käsitystä siitä, miten ”kansa” elää ja miten heidän hyväksymänsä ja nuijimansa lait vaikuttavat kansalaisten ikiomassa elämässä.

Klinge-lainaukset blogistani parin vuoden takaa;

http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/121397-eraan-julmateon-ideologinen-taustoitus-yritys-suhteuttaa

*

 

Lue ennen kaikkea:

Jan Hurri: ”Viis hinnasta, Kreikka-draama jatkuu”

Taloussanomat, 12.8.2015 (julkaistu myös I-S, 13.8.)

http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2015/08/12/viis-hinnasta-kreikka-draama-jatkuu/201510170/12

Jan Hurri kirjoittaa:

Kreikan kolmas "pelastuspaketti" on kuin kaksi edellistä: se paisuttaa Kreikan velkataakkaa ja pahentaa maan talousahdinkoa eikä ratkaise kriisiä. Samoin Suomen Kreikka-riski kasvaa eikä kutistu. Sata miljardia sinne tai tänne, kunhan Kreikka-draama jatkuu.”

”Tiistaina näytti yhä varmemmalta, että Kreikka voi piakkoin saada kolmannen suuren "pelastuspaketin". Alustavien arvioiden mukaan Kreikka voi saada lähemmäs sata miljardia euroa pääasiassa Suomen ja muiden eurovaltioiden takaamia uusia tukiluottoja.

Todennäköisimmin uusi "pelastuspaketti" toimii kuin kaksi edellistäkin: se ei pelasta Kreikkaa tai muitakaan kriisiin osallisia euromaita kriisistä vaan pitkittää ja pahimmillaan jopa pahentaa kriisiä.”

”Toki uusikin rahoitusohjelma estää Kreikkaa uhkaavan maksukyvyttömyyden ja Kreikan rahoittajia uhkaavat välittömät luottotappiot. Samalla se kuitenkin ennemmin kasvattaa kuin kutistaa Kreikan ennestäänkin railakkaasti liian raskasta velkataakkaa.

"Kreikka-kolmonen" lykkää totuuden hetkeä, mutta tuskin estää sitä. Samalla se lykkää mutta ei estä niitä tappioita, joita Suomikin aikanaan joutuu tästä kriisistä ja Kreikan "pelastamisesta" tunnustamaan.

Tappioiden lykkäämistä – ja paisuttamista – selittänee lähinnä europäättäjien haluttomuus tai kyvyttömyys aiempien virheiden tunnustamiseen. Väliäkö siitä, että näin todennäköisesti kriisin loppulasku paisuu entistä suuremmaksi.

Veronmaksajat kyllä maksavat, maksoi mitä maksoi.”

*

Näin todentuu se, minkä olemme kaiken aikaa tienneet:

Euro on ”poliittinen projekti”.

Siksi poliittisesti on mahdotonta tunnustaa tosiasioita.

Euron projektin kiville menon tunnustaminen olisi kaiken viisauden alku.

Mutta poliitikot eivät voi tunnustaa tosiasioita, koska se merkitsisi samalla ”poliittisen hankkeen” (Euro) konkurssia.  Loppua. Finitoa.

*

… draama jatkuu.  Draama.  Hemmetti, kuka enää puhuu draamasta.  Tämä on murhenäytelmä, Tragedia, isolla Geellä.

*

Euro on Eliitin hanke.

Eliitti on ajanut seinään.

Eliitti ei tunnusta.

Eurooppa on Eliitin panttivankina.

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän JaakkoKorpi-Anttila kuva
Jaakko Korpi-Anttila

"Tragedia, isolla Geellä"

Muistelen, että tragedia tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa 'pukin huutoa'. Suurissa ja miksei pienemmissäkin teatteri- ja muissa tilaisuuksissa oli antiikin aikoina tapana uhrata jumalille eläimiä. Usein kohteeksi joutui halpa ja viaton pukki, kun härkiin ei aina ollut varaa. Siinä kohtaa, kun uhrintoimituksen suorittajan puolitylsä veitsi vilahti pukin kurkulle, niin siltä pääsi melkoinen rääkäisy.

Näyttää siltä, että köyhemmät kansat ja kansalaiset ovat taas kerran pukin asemassa katsellen kauhun vallassa, mitä 'ylhäältä' tuleman pitää.
- - -

Taas kerran hieno kirjoitus VH:lta! Kiitos siitä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Olen samaa mieltä, mutta mikä tässä kun äänestämälläkään ei voi vaikuttaa kehitykseen?

Käyttäjän kimmosaarikko kuva
Kimmo Saarikko

Hyvä kirjoitus. Yksi asia mietityttää. Onko EU:ssa ja varsinkaan mainitussa eliitissä olenkaan intellektuelleja tai älymystöä? Kirjoitin asiasta täällä:
http://kimmosaarikko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1980...

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Onko EU:ssa ja varsinkaan mainitussa eliitissä olenkaan intellektuelleja tai älymystöä?"

Ainakin ovat hiljaa vai onko vaiennettu. Joka tapauksessa hyvä ja kattava kirjoitus Huuskalta eikä tähän taida federalistit kommentoida.

Käyttäjän PetriHirvimki kuva
Petri Hirvimäki

Kiitos Veikko - hyvä kirjoitus mutta ei se ole Euro se ongelma vaan juuri se pullamössövaltaeliitti. Ja hyvä vallankumous on jo alkanut - mutta ei sitä tee Klinge vaan Hirvimäki ja ehkä Huuska ja eräät muut. Mukaan mahtuu vielä -

http://e-liike.net

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset