Veikko Huuska

Heidi Hautala näki jo 2006 Venäjän palanneen”tsaarin aikaan”

Heidi Hautala näki jo 2006 Venäjän palanneen”tsaarin aikaan”

*

Näin vuonna 2006:

Heidi Hautala kritisoi Venäjää rajusti duuman edustajien edessä - ei puhemiehen puhuttelua

Hautala sanoi virallisessa vihreiden ryhmäpuheenvuorossa muun muassa, että Venäjän duuma on taantunut vuotta 1905 edeltävään tilaan.

Tämä tapahtui Suomen Eduskuntalaitoksen 100-vuotisjuhlaistunnossa, jossa Venäjän virallinen edustaja istui kuulijoiden joukossa.

”Eduskunnan puhemiehen puhutteluun johtanut Oras Tynkkysen puhe (2013) on varsin maltillista Venäjän kritiikkiä verrattuna nykyisen kehitysministerin Heidin Hautalan rökitykseen vuonna 2006. Hautala varasti huomion eduskunnan 100-vuotisjuhlaistunnossa kritisoimalla Venäjää paikalla olevien Venäjän duuman edustajien edessä.

Hautala sanoi virallisessa vihreiden ryhmäpuheenvuorossa muun muassa, että "Venäjän duuma on taantunut vallan keskittämisen seurauksena valtaoikeuksiltaan vuotta 1905 edeltävään tilaan, jollon kaikki valta oli tsaarilla."

Hautala myös julisti suomalaisten velvollisuudeksi toimia Euroopan unionin jäsenenä niin, että Venäjä saavuttaa pysyvämmän vakauden.

- Se toteutuu vain, jos maassa toteutuvat oikeusvaltio, ihmisoikeuksien kunnioitus ja demokraattinen vastuunalaisuus, Hautala sanoi.

Eduskunnan silloinen puhemies Paavo Lipponen ei ottanut Hautalaa puhutteluun. Hän tyytyi paheksumaan julkisuudessa Hautalaa, joka hänen mielestä käytti juhlatilaisuutta hyväksi kritisoidakseen törkeästi naapurimaata.”

Lähde:  http://yle.fi/uutiset/nain_vuonna_2006_hautala_kritisoi_venajaa_rajusti_duuman_edustajien_edessa_-_ei_puhemiehen_puhuttelua/6839748

*

"Venäjän valtiojohdon arvostelu on edelleen sopimatonta Suomessa"

Dagens Nyheterissä julkaistiin lauantaina 3. kesäkuuta (2006) eduskunnan 100-vuotisjuhlista kaksi artikkelia. DN:n Helsingin avustaja Stefan Lundberg kirjoitti vihreän eduskuntaryhmän kansanedustajan Heidi Hautalan arvostelusta venäläistä demokratiaa kohtaan.

Jutun otsikko on "Finsk Putinkritiker får bannor av talmannen" (Suomalainen Putin-kriitikko sai puhemieheltä moitteet, vh). Lyhyessä tekstissä kerrotaan, että Venäjän valtiojohdon arvostelu on edelleen sopimatonta Suomessa. Hautalan puhe ärsytti kansanedustajakollegoja ja erityisesti puhemies Paavo Lipposta. Hautalan nimettömät kollegat pitivät Hautalan puhetta mauttomana, röyhkeänä sekä sopimattomana. Lipposen mielestä puhe oli jopa sivistysvaltiolle kuulumaton. DN kirjoitti Hautalan vertailleen venäläistä ja suomalaista parlamentarismia keskenään ja hän oli todennut venäläisen parlamentarismin pysähtyneen. Hautalaa siteerattiin tekstissä myös: "On aina se vaara, että parlamentissa esitetään poliittisia mielipiteitä "

Lähde: http://formin.finland.fi/public/?contentid=69041&contentlan=1&culture=fi-FI

*

Mitä Hautala tarkkaan ottaen sanoi 2006?

Eduskunnan 100-vuotisjuhlaistunto 1.6.2006;

Heidi Hautala /vihr (ryhmäpuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Suomen kohtalot ovat aina liittyneet vahvasti maailman muutoksiin. Sata

vuotta sitten suuriruhtinaskunta Suomi hyötyi tsaarin-Venäjän heikkoudentilasta. Venäjä oli

hävinnyt sodan Japania vastaan, ja tämä käynnisti valtakunnassa sisäisen kamppailun yksinvaltiutta vastaan. Itsevaltiaan tsaarin oli suostuttava myönnytyksiin. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sekä säätyvaltiopäivien muutos yksikamariseksi kansanedustuslaitokseksi saavutettiin Suomessa osana tätä kuohuntaa.

 

Myös tänä päivänä Suomen kaltaisen maan menestys on sidottu globaaliin toimintaympäristöönsä. Euroopan unioni on luonnollinen toimintakehyksemme pyrittäessä luomaan ihmiskasvoista globalisaatiota ja saattamaan se poliittiseen hallintaan.

 

Samalla tavalla kuin Suomen suuriruhtinaskunnan kohtalot olivat sata vuotta sitten kytköksissä koko Venäjän laajan keisarikunnan tilaan, on nykyinen Venäjän federaatio kytköksissä Euroopan unioniin ja sen politiikkaan.

Velvollisuutemme on toimia Euroopan unionin jäsenmaana siten, että Venäjä saavuttaa pysyvämmän vakauden, ja sen se voi saavuttaa vain, jos oikeusvaltio, ihmisoikeuksien kunnioitus ja demokraattinen vastuunalaisuus toteutuvat.

 

Tänä päivänä Venäjän duuma, joka sai itsevaltiaalta rajoitetut valtaoikeudet samassa yhteydessä kuin Suomen eduskuntauudistus toteutui, on vallan keskittämisen seurauksena taantunut valtaoikeuksiltaan vuotta 1905 edeltävään tilaan, jolloin kaikki valta oli tsaarilla.

(Vahvennus vh:n)

 

Suomen vuoden 1906 eduskuntauudistus ei syntynyt vain itsevaltiaan armosta. Sitä edelsi vuosikymmenet kestänyt ruohonjuuritason liikehdintä, jossa syntyi kansalaisyhteiskunta kansanvalistusseuroineen, vapaapalokuntineen, raittiusliikkeineen ja puolueineen. 1880-luvulta alkaen vahvistui ajatus, että samassa asemassa oleville tuli taata samat oikeudet. Alexandra Gripenberg perusteli naisten äänioikeutta jo vuonna 1869 sanoen, että koska naisen tuli lain edessä vastata omasta teostaan täysivaltaisesti, hänen tuli miesten tavoin osallistua lakien laatimiseen.

 

Kun myös naiset saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden, ottivat jo eduskunnan ensimmäiset naiset asiakseen huolehtia siitä, että lakeihin ei jäisi mitään naisille epäedullisia kohtia. Tänäkin päivänä eduskunnassa on puoluerajat ylittävä naisverkosto, jonka tarkastelukulma ulottuu tasa-arvon nykyaikaisista kotimaisista haasteista aina naisten asemaan maailmanlaajuisesti.

 

Sadassa vuodessa edustuksellinen demokratia puolueineen on joutunut tilanteeseen, jossa osallistuminen vaaleihin ei enää samassa määrin innosta kansalaisia. Onkin vahvistettava yleistä kansalaistuntoa, sitä, että syntyy vaikuttamisen vahva tunne myös vaalien välillä.

 

Vihreä liitto on nykyisistä asemansa vakiinnuttaneista puolueista se, joka ei ole syntynyt

taistelussa valtiollisen itsenäisyyden puolesta vaan vasta 1980-luvulla. Meille on kansalaisten

kaikkinaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien lujittaminen itsestäänselvää.

 

Kun vuonna 2000 uudistettua perustuslakia on lähivuosina parlamentarismin hengessä vielä tarkistettava, tarjoutuukin tilaisuus luoda kansalaisaloiteoikeuksia sekä päättäviä kansanäänestyksiä. Samalla tarjoutuu tilaisuus korjata vaalijärjestelmään maan sisäisen muuttoliikkeen vuoksi syntynyt ongelma alueellisen tasavertaisuuden toteutumisesta vaaleissa.

 

Ärade talman! Genom lantdagsreformen 1906

lämnade vi ståndssamhället bakom oss. Då började utvecklingen mot ett nordiskt samhälle som

lägger vikt vid jämställdheten och som i dag utgör en modell för samhällsfred och ekonomisk

framgång på andra håll i Europa. En återgång till ståndssamhället genom en ekonomisk politik

som godkänner inkomst- och välfärdsskillnader är som att vrida klockan bakåt.

 

Lähde: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/poytakirja/Documents/ptk_63+2006.pdf#search=Eduskunta%20100%20vuotta%20juhlaistunto sivut 6-7.

*

Turun Sanomat kirjoitti tuoreeltaan 1.6.2006:

Hautalan puhe kohautti juhlaistuntoa.  – Lipponen tuomitsi Hautalan puheet. …

 1.6.2006 - Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa eduskunnan torstaisessa 100-vuotisistunnossa esitetty näkemys Venäjän duuman asemasta suututti perusteellisesti puhemies Paavo Lipposen (sd).

Lipponen sanoi, ettei juhlatilaisuutta pidä käyttää hyväksi ja esittää siellä "näin kovaa ja törkeää kritiikkiä naapurimaata kohtaan".

Puhemies huomautti, että Venäjän edustajat on kutsuttu juhlaan ja he ovat tulleet sinne "bona fide" eli hyvässä uskossa juhlamielellä.

Lipposen mielestä vihreiden ryhmänjohtaja Heidi Hautala puhui lisäksi aivan puuta heinää.

"Jos vertaa Venäjän demokratiaa tänä päivänä vuotta 1905 edeltävään demokratiaan ja pitää nykyistä aiempaa huonompana, ei ole suhteellisuuden- eikä todellisuudentaju tallella", Lipponen latasi.”

*

Näin se nähtiin

Hautala muistutti Suomen ja Venäjän yhteisestä historiasta ja arvioi, että Suomen velvollisuus on toimia niin, että Venäjä saavuttaa pysyvämmän vakauden. Tämä edellyttää oikeusvaltiota, ihmisoikeuksien kunnioitusta ja vastuunalaisuutta, hän lisäsi.

"Tänä päivänä Venäjän duuma, joka sai itsevaltiaalta rajoitetut valtaoikeudet samassa yhteydessä kuin Suomen eduskuntauudistus toteutui, on vallan keskittämisen seurauksena taantunut valtaoikeuksiltaan vuotta 1905 edeltävään tilaan, jolloin kaikki valta oli tsaarilla", Hautala sanoi.

Venäjän duuman edustajat olivat paikalla, ja päiden pyörittelyä nähtiin laajemminkin ulkomaisten vieraiden joukossa.

Venäjän kielen simultaanitulkki oli kaikille yllätyksenä jättänyt tulematta töihinsä, mutta vierailla oli käytettävissään puheiden käännökset.


Juhlaistuntoa seuranneella vastaanotolla lukuisat kansanedustajat pitivät puhetta tilaisuuteen sopimattomana, sanavalintoja epäonnistuneena ja itse arviotakin totuuden vastaisena. Hautala itse ei tuntunut olevan kritiikistä moksiskaan:

"On aina se riski, että parlamentissa esitetään poliittisia mielipiteitä", hän sanoi.

Juhlaistunnon varsinaisena asiana oli hyväksyä lopullisesti laki ulkopoliittisia ja EU-asioita tutkivan laitoksen perustamisesta eduskunnan yhteyteen.

*

Helsingin Sanomien Pekka Hakala kirjoitti 12.10.2013 otsikolla

Vallanhaluinen hippi ärsyttää”:

http://www.hs.fi/kotimaa/a1381481584458

Ympäristökysymysten lisäksi Hautala on puolustanut kovaäänisesti ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Erityisesti hänen hampaissaan on ollut Venäjä. Eduskunnan satavuotisistunnossa 2006 Hautala tervehti puhujapöntöstä venäläisiä parlamentaarikkovieraita sanomalla, että duuma on "taantunut valtaoikeuksiltaan vuotta 1905 edeltävään tilaan, jolloin kaikki valta oli tsaarilla". Tuolloinen puhemies Paavo Lipponen (sd) haukkui Hautalan tulisesti.

Hautala johti sittemmin suomalais-venäläistä kansalaisfoorumia Finrosforumia, joka pitää yllä tiiviitä yhteyksiä Venäjän oppositioon.

Hautalan avopuoliso on venäläinen elokuvaohjaaja Andrei Nekrasov, joka on tehnyt Georgian sotaa ja Aleksandr Litvinenkon murhaa käsittelevät dokumentit.” 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Andrei_Nekrasov

*

Näkijä

Muistan, miten alan edustajien piirissä jo 2006-2007 toistuvasti ihmettelin, mikseivät muut suomalaiset ole aktiivisesti mukana Venäjällä ja Venäjä-keskustelussa, vaan hiihtelevät sukkasillaan.

Aktiivisuutensa, Venäjä-kontaktiensa, rohkeutensa ja verkostojensa ansiosta Hautala lienee Venäjän nykytilasta ja taantumaprosessista parhaiten perillä oleva suomalainen, ei ainoastaan poliitikko, vaan myös asiantuntija.

Esimerkiksi Sofi Oksasesta hänet erottaa ennakkoluulottomuus ja paneutuminen.  Kirjailija Oksasen lähes ohjelmallinen antipatia Venäjää kohtaan, joka joltain osin on nähtävissä sukukokemusten valossa jopa ymmärrettävänä, kuitenkin se ohentaa ja kapeuttaa hänen kykyään nähdä ison kuvan vivahteita.

*

Sapiskaa myös Lännelle

Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n  äskettäinen ratkaisu ja korvaussanktiot palauttivat ajankohtaisiksi kysymyksen Yhdysvaltain salaisista vankiloista ja vankilennoista.  http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/195642-cian-tehostetut-kuulustelumenetelmat-oikeudessa

Heidi Hautala kysyi presidentinvaalitentissä tammikuussa 2006 pääministeri Matti Vanhaselta tämän kanaa mainittuihin salailtuihin vankikuviohin.

Hautala kirjoitti silloin blogissaan asiasta tavalla, joka ansaitsee tulla mieliinpalautetuksi tässä kokonaisuudessaan:

”Vihreiden presidenttiehdokas Heidi Hautala pääministeri Vanhaselle:

Ihmisoikeuksia ei tule uhrata suurvaltasuhteille

07/01/2006 | Blogi

Pääministeri Matti Vanhanen kieltäytyi viime viikolla vaalitentissään ottamasta minkäänlaista kantaa Yhdysvaltojen Guantanamossa ylläpitämiin salaisiin vankiloihin.

Monet ihmisoikeusjärjestöt ovat kertoneet vankien epäinhimillisestä kohtelusta Yhdysvaltojen salaisissa vankiloissa. Miltei sata vankia on Guantanamossa ryhtynyt syömälakkoon vastalauseena laillisten oikeuksiensa loukkaamiselle. YK:n kidutusta tutkiva erikoislähettiläs Manfred Nowak on kertonut saaneensa raportteja, joiden mukaan vankeja on alettu pakkosyöttää julmalla tavalla.

Ulkoministeri Condoleezza Rice vakuutti äskettäin Euroopan vierailullaan, että Yhdysvallat ei kohtele vankejaan alentavasti, vaan noudattaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta. Yhdysvallat kieltäytyy kuitenkin päästämästä ihmisoikeustarkkailijoita suljettuihin vankiloihinsa.

– Ymmärrän sen, ettei pääministeri ota kantaa yksittäisten kidutusväitteiden todenmukaisuuteen. Hänen olisi kuitenkin pitänyt yhtyä kansainvälisiin vaatimuksiin vankiloiden ovien avaamisesta ja vaatia ihmisoikeussopimusten noudattamista. Vanhasen pidättyvyys on silmiinpistävää, kun presidentti Bushin oli nimenomaan kasvavan kansallisen ja kansainvälisen painostuksen takia lopulta hyväksyttävä kidutuksen kieltävä laki, Hautala muistuttaa.

– Hallitusten tehtävänä on taata ihmisten turvallisuus. Tehokkaimpia keinoja terrorismin torjuntaan löytyisi kuitenkin tiedusteluyhteistyön parantamisesta ja terroristijärjestöjen varoja kätkevien veroparatiisien sulkemisesta, Hautala esittää.

– Maailma ja kansainvälinen politiikka on muuttunut perustavanlaatuisesti sitten syyskuun 2001 terrori-iskujen. Terrorismin torjunnassa on kuitenkin syyllistytty laittomien keinojen käyttöön ja asetettu voimassaolevat ihmisoikeussopimukset kyseenalaisiksi. On käsittämätöntä, miten, presidenttiehdokkaat vaikenevat ”terrorismin vastaisen sodan” varjopuolista, Hautala sanoo.

– Hyvien suurvaltasuhteiden luomisesta on tullut näissä vaaleissa tyhjää puhetta, joka peittää alleen terrorismin torjunnan varjopuolet. Jos suhteet ovat oikeasti mallillaan, voidaan puhua kaartelematta ja asiallisesti myös vaikeista asioista. Tämä pätee yhtä lailla suhteessa Venäjään, Kiinaan kuin Yhdysvaltoihin, Hautala toteaa.”

Lähde: HeidiHautala.fi http://www.heidihautala.fi/vihreiden-presidenttiehdokas-heidi-hautala-paaministeri-vanhaselle-ihmisoikeuksia-ei-tule-uhrata-suurvaltasuhteille/

*

Kukaan ei tosiaankaan voi moittia Heidi Hautalaa yksisilmäiseksi ja venäläisvastaiseksi.  Olkoon siitä käypä todiste se suora ja empimätön tapa, jolla hän jo ennen Venäjä-kritiikkinsä terävimpiä iskuja roimi Yhdysvaltain politiikkaa, ja samalla vaati Suomea terävöittämään ihmisoikeusprofiiliaan nimenomaan Yhdysvaltojen suuntaan.

Hautala naulasi tässä suhteessa teesinsä isonpuoleisin nauloin julkisuuden seinään 8.1.2006 pitämässään julkisessa puheenvuorossa:

Liittokansleri Merkelin kannanottoja voidaan verrata vaikkapa Suomen pääministeri  Matti Vanhaseen, joka on tiukasti kieltäytynyt sanomasta mitään Guantánamon vankileiristä. Tuskinpa kyse oli vain siitä, että Vanhanen päätti murjottaa tätä tivanneelle televisiotoimittajalle. Mitä teemme presidentillä, joka ei uskalla puolustaa oikeusvaltiota, etenkin kun presidentiltä odotetaan yhä enemmän arvojohtajuutta? Miten pitkälle Suomen valtiojohto aikoo vaieta terrorismin vastaisen taistelun varjopuolista ja nykyajan keskitysleireistä?”

Lähde: Hautalan puheenvuoro virolaisen toimittaja Imbi Pajun Torjutut muistot –elokuvan esityksen yhteydessä Helsingissä 7.1.2006.  Teksti löytyy kokonaisuudessaan Hautalan blogista 8.1.2006 otsikon ”Tämän ajan keskitysleireistä ei saa vaieta” alta; http://www.heidihautala.fi/taman-ajan-keskitysleireista-ei-saa-vaieta/

*

Vuonna 2007 maatamme ravisteli fiktiivis-subjektiivinen paljastusromaani Saatana saapuu Helsinkiin, jossa kaikkien tuntema tohtori vyörytti väellä ja voimalla naapurisuhteiden sukkasillaanoloon kyllästyneiden kantaaottaajien näkemyskritiikkiä.

Bulgakovilaisia burleskeja ja näkyjä persoonallisella tavalla kertauttava ja varioiva ”Saatana saapuu Helsinkiin” sai professori Matti Klingeltä osittaissuopean vastaanoton maininnoin:

”Toivoisin että tämä kirja tulisi tunnetuksi ja luetuksi sekä mediamaailman sisällä ja toimittajaopetuksessa että aikamme historian ja nykyisen suomalaisen aateilmaston kuvauksena.” Klingen mukaan Bäckmanin teos ”osoittaa Suomen median ja toimittajakunnan ammattitaidon ja moraalin täydellisen rappiotilan – ainakin Venäjän suhteen”.

Näin Klinge tiivisti näkemyksensä vuosipäiväkirjassaan Savo, rajat, papukaija, vuonna 2007.   Itse teosta, samoin kuin emeritusprofessorin siitä muotoilemaa arviota voidaan nyt ja 2030-luvulla lukea monenlaisin miettein.

Ammattitaito, moraali, rappio – mietinnän paikka.

http://www.mv.helsinki.fi/home/jproos/backman.htm

*

Merkintä CV:ssä

 

Voinemme vapaasti arvioida Hautalan näkemyksiä ja toimintaa, mutta tuskin häntä ainakaan täysin näkemyksettömäksi ja puusilmäiseksi voi kukaan moittia.

Hänen tapauksessaan päätyminen Venäjän matkustuskieltolistalle (ainoana suomalaisena) edustaa ansioluettelon erästä näkyvimmistä ansiomerkinnöistä.

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1305959214398

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1305959239644?ref=hs-art-artikkeli

*

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Heidi on niitä harvoja suoraselkäisiä suomalaisia jotka eivät ole suomettuneita! Hän tunnustaa tosiasiat, toiset vain hymistelevät.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Minä ihan turhaan pelkäsin että Putin ei anna vuosiviisumia kun keväällä kirjoittelin sopimattomia IPUn Putin-rakkaudesta. Kuulun siis keveisiin suunsoittajiin:)

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

Juu viisumikieltoa on miltei ylivoimaisen vaikea saada.

Muuten Heidi Hautalan kirjasta Venäjän teesit muistelen, että Klinge kuitenkin virallisesti veti arvostelunsa takaisin tajuttuaan riittävästi, mistä on kyse.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Kyllä näin, Matti sai ystäviltä hieman veljellistä tukea.

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Mietin vielä tuota listaa..

Aamulla Heidi Hautala ja Petri Sarvamaa Brysselissä pohtivat aihetta, ja totesivat mm. että Venäjän laatima lista on pimeä, ja sikäli läpinäkymätön, että sitä ei ole mitenkään perusteltu - muuta kuin um Lavrovin kutakuinkin pyörein määrittein, ja sekin pyynnöstä. Sitäpaitsi tästä listasta ei kuulemma ole valitusoikeutta, kuten EU:n rajoitelistalle joutuneilla on, ja ilmeisesti myös Yhdysvaltain listalaisilla..

Yleisen länsimaisen oikeuskäytännön mukaan homman kaiketi pitäisi edetä siten, että aivan ensiksi olisi jokin säädöstö, jota toimijoiden edellytetään noudattavan. Nyt se kaiketi on kansainvälinen lainsäädäntö ja kansainväliset ratifioidut sopimukset, joita Venäjän on katsottu rikkoneen. (Sanon "katsottu", koska en juuri nyt muista minkään tuomioistuimen sinänsä tehneen asiassa langettavaa tuomiota - vai olenko nyt ihan ulalla?).
Sitten on tietysti yleensä tehty huomautukset ja kehoitettu oikaisemaan virheet ja korjaamaan moitittava toimintatapa.

Sitten "syytettyjen" kuuleminen?

Eikös tämä ole aivan oleellinen osa prosessia - siis jos mennään ihan by the Book.

Mitenkähän se on tapahtunut EU:n ja etenkin Yhdysvaltain tapauksessa, heidän langettaessaan sanktioitaan?

Kuulemisen jälkeen käsittely ja "tuomio", sekä valitusosoitus eli ohje menettelyyn kun ei olla tyytyväisiä.

Mihinkä EU:n langettamien rajoitusten kohteeksi joutuneet vai pitäisikö sanoa myös heidän suhteensa "päässeet" ovat voineet valittaa?

Tästä prosessista noin ytimekkäästi olisin kaivannut hieman valaisua, mutta ymmärrän kyllä suoran lähetyksen asettamat rajoitukset.

Sinänsä taisi olla ihan kohtuullinen tilanne, että Suomikin "sai" yhden nimen listalle.

Ei niin, että olisi ollut jotenkin ihmeellistä ja kovin hetkauttavaa, vaikkei siellä olisi ollutkaan yhtään, mutta kun nyt läheiset verrokkimaamme Pohjolassa, eli Viro, Ruotsi ja Tanska saivat useammankin nimen, niin mikä ettei OK.

Ja Heidi Hautala - hän oli varmasti se "paras mies" kokemaan tämän kohtalon.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Tshekin ulkoministeri Lubomir Zaoralek kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun mustan listan takia. Listalla on neljä tshekkiä.

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/einreis...

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Heidi Hautala kommentoi mustaa listaa Euronewsille: "“There are no individual justifications whatsoever for the 89 persons on that list."

http://www.euronews.com/2015/06/01/russia-dismisse...

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Venäjä on tosiaan torjunut toistuvasti ja aika ajoin erilaisia henkilöitä ja ryhmiä, sellaisia, jotka aikasiemmin ovat visan saaneet, sen kummemmin perustelematta - kuten on nähty ja kuultu.

EU:n pyynnöstä Moskova tiettävästi esitti tämän yhden listan, jonka läntiset tahot sitten nopeasti vuosivat julkisuuteen - tietysti. Tästä on Moskovassa pahastuttu.
*
European External Actions Service - EEAS julkaisi lauantaina tämän tiedotteen:

Brussels, 30/05/2015
150530_01_en
STATEMENT
Statement by the Spokesperson on the Russian "stop list"
30/05/2015

Share
In the past few months several EU politicians have been denied entry when arriving at the Russian border. The Russian authorities justified these refusals by referring to the inclusion of these individuals on a confidential "stop list".

After each of these refusals, the EU and the Member States whose nationals were affected had repeatedly requested transparency about the content of this list.

The list with 89 names has now been shared by the Russian authorities. We don't have any other information on legal basis, criteria and process of this decision. We consider this measure as totally arbitrary and unjustified, especially in the absence of any further clarification and transparency.

We are keeping in close contact with the Member States involved.
FOR FURTHER DETAILS:
Catherine Ray: +32 498 96 99 21 - +32 2 296 99 21 - Catherine.Ray@ec.europa.eu - @CatherineEUspox
Maja Kocijancic: +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu - @MajaEUspox
Eamonn Prendergast: +32 460 75 32 93 - Eamonn.Prendergast@ec.europa.eu
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150530_...

*
Ja koska kaikki liittyy kaikkeen, saattaa takana olla - jos näitä momentteja nyt aletaan katsomaan - myös tämä Serbian uusi liike;

http://www.eer.ru/a/article/u123215/30-05-2015/31626

"Öljysota" käy kohtalaisen kuumana.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset